Search

Науковими напрямками кафедри протягом багатьох років були вивчення проблем інфекційно-токсичного шоку у дітей та розробка методів профілактики і лікування шоку, розробка нових методів анестезії та інтенсивної терапії у дітей, визначення ролі імунологічного діагнозу в забезпеченні цілеспрямованої терапії гнійно-запальних процесів у дітей, вивчення гормональних функцій у дітей з ускладненнями інфекційних захворювань. Найважливішим науковим дослідженням кафедри є розробка методів діагностики, прогнозування і лікування інфекційно-токсичного шоку у дітей.

Натепер одним провідним напрямком наукової роботи кафедри є профілактика та лікування ускладнень анестезії та інтенсивної терапії у дітей, розробка методів оптимізації та безпеки проведення анестезії та інтенсивної терапії у пацієнтів різних вікових груп.

За час існування кафедри видано 23 учбових посібників, підручників та монографій.

На кафедрі підготовлені і пройшли захист 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій, 3 магістерських роботи. У вересні 2020  року відбувся успішний захист дисертації аспіранта кафедри Іскри Юлії Антонівни на звання кандидата медичних наук «Фактори ризику і профілактика виникнення стресових виразок в постопераційному періоді у дітей».

Натепер на кафедрі навчаються 7 аспірантів, очна форма навчання.

Протягом 2019-2020 р.р. наукові здобутки кафедри опубліковані у вигляді 26 статей та тез у вітчизняних та закордонних журналах, зроблено 19 доповідей.