Search

Кафедра є наразі єдиною спеціалізованою кафедрою з дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Україні.

Кафедра представлена в інтернет-мережі:

Асоціація анестезіологів м. Києва – criticalcare.com.ua

у соціальній мережі: www.facebook.com/Сайт-анестезиологов-Киева-166091940169786/

на каналі Youtube: www.youtube.com/channel/UCNIKu33Jo4RDkX4rBBiEd5A

 1. Руководство по интенсивной терапии. Посібник. /А.В.Беляєв, М.В.Бондарь, А.М.Дубов и др. Під ред. проф. Трещинського А.І., Глумчера Ф.С.-К.: Вища школа. 2004 – 582с.
 2. Фізіологія і патофізіологія штучної вентиляції легень у дітей (посібник для інтернів-анестезіологів і лікарів відділень інтенсивної терапії новонароджених, дітей старшого віку) /Белебезьєв Г.І., Козяр В.В. –К.:Ніка-центр 2003 – 310с
 3. Анестезіологічне забезпечення і інтенсивна терапія в дитячій кардіохирургії./ Г.И.Белебезьєв, К.Бабаджанов, О.М.Довгань та ін. К.: Ніка-центр. – 2003
 4. Интенсивная терапия в педиатрии. Посібник. /Під ред. проф. Белебезьєва Г.І. К.:-Здоров’я 2004. 587с.
 5. Інтенсивна терапія в педіатрії. Посібник. /Під ред. проф. Белебезьєва Г.І. К.:-Медицина, 2008. 520с.
 6. Медицина неотложных состояний: учебник / Под ред. И.С.Зозули.- К.; Медицина, 2008.-696с. Глава "Неотложные состояния в педиатрии" (Г.И.Белебезьев, А.В.Беляев, Т.Г.Чухрай, М.Б.Дмитриева, В.В.Орел). – с.с.517-569
 7. Сердечно-легочная и церебральная реанимация у детей: руководство / А.В.Беляев.- К., изд-во «КИМ», 2009.- 104с.
 8. Беляев А.В. Парентеральное и энтеральное питание в интенсивной терапии.- К., изд-во «КИМ», 2009.- 344с.
 9. Беляев А.В. Анафилаксия при обезболивании.- К., изд-во «КИМ», 2012.- 68с.
 10. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник /за ред.. проф.І.С.Зозулі. – К.; ВСВ «Медицина», 2012. – 728с.
 11. Беляев А.В. Анафилаксия при обезболивании.- К.:«КИМ», 2016.- 108с.
 12. Беляев А.В. Интенсивная терапия и обезболивание при эндокринологических заболеваниях у детей. – К.:«КИМ», 2016. – 176с.
 13. Інфекційні хвороби у дітей: підручник / За ред. Л.І. Чернишової.- К.: ВСВ “Медицина”, 2016. - 1016с. Розділ "Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб" (А.В. Біляєв). – сс.924 – 971.
 14. Беляев А.В., Танцюра Л.Д. Бронхолегочная дисплазия в интенсивной терапии. – К.: КИМ, 2014. – 152 с.
 15. Беляев А.В. Острый респираторный дистресс-синдром. – К.: КИМ, 2015. – 216 с.
 16. Беляев А.В. Связующая (бриджинг) терапия антикоагулянтами в анестезиологии и интенсивной терапии. – Изд. 2-е перераб. и дополн. – К.: КИМ, 2016. – 96 с.
 17. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник /за ред.. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 966 с.
 18. Беляев А.В. Клиническое питание в интенсивной терапии: когда, сколько, как. – К.: КИМ, 2017. – 156 с.
 19. Біляєв А.В. Особливості серцево-легеневої і церебральної реанімації у дітей (посібник) / – К.: КИМ, 2018. – 130с.  ISBN 978-617-628-017-0
 20. Біляєв А.В. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (посібник) / К.: КИМ, 2018. – 130с.
 21. Біляєв А.В. Програма гемоуправління у пацієнта. – К.: КІМ. – 2019. – 62с.
 1. Біляєв А.В. Анафилаксия при общем и местном обезболивании и интенсивной терапии - К.: КИМ, 2020 – 108с. ISBN 978-617-628-095-8
 2. Біляєв А.В., Чухрай Т.Г. Танцюра Л.Д., Кисельова І.В., Дмитрієва М.Б. Збірник тестових завдань для атестації лікарів за фахом «Дитяча анестезіологія» - К.: КИМ, 2020 – 148с. ISBN 978-617-628-096-5