Search

Науково-дослідна робота кафедри фтизіатрії і пульмонології

          Тема ініціативної НДР кафедри:  «Розробити алгоритми діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги» (Держ. реєстр. № 0120U103035) Керівник НДР – академік  НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І., відповідальний виконавець  – д. мед. н., професор Гуменюк Г.Л.). Терміни виконання – 2020-2024 рр.

          Загальна мета науково-дослідної роботи: розробити алгоритми діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги на основі визначення ефективних клінічних, функціональних та радіологічних критеріїв діагностики, препаратів і режимів фармакотерапії.

          За результатами нової НДР в 2020 р. опубліковано 4 статті у вітчизняних науко-метричних виданнях, зроблено 5 доповідей на вітчизняних наукових форумах, в т.ч. з міжнародною участю.              

          Наукові напрямки діяльності кафедри фтизіатрії і пульмонології

 1. Епідеміологія туберкульозу серед населення та медичних працівників.
 2. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні.
 3. Організація протитуберкульозної допомоги населенню, сучасні підходи.
 4. Організація ведення пацієнтів з хіміорезистентним  туберкульозом.
 5. Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ/СНІД: особливості клініки, діагностики, лікування.
 6. Алергічні захворювання у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання: особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування.
 7. Пневмонія у дорослих осіб: клініка, діагностика, антибактеріальна терапія.
 8. Хронічне обструктивне захворювання легень: клініка, діагностика, терапія.
 9. Бронхіальна астма у дорослих осіб: клініка, діагностика, лікування.
 10. Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань органів дихання.
 11. Інтерстиціальні захворювання легень: клініка, діагностика, лікування.
 12. Саркоїдоз органів дихання: клініка, діагностика, лікування.  

Захист дисертаційних робіт під керівництвом співробітників кафедри

Під керівництвом завідувача кафедри фтизіатрії і пульмонології академіка НАМН України, д.мед.н., проф. Фещенко Ю.І., а також професора кафедри Зайкова С. В. в 2015-2020 рр. було захищено 5 кандидатських дисертацій. В 2020 р. подані до захисту 2 докторських та 1 кандидатська дисертації. 

Патенти, інформаційні листи, доповіді (2015-2020):

 • отримано 46 патентів на винаходи та корисні моделі;
 • видано 59 інформаційні листи із проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія»;
 • зроблено 29 доповідей на міжнародних наукових форумах за кордоном;
 • зроблено 620 доповіді на наукових форумах національного рівня;
 • проведено 26 майстер-класів для лікарів. 

Міжнародні наукові форуми, в яких приймали участь співробітники кафедри (2015-2020)

 1. Anniversary Congress EAACI – Vienna, Аustria, 11-15 June 2016.
 2. ERS Annual Congress – London, Great Britain, 3-7 September 2016.
 3. Anniversary Congress EAACI – Helsinki, Finland, 17–21 June 2017.
 4. ERS Annual Congress. – Milan, Italy, 9-13 September, 2017.
 5. WAGOS 2017. International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 19-22 October 2017.
 6. 6. Anniversary Congress EAACI – Munich, Germany, 26-30 May
 7. WASOG 2018. International Conference on Sarcoidosis and Lung Diseases. – Crete, Greece. – 07–09 June 2018.
 8. ERS International Congress. – Paris, France, 15-19 September 2018.
 9. Anniversary Congress EAACI Lisbon, Portugal, 1-5 June 2019.
 10. ERS International Congress – Madrid, Spain, 28 Sept-2 Oct, 2019.
 11. WASOG 2019. International Conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases 2019/ JSSOG The 39thAnnual Meeting of Japan Society of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders – Pacifico Yokohama, Japan. – October 9-11, 2019.
 12. EAACI Digital Congress 2020. – London, 06-08 June 2020.
 13. ERS Congress Virtual 2020 – Vienna, 07-09 September 2020. 

Видавнича діяльність кафедри (2015-2020):

 • Посібники, довідники – 21;
 • Монографії – 6;
 • Статті – 404 (з них 39 у закордонних виданнях);
 • Тези – 90;
 • Статті та тези навчально-методичного характеру – 10;
 • Методичні рекомендації – 2;
 • Адаптовані клінічні настанови, засновані на доказах – 8. 

Основні публікації співробітників кафедри за 2015-2020 рр.

Монографії - 6

 1. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С. Неефективне лікування хворих на туберкульоз легень і його попередження. Монографія. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. – 246с. ISBN 978-617-7748-32-7
 2. Гаврисюк В.К., Шадрина О.В. Легочный альвеолярный протеиноз. – Киев: ТОВ «Велес», 2018. – 52 с. УДК 616.24 ISBN 978-617-7517-02-2.
 3. Фещенко Ю.І., Чайковський Ю.Б., Островський М.М., Деєльцова О.І., Геращенко С.Б., Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіна І.О. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми. – Івано-Франківськ, СІМИК, 2016. – 400с. ISBN 978-966-8067-83-9.
 4. Очерки клинической пульмонологии / Под ред. В.К. Гаврисюка. – Киев, 2016. – 336с.
 5. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні: монографія. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2015. – 172с.
 6. Гаврисюк В.К., Гуменюк Г.Л., Меренкова Е.А. Саркоидоз органов дыхания / Под ред. В.К. Гаврисюка. – Киев, 2015. – 192с.

Підручники – 3

 1. Імунологія. Національний підручник. / за ред. Л.В. Кузнецової, В.Д. Бабаджана, Н.В. Харченко. – Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля». – 2013. – 564с. ISBN 978-966-2696-79-0
 2. Пульмонологія та фтизіатрія: Підручник: у 2-х томах (рекомендовано МОЗ України як базовий підручник (керівництво) для лікарів-інтернів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації/ За ред. Ю.І.Фещенка, В.П.Мельника, І.Г.Ільницького. - Київ-Львів: Атлас, 2011. - 1363с.
 3. Хвороби респіраторної системи: Підручник / За ред. Ю.І.Фещенка, В.П.Мельника, І.Г.Ільницького. - Київ-Львів: Атлас, 2008. - 497с. 

Посібники – 6

 1. Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції: навчальний посібник. – Київ: ВСВ «Медицина», 2019. – 304 с. ISBN 978-617-505-761-2
 2. Фещенко Ю.І., Князевич В.М., Разнатовська О.М., Гріцова Н.А. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник. – Київ: ВСВ «Медицина, 2017. – 128 с. ISBN 978-617-505-535-9
 3. Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І., Хейло О.Е., Сметаніна О.Р., Карнаухова М.М., Гріцова Н.А., Алієва Н.М. Стратегічні напрямки розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні: методичний посібник. – Київ: ВСВ «Медицина, 2017. – 120 с. ISBN 978-617-505-589-2
 4. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Шпак О.І., Бичковський В.Б., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Клименко В.І., Демус Р.С., Шалагай С.М., Купчак І.М., Леванда Л.І., Новицький О.В., Рандюк О.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії (посібник для лікарів). – Київ: ТОВ-Видавництво «ЛОГОС», 2017. – 24с.
 5. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Історія вчення про туберкульоз. Науково-практичне видання. – Київ, Видавництво Ліра-К, 2016. – 144с.
 6. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Фещенко Ю.І., Зайков С.В., Медведовська Н.В., Гріцова Н.А., Ніколаєва О.Д., Яроцинський В.Б., Веселовський Л.В., Людвиченко О.П. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / За ред.. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.І. Фещенка. – К.: Видавець Заславський А.Ю., 2016. – 168с.

Методичні посібники – 8

 1. Гаврисюк В.К., Меренкова Є.О., Дзюблик Я.О., Гуменюк Г.Л. Лікування хворих на саркоїдоз легень (методичний посібник). – Київ: ТОВ «Велес», 2018. – 50с.
 2. Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010): практикум лікаря / Ю. І. Фещенко та ін. // Київ: «Доктор-Медіа-Груп», 2018. – 220 с. ISBN 978-617-7484-07-2.
 3. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Шалагай С.М., Клименко В.І., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Купчак І.М., Бичковський В.Б., Демус Р.С., Леванда Л.І. Ефективність застосування різних способів парієнтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі (методичний посібник для лікарів). – Київ, 2017. – 20с.
 4. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Купчак І.М., Клименко В.І., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Шалагай С.М., Бичковський В.Б., Демус Р.С., Леванда Л.І. Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (методичний посібник для лікарів). – Київ: ТОВ-Видавництво «ЛОГОС», 2016. – 30с.
 5. Безшапочный С.Б., Зайков С.В., Лобурец В.В. Клинико-иммунологические особенности рецидивирующих инфекций органов дыхания и возможности их иммунокоррекции с помощью пробиотиков, витаминов и минералов. – К.: 2016. – 74с.
 6. Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Литвиненко Н.А. та ін. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) (методичний посібник для лікарів). - К.: 2016. – 79с.
 7. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Ячник А.І. та ін. Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування (методичний посібник). - К.: 2016. – 38с.
 8. Зайков С.В. Імунотропні властивості пробіотиків, вітамінів та мікроелементів. – К., 2015. – 38 с.

Методичні рекомендації – 2

 1. Фещенко Ю.І., Разнатовська О.М., Гріцова Н.А. Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень. Методичні рекомендації (52.16/147.16). – К., 2016. – 16с.
 2. Тактика дій лікаря загальної практики-сімейної медицини при захворюваннях органів системи дихання (Методичні рекомендації) / За ред. Ю. І. Фещенка. – Київ, 2015. – 184 с.

Адаптовані клінічні настанови, що засновані на доказах - 5

 1. Фещенко Ю. І., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. – Київ, 2020. – 70 с.
 2. Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Бойко Д. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О., Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М., Островський М. М., Зайков С. В., Конопкіна Л. І., Константинович Т. В. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма. – Київ, 2020. – 70 с.
 3. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Бронхіальна астма. Укладачі: Фещенко Ю.І., Бойко Д.М., Гаврисюк В.К та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 114с.
 4. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антимікробна терапія та профілактика. Укладачі: Фещенко Ю.І., Белослудцева К.О., Голубовська О.А та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 19с.
 5. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Хронічне обструктивне захворювання легень. Укладачі: Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я та ін. Київ: Національна академія медичних наук України. 2019. 68с.  

Патенти на винаходи та корисні моделі – 93 

Інформаційні листи –101 

Статті у фахових виданнях – 544 

Статті у закордонних виданнях – 38 

Тези у збірниках – 86 

Доповіді на національних науково-практичних форумах – 664 

Доповіді на закордонних науково-практичних форумах - 92 

Участь у виданні та редагуванні фахових наукових журналів, які видає ДУ «Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, завідувачем кафедри академіком НАМН України професором Ю. І. Фещенко та  співробітниками кафедри

 1. Український пульмонологічний журнал (Головний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко). – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 2. Український хіміотерапевтичний журнал (Головний редактор –академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ТОВ. МОРІОН
 3. Астма та алергія: Науково-практичний журнал (Головний редактор – професор Г. Л. Гуменюк, заступник головного редактора – професор С. В. Зайков) – Київ: ТОВ “ВЕЛЕС”.
 4. Інфузія & Хіміотерапія (Головний редактор – професор М. І. Гуменюк, Почесний редактор – академік НАМН України професор Ю. І. Фещенко) – Київ: ПП «МАСТЕР ПРИНТ». 

Наукова школа з фтизіатрії та пульмонології, засновником та керівником якої є завідувач кафедри, академік НАМН України, професор Фещенко Ю. І.

Кафедра фтизіатрії і пульмонології є лідером у розробці та впровадженні у практику методів діагностики, лікування та профілактики туберкульозу та неспецифічних захворювань органів дихання. На кафедрі під керівництвом завідувача кафедри академіка НАМН України, професора Ю.І. Фещенка створена та протягом ряду років успішно працює наукова школа з фтизіатрії та пульмонології. Напрямки діяльності наукової школи стосуються  розробки та впровадження нових ефективних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання з метою покращення своєчасного їх виявлення, профілактики та організації надання медичної допомоги пацієнтам фтизіатричного та пульмонологічного профілю. Головні завдання наукової школи:

 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування туберкульозу органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування інтерстиціальних захворювань легень;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування алергічних захворювань органів дихання;
 • розробка та впровадження нових методів своєчасного виявлення та профілактики туберкульозу у медичних працівників.

Наукова школа видає 3 фахових журнали, які зазначені в переліку ДАК МОН України (список Б), є членами редколегій 21 періодичного фахового видання України. Щорічно колектив кафедри організує і проводить 3 науково-практичних форуми з актуальних питань фтизіатрії і пульмонології.

Представники наукової школи беруть активну участь у проведенні наукових досліджень, виконанні планової ініціативної НДР, підготовці лікарів-інтернів, практичних лікарів, клінічних ординаторів, дисертантів, проведенні трансферу знань, щорічно публікує результати наукових досліджень у фахових виданнях України та закордонних,  доповідає про результати наукової діяльності на вітчизняних та закордонних наукових форумах, видає монографії, методичні посібники для лікарів, розробляє і постійно оновлює адаптовані клінічні настанови, уніфіковані протоколи, засновані на доказах, з туберкульозу, не госпітальної пневмонії, бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, саркоїдозу органів дихання.

3 співробітників кафедри є членами спеціалізованих вчених рад Д 26.552.01 (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України») та Д 26.613.06 (НМАПО ім. П.Л. Шупика), експертної проблемної комісії «Пульмонологія та фтизіатрія» НМАПО ім. П.Л. Шупика.

 1. Фещенко Ю. І. Вплив аеродинамічних особливостей верхніх дихальних шляхів на реактивність переферичних дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму з тяжким перебігом [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, М. О. Полянська, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Р. М. Загребельний // Астма та алергія. – 2011. – № 1. – С. 5–10.
 2. Фещенко Ю. І. Взаємозв’язок аеродинамічних особливостей верхніх дихальний шляхів і функціонального стану серцнво-судинної системи у хворих на бронхіальну астму з тяжким перебігом [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, О. В. Поточняк, І. В. Чумак, Л. А. Савельєва // Астма та алергія. – 2011. – № 2. – С. 5–10.
 3. Яшина Л. А. Обоснование целесообразности и анализ эффективности комбинированной терапии хронического обструктивного заболевания легких [Текст] // Астма та алергія. – 2011. – № 2. – С. 37–42.
 4. Яшина Л. А. Базисняя терапия больных ХОЗЛ [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 7–8.
 5. Яшина Л. А. Результаты исследования РОЕТ и их клиническое значение в практике врача [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2 – С. 13–14.
 6. Яшина Л. О. Обоснование целесообразности и анализ эффективности комбинированой терапии ХОЗЛ [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 21.
 7. Яшина Л. А. Контроль над воспалительным процессом при ХОЗЛ [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2 – С. 23–24.
 8. Игнатьева В. И. Применение антисептика декасан при обострении хронического полипозно-гнойного гайморо-этмоидита у больных бронхиальной астмой [Текст] / В. И. Игнатьева, Г. Л. Гуменюк, Г. Б. Капитан, С. И. Панчук // Тези доповідей. IV Національний конгресс “Людина та ліки Україна”.  – Київ, 23–25 березня 2011. – С. 67–68.
 9. Яшина Л. А. Вплив анатомо-функціональних особливостей верхніх дихальних шляхів на реактивність переферичних дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом [Текст] / Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Р. М. Загребельний, Т. М. Жерихіна // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання внутрішньої медицини”. – Чернівці, 21–22 квітня 2011.  – С. 199–201.
 10. Фещенко Ю. І. Функціональні особливості верхніх дихальних шляхів і сили дихальнох м’язів у хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Р. М. Загребельний // Матеріали науково-практична конференція “Актуальні питання внутрішньої медицини”. – Чернівці, 21–22 квітня 2011. – С. 178–179.
 11. Фещенко Ю. І. Взаємозв’язок функціональні особливості верхніх дихальних шляхів і сили дихальнох м’язів у хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Р. М. Загребельний // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку”. – Чернівці, 8-9 вересня 2011. – С. 68–69.
 12. Яшина Л. О. Вплив патології верхніх дихальних шляхів на реактивність переферичних дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом [Текст] / Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Р. М. Загребельний, Т. М. Жерихіна // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку”. – Чернівці, 8-9 вересня 2011. – С. 76–77.
 13. Клінічна ефективність застосування аторвастатину в комплексному лікування хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму з різними варіантами запалення [Текст] / Н. В. Крамарська, І. В. Джавад, С. Г. Іщук, Г. Л. Гуменюк // Астма та алергія. – 2011. – № 2. – С. 11–18.
 14. Яшина Л. О. Патологічні та функціональні особливості верніх дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму із тяжким пербігом [Текст] / Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Іщук, Л. А. Савельєва, Р. М. Загребельний // Матеріали XI З”їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ). – Харьків, 28–30 вересня 2011. – С. 203.
 15. Яшина Л. О. Вплив анатомо-функціональних особливостей верхніх дихальних шляхів на фукціональний стан серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму із тяжким перебігом [Текст] // Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва , Г. Л. Гуменюк, О. В. Поточняк, І. В. Чумак // Матеріали XI З”їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ). –  Харьків, 28–30 вересня 2011. – С.140.
 16. Яшина Л. А. Влияние патологии верхних дыхательных путей на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой [Текст] / Л. А. Яшина, В. И. Игнатьева, Г. Л. Гуменюк, А. В. Поточняк, И. В. Чумак //  Сборник трудов XXI Национального конгресса по болезням органов дыхания.  – Уфа, 25-28 октября 2011. – Р. 57. – С. 47–48.
 17. Особенности антибактериальной  терапии инфекций дыхательных путей.Козлов Р.С..Перцева Т.А.,Дзюблик А. Я.  Журнал «Здоровье Украины». – 2011. - №1. – С.3.
 18. Обострения ХОЗЛ: современные принципы лечения. Дзюблик А. Я. Український пульмонологічний журнал. – 2011.  – № 2.– С. 8 – 9 .
 19. Новые возможности в терапии больных ХОЗЛ. Дзюблик А. Я. Український пульмонологічний журнал. – 2011. – № 2. – С.  24 – 25.
 20. Рофлумипласт: терапия ХОЗЛ на максимальной глубине. Яшина Л.А., Дзюблик А. Я.Перцева Т.А.   Журнал «Здоровье Украины». – 2011. - №2. – С.12 -13.
 21. Раціональна антибіотикотерапія інфекцій нижніх дихальних шляхів Фещенко Ю.І., Дзюблик А. Я. Журнал «Здоров”я України». – 2011. - №2. – С.15 -16.
 22. Антибиотикотерапия внебольничных инфекций нижних дыхательных путей: комплексный подход к выбору препарата. Синопальников А.И. Дзюблик А. Я. Мостовой Ю.М. Журнал «Здоровье Украины». – 2011. - №3. – С.30.
 23. Основные принципы диагностики и лечения внебольничной пневмонии Дзюблик А. Я. Юдина Л.В. Журнал «Здоровье Украины». – 2011. - №6. – С.47.
 24. Базисное лечение ХОЗЛ: современные направления и будущие перспективы Перцева Т.А. Дзюблик А. Я. Журнал «Здоровье Украины» . – 2011. - №7. – С.42 - 43.
 25. Клінічни настанови з діагностики і лікування пацієнтів із негоспітальною пневмонією. Фещенко Ю.І. Дзюблик А. Я. Дзюблик Я.О. Журнал «Здоров”я України».– 2011. - №7. – С.43 - 44.
 26. Роль вірусних збудників в інфекційному загостренні бронхіальної астми. Дзюблик О. Я. Недлінська Н. М., Ячник В. А., Панчук С. М. Астма та алергія. - 2011. – № 3. – С. 38–44
 27. Клінічна ефективність та безпека застосування вітаглутаму в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму, загострення якої асоційоване з гострою респіраторною вірусною інфекцією Дзюблик О.Я., Дзюблик І.В., Капітан Г.Б. Мухін О.О., Недлінська Н.М., Чечель Л.В., Сухін Р.Є., Обертинська О.В., Клягін В.Я., Ячник В.А. Український пульмонологічний журнал. – 2012. – № 2 – С. 51 – 55 .
 28. Роль инфекционных агентов в развитии и обострении бронхиальной астмы Дзюблик А.Я.,Гуменюк Н.И., Капитан Г.Б.Панчук С.И.,Ячник В.А.  Астма та алергія. – 2012. –№ 2.– С.36–42
 29. Современные принципы ведения пациентов с пневмонией Дзюблик А. Я. Новости медицины и фармации в мире. –2012. – № 6(404).– С.10-12.
 30. Применение цефалоспоринов в лечении пациентов с внегоспитальной пневмонией на амбулаторном этапе Дзюблик А. Я. Новости медицины и фармации в мире . –2012. – № 7(409).– С.6.
 31. Редкие интерстициальніе заболевания легких: Лангерганс-клеточній гистицитоз легких. Гаврисюк В.К. Медична газета:Здоровя України: Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.-2012..№1.
 32. Состояние газообмена ивозможности возможности его коррекци у больных ХОЗЛ. Гаврисюк В.К. Укр. пульмонологычний журнал.2012. №2
 33. Сімонов, С. С. Роль аминопенициллинов в лечении больных с инфекциями нижних дыхательных путей [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2010. – № 1 (67). – С. 22.
 34. Сімонов, С. С. Место аминопенициллинов в схемах лечения больных с инфекционным обострением ХОЗЛ [Текст] // Здоров’я України. – 2010. – Тематичний номер «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія» № 2. – С. 34.
 35. Сімонов, С. С. Азитромицин – классика антибиотикотерапии [Текст] / С. С. Симонов, А. Я. Дзюблик, Ю. М. Мостовой // Здоров’я України. – 2010. – Тематичний номер «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія» № 1. – С. 25–26.
 36. Сімонов, С. С. Оптимизация антибиотикотерапии при ведении пациентов с инфекциями дыхательных путей [Текст] / Л. П. Жаркова, С. С. Симонов // Здоров’я України. – 2010. – Тематичний номер «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія» № 1. – С. 38–39.
 37. Сімонов, С. С. Место азитромицина в терапии внебольничных пневмоний [Текст] // Український пульмонологічний журнал. – 2009. – № 2 . – С. 16.
 38. Сімонов, С. С. Антибиотикорезистентность основных возбудителей внебольничной пневмонии: глобальные и региональные тенденции. По материалам IV съезда фтизиатров и пульмонологов Украины [Текст] / Здоров’я України. – 2008. –№ 22/1. – С. 34-35.
 39. Основы спирометрии и ее особенности при хроническом обструктивном заболевании легких Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина, М.А. Астма та алергія. – 2012. – № 2. – С. 22–27.
 40. Базисная терапия ХОЗЛ Л. А. Яшина Український пуль монологічний журнал. – 2012. – № 2 –  С. 9–11.
 41. Возможности применения иммуностимулирующего препарата ликопид в пульмонологииЮ.И. Фещенко, Л. А. Яшина, С.Г. Ищук, Ю.А. Матвиенко Астма та алергія. – 2012. – № 1 –  С. 62–66.
 42. Бета-2-агонист ультрадлительного действия индокатерол – новые возможности в лечении больных ХОЗЛ Л.А. Яшина Український пуль монологічний журнал. – 2012. – № 2 – С. 23–25.
 43. Засади медичної біоетики при наданні пульмонологічної допомогиЮ. І. Фещенко, Л. О. Яшина, С. Г. Іщук   Астма та алергія. – 2012. – № 3 – С. 5-11.
 44. Опыт применения цефалоспоринов в ступенчатой терапии негоспитальной пневмонии Ю.И. Фещенко, Л. А. Яшина, А.А. Журило, И.В. Зволь, С.М. Москаленко,  С. Г. Ищук, Л.А. Савельева, Р.М. Загребельный. - Український хіміотерапевтич-ний журнал. – 2012. –  № 1-2. (25) – С. 16–25.
 45. Антибактериальная терапия больных с обострениями хронического бронхитаС.С. Симонов Український пульмонологіч-ний журнал.. – 2012. – № 2 – С. 38–39.
 46. Информативность современной многосрезовой компьютерной томографии и основные причины ошибочной интерпретации получаемых данных при обследовании фтизиопульмонологических больных Н.И. Линник, Г.Л. Гуменюк, Н.Н. Мусиенко Астма та алергія. – 2012. – № 3 – С. 65–71.
 47. Новая редакция глобальной инициативы по ХОЗЛ Ю. И. Фещенко Український пульмонологічний журнал. – 2012. – № 2 – С. 6-8.
 48. Оцінка  ефективності реосорбілакту в комплексному лікуванні гострої сенсоневральної приглухуватості у хворих на туберкульоз легень за даними аудіометрії В.І. Ігнатьєва, М.І. Гуменюк, Л.П. Линник, В.А. Святненко. - Український хіміотерапевтич-ний журнал. – 2012. – № 3 (27)– С. 189 – 190.
 49. Міждисциплінарне значения неінтенсивної інфузійної терепії Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк    Український хіміотерапевтич-ний журнал. – 2012. – № 3 (26) – С. 7

Тези

 1. The frequency and nature of bronchial lesions in patients with pulmonary tuberculosis during the tuberculosis epidemic in Ukraine  [Теxt] / N. Linnik, G. Gumenyuk, V. Melnik,
 2. Вплив дихальних розладів під час сну на тяжкість перебегу хронічного обструктивного захворювання легень   Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, В.І. Ігнатьєва, С.Г. Іщук, Г.Л. Гуменюк, Р.М. Загребельний.Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики, та лікування в клініці внутрішніх хвороб” 19-20 квітня. – 2012. –  – С. 244.
 3. Патологічні особливості верхніх дихальних шляхів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із тяжким перебігом Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, Р.М. Загребельний  Матеріали науково-практичної конференції “Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики, та лікування в клініці внутрішніх хвороб” 19-20 квітня. – 2012. –  – С. 244.

Перелік статей, надрукованих в наукометричних виданнях та в зарубіжних журналах:

Форма публікації

           Назва

       Автори

Де і коли опубліковано

1.

Стаття

Клінічна ефективність тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію: бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень

Фещенко Ю.І.,

Назаренко К.В.

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 7-15.

 

2.

Стаття

Спектр сенсибілізації до алергенів у дітей та молоді Вінницької області  з респіраторною алергією

Зайков С.В.,

Гацька Д.О.,

Корицька І.В.

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 25-28.

 

3.

Стаття

Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю.І. 

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 25-28.

 

4.

Стаття

The effect of time to start of treatment of treatment outcomes for patient with multidrug resistant tuberculosis depending of diagnostic methods (XPERT MTB/RIF or phenotypic methods)

Varytska H.,

Lytvynenko N.,

Zaikov S.

Modern Science – Moderni veda. – 2016. – №4. – P. 121-128.

 

5.

Стаття

Аспергільоз легень

Ніколаєва О.Д.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. – №4 (27). – С. 60-65.

6.

Стаття

Смертність від туберкульозу легень в Україні: її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії

 

Веселовський Л.В.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №1 (28). – С. 97-103.

 

7.

Стаття

Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом

Гаврисюк В.К.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №1. – С. 5-10.

8.

Стаття

Дифференциальная диагностика саркоидоза органов дыхания

Гаврисюк В.К., Яковенко О.К.,

Лискина И.В.,

Онищук В.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №1. – С. 63-69.

9.

Стаття

Спирамицин: позиции не утрачены

Юдина Л.В.

Український медичний часопис. – 2017. – №1 (117). – С. 54-57.

10.

Стаття

Мікобактеріози

Ніколаєва О.Д.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №1 (28). – С. 90-96.

 

11.

Стаття

Initial airflow obstruction in new cases of pulmonary tuberculosis: Complication, comorbidity or missed?

Dudnyk A.,

Blyzniuk S., Pavel’chuk O.,

Zakharchenko O.,

Butov D.,

Zaikov S.

Indian Journal of Tuberculosis. – 2017. – Vol. 64, Issue 2. – P.

12.

Стаття

Дослідження функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Полянська М.О.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 7-12.

 

13.

Стаття

Відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю.І.,

Примушко Н.А.,

Пархоменко Н.В.,

Курик Л.М.,

Куц В.В.,

Турчина І.П.,

Канарський О.А.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 17-22.

 

14.

Стаття

Клинико-функциональная эффективность комбинированного препарата мометазона фуроат/азеластин при лечении больных аллергическим ринитом

Яшина Л.А.,

Игнатьева В.И.,

Опимах С.Г.,

Полянская М.А.,

Крамарская Н.В.,

Поливода Н.Г.,

Власова Н.А.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 49-58.

 

15.

Стаття

Новые принципы диагностики диссеминированных заболеваний легких

Фещенко Ю.И.,

Опанасенко Н.С.,

Борисова В.И.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 6-14.

16.

Стаття

Сучасні алгоритми виявлення хворих на саркоїдоз органів дихання

Гуменюк Г.Л.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 16-17.

17.

Стаття

Дифференциальная диагностика поражений легких и плевры у умерших с ВИЧ-инфекцией на разных стадиях

Лискина И.В.,

Рекалова Е.М.,

Загаба Л.М.,

Николаева О.Д.,

Грицова Н.А.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 52-57.

18.

Стаття

Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» і «проти»

Фещенко Ю.І.,

Литвиненко Н.А.,

Погребна М.В.,

Сенько Ю.О.,

Процик Л.М.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 96-100.

19.

Стаття

Вартість-ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

Фещенко Ю.І.,

Ливиненко Н.А.,

Варицька Г.О.,

Сенько Ю.О.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №2 (29). – С. 11-17.

20.

Стаття

Можливості комп’ютерної денситометрії для встановлення активності специфічного запального процесу при туберкуломах легень

Линник М.І.,

Ліскіна І.В.,

Томин В.М.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №2 (29). – С. 66-70.

21.

Стаття

Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» і «проти»

Фещенко Ю.І.,

Ливиненко Н.А.,

Погребна М.В.,

Сенько Ю.О.,

Процик Л.М.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 5-10.

22.

Стаття

Роль современных макролидов в лечении пациентов с инфекционным обострением ХОЗЛ

 

Симонов С.С.

Український пульмонологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 69

23.

Стаття

Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.

Астма та алергія. – 2017. – №2. – С. 7-12.

 

24.

Стаття

Topicality of the problem of combined course of multi-drug resistant pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus

Raznatovska O.M., Bobrovnycha-Dvizova Yu.M.,

Norejko S.B.,

Gricova N.A.

Патологія. – 2017. –  Т. 14, №2(40). – С. 236-240.

25.

Стаття

Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз

Фещенко Ю.І.,

Литвиненко Н.А.,

Варицька Г.О.,

Погребна М.В.,

Дюжева О.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 5-8.

26.

Стаття

Факторы прогноза темпов регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии

Гаврисюк В.К.,

Быченко О.В.,

Меренкова Е.А.,

Гуменюк Г.Л.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 14-18.

27.

Стаття

Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу

Дзюблик О.Я.,

Гуменюк М.І.,

Мхітарян Л.С.,

Кучменко О.Б.,

Євстратова І.Н.,

Капітан Г.Б.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 21-24.

28.

Стаття

Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги

 

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Ігнатьєва В.І.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.

Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Випуск 3. Том 1 (137). – С. 232–242.

29.

Стаття

Еозинофільне запалення у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко-функціональна характеристика, ризики розвитку коморбідної патології

Фещенко Ю. І.,

Назаренко К.В.

 

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 7-15.

 

30.

Стаття

Відновлення фізичної витривалості у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю. І.,

Курик Л.М.,

Куц В.В.,

Пархоменко Н.В.,

Примушко Н.А.,

Турчина І.П.,

Канарський О.А.

 

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 16-24.

 

31.

Стаття

Можливості комбінованої терапії у покращенні контролю та ефективності лікування у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Полянська М.О.,

Куц В.В.

 

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 41-49.

 

32.

Стаття

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога

Юдіна Л.В.

Ліки України. –2017. – №6 (212). – С. 1-3.

33.

Стаття

Темпы регрессии саркоидоза в процессе глюкокортикостероидной терапии и возможные фактороы их прогноза

Гаврисюк В.К.,

Быченко О.В.,

Меренкова Е.А.,

Гуменюк Г.Л.

Український терапевтичний журнал. – 2017. – №3. – С. 65-68.

34.

Стаття

Оцінка альвеолярної вентиляції у пацієнтів із поєднанням бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.

Український медичний часопис. – 2017. - №5 (121). – С. 148-153.

35.

Тези

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників протитуберкульозних закладів

Литвинюк О.П.,

Зайков С.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 111.

36.

Тези

Мультирезистентний туберкульоз у медичних працівників

Зайков С.В.,

Литвинюк О.П.,

Гріцова Н.А.,

Ніколаєва О.Д.,

Яроцинський В.Б.,

Веселовський Л.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 47.

37.

Тези

Можливості комп’ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування

Ігнатьєва В.І.,

Зайков С.В.,

Ніколаєва О.Д.,

Святненко В.А.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 48.

38.

Тези

Побічні реакції при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз в поєднанні із ВІЛ-інфекцією

Ніколаєва О.Д.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 52.

39.

Тези

Ефективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми

Зайков С.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 66.

40.

Тези

Роль современных макролидов в лечении пациентов с инфекционным обострением ХОЗЛ

Симонов С.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 69.

41.

Тези

The effect of tiotropium bromide on lung function parameters in patients with asthma-COPD overlap syndrome

Feschenko Y.,

Iashyna L.

ERS Annual Cong-ress: Abstracts. –Milan, 2017. – P. 631.

42.

Тези

Effect of treatment with tiotropium bromide 18 mcg on asthma control and asthma-related quality of life in patients with asyhma-COPD overlap syndrome

Feschenko Y.,

Iashyna L.

ERS Annual Cong-ress: Abstracts. –Milan, 2017. – P. 3570.

43.

Тези

Chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma and allergic rhinitis in the adult population within the commonwealth of independent states: rationale and design of the CORE

Feschenko Y.,

Iashyna L.

BMC Pulmonary Medicine. – 2017. – Vol. 17. – P. 131.

44.

Тези

Особливості та проблемні питання проведення клінічних досліджень у фтизіопульмонології в Україні

Гуменюк Г.Л.,

Фещенко Ю.І.,

Добрянський Д.В.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «25 років діяльності Державного експертного центру: уроки минулого, погляд в майбутнє». – Київ, 05-06.10. 2017. – C. 18-19.

45.

Тези

Особливості проведення набору пацієнтів для участі у клінічних дослідженнях в пульмонології

Гуменюк Г.Л.,

Добрянський Д.В.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «25 років діяльності Державного експертного центру: уроки минулого, погляд в майбутнє». – Київ, 05-06.10. 2017. – С. 66-68.

46.

Тези

Retrospective survey of pulmonary sarcoidosis incidence in Ukraine

Gumeniuk G.L.,

Gumeniuk M.I.,

Merenkova I.A.,

Dziublyk Y.A.

WAGOS 2017 International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 2017. – Р. 100.

47.

Тези

Azathioprine therapy for pulmonary sarcoidosis

Gumeniuk G.L.,

Merenkova I.A.,

Gumeniuk M.I.

.

WAGOS 2017 International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 2017. – Р. 119.

48.

Тези

Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в Украине

Гуменюк Г.Л.,

Гаврисюк В.К.,

Меренкова Е.А.,

Шадрина О.В.

 

Материалы Республиканской научно-практичес-кой конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицины». – Гомель, Билорусь, 2017. – С.

49.

Тези

Вплив інгаляції декаметоксину на показники функції зовнішнього дихання у хворих з загостренням бронхіальної астми

Гуменюк Г.Л.,

Гуменюк М.І.,

Фадєєва С.І.

 

Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». – Харків, 2017. – С. 34.

50.

Тези

Оцінка ефективності лікування хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень

Гуменюк Г.Л.,

Добрянський Д.В.,

Дудка П.Ф.,

Ільницький Р.І.,

Ткаченко І.П.,

Резнікова Н.М.

Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». – Харків, 2017. – С. 39.

Перелік статей та тез, надрукованих в інших виданнях:

Форма публікації

           Назва

       Автори

Де і коли опубліковано

1.

Стаття

Современные подходы к лечению кашля

Симонов С.С.

Здоров'я України. – 2016. - №21 (394). – С. 27.

 

2.

Стаття

Можливості застосування антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні загострень хронічного обструктивного захворювання легень

Добрянський Д.В.,

Дудка П.Ф.,

Ільницький Р.І.,

Гуменюк Г.Л.,

Тарченко І.П.,

Резнікова Н.М.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики». – Дніпро, 2016. – С. 69-72.

 

3.

Стаття

Аллергия к нежалящим насекомым

 

Зайков С.В.,

Гришило А.П.,

Варицкая А.А.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 49-51.

 

4.

Стаття

Діагностика та лікування бронхіальної астми: досягнення та перспективи

Фещенко Ю.І.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 3.

 

5.

Стаття

Бронхиолоальвеолярный рак: клиническое наблюдение

Гаврисюк В.К., Страфун О.В., Брянский Н.В., Иващенко В.Е., Лискина И.В.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 38-39.

6.

Стаття

Протиалергічні властивості пробіотиків в педіатрічній практиці

Зайков С.В.,

Бондарчук О.Б.,

Катілов О.В.

Алергія у дитини. – 2016. - №19-20. – С. 11-13.

7.

Стаття

Імунотропні властивості пробіотиків в педіатрічній практиці

Зайков С.В.,

Бондарчук О.Б.,

Катілов О.В.

Алергія у дитини. – 2016. - №19-20. – С. 31-33.

8.

Стаття

Спирамицин – позиции не утрачены

Юдина Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №1 (38). – С. 3, 8.

9.

Стаття

Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом

Гаврисюк В.К.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №1 (38). – С. 20-22.

10.

Стаття

Інноваційний інгібітор фосфодіестераз у лікуванні загострень бронхо-обструктивних захворювань

Зайков С.В.

Здоров’я України. – 2017. – №6 (403). – С. 67.

11.

Стаття

Алергія на алкогольні напої: клініка, діагностика, лікування. Лекція

Зайков С.В.,

Варицька Г.О., Кириленко Т.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №2 (39). – С. 25-27.

12.

Стаття

Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов. Лекция (начало)

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Лайко Л.Н.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №8 (405). – С. 46-47.

13.

Стаття

Лимфогенный карциноматоз легких: клинические наблюдения

Гаврисюк В.К.,

Страфун О.В.,

Шадрина О.В.,

Лискина И.В.,

Яцына М.Ф.,

Гренчук А.Ф.,

Яковенко О.К.,

Онищук В.С.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №2 (39). – С. 32-33, 45.

14.

Стаття

Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов. Лекция (окончание)

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Лайко Л.Н.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №9 (406). – С. 48-49.

15.

Стаття

Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє

Зайков С.В.

Здоров’я України. – 2017. – №9 (406). – С. 54.

16.

Стаття

Бронхиальная астма у подростков: особенности патогенеза, клиники, диагностики, лечения

Зайков С.В.,

Беш Л.В.,

Катилов А.В.,

Варицкая А.А.

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – Спецвип. №1. – С. 5-11.

17.

Стаття

Спонтанный пневмоторакс у детей: диагностика и тактика ведения. Лекция

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №11-12 (408-409). – С. 24-26.

18.

Стаття

Особливості епідеміології, клінічного перебігу та лікування туберкульозу у медичних працівників

Зайков С.В.,

Литвинюк О.П.

 

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – Спецвип. №2. – С. 12-16.

19.

Стаття

Несостоятельность понятия аллергии на йод и гиперчувствительность к йодсодержащим контрастным препаратам

Зайков С.В.,

Кайдашев И.П.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 26-28.

20.

Стаття

Остеопластическая пневмопатия

Гаврисюк В.К.,

Шадрина О.В.,

Опанасенко Н.С.,

Лискина И.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 22-23.

21.

Стаття

Рука об руку с Фромилидом: преодолевая обострение хронического обструктивного заболевания легких

Симонов С.С.

Здоров’я України. – 2017. – №3. – С. 3.

22.

Стаття

Коморбідність бронхіальної астми і туберкульозу легень: труднощі лікування й перспективи вирішення проблеми

Фещенко Ю.І., Островський М.М.,

Макойда І.Я.,

Варунків О.І.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 30-31.

23.

Стаття

Острый бронхит у детей, принципы диагностики и терапии

Катилов А.В.,

Лайко Л.И.,

Дмитриев Д.В.,

Зайков С.В.

Medical Nature. – 2017. – №1 (21). – С. 2-7.

24.

Стаття

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога

Юдіна Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – №20 (417). – С. 57-58.

25.

Стаття

Рука об руку с Фромилидом: преодолевая обострение хронического обструктивного заболевания легких

Симонов С.С.

Здоров’я України. – 2017. – №19 (416). – С. 51.

26.

Стаття

Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

Юдина Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – №21 (418). – С. 43-44.

27.

Тези

КТ-семіотика у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень

Гуменюк Г.Л.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 75.

28.

Тези

Метод комп’ютерної томографічної денситометрії легень в алгоритмі лікування у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень

Гуменюк Г.Л.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 76.

29.

Тези

Стан вільнорадикальних окислювальних процесів і ферментних антиоксидантних систем у хворих із гострим запальним процесом нижніх дихальних шляхів

 

Дзюблик О.Я., Гуменюк М.І., Мхітарян Л.С., Капітан Г.Б., Кучменко О.Б., Євстратова І. Н.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 85.

30.

Тези

Використання L-аргініну аспартату у патогенетичній терапії хворих з гострим запальним процесом нижніх дихальних шляхів

Дзюблик О.Я.,

Гуменюк М.І.,

Мхітарян Л.С.,

Капітан Г.Б.,

Кучменко О.Б.,

Євстратова І.Н.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 86.

31.

Тези

Визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги

Яшина Л.О.,

Ігнатьєва В.І.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.,

Назаренко К.В.,

Москаленко С.М.,

Зволь І.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 328.

32.

Тези

Особливості лікування туберкульозу у медичних працівників Вінницької області

Литвинюк О.П.,

Зайков С.В.

Матеріали У Наукового симпозі-уму «Імунопато-логія при захворю-ваннях органів дихання і травлен-ня» (з міжнародною участю). – Терно-піль, 2017. – С. 24-25.

33.

Тези

Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих

Дзюблик О.Я.,

Дзюблик І.В.,

Кукало О.В.

Матеріали науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» (щорічні читання пам’яті акад. Л.В. Громашевського). – Київ, 2017. – С.

ПЕРЕЛІК наукової продукції науково-педагогічних та інших працівників кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО ім. П. Л. Шупика за 2017 рік

1. Перелік винаходів та авторських свідоцтв на твір, отримані співробітниками академії у 2017р.

Винаходи:

1

2

3

4

5

1.

Спосіб відеоторакоскопічної резекції новоутворення грудної стінки і межистіння

Друк

Патент на корисну модель № 110450 Україна, МПК (2016.01) А 61 В1/00 А61В17/00 № u 2016 03588; заявл. 05.04.2016;

опубл. 10.10.2016,

Бюл. № 19

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Демус Р.С.,

Клименко В.І.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В., Калениченко М.І.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.

2.

Спосіб хірургічного відеоторакоскопічної біопсії тканин органів грудної порожнини при наявності випітного перикардиту

Друк

Патент на корисну модель № 110451 Україна, МПК (2016.01) А 61 В1/00 А61В17/00  № u 2016 03589; заявл. 05.04.16;

опубл. 10.10.2016,

Бюл. № 19

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Шалагай С.М.,

Калениченко М.І.,

Обремська О.К.,

Кшановський О.Е.

3.

Спосіб профілактики антибіотик асоційованої діареї після операції на легенях і плеврі

Друк

Патент на корисну модель № 111272 Україна, МПК (2016.01) А 61В 17/00 А61К 31/00 А61К 36/00 А 61Р 1/14 (2006.01) № u 2016 03585; заявл. 05.04.2016;

опубл. 10.11.2016,

Бюл. № 21

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Леванда Л.І.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Шалагай С.М.,

Кшановський О.Е.,

Купчак І.М.,

Калениченко М.І.

4.

Спосіб визначення місця проведення торакотомії при пластиці діафрагми

Друк

Патент на корисну модель № 113612 Україна, МПК (2016.01) А 61В 10/00 А61В 1/00 А61В 17/00 № u 2016 07127; заявл. 01.07.2016;

опубл. 10.02.2017,

Бюл. № 3

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Калениченко М.І.,

Терешкович О.В.,

Конік Б. М.,

Кшановський О.Е.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І.

5.

Спосіб парієнтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу

Друк

Патент на корисну модель № 113611 Україна, МПК (2016.01) А61В 1/00 А61В 17/00 № u 2016 07126; заявл. 01.07.2016;

опубл. 10.02.2017,

Бюл. № 3

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Калениченко М.І.,

Кшановський О.Е.,

Леванда Л.І.

6.

Спосіб визначення об’єму оперативного втручання при хронічному піопневомотораксі

Друк

Патент на корисну модель № 113562 Україна, МПК (2016.01) А61В 1/00 А61В 17/00 № u 2016 05369; заявл. 18.05.2016;

опубл. 10.02.2017,

Бюл. № 3

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Кшановський О.Е.,

Терешкович О.В.,

Конік Б. М.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І., Климець Є.В.

7.

Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми

Друк

Патент на корисну модель № 113561 Україна, МПК (2016.01) А61В 10/00 А61М 1/26 (2006.01) № u 2016 05368; заявл. 18.05.2016;

опубл. 10.02.2017,

Бюл. № 3

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Терешкович О.В.,

Калениченко М.І.,

Конік Б. М.,

Кшановський О.Е.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І.

8.

Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння

Друк

Патент на корисну модель № 114830 Україна, МПК (2017.01) А61В 1/00 А61В 17/00 А61 F 2/04(2013.01) № u 2016 08658; заявл. 08.08.2016;

опубл. 27.03.2017,

Бюл. № 6

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Калениченко М.І.,

Кшановський О.Е.,

Леванда Л.І.

9.

Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості

Друк

Патент на корисну модель № 114891 Україна, МПК (2017.01) А61К 31/00 А61Р 11/00 № u 2016 09935; заявл. 28.09.2016;

опубл. 27.03.2017,

Бюл. № 6

Фещенко Ю.І.,

Пархоменко Н.В.,

Примушко Н.А.,

Курик Л.М.,

Турчина І.П.,

Канарський О.А.,

Назаренко К.В.,

Крилач О.І.,

Адамчук О.І.

10.

Спосіб відеоасистованої парієтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу

Друк

Патент на корисну модель № 119410 Україна, МПК (2017.01) А61В 1/00 А61В 17/00 № u 2017 03206; заявл. 04.04.2017;

опубл. 25.09.2017,

Бюл. № 18

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Шалагай С.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Кшановський О.Е.,

Калениченко М.І.,

Демус Р.С.,

Леванда Л.І.

Інформаційні листи:

Автори

Назва документу

Вид видання

1

Фещенко Ю.І.,

Мельник В.М., 
Опанасенко М.С.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Шалагай С.М.,

Калениченко М.І.,

Кшановський О.Е.,

Обремська О.К.

Спосіб відеотокаскопічної біопсії тканин органів грудної порожнини при наявності випітного перикардиту

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2016. – 4 с.

2

Фещенко Ю.І.,

Курик Л.М.,

Пархоменко Н.В.,

Примушко Н.А.,

Адамчук О.І.,

Канарський О.А.,

Крилач О.І.,

Турчина І.П.

Спосіб попередження зниження фізичної працездатності у хворих на бронхіальну астму

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2016. – 4 с.

3

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Терешкович О.В., Калениченко М.І.,

Конік Б. М.,

Кшановський О.Е.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І.

Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

4

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Кшановський О.Е.,

Купчак І.М.,

Терешкович О.В., Конік Б. М.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І.,

Климець Є.В.

Спосіб визначення об’єму оперативного втручання при хронічному піопневмотораксі

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

5

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Шалагай С.М.,

Калениченко М.І.,

Кшановський О.Е.,

Леванда Л.І.

Спосіб парєтальної плевректомії з декортикацією легені у хворих на хронічний плеврит запального генезу

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

6

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Калениченко М.І.,

Терешкович О.В.,

Конік Б. М.,

Кшановський О.Е., Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Леванда Л.І.

Спосіб визначення місця проведення торакотомії при пластиці діафрагми

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

7

Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,

Шалагай С.М.,

Купчак І.М.,

Конік Б. М.,

Терешкович О.В.,

Калениченко М.І.,

Демус Р.С.,

Леванда Л.І.

Спосіб відеоторакоскопічної санації плевральної порожнини при запальному плевриті з тенденцією до нагноєння

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

8

Гаврисюк В.К.,

Гуменюк Г.Л.,

Меренкова О.Є.,

Ячник А.І.,

Лещенко С.І.,

Дзюблик Я.О.,

Морська Н.Д.,

Беренда О.А.

Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії

Інформаційний лист / Гаврисюк В. К. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

9

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Зволь І.В.,

Ігнатьєва В.І.,

Москаленко С.М.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.

Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

10

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Зволь І.В.,

Ігнатьєва В.І.,

Москаленко С.М.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.,

Дяченко Н.А.,

Чумак І.В.

Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги

Інформаційний лист / Фещенко Ю. І. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

11.

Гаврисюк В.К.,

Гуменюк Г.Л.

Меренкова Є.О.,

Ячник А.І.,

Лещенко С.І.,

Дзюблик Я.О.,

Морська Н.Д.,

Беренда О.А.

Алгоритм лікування метотрексатом хворих на саркоїдоз органів дихання при наявності протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії

 

Інформаційний лист / Гаврисюк В. К. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

12.

Гаврисюк В.К.,

Гуменюк Г.Л.

Меренкова Є.О.,

Ячник А.І.,

Лещенко С.І.,

Дзюблик Я.О.,

Морська Н.Д.,

Беренда О.А.,

Пендальчук Н.В.

Оцінка рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання

Інформаційний лист / Гаврисюк В. К. [та ін.]; НІФП НАМН України. – К.:

[б. в.], 2017. – 4 с.

2. Список публікацій кафедри: підручники, монографії і посібники, перелік статей, надрукованих в наукометричних виданнях та в зарубіжних журналах.

Монографії:

1. Фещенко Ю.І., Чайковський Ю.Б., Островський М.М., Деєльцова О.І., Геращенко С.Б., Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіна І.О. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми.  – Івано-Франківськ, СІМИК, 2016. – 400с. ISBN 978-966-8067-83-9.

Методичні рекомендації:

Посібники:

 1. Фещенко Ю.І., Князевич В.М., Разнатовська О.М., Гріцова Н.А. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник. – Київ: ВСВ «Медицина, 2017. – 128 с. ISBN 978-617-505-535-9
 2. Фещенко Ю.І., Журило О.А., Барбова А.І., Хейло О.Е., Сметаніна О.Р., Карнаухова М.М., Гріцова Н.А., Алієва Н.М. Стратегічні напрямки розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні: методичний посібник. – Київ: ВСВ «Медицина, 2017. – 120 с. ISBN 978-617-505-589-2
 3. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Шпак О.І., Бичковський В.Б., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Клименко В.І., Демус Р.С., Шалагай С.М., Купчак І.М., Леванда Л.І., Новицький О.В., Рандюк О.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень із застосуванням лікувальної фібробронхоскопії (посібник для лікарів). – Київ: ТОВ-Видавництво «ЛОГОС», 2017. – 24с.

Методичні посібники:

 1. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Купчак І.М., Клименко В.І., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Шалагай С.М., Бичковський В.Б., Демус Р.С., Леванда Л.І. Оптимізація застосування відеоторакоскопії при біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (методичний посібник для лікарів). – Київ: ТОВ-Видавництво «ЛОГОС», 2016. – 30с.
 2. Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Шалагай С.М., Клименко В.І., Терешкович О.В., Калениченко М.І., Конік Б.М., Кшановський О.Е., Купчак І.М., Бичковський В.Б., Демус Р.С., Леванда Л.І. Ефективність застосування різних способів парієнтальної плевректомії при запальних процесах в плеврі (методичний посібник для лікарів). – Київ, 2017. – 20с.

Перелік статей, надрукованих в наукометричних виданнях та в зарубіжних журналах:

Форма публікації

           Назва

       Автори

Де і коли опубліковано

1.

Стаття

Клінічна ефективність тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію: бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень

Фещенко Ю.І.,

Назаренко К.В.

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 7-15.

2.

Стаття

Спектр сенсибілізації до алергенів у дітей та молоді Вінницької області  з респіраторною алергією

Зайков С.В.,

Гацька Д.О.,

Корицька І.В.

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 25-28.

 

3.

Стаття

Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю.І. 

Астма та алергія. – 2016. - №4. – С. 25-28.

 

4.

Стаття

The effect of time to start of treatment of treatment outcomes for patient with multidrug resistant tuberculosis depending of diagnostic methods (XPERT MTB/RIF or phenotypic methods)

Varytska H.,

Lytvynenko N.,

Zaikov S.

Modern Science – Moderni veda. – 2016. – №4. – P. 121-128.

 

5.

Стаття

Аспергільоз легень

Ніколаєва О.Д.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. – №4 (27). – С. 60-65.

6.

Стаття

Смертність від туберкульозу легень в Україні: її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії

 

Веселовський Л.В.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №1 (28). – С. 97-103.

 

7.

Стаття

Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом

Гаврисюк В.К.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №1. – С. 5-10.

8.

Стаття

Дифференциальная диагностика саркоидоза органов дыхания

Гаврисюк В.К., Яковенко О.К.,

Лискина И.В.,

Онищук В.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №1. – С. 63-69.

9.

Стаття

Спирамицин: позиции не утрачены

Юдина Л.В.

Український медичний часопис. – 2017. – №1 (117). – С. 54-57.

10.

Стаття

Мікобактеріози

Ніколаєва О.Д.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №1 (28). – С. 90-96.

11.

Стаття

Initial airflow obstruction in new cases of pulmonary tuberculosis: Complication, comorbidity or missed?

Dudnyk A.,

Blyzniuk S., Pavel’chuk O.,

Zakharchenko O.,

Butov D.,

Zaikov S.

Indian Journal of Tuberculosis. – 2017. – Vol. 64, Issue 2. – P.

12.

Стаття

Дослідження функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Полянська М.О.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 7-12.

 

13.

Стаття

Відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю.І.,

Примушко Н.А.,

Пархоменко Н.В.,

Курик Л.М.,

Куц В.В.,

Турчина І.П.,

Канарський О.А.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 17-22.

 

14.

Стаття

Клинико-функциональная эффективность комбинированного препарата мометазона фуроат/азеластин при лечении больных аллергическим ринитом

Яшина Л.А.,

Игнатьева В.И.,

Опимах С.Г.,

Полянская М.А.,

Крамарская Н.В.,

Поливода Н.Г.,

Власова Н.А.

Астма та алергія. – 2017. - №1. – С. 49-58.

 

15.

Стаття

Новые принципы диагностики диссеминированных заболеваний легких

Фещенко Ю.И.,

Опанасенко Н.С.,

Борисова В.И.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 6-14.

16.

Стаття

Сучасні алгоритми виявлення хворих на саркоїдоз органів дихання

Гуменюк Г.Л.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 16-17.

17.

Стаття

Дифференциальная диагностика поражений легких и плевры у умерших с ВИЧ-инфекцией на разных стадиях

Лискина И.В.,

Рекалова Е.М.,

Загаба Л.М.,

Николаева О.Д.,

Грицова Н.А.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 52-57.

18.

Стаття

Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» і «проти»

Фещенко Ю.І.,

Литвиненко Н.А.,

Погребна М.В.,

Сенько Ю.О.,

Процик Л.М.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 96-100.

19.

Стаття

Вартість-ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень

Фещенко Ю.І.,

Ливиненко Н.А.,

Варицька Г.О.,

Сенько Ю.О.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №2 (29). – С. 11-17.

20.

Стаття

Можливості комп’ютерної денситометрії для встановлення активності специфічного запального процесу при туберкуломах легень

Линник М.І.,

Ліскіна І.В.,

Томин В.М.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. – №2 (29). – С. 66-70.

21.

Стаття

Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» і «проти»

Фещенко Ю.І.,

Ливиненко Н.А.,

Погребна М.В.,

Сенько Ю.О.,

Процик Л.М.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 5-10.

22.

Стаття

Роль современных макролидов в лечении пациентов с инфекционным обострением ХОЗЛ

Симонов С.С.

Український пульмонологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 69

23.

Стаття

Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання

Фещенко Ю.І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.

Астма та алергія. – 2017. – №2. – С. 7-12.

 

24.

Стаття

Topicality of the problem of combined course of multi-drug resistant pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus

Raznatovska O.M., Bobrovnycha-Dvizova Yu.M.,

Norejko S.B.,

Gricova N.A.

Патологія. – 2017. –  Т. 14, №2(40). – С. 236-240.

25.

Стаття

Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз

Фещенко Ю.І.,

Литвиненко Н.А.,

Варицька Г.О.,

Погребна М.В.,

Дюжева О.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 5-8.

26.

Стаття

Факторы прогноза темпов регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии

Гаврисюк В.К.,

Быченко О.В.,

Меренкова Е.А.,

Гуменюк Г.Л.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 14-18.

27.

Стаття

Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу

Дзюблик О.Я.,

Гуменюк М.І.,

Мхітарян Л.С.,

Кучменко О.Б.,

Євстратова І.Н.,

Капітан Г.Б.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №3. – С. 21-24.

28.

Стаття

Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги

 

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Ігнатьєва В.І.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.

Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Випуск 3. Том 1 (137). – С. 232–242.

29.

Стаття

Еозинофільне запалення у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко-функціональна характеристика, ризики розвитку коморбідної патології

Фещенко Ю. І.,

Назаренко К.В.

 

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 7-15.

 

30.

Стаття

Відновлення фізичної витривалості у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю. І.,

Курик Л.М.,

Куц В.В.,

Пархоменко Н.В.,

Примушко Н.А.,

Турчина І.П.,

Канарський О.А.

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 16-24.

 

31.

Стаття

Можливості комбінованої терапії у покращенні контролю та ефективності лікування у хворих на бронхіальну астму

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Полянська М.О.,

Куц В.В.

Астма та алергія. – 2017. – №3. – С. 41-49.

 

32.

Стаття

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога

Юдіна Л.В.

Ліки України. –2017. – №6 (212). – С. 1-3.

33.

Стаття

Темпы регрессии саркоидоза в процессе глюкокортикостероидной терапии и возможные фактороы их прогноза

Гаврисюк В.К.,

Быченко О.В.,

Меренкова Е.А.,

Гуменюк Г.Л.

Український терапевтичний журнал. – 2017. – №3. – С. 65-68.

34.

Стаття

Оцінка альвеолярної вентиляції у пацієнтів із поєднанням бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень

Фещенко Ю. І.,

Яшина Л.О.,

Назаренко К.В.,

Опімах С.Г.

Український медичний часопис. – 2017. - №5 (121). – С. 148-153.

35.

Тези

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників протитуберкульозних закладів

Литвинюк О.П.,

Зайков С.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. Додаток. – С. 111.

36.

Тези

Мультирезистентний туберкульоз у медичних працівників

Зайков С.В.,

Литвинюк О.П.,

Гріцова Н.А.,

Ніколаєва О.Д.,

Яроцинський В.Б.,

Веселовський Л.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 47.

37.

Тези

Можливості комп’ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування

Ігнатьєва В.І.,

Зайков С.В.,

Ніколаєва О.Д.,

Святненко В.А.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 48.

38.

Тези

Побічні реакції при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз в поєднанні із ВІЛ-інфекцією

Ніколаєва О.Д.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 52.

39.

Тези

Ефективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми

Зайков С.В.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 66.

40.

Тези

Роль современных макролидов в лечении пациентов с инфекционным обострением ХОЗЛ

Симонов С.С.

Український пуль- монологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 69.

41.

Тези

The effect of tiotropium bromide on lung function parameters in patients with asthma-COPD overlap syndrome

Feschenko Y.,

Iashyna L.

ERS Annual Cong-ress: Abstracts. –Milan, 2017. – P. 631.

42.

Тези

Effect of treatment with tiotropium bromide 18 mcg on asthma control and asthma-related quality of life in patients with asyhma-COPD overlap syndrome

Feschenko Y.,

Iashyna L.

ERS Annual Cong-ress: Abstracts. –Milan, 2017. – P. 3570.

43.

Тези

Chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma and allergic rhinitis in the adult population within the commonwealth of independent states: rationale and design of the CORE

Feschenko Y.,

Iashyna L.

BMC Pulmonary Medicine. – 2017. – Vol. 17. – P. 131.

44.

Тези

Особливості та проблемні питання проведення клінічних досліджень у фтизіопульмонології в Україні

Гуменюк Г.Л.,

Фещенко Ю.І.,

Добрянський Д.В.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «25 років діяльності Державного експертного центру: уроки минулого, погляд в майбутнє». – Київ, 05-06.10. 2017. – C. 18-19.

45.

Тези

Особливості проведення набору пацієнтів для участі у клінічних дослідженнях в пульмонології

Гуменюк Г.Л.,

Добрянський Д.В.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «25 років діяльності Державного експертного центру: уроки минулого, погляд в майбутнє». – Київ, 05-06.10. 2017. – С. 66-68.

46.

Тези

Retrospective survey of pulmonary sarcoidosis incidence in Ukraine

Gumeniuk G.L.,

Gumeniuk M.I.,

Merenkova I.A.,

Dziublyk Y.A.

WAGOS 2017 International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 2017. – Р. 100.

47.

Тези

Azathioprine therapy for pulmonary sarcoidosis

Gumeniuk G.L.,

Merenkova I.A.,

Gumeniuk M.I.

.

WAGOS 2017 International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 2017. – Р. 119.

48.

Тези

Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в Украине

Гуменюк Г.Л.,

Гаврисюк В.К.,

Меренкова Е.А.,

Шадрина О.В.

 

Материалы Республиканской научно-практичес-кой конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицины». – Гомель, Билорусь, 2017. – С.

49.

Тези

Вплив інгаляції декаметоксину на показники функції зовнішнього дихання у хворих з загостренням бронхіальної астми

Гуменюк Г.Л.,

Гуменюк М.І.,

Фадєєва С.І.

 

Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». – Харків, 2017. – С. 34.

50.

Тези

Оцінка ефективності лікування хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень

Гуменюк Г.Л.,

Добрянський Д.В.,

Дудка П.Ф.,

Ільницький Р.І.,

Ткаченко І.П.,

Резнікова Н.М.

Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». – Харків, 2017. – С. 39.

Перелік статей та тез, надрукованих в інших виданнях:

Форма публікації

           Назва

       Автори

Де і коли опубліковано

1.

Стаття

Современные подходы к лечению кашля

Симонов С.С.

Здоров'я України. – 2016. - №21 (394). – С. 27.

 

2.

Стаття

Можливості застосування антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні загострень хронічного обструктивного захворювання легень

Добрянський Д.В.,

Дудка П.Ф.,

Ільницький Р.І.,

Гуменюк Г.Л.,

Тарченко І.П.,

Резнікова Н.М.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики». – Дніпро, 2016. – С. 69-72.

 

3.

Стаття

Аллергия к нежалящим насекомым

 

Зайков С.В.,

Гришило А.П.,

Варицкая А.А.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 49-51.

 

4.

Стаття

Діагностика та лікування бронхіальної астми: досягнення та перспективи

Фещенко Ю.І.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 3.

 

5.

Стаття

Бронхиолоальвеолярный рак: клиническое наблюдение

Гаврисюк В.К., Страфун О.В., Брянский Н.В., Иващенко В.Е., Лискина И.В.

Здоров’я України. – 2016. – Тематичний номер. – №4 (36). – С. 38-39.

6.

Стаття

Протиалергічні властивості пробіотиків в педіатрічній практиці

Зайков С.В.,

Бондарчук О.Б.,

Катілов О.В.

Алергія у дитини. – 2016. - №19-20. – С. 11-13.

7.

Стаття

Імунотропні властивості пробіотиків в педіатрічній практиці

Зайков С.В.,

Бондарчук О.Б.,

Катілов О.В.

Алергія у дитини. – 2016. - №19-20. – С. 31-33.

8.

Стаття

Спирамицин – позиции не утрачены

Юдина Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №1 (38). – С. 3, 8.

9.

Стаття

Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом

Гаврисюк В.К.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №1 (38). – С. 20-22.

10.

Стаття

Інноваційний інгібітор фосфодіестераз у лікуванні загострень бронхо-обструктивних захворювань

Зайков С.В.

Здоров’я України. – 2017. – №6 (403). – С. 67.

11.

Стаття

Алергія на алкогольні напої: клініка, діагностика, лікування. Лекція

Зайков С.В.,

Варицька Г.О., Кириленко Т.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №2 (39). – С. 25-27.

12.

Стаття

Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов. Лекция (начало)

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Лайко Л.Н.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №8 (405). – С. 46-47.

13.

Стаття

Лимфогенный карциноматоз легких: клинические наблюдения

Гаврисюк В.К.,

Страфун О.В.,

Шадрина О.В.,

Лискина И.В.,

Яцына М.Ф.,

Гренчук А.Ф.,

Яковенко О.К.,

Онищук В.С.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №2 (39). – С. 32-33, 45.

14.

Стаття

Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов. Лекция (окончание)

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Лайко Л.Н.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №9 (406). – С. 48-49.

15.

Стаття

Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє

Зайков С.В.

Здоров’я України. – 2017. – №9 (406). – С. 54.

16.

Стаття

Бронхиальная астма у подростков: особенности патогенеза, клиники, диагностики, лечения

Зайков С.В.,

Беш Л.В.,

Катилов А.В.,

Варицкая А.А.

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – Спецвип. №1. – С. 5-11.

17.

Стаття

Спонтанный пневмоторакс у детей: диагностика и тактика ведения. Лекция

Зайков С.В.,

Катилов А.В.,

Дмитриев Д.В.,

Макаров С.Ю.

Здоров’я України. – 2017. – №11-12 (408-409). – С. 24-26.

18.

Стаття

Особливості епідеміології, клінічного перебігу та лікування туберкульозу у медичних працівників

Зайков С.В.,

Литвинюк О.П.

 

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – Спецвип. №2. – С. 12-16.

19.

Стаття

Несостоятельность понятия аллергии на йод и гиперчувствительность к йодсодержащим контрастным препаратам

Зайков С.В.,

Кайдашев И.П.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 26-28.

20.

Стаття

Остеопластическая пневмопатия

Гаврисюк В.К.,

Шадрина О.В.,

Опанасенко Н.С.,

Лискина И.В.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 22-23.

21.

Стаття

Рука об руку с Фромилидом: преодолевая обострение хронического обструктивного заболевания легких

Симонов С.С.

Здоров’я України. – 2017. – №3. – С. 3.

22.

Стаття

Коморбідність бронхіальної астми і туберкульозу легень: труднощі лікування й перспективи вирішення проблеми

Фещенко Ю.І., Островський М.М.,

Макойда І.Я.,

Варунків О.І.

Здоров’я України. – 2017. – Тематичний номер. – №3 (40). – С. 30-31.

23.

Стаття

Острый бронхит у детей, принципы диагностики и терапии

Катилов А.В.,

Лайко Л.И.,

Дмитриев Д.В.,

Зайков С.В.

Medical Nature. – 2017. – №1 (21). – С. 2-7.

24.

Стаття

Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога

Юдіна Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – №20 (417). – С. 57-58.

25.

Стаття

Рука об руку с Фромилидом: преодолевая обострение хронического обструктивного заболевания легких

Симонов С.С.

Здоров’я України. – 2017. – №19 (416). – С. 51.

26.

Стаття

Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

Юдина Л.В.

Здоров’я України. – 2017. – №21 (418). – С. 43-44.

27.

Тези

КТ-семіотика у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень

Гуменюк Г.Л.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 75.

28.

Тези

Метод комп’ютерної томографічної денситометрії легень в алгоритмі лікування у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень

Гуменюк Г.Л.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 76.

29.

Тези

Стан вільнорадикальних окислювальних процесів і ферментних антиоксидантних систем у хворих із гострим запальним процесом нижніх дихальних шляхів

 

Дзюблик О.Я., Гуменюк М.І., Мхітарян Л.С., Капітан Г.Б., Кучменко О.Б., Євстратова І. Н.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 85.

30.

Тези

Використання L-аргініну аспартату у патогенетичній терапії хворих з гострим запальним процесом нижніх дихальних шляхів

Дзюблик О.Я.,

Гуменюк М.І.,

Мхітарян Л.С.,

Капітан Г.Б.,

Кучменко О.Б.,

Євстратова І.Н.,

Недлінська Н.М.,

Ячник В.А.,

Денисова О.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 86.

31.

Тези

Визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги

Яшина Л.О.,

Ігнатьєва В.І.,

Опімах С.Г.,

Полянська М.О.,

Назаренко К.В.,

Москаленко С.М.,

Зволь І.В.

Матеріали науково-практичної кон-ференції з міжна-родною участю «Щорічні терапевт-тичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неін-фекційних захворю-вань: погляд на май-бутнє». – Харків, 2017. – С. 328.

32.

Тези

Особливості лікування туберкульозу у медичних працівників Вінницької області

Литвинюк О.П.,

Зайков С.В.

Матеріали У Наукового симпозі-уму «Імунопато-логія при захворю-ваннях органів дихання і травлен-ня» (з міжнародною участю). – Терно-піль, 2017. – С. 24-25.

33.

Тези

Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих

Дзюблик О.Я.,

Дзюблик І.В.,

Кукало О.В.

Матеріали науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» (щорічні читання пам’яті акад. Л.В. Громашевського). – Київ, 2017. – С.

3. Доповіді на конференціях:

Міжнародні: 19

1. Алергічний риніт та коморбідні стани / С.В. Зайков / Міжнародна конференція «Різдвяні читання з імунології та алергології: практична та наукова генеалогія». – Львів, Україна, 12-13.01.2017.

2. Антигістамінні препарати: сучасне та майбутнє / С.В. Зайков / Міжнародна конференція «Різдвяні читання з імунології та алергології: практична та наукова генеалогія». – Львів, Україна, 12-13.01.2017.

3. Ідіопатичний легеневий фіброз: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування / В.К. Гаврисюк, О.Я. Дзюблик / Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблеми діагностики та лікування ідіопатичного легеневого фіброзу». – Київ, Україна, 02.02.2017.

4. Сучасні підходи до ведення пацієнтів з гострим бронхітом / С.В. Зайков / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги». – Київ, Україна, 06-07.04.2017.

5. Алергічний риніт та коморбідні захворювання респіраторної системи в дитячому віці / С.В. Зайков / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги». – Київ, Україна, 06-07.04.2017.

6. КТ-семіотика у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень / Гуменюк Г.Л. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд на майбутнє». – Харків, Україна, 20.04.2017.

7. Метод комп’ютерної томографічної денситометрії легень в алгоритмі лікування у хворих на саркоїдоз з ураженням паренхіми легень / Гуменюк Г.Л. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд на майбутнє». – Харків, Україна, 20.04.2017.

8. Використання L-аргініну аспартату у патогенетичній терапії хворих з гострим запальним процесом нижніх дихальних шляхів легень / Дзюблик О.Я. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд на майбутнє». – Харків, Україна, 20.04.2017.

8. Визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги / Яшина Л.О. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд на майбутнє». – Харків, Україна, 20.04.2017.

9. Treatment of acute bronchitis from the perspective of evidence-based medicine / Zaikov S. / The international scientific and practical conference «Interdisciplinary questions of therapy tactics for upper respiratory tract diseases in practice of pediatrician and ENT doctor». – Insburg, Austria, 29 June 2017.

10. Current treatment of patients with pulmonary allergic diseases / Zaikov S. / INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY "Current concepts in diagnosing and treatment of bronchoobturative diseases". – Ternopil, Ukraine, 20-22 September 2017.

11. Особливості лікування туберкульозу у медичних працівників Вінницької області / Литвинюк О.П., Зайков С.В. / У Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – Тернопіль, Україна, 20-22.09.2017.

12. Effect of treatment with tiotropium bromide 18 mcg on asthma control and asthma-related quality of life in patients with asyhma-COPD overlap syndrome / Feschenko Y., Iashyna L. / ERS Annual Congress. – Milan, Italy, 9-13 september, 2017.

13. The effect of tiotropium bromide on lung function parameters in patients with asthma-COPD overlap syndrome / Feschenko Y., Iashyna L. / ERS Annual Congress. – Milan, Italy, 9-13 september, 2017.

14. Retrospective survey of pulmonary sarcoidosis incidence in Ukraine / Gumeniuk G.L., Gumeniuk M.I., Merenkova I.A., Dziublyk Y.A. / WAGOS 2017. International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 19-22 October 2017.

15. Azathioprine therapy for pulmonary sarcoidosis / Gumeniuk G.L., Merenkova I.A., Gumeniuk M.I. / WAGOS 2017. International conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases. – Beijing, China, 19-22 October 2017.

16. Туберкульоз у медичних працівників – актуальна проблема сімейної медицини / Зайков С.В. / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні». Київ, Україна, 26-27.10.2017.

17. Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в Украине / Гуменюк Г.Л., Гаврисюк В.К., Меренкова Е.А., Шадрина О.В. / Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы медицины». – Гомель, Билорусь, 02-03.11.2017.

18. Вплив інгаляції декаметоксину на показники функції зовнішнього дихання у хворих з загостренням бронхіальної астми / Гуменюк Г.Л., Гуменюк М.І., Фадєєва С.І. / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність». – Харків, Україна, 03.11.2017.

19. Сумніви і доказовість при веденні пацієнта з алергічним ринітом / Зайков С.В. / Конференція з міжнародною участю «Невизначеність та доказовість в клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою». – Київ, 30.11-01.12.2017.

Національні: 133

1. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Хмельницький, 26.01.2017.

2. Вибір антибіотика у пацієнтів із супутньою патологією / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Хмельницький, 26.01.2017.

3. Сучасні концепції антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів / Сімонов С.С. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Хмельницький, 26.01.2017.

4. Антибіотики та симптоматичні засоби показані для лікування гострого кашлю/гострого бронхіту / Зайков С.В. / Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Харків, 09.02.2017.

5. Рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого кашлю/гострого бронхіту / Зайков С.В. / Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Харків, 09.02.2017.

6. Застосування бактеріальних лізатів у профілактиці інфекційного захворювання ХОЗЛ / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до  терапії внутрішніх хвороб». – Київ-Дніпро- Запоріжжя-Кривий Ріг, 14.02.2017.

7. Деякі аспекти щодо забезпечення маршруту пацієнтів із кашлем на рівні ПМСД / Гріцова Н.А. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Полтава, 16.02.2017.

8. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику. (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Полтава, 16.02.2017.

9. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Полтава, 16.02.2017.

10. Сучасні концепції антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів / Сімонов С.С. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Полтава, 16.02.2017.

11. Астма-ХОЗЛ-перехресний синдром / С.В. Зайков / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології “Харчова алергія, первинна і перехресна сенсибілізація, особливості діагностики та лікування алергії до грибів та тварин». – Київ, 17.02.2017.

12. Алергічний риніт та аденоїдит як актуальні коморбідні стани в практиці сімейної медицині / С.В. Зайков / Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Черкаси, 22.02.2017.

13. Раціональна фармакотерапія гострого бронхіту у дітей та дорослих / С.В. Зайков / Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Черкаси, 22.02.2017.

14. Бронхообструктивний синдром в практиці сімейної медицини: можливості небулайзерної терапії / Зайков С.В. / Науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Черкаси, 22.02.2017.

15. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь (інтерактивна лекція) / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Полтава, 22.02.2017.

16. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь (інтерактивна лекція) / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Харків, 22.02.2017.

17. Діалоги про лікування гострого бронхіту. Рослинні лікарські засоби – основа терапії / Зайков С.В. / Науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології». – Вінниця, 01.03.2017.

18. Алергічний риніт та аденоїди як актуальні коморбідні стани в практиці сімейної медицини / Зайков С.В. / Науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології». – Вінниця, 01.03.2017.

19. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Київ, 02-03.03.2017.

20. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Київ, 02-03.03.2017.

21. Кашель як симптом ГРЗ. Як допомогти хворому? / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Київ, 02-03.03.2017.

22. Сучасні концепції антибіотикотерапії пацієнтів з інфекціями дихальних шляхів / Сімонов С.С. / Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Київ, 02-03.03.2017.

23. Імплементація міжнародних протоколів по діагностиці та лікуванню бронхіальної астми в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Засідання відкритого товариства лікарів алергологів та пульмонологів Слобожанщини «Сучасні підходи до терапії алергічних захворювань». – Полтава, 11.03.2017.

24. Раціональні підходи до терапії пацієнтів з бронхіальною астмою та алергічним ринітом / Зайков С.В. / Засідання відкритого товариства лікарів алергологів та пульмонологів Слобожанщини «Сучасні підходи до терапії алергічних захворювань». – Полтава, 11.03.2017.

25. Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Терапевтичні читання 2017: досягнення та перспективи». – Вінниця, 15-16.03.2017.

26. Ефективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестераз при загостренні БА / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Терапевтичні читання 2017: досягнення та перспективи». – Вінниця, 15-16.03.2017.

27. Місце небулайзерної терапії в лікуванні ХБ/ХОЗЛ / Юдіна Л.В. / Науково-практична   конференція «Терапевтичні читання 2017: досягнення та перспективи». – Вінниця, 15-16.03.2017.

28. Алергічний риніт та коморбідні захворювання: тактика ведення хворих / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Альтернатива антибіотикам». – Харків, 22.03.2017.

29. Імплементація міжнародних протоколів по діагностиці та лікуванню БА в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя. – Луцьк, 22.03.2017.

30. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя. – Луцьк, 22.03.2017.

31. Місце альтернативних антибіотиків у лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя. – Луцьк, 22.03.2017.

32. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя. – Луцьк, 22.03.2017.

33. Сімонов С.С. Сучасні концепції антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя. – Луцьк, 22.03.2017.

34. Алергічний риніт та аденоїдит як актуальні коморбідні стани в практиці сімейної медицини / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Чернігів, 23.03.2017.

35. Раціональна фармакотерапія гострого бронхіту у дітей та дорослих / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». – Чернігів, 23.03.2017.

36. Особливості лікування підлітків з бронхіальною астмою / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Основи молекулярної алергології». – Київ, 24.03.2017.

37. Алгоритми діагностики та лікування бронхіальної астми для лікарів загальної практики (поради експерта) / Юдіна Л.В. / Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання імунології, алергології, пульмонології». – Черкаси, 29.03.2017.

38. Застосування бактеріальних лізатів в лікуванні бронхообструктивних захворювань / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Сучасні підходи до лікування бронхообструктивного синдрому». – Полтава, 30.03.2017.

39. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Навчальний семінар у форматі телемосту «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». - Київ-Львів-Івано-Франківськ-Рівне-Житомир. – 31.03.2017.

40. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Одеса, 04.04.2017.

41. Альтернативні препарати в лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Одеса, 04.04.2017.

42. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Черкаси, 06.04.2017.

43. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і який / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Черкаси, 06.04.2017.

44. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Черкаси, 06.04.2017.

45. Місце альтернативних антибіотиків у лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Черкаси, 06.04.2017.

46. Деякі аспекти щодо забезпечення маршруту пацієнтів із кашлем на рівні ПМСД / Гріцова Н.А. / «Експрес-курс для провізорів та фармацевті «Ліки України». – Черкаси, 06.04.2017.

47. Ефективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях ХОЗЛ і бронхіальною астми / Зайков С.В. / УІ науково-практична   конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень». – Київ, 13.04.2017.

48. Обструктивні захворювання легень: реалії клінічної практики / Фещенко Ю.І. / УІ науково-практична   конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень». – Київ, 13.04.2017.

49. Роль сучасних макролідів у лікуванні хворих із інфекційним загостренням ХОЗЛ / Сімонов С.С. / УІ науково-практична   конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень». – Київ, 13.04.2017.

50. Бронхіальна астма у пацієнтів з ожирінням / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Особливості діагностики, лабораторних методів дослідження та лікування алергії до лучних, злакових та осінніх трав». – Київ, 21.04.2017.

51. Місце альтернативних антибіотиків у лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб». – Київ-Вінниця-Житомир, 21.04.2017.

52. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Луцьк, 25.04.2017.

53. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Львів, 26.04.2017.

54. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Львів, 26.04.2017.

55. Алергічний риніт та коморбідні стани / Зайков С.В. / Нарада-семінар «Ефективність впровадження клінічних настанов та протоколів надання медичної допомоги в практику лікаря внутрішньої медицини». – Рівне, 26.04.2017.

56. Алергічний риніт, бронхіальна астма та інші коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Науково-практична   конференція «Актуальні питання сучасної пульмонології». – Луцьк, 26.04.2017.

57. Деякі аспекти щодо забезпечення маршруту пацієнтів із кашлем на                               рівні ПМСД / Гріцова Н.А. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Львів, 26.04.2017.  

58. Ацетилцистеїн. Міфи та реальність / Гріцова Н.А. / «Експрес-курс для провізорів та фармацевті «Ліки України». «Експрес-курс для провізорів та фармацевті «Ліки України». – Львів, 27.04.2017.

59. Сучасні концепції антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів / Сімонов С.С. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування від мистецтва до якості життя». – Львів, 27.04.2017.

60. Антибіотики та рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого кашлю/гострого бронхіту. «Ні». / Зайков С.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Запоріжжя-Дніпро-Кривий Ріг, 28.04.2017.

61. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Запоріжжя-Дніпро-Кривий Ріг, 28.04.2017.

62. Імплементація рекомендацій по веденню пацієнтів з загостренням бронхіальної астми. Як ефективно допомогти пацієнту / Юдіна Л.В. / Засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація рекомендацій та протоколів МОЗ України в практичну роботу лікаря». – Луцьк, 11.05.2017.

63. Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». _ Запоріжжя, 12.05.2017.

64. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнський Конгрес «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». _ Запоріжжя, 12.05.2017.

65. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Нарада-семінар «Ефективність впровадження клінічних настанов та протоколів надання медичної допомоги в практику лікаря внутрішньої медицини». – Херсон, 16.05.2017.

66. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Нарада-семінар «Ефективність впровадження клінічних настанов та протоколів надання медичної допомоги в практику лікаря внутрішньої медицини». – Миколаїв, 17.05.2017.

67. Бронхіальна астма, алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Харчова алергія, первинна та перехресна сенсибілізація, особливості діагностики і лікування алергії до грибів та тварин». – Київ, 19-20.05.2017.

68. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Тернопіль, 24.05.2017.

69. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Львів, 25.05.2017.

70. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові стандарти діагностики та лікування в клініці  внутрішніх хвороб». – Київ, 26.05.2017.

71. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Кривій Ріг, 31.05.2017.

72. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і який? / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Кривій Ріг, 31.05.2017.

73. Імплементація міжнародних  протоколів здіагностики талікування бронхіальної астми в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Кривій Ріг, 31.05.2017.

74. Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»: від профілактики до якості життя». – Кривій Ріг, 31.05.2017.

75. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Всеукраїнська науково-практична конференція з сімейної медицини «Від науки до практики». – Дніпро, 01-02.06.2017.

76. Що нового пропонує GINA 2017 в курації пацієнта з бронхіальною астмою? / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Основи молекулярної алергології. Перший рівень». – Київ, 02-03.06.2017.

77. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Суми, 08.06.2017.

78. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і який? / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Суми, 08.06.2017.

79. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Суми, 08.06.2017.        

80. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Кропивницький, 22.06.2017.

81. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і який? / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Кропивницький, 22.06.2017.

82. Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога / Юдіна Л.В. / Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». – Кропивницький, 22.06.2017.

83. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Міждисциплінарний симпозіум «Антиейджинг. Профілактика. Якість життя». – Одеса, 06-07.07.2017.

84. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Міждисциплінарний симпозіум «Антиейджинг. Профілактика. Якість життя». – Одеса, 06-07.07.2017.

85. Алергічний риніт та коморбідні захворювання / Зайков С.В. / Традиційна науково-   практична конференція алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань». – Вінниця, 29.08.2017.

86. Бронхіальна астма у пацієнтів з ожирінням  / Зайков С.В. / Традиційна науково-   практична конференція алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань». – Вінниця, 29.08.2017.

87. Ефективність та безпечність цетиризину в лікуванні пацієнтів з алергічним ринітом та алергічною бронхіальною астмою / Зайков С.В./ Традиційна науково-   практична конференція алергологів України «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань». – Вінниця, 29.08.2017.

88. Раціональні підходи до діагностики та лікування гострого бронхіту / Зайков С.В. / Обласна науково-практична конференція «Сучасні досягнення терапії внутрішніх хвороб». – Могилів-Подільський, 06.09.2017.

89. Імплементація рекомендацій міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В. / Засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація системи ІСРС-2 та міжнародних рекомендацій ЕРССА 2017 року в роботу сімейного лікаря». – Київ, 07.09.2017.

90. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь. Пневмонія / Юдіна Л.В. / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Київ, 27.09.2-2017.

91. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і який? / Юдіна Л.В. / Генеральні партнери VI конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна». – Київ, 28.09.2017.

92. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику / Юдіна Л.В. / Генеральні партнери VI конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна». – Київ, 28.09.2017.

93. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В. / Генеральні партнери VI конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна». – Київ, 28.09.2017.

94. Ацетилцистеїн. Міфи та реальність. / Гріцова Н.А. / «Експрес-курс для провізорів та фармацевті «Ліки України». – Харків, 29.09.2017.

95. Алергічний риніт та коморбідні захворювання: сучасні підходи до діагностики та лікування / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Основи молекулярної алергології. Перший рівень». – Київ, 29-30.09.2017.

96. Антибіотики та рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого кашлю/гострого бронхіту / Зайков С.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Харків-Вінниця-Полтава, 29.09.2017.

97. Імплементація протоколів з лікування не госпітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Харків-Вінниця-Полтава, 29.09.2017.

98. Вибір антибактеріальної терапії при важкому загостренні хронічних обструктивних захворювань легень / Юдіна Л.В.  / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Харків-Вінниця-Полтава, 29.09.2017.

99. Імплементація рекомендацій міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В.  / Засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація системи ІСРС-2 та міжнародних рекомендаційв роботу сімейного лікаря, терапевта, кардіолога». – Мукачеве, 05.10.2017.

100. Місце альтернативних антибіотиків у лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів / Юдіна Л.В.  / Науково-практичний семінар у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб». – Київ-Львів-Луцьк-Рівне, 10.10.2017.

101. Правильний вибір антибіотика – впевнена перемога негоспітальної інфекції при лікування пневмонії (інтерактивна лекція) / Юдіна Л.В.  / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Вінниця, 18.10.2017.

102. Як зберегти ефективність антибактеріальних препаратів для майбутніх поколінь (інтерактивна лекція) / Юдіна Л.В.  / Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря». – Вінниця, 18.10.2017.

103. Імплементація міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В.  / Програма засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація системи ІСРС-2 та міжнародних рекомендацій в роботу сімейного лікаря». – Дніпро, 18.10.2017.

104. Інноваційна форма інгібітора фосфодіестерази при загостреннях бронхіальної астми та ХОЗЛ / Зайков С.В. / Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання алергології, пульмонології, імунології». – Черкаси, 18.10.2017.

105. Бронхіальна астма у пацієнтів з ожирінням / Зайков С.В. / Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання алергології, пульмонології, імунології». – Черкаси, 18.10.2017.

106. Ефективність та безпечність цетиризину при алергічному риніті та бронхіальній астмі / Зайков С.В. / Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання алергології, пульмонології, імунології». – Черкаси, 18.10.2017.

107. Імплементація міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В.  / Програма засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація системи ІСРС-2 та міжнародних рекомендацій в роботу сімейного лікаря». – Запоріжжя, 19.10.2017.

108. Сучасні можливості діагностики та лікування в ефективному веденні бронхообструктивних захворювань в загальній та спеціалізованій медичній практиці / Фещенко Ю.І. / ХІ Національний Астма-Конгрес. – Київ, 19.10.2017.

109. Поєднання бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень – від синдрому до визначення фенотипів та ендотипів / Яшина Л.О. / ХІ Національний Астма-Конгрес. – Київ, 19.10.2017.

110. Ефективність та безпека застосування інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостренні бронхіальної астми / Зайков С.В. / ХІ Національний Астма-Конгрес. – Київ, 19.10.2017.

111. Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок? / Зайков С.В. / ХІ Національний Астма-Конгрес. – Київ, 19.10.2017.

112. Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок? / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології «Основи молекулярної алергології. Другий рівень». – Київ, 20-21.10.2017.

113. Місце небулайзерної терапії в лікуванні хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень / Юдіна Л.В.  / Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування від профілактики до якості життя». – Миколаїв, 26.10.2017.

114. Антибіотик при гострому бронхіті: коли і як? / Юдіна Л.В.  / Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування від профілактики до якості життя». – Миколаїв, 26.10.2017.

115. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику / Юдіна Л.В.  / Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування від профілактики до якості життя». – Миколаїв, 26.10.2017.

116. Вибір антибактеріальної терапії при важкому загостренні хронічних обструктивних захворювань легень / Юдіна Л.В.  / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Рубіжне-Краматорськ-Маріуполь, 27.10.2017.

117. Антибіотики та рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого кашлю/гострого бронхіту / Зайков С.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Рубіжне-Краматорськ-Маріуполь, 27.10.2017.

118. Імплементація міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В.  / Програма засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація міжнародних рекомендацій ЕРССА 2017 року в роботу сімейного лікаря». – Тернопіль, 01.11.2017.

119. Імплементація міжнародних рекомендацій з бронхіальної астми. Ділова гра / Юдіна Л.В.  / Програма засідання Клубу сімейного лікаря «Імплементація міжнародних рекомендацій ЕРССА 2017 року в роботу сімейного лікаря». – Чернівці, 02.11.2017.

120. Антибіотики і рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого бронхіту: «Так?» або «Ні?» / Зайков С.В. / Міжобласна науково-практична конференція «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів». – Хмельницький, 02.11.2017.

121. Алергічний риніт та коморбідні захворювання: тактика ведення хворих / Зайков С.В. / Міжобласна науково-практична конференція «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів». – Хмельницький, 02.11.2017.

122. Ефективність інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях бронхообструктивних захворювань / Міжобласна науково-практична конференція «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів». – Хмельницький, 02.11.2017.

123. Антибіотики і рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого бронхіту: «Так?» або «Ні?» / Зайков С.В. / Міжобласна науково-практична конференція «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів». – Житомир, 08.11.2017.

124. Алергічний риніт та коморбідні захворювання: тактика ведення хворих / Зайков С.В. / Міжобласна науково-практична конференція «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів». – Житомир, 08.11.2017.

125. Перегляд міжнародних рекомендацій 2017 року з діагностики та лікування пацієнтів з ХОЗЛ. Адаптація до медичної реформи в Україні / Юдіна Л.В.  / Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання астми та алергії для практикуючих лікарів». – Київ, 16.11.2017.

126. Можливості профілактики розвитку та прогресування бронхіальної астми за допомогою мукозальних вакцин / Зайков С.В. / Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання астми та алергії для практикуючих лікарів». – Київ, 16.11.2017.

127. Бронхіальна астма та пневмонія. Тактика ведення пацієнта / Зайков С.В. / Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання астми та алергії для практикуючих лікарів». – Київ, 16.11.2017.

128. Алергічні захворювання у медичних працівників / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології. Четвертий рівень». – Київ, 17-18.11.2017.

129. Антибіотики та рослинні лікарські засоби – основа терапії гострого кашлю/гострого бронхіту / Зайков С.В. / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Одеса-Херсон-Миколаїв, 24.11.2017.

130. Імплементація протоколів з лікування негоспітальної пневмонії в клінічну практику (клінічний випадок) / Юдіна Л.В.  / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Одеса-Херсон-Миколаїв, 24.11.2017.

131. Вибір антибактеріальної терапії при важкому загостренні хронічних обструктивних захворювань легень / Юдіна Л.В.  / Навчальний семінар у форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі». – Київ-Одеса-Херсон-Миколаїв, 24.11.2017.

132. Бронхіальна астма та алергічний риніт у вагітних / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології. Третій рівень». – Київ, 24-25.11.2017.

133. Атопічний дерматит у дорослих / Зайков С.В. / Семінар Української школи молекулярної  алергології та імунології. Четвертий рівень». – Київ, 08-09.12.2017.

Зав. кафедрою фтизіатрії і пульмонології,
академік НАМН України, д. мед. н., професор,                          Ю. І. Фещенко


Відповідальний за наукову роботу кафедри,
д. мед. н., професор,                                                               С.В. Зайков

Міждисциплінарний симпозіум “Неінтенсивна інфузійна терапія”.

Науково-практична конференція “Актуальні питання виявлення,    діагностики та лікування туберкульозу в сучасних умовах, присвячена Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом”.

Науково-практична конференція “Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень”.

Науково-практична конференція “Комплексні поточні рішення та досягнення сучасних цілей у профілактиці, діагностиці та лікуванні бронхіальної астми”.

Науково-практична конференція “Перспективи імуномодулюючої терапії при бронхо-легеневій патології”.