Search


ФЕЩЕНКО Юрій Іванович

admin@ifp.kiev.ua

Фещенко Юрій Іванович В 1973 році закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця за спеціальністю педіатрія.

З 2008 року працює на посаді завідуючого кафедрою фтизіатрії і пульмонології в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Клинико-иммунологические исследования в комплексной диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков", а у 1988 році — докторську дисертацію на тему "Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении пульмонологических больных". У 1990 році став професором, у 1994 році — обраний членом-кореспондентом, а в 1997 році — дійсним членом (академіком) Академії медичних наук України.

Під керівництвом Ю. І. Фещенка закінчено більш ніж 20 науково-дослідних робіт. Він не раз виступав з програмними науковими доповідями в різних країнах світу на багатьох наукових форумах, присвячених патології легенів. Наукові здобутки академіка Ю. І. Фещенка набули щирокого втілення на теренах лікувально-профілактичних закладів України і продовжують застосовуватися фахівцями різних спеціальностей, які причетні до легеневої патології.

Провідне місце у діяльності академіка Ю. І. Фещенка займають наукові аспекти епідеміології туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, організації та реорганізації і реструктуризації фтизіатричної та пульмонологічної служб країни.

Заслуги академіка Ю. І. Фещенка в розвитку вітчизняної фтизіопульмонології широко визнані в Україні та за її межами. У 1997 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У цьому ж році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки, а у 2000 році — премія імені Ф. Г. Яновського Національної Академії Наук України.

На рахунку Фещенка Юрія Івановича більше 800 друкованих робіт.


zaikov1960@gmail.com

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, лікувальний факультет (в 1983 р.). Клінічна ординатура з фтизіатрії в 1983-1985 рр. Аспірантура з фтизіатрії в 1985-1988 рр. (очна форма).

Кандидат медичних наук, 1988 р., доктор медичних наук, 1995 р. Тема докторської дисертації: «Біофізичні методи дослідження в протитуберкульозних закладах» за спеціальностями «фтизіатрія», «імунологія та алергологія» у спеціалізованій вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

В 1994 р. отримав вчене звання доцента, в 2002 р. – професора кафедри фтизіатрії.

Наукова діяльність пов’язана з діагностикою туберкульозу, алергічних захворювань, імунодефіцитних станів у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання. Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях – 550. Кількість навчально-методичних посібників – 8. Кількість підручників – 1. Кількість монографій – 3. Кількість інформаційних листів – 5. Кількість раціоналізаторських пропозицій – 28. Кількість патентів на винахід – 8.

З 2014 р. по теперішній час професор кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Професійна діяльність пов’язана з консультуванням та лікуванням хворих на туберкульоз, неспецифічні захворювання органів дихання, алергічні захворювання, імунодефіцитні стани у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання, проведенням диференційної діагностики між туберкульозом та неспецифічними захворюваннями органів дихання.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Відповідальний за наукову роботу на кафедрі, міжнародну діяльність кафедри. 


gumenuk@ifp.kiev.ua

Закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1983 році з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа».

Працювала на посаді доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика з квітня 2009 року по червень 2018 року. Гуменюк Г. Л. працює на посаді професора кафедри фтизіатрії і пульмонології з червня 2018 року по теперішній час. Має стаж педагогічної роботи 12 років. Стаж наукової роботи – 34 роки.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Пульмонологія».

В травні 2017 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності «Пульмонологія». Тема дисертації: «Саркоїдоз органів дихання в Україні: епідеміологія, структура, семіотика, алгоритми,діагностика та лікування».

В 2003 році за рішенням Вищої атестаційної комісії України отримала звання старшого наукового співробітника.

В 2014 році здобула звання доцента.

15 квітня 2021 р. Наказом Міністерства освіти і науки України № 420 присвоєно вчене звання професора кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

26 вересня 2002 року нагороджена Почесною грамотою Президії АМН України від за значний особистий внесок у розвиток медичної науки і охорони здоров’я.

21 травня 2016 року нагороджена Почесною грамотою Президії НАМН України за значний внесок у розвиток медичної науки і практику охорони здоров’я та з нагоди Дня науки.

21 жовтня 2019 року Національна Академія медичних наук України нагородила відзнакою «Знак пошани Національної академії медичних наук України» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної науки.

26 листопада 2019 нагороджена відзнакою Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «ЗОЛОТА ФОРТУНА».

30 червня 2020 року нагороджена відзнакою «Святого великомученика і цілителя Пантелеймона» Предстоятелем Православної Церкви України Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

В її активі більше 300 друкованих робіт (у наукометричних виданнях – 20 (Scopus/Web of Science), в іноземних виданнях – 19, тез доповідей на наукових форумах – 27), також 1 рацпропозиція, 12 патентів, співавтор 3 монографій, 4 навчально-методичних посібників, 1 довідника лікаря, 17 інформаційних листів.

Під керівництвом академіка НАМН України, д-ра мед. наук, професора Фещенко Ю. І. приймає участь у виконанні та є відповідальним виконавцем НДР (2020-2024 рр.).

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять).


demenikos@gmail.com

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольца за спеціальністю лікувальна справа в 1978 році.

Працюю в НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 1990 року асистентом, а з 1993 року доцентом кафедри фтизіатрії і пульмонології.

Захистила кандидатську дисертацію в 1989 році за темою: Эффективность иммунизации и поствакцинальные осложнения у новорожденных, привитых вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М.

В 1995 році отримала звання доцента.

З 1990 року маю вищу кваліфікаційну категорію з фтизіатрії.

Професійна діяльність пов’язана з проведенням консультативної роботи. Консультую хворих з туберкульозом, підозрою на туберкульоз, ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, іншими бронхолегеневими захворюваннями.

Наукова діяльність: вивчення особливостей перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих, туберкульозу із стійкістю до протитуберкульозних препаратів, ефективністю лікування, діагностики і лікування побічної дії протитуберкульозних препаратів.

Викладацька діяльність: куратор циклів спеціалізації з фтизіатрії, тематичного удосконалення за актуальними проблемами фтизіатрії – мультирезистентний туберкульоз, ко-інфекція ВІЛ/ТБ. Викладаю слухачам циклів ПАЦ, інтернам і слухачам суміжних кафедр НУОЗ України імені П.Л. Шупика.


nataligricova@gmail.com
+380506228291

Закінчила Луганський державний медичний університет, педіатричний факультет (в 1993 р.). Аспірантура по фтизіатрії 1999-2002 рр. (очна форма).

Кандидат медичних наук, 2002 р. Тема кандидатської дисертації: “Нові організаційно-методичні підходи до виявлення та профілактики туберкульозу у дітей в умовах промислового регіону в період епідемії” за спеціальністю “фтизіатрія” у спеціалізованій Вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 У 2007 році отримала вчене звання доцента.

Наукова діяльність пов’язана з вивченням особливостей перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу в сучасних умовах у різних вікових групах пацієнтів. Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях  – 92. Кількість навчально-методичних посібників – 8. Кількість патентів на винахід  - 4. Кількість нововведень – 3. Кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір – 1.

З 2014 р. по теперішній час доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Професійна діяльність пов’язана з консультуванням хворих на бронхолегеневу патологію, диференціальною діагностикою, лікуванням специфічних та неспецифічних запальних процесів органів дихання.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Відповідальна за організацію навчального процесу кафедри.


Закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет у 1981 р.

З 1999 р. по теперішній час працюю на кафедрі фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, з 2005 р – на посаді доцента.

Кандидат медичних наук, 1998 р. Тема кандидатської дисертації:

“Ефективність міліметровохвильової терапії в корекції стану оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень і саркоїдоз органів дихання”. за спеціальністю “фтизіатрія” у спеціалізованій Вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології имені Ф. Г. Яновського АМН України.

У 2008 році отримав звання доцента.

Науково діяльність пов`язана з вивчення захворюваності на туберкульоз у медичних працівників. Опубліковано 90 наукових робіт. Кількість навчально-методичних посібників – 1. Кількість патентів на винахід – 2. Кількість патентів на корисну модель – 7.

Професійна діяльність пов`язана консультування хворих на туберкульоз легень та саркоїдоз органів дихання та їх диференційною діагностикою.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Куратор інтернів.