Search

Завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України 

У 1976 році закінчила з відзнакою Луганський медичний інститут.

В 1983 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення аспірантури працювала асистентом на кафедрі внутрішніх хвороб, лікарем-інспектором Управління освіти та науки МОЗ України.

З 1987 року працює асистентом, доцентом, професором кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

У 1994 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.

З 1996 року працює завідувачем кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я у 1999, 2002, 2008 та 2010 р. нагороджено Почесними грамотами МОЗ України.

Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Відмінник освіти».

Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня в 2019 р.

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих з складними випадками захворювань органів травлення та поєднаної патології. Є визнаним фахівцем з гастроентерології та дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів профілактики, діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, розробки та вивчення впливу дієтотерапії при різній патології внутрішніх органів, а також питань профілактичного харчування з метою покращення якості життя та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Н.В.Харченко є засновником в Україні наукового напрямку – клінічна дієтологія.

Під керівництвом Н.В.Харченко в Україні започатковано проведення Міжнародних конгресів «День здорового травлення», які проходять в більшості країн під патронатом Всесвітньої гастроентерологічної асоціації, а також понад 20 років успішно працює Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, яка щорічно приймає на своїх сесіях понад 1000 лікарів різних спеціальностей.

Є членом редколегії багатьох профільних журналів.

З 2003 року по 2018 р. – Голова консультативно-експертної групи «Гастроентерологія. Лікарські засоби» ДП «Державний експертний центр МОЗ України». 

З 2009 по 2017рр. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія».

З 2000 р. – експерт МОЗ України за напрямом «Гастроентерологія».

Здійснює великий обсяг роботи по розробці, затвердженню та впровадженню Настанов та Протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю.

Під керівництвом професора Харченко Н.В. і при її консультуванні захищено 14 кандидатських і дві докторські дисертації.

Н.В.Харченко є автором понад 500 наукових робіт (в т.ч у виданнях, які входять до Scopus/Web of Science Core Collection), серед яких монографії, посібники, підручники «Дієтологія» (2011), (2012), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія» у ІІ томах (2016-2017рр.) та ін.

Н.В.Харченко є лідером Української Гастроентерологічної Асоціації, членом Всесвітніх та Об’єднаних Європейських Асоціацій.

Міжнародна співпраця

Неодноразово представляла українських фахівців на міжнародних заходах та робила доповіді.

Разом з членами Комітету з освіти  Європейської асоціації гастроентерології, ендоскопії і нутриціології (EAGEN) проводить навчальні цикли для лікарів України та приймає участь в проведенні циклів післядипломної освіти для лікарів інших країн.

Співробітники кафедри під керівництвом Н.В.Харченко проводять міжнародні клінічні дослідження лікарських засобів згідно принципам GCP.