Search

Завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України 

У 1976 році закінчила з відзнакою Луганський медичний інститут.

В 1983 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення аспірантури працювала асистентом на кафедрі внутрішніх хвороб, лікарем-інспектором Управління освіти та науки МОЗ України.

З 1987 року працює асистентом, доцентом, професором кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

У 1994 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.

З 1996 року працює завідувачем кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я у 1999, 2002, 2008 та 2010 р. нагороджено Почесними грамотами МОЗ України.

Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Відмінник освіти».

Нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня в 2019 р.

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих з складними випадками захворювань органів травлення та поєднаної патології. Є визнаним фахівцем з гастроентерології та дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів профілактики, діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, розробки та вивчення впливу дієтотерапії при різній патології внутрішніх органів, а також питань профілактичного харчування з метою покращення якості життя та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Н.В.Харченко є засновником в Україні наукового напрямку – клінічна дієтологія.

Під керівництвом Н.В.Харченко в Україні започатковано проведення Міжнародних конгресів «День здорового травлення», які проходять в більшості країн під патронатом Всесвітньої гастроентерологічної асоціації, а також понад 20 років успішно працює Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, яка щорічно приймає на своїх сесіях понад 1000 лікарів різних спеціальностей.

Є членом редколегії багатьох профільних журналів.

З 2003 року по 2018 р. – Голова консультативно-експертної групи «Гастроентерологія. Лікарські засоби» ДП «Державний експертний центр МОЗ України». 

З 2009 по 2017рр. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія».

З 2000 р. – експерт МОЗ України за напрямом «Гастроентерологія».

Здійснює великий обсяг роботи по розробці, затвердженню та впровадженню Настанов та Протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю.

Під керівництвом професора Харченко Н.В. і при її консультуванні захищено 14 кандидатських і дві докторські дисертації.

Н.В.Харченко є автором понад 500 наукових робіт (в т.ч у виданнях, які входять до Scopus/Web of Science Core Collection), серед яких монографії, посібники, підручники «Дієтологія» (2011), (2012), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія» у ІІ томах (2016-2017рр.) та ін.

Н.В.Харченко є лідером Української Гастроентерологічної Асоціації, членом Всесвітніх та Об’єднаних Європейських Асоціацій.

Міжнародна співпраця

Неодноразово представляла українських фахівців на міжнародних заходах та робила доповіді.

Разом з членами Комітету з освіти  Європейської асоціації гастроентерології, ендоскопії і нутриціології (EAGEN) проводить навчальні цикли для лікарів України та приймає участь в проведенні циклів післядипломної освіти для лікарів інших країн.

Співробітники кафедри під керівництвом Н.В.Харченко проводять міжнародні клінічні дослідження лікарських засобів згідно принципам GCP.

Професор, доктор медичних наук

У 1972 році закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту.

В 1982 році  захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення клінічної ординатури працювала старшим лаборантом кафедри, з 1984 року асистентом, доцентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

В 1992 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук

У 1994 році отримала наукове звання професора кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я  неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами МОЗ України та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 2004 році нагороджена медаллю Гіппократа  міжнародною академією  «Забезпечення безпеки життєдіяльності»  при ООН. 

В 2007 році присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих гастроентерологічного профілю та із різноманітними захворюваннями внутрішніх органів, опорно-рухового апарату,  нервової системи та інших з питань лікувального та профілактичного харчування. Є визнаним фахівцем з дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки методів  індивідуального раціонального та лікувального харчування хворих із різноманітною патологією.

Г.А.Анохіна є провідним фахівцем та засновником наукового напрямку – нутріціологія.

Приймає активну участь в наукових, практичних конференціях та з’їздах, Національній Школі гастроентерологів, гепатологів України, Академії здорового харчування.

Під керівництвом  професора   Г.А. Анохіної  виконано і захищено 3 кандидатських і одна докторська дисертація.

Г.А.Анохіна є автором понад 270 наукових робіт, серед яких монографії, посібники, підручник «Дієтологія» (2011 ), (2012 ), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія»  у ΙΙ томах (2016- 2017рр.). 

Доцент

У 1998 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

В 1998-1999 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 8.

В 1999-2001 рр. займав посаду лікаря-гастроентеролога Київської міської клінічної лікарні № 8.

В 2000 р. отримав сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності “Гастроентерологія”.

З 2013 року по 2015 рік працював на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика асистентом, а з 2015 року – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію, отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності “Внутрішні хвороби”.

В  2013 захистив докторську дисертацію та отримав диплом доктора наук зі спеціальності “Внутрішні хвороби”.

В 2019 отримав вчене звання доцента по кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

В.В.Харченко є автором понад 100 наукових робіт, 7 патентів. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.  

Постійно приймає участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, щорічної Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, підвищує кваліфікацію за спеціальністю на науково-практичних конференціях, семінарах, які проходять в Україні та за кордоном.

В.В.Харченко є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.

Доцент

В 1985 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1985-1986 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі Київської міської клінічної лікарні №12 та Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1986-1990рр. працював лікарем Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1990-2008рр. - працював  лікарем відділення гастроентерології Київської міської клінічної  лікарні №8.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2008-2012рр. працював на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, в травні 2012 р. переведений на посаду доцента цієї ж кафедри, де продовжує працювати і в теперішній час.

У 2014р.  було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика. 

І.Я.Лопух є автором 57 наукових робіт. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.

І.Я. Лопух є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

З січня 2008 року відповідає за наукову роботу кафедри.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.

Доцент. У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1999-2000 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 6. В 2000 р. отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Гастроентерологія».

В 2001-2003 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі на кафедрі гастроентерології і дієтології КМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2006 році закінчила очну аспірантуру на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності внутрішні хвороби.

У 2006-2011 рр. працювала на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В грудні 2011 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, на якій продовжує працювати по теперішній час.

У 2013 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Автор 60 наукових праць. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів, деклараційного патенту на винахід. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України. 

І.А. Коруля є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

З березня 2008 року є завучем кафедри.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.


Асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2001 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

Пройшла клінічну ординатуру за спеціальністю «терапія» у 2002-2004 рр. на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України», у 2004 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «гастроентерологія».

 У 2015 році пройшла спеціалізацію з дієтології на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2015 року працює асистентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії  НМАПО імені П.Л. Шупика.

М.С.Романенко є автором понад 70 наукових робіт, співавтором 2 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, 1 підручника.

Сфера професійних інтересів: харчування, геронтологія, біоритмологія.