Search

 • Сайт МОЗ України https://moz.gov.ua/
 • Сайт ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» http://ukrgastro.com.ua/
 • Державний реєстр лікарських засобів України http://www.drlz.com.ua/
 • Сайт ДП «Державний експертний центр МОЗ України» https://www.dec.gov.ua/
 • Наказ МОЗ України від 28.12.2009 № 1051 «Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю»  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051282-09#Text
 • Сайт Об’єднаної Європейської Гастроентерологічної Асоціації (UEG)  http://www.ueg.eu/
 • Сайт Європейської Асоціації по вивченню печінки (EASL)  http://www.easl.eu/
 • Сайт Європейської Асоціації Гастроентерології, Ендоскопії та Нутриціології (EAGEN)  http://www.eagen.org/
 • Сайт Всесвітньої гастроентерологічної Організації (WGO)  http://www.worldgastroenterology.org/
 • Сайт Європейської Асоціації клінічного харчування та метаболізму https://www.espen.org/
 • Сайт Всесвітньої організації охорони здоров`я http://www.who.int/
 • Сайт Американського коледжу гастроентерології (АСG) https://gi.org/
 • Сайт Американської Асоціації по вивченню захворювань печінки https://www.aasld.org/
 • Сайт Європейської Організації хвороби Крона і коліту (ЕССО) https://www.ecco-ibd.eu/
 • Сайт Європейської Асоціації ендоскопічної хірургії https://eaes.eu/
 • Сайт Європейської Групи по вивченню Helicobacter та мікробіоти (EHMSG) https://www.ehmsg.org/
 • Сайт Європейського клубу панкреатологів https://www.europeanpancreaticclub.org/
 • Сайт Європейської Асоціації гастроінтестінальної ендоскопії (ESGE) https://www.esge.com/
 • Сайт Британської Асоціації гастроентерології (BSG) https://www.bsg.org.uk/
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

Перелік рекомендованої літератури з гастроентерології

Основна література

 1. Анохіна Г.А., Бондаренко О.О., Дорофєєв А.Е., Матюха Л.Ф., Степанов Ю.М., Ткач С.М., Харченко Н.В., Яременко О.Б. Рекомендаці\ Української Гастроентерологічної Асоціації лікарям первинної та вторинної ланки охорони здоров’я з профілактики та лікування НПЗП-індукованих гастропатій. Затверджено на з’їзді гастроентерологів України 28 вересня 2017 року. Київ, 2017. 6 с.
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн.  Кіровоград.: Поліум, 2016.  Т. 1. 488 с., іл.., табл..; 8.
 3. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2017. Т. 2. 432 с., іл., табл.; 4.
 4. Дієтологія : підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред. : Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. К.: МЕРИДІАН, 2012. 527 с.
 5. Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / О. А. Голубовська [та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина , 2018. - 686 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 677-681.
 6. Класифікації захворювань органів травлення: довідник / О.Я. Бабак, О.А. Голубовська, Н.Б. Губергріц та ін.; за ред. Н.В. Харченко. Кіровоград: Поліум, 2015. 55 с.
 7. Клинические рекомендации EASL–EASD–EASO по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени / Европейская ассоциация по изучению болезней печени (European Association for the Study of the Liver; EASL), Европейская ассоциация по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes; EASD) и Европейская ассоциация по изучению ожирения (European Association for the Study of Obesity; EASO). Journal of Hepatology 2016 том 64 P. 1388–1402 http: //www.easl.eu/medias/cpg/pdf_files/NAFLD_RU.pdf
 8. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 9. Медицина невідкладних станів. Екстренна (швидка) медична допомога: підручник/ І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін… І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І. С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. і допов. К.: ВСВ «Медицина», 2017. 960 с.
 10. Н.В. Харченко, І.М. Скрипник, Ю.М. Степанов, А.Е. Дорофєєв, С.М. Ткач, О.О. Бондаренко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, Л.Ф. Матюха, О.Б. Яременко, Т.М. Слободін. Рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації лікарям первинної ланки охорони здоров’я з ведення НПЗП-індукованих гастропатій, засновані на міжнародних «Керівних рекомендаціях з ведення пацієнтів з гастропатією, викликаною нестероїдними протизапальними препаратами (міжнародний консенсус «ICON-G»). Затверджено правлінням Української Гастроентерологічної Асоціації 03 жовтня 2019 р.Київ, 2019. 23 с.
 11. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Ведення диспепсії у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/dyspepsiya/
 12. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». Адаптована клінічна настанова «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». https://www.dec.gov.ua/mtd/peptychna-vyrazka-shlunka-ta-dvanadczyatypaloyi-kyshky/
 13. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний гепатит»; «Алкогольна хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/alkogolnyj-gepatyt/
 14. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»»; «Аутоімунний гепатит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/autoimunnyj-gepatyt/
 15. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит»; «Неалкогольна жирова хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/nealkogolnyj-steatogepatyt/
 16. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічний панкреатит». Адаптована клінічна настанова «Хронічний панкреатит». https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/
 17. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 р. № 90 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при запальних захворюваннях кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Хвороба Крона». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Неспецифічний виразковий коліт» https://www.dec.gov.ua/mtd/zapalni-zahvoryuvannya-kyshechnyka/
 18. Наказ МОЗ України від 18.07.2016 № 729 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/virusnyj-gepatyt-s/
 19. Наказ МОЗ України від 21.06.2016 № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/virusnyj-gepatyt-v/
 20. Наказ МОЗ України від 12.2009 N 1051 (із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ) «Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051282-09#Text
 21. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі". Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». https://www.dec.gov.ua/mtd/gastroezofagealna-reflyuksna-hvoroba/
 22. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря, А.I. Шевченка, I.Й. Галайчука. 2-е вид., переробл. та допов. K. : ВСВ «Медицина», 2019. 520 с.
 23. Питання медико-соціальної експертизи: Постанова кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 (із змінами) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF
 24. Про лікарські засоби : Закон України від 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86.
 25. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения / под ред. проф. О.Я. Бабака, Н.В. Харченко. Киев: Здоров'я України, 2012. 320 с.
 26. Рекомендации EASL по лечению аутоиммунного гепатита / Европейская ассоциация по изучению печени (EASL). Journal of Hepatology 2015 vol. 63 | 971–1004 http://www.easl.eu/medias/cpg/pdf_files/AIH_RU.pdf
 27. С.М. Ткач, А.Е. Дорофєєв, Н.В. Харченко, Ю.М. Степанов, І.М. Скрипник, Л.Ф. Матюха, О.В. Швець. Клінічні рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації по веденню хворих на синдром подразненої кишки. Затверджено Українською Гастроентерологічною Асоціацією 03.10.2019 р. Українською Асоціацією Сімейної медицини 06.06.2019 р. Київ, 2019. 14 с.
 28. Функціональні розлади шлунково-кишко вого тракту (Римські критерії IV – вибрані питання) / Т.Д. Звягінцева, І.М. Скрипник, С.М. Ткач, Н.В. Харченко. К., 2017. 56 с.
 29. Хирургия/ под ред. М.П. Захараша. Вінниця: Нова книга, 2014. 688 с.
 30. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease / R. Tapia, I.D. Hill, C.P. Kelly et al. // Am. J. Gastroenterol. 2013. Vol. 108. P. 656–676.
 31. Alessandro Armuzzi, Manuel Barreiro-de Acosta, Johan Burisch et al.;  for the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO]. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis.Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders.  Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 1-
 32. Diagnosis and management of adult coeliac disease: guidelines from the British Society of Gastroenterology / J.F. Ludvigsson, J.C. Bai, F. Biagi et al. // Gut. 2014. Vol. 63. P.1210-
 33. EASL Clinical Practice Guideline: Occupational liver diseasesq European Association for the Study of the Liver European Association for the Study of the Liver. J Hepatol (2019), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.08.008 https://easl.eu/wp-content/uploads/2019/09/EASL-CPG-occupational-liver-diseases.pdf
 34. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024
 35. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 146–181. https://easl.eu/publication/prevention-diagnosis-and-treatment-of-gallstones/
 36. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis. Journal of Hepatology 2015 vol. 63 | 971–1004. https://easl.eu/publication/autoimmune-hepatitis/
 37. EASL Clinical Practice Guidelines: Drug-induced liver injury. J Hepatol (2019), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.02.014
 38. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of alcohol-related liver disease Journal of Hepatology 2018 vol. 69 | 154–181 https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/EASL-CPG-Mgmt-ALD.pdf
 39. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. Journal of Hepatology 2017 vol. 67 | 145–172 https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/PBC-English-report.pdf
 40. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the seriesq European Association for the Study of the Liver. Journal of Hepatology 2020 vol. 1–49. https://easl.eu/wp-content/uploads/2020/09/EASL-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-C.pdf
 41. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. Journal of Hepatology 2015 vol. 63 | 237–264. https://easl.eu/publication/non-invasive-tests-for-evaluation-of-liver-disease-severity-and-prognosis/
 42. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 1: Initial diagnosis, monitoring of known IBD, detection of complications. ECCO Guideline/Consensus Paper / C. Maaser [et al.]. Journal of Crohn's and Colitis, 2019, 144–164K doi:10.1093/ecco-jcc/jjy113 Advance Access publication August 23, 2018
 43. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 2: IBD scores and general principles and technical aspects. ECCO Guideline/Consensus Paper / A. Sturm [et al.]. Journal of Crohn's and Colitis, 2018, 273–290 doi:10.1093/ecco-jcc/jjy114 Advance Access publication August 24, 2018
 44. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. J Hepatol (2010). doi: 10.1016/j.jhep.2010.03.001. https://easl.eu/publication/management-of-hfe-hemochromatosis/
 45. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. J Hepatol (2010). doi: 10.1016/j.jhep.2010.03.001. https://easl.eu/publication/management-of-hfe-hemochromatosis/
 46. Fernando Gomollуn, Axel Dignass, Vito Annese et al., on behalf of ECCO. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’sDisease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical    Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 3–25.
 47. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease/Philip O. Katz, Lauren B. Gerson, Marselo F. Vela // Am J Gastroenterol, 2013. Vol. 108. 308-328.
 48. Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus Gut Published Online First: 03 February 2018. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314722
 49. J Matthias Lo¨hr, Enrique Dominguez-Munoz, Jonas Rosendahl et al.; HaPanEU/UEG Working Group «United European Gastroenterology evidencebased guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU)» United European Gastroenterology Journal 2017, Vol. 5(2) 153–199.
 50. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017; 66 (1): 6–30.
 51. Marcus Harbord, Rami Eliakim, Dominik Bettenworth et al., for the European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO]. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current ManagementJournal of Crohn's and Colitis, 2017, 1–24.
 52. Miwa H., Kusano M., Arisawa T. et al. Evidence-based clinical practice guidelines for functional dyspepsia // J. Gastroenterol (2015) 50:125–139
 53. Paolo Gionchetti, Axel Dignass, Silvio Danese et al., on behalf of ECCO. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 2: Surgical Management and Special Situations.  Journal of Crohn's and Colitis, 2017, 135–149.
 54. Sugano К, Tack J, Kuipers EJ et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015; 64: 1353–67.
 55. The European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol (2018). https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024
 56. United European Gastroenterology evidencebased guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017 Mar; 5(2): 153–199. Published online 2017 Jan 16. doi: 1177/2050640616684695
 57. World gastroenterology organisation global guidelines on celiac disease / Bai, С. Ciacci, G.R. Corazza et al. 2016. URL: http: // www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/celiac-disease-english-2016.pdf
 58. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Diet and the Gut. 2018. 37 p. http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/diet-and-the-gut-english-2018.pdf
 59. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Probiotics and prebiotics. 2017. 35 p. http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-english

 

Допоміжна література

 1. Барановский А.Ю. Болезни оперированного желудка (профилактика и лечение: совместная позиция терапевта и хирурга): руководство для врачей / А.Ю.Барановский, К.В.Логунов, О.Б.Протопопова. СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2010. 382 с.
 2. Бондарь Г.В., Думанський Ю.В., Попович О.Ю. Онкологія: підручник для студентів вищих навчальних медичних закладів. К.: Медицина, 2013. 542 с.
 3. Бордин Д.С., Янова О.Б., Валитова Э.Р. Методика проведения и клиническое значение импеданс-рН-мониторинга: методические рекомендации. М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2013. 27 c.
 4. Воспалительные заболевания кишечника. Клиническое руководство Под ред. Д.Дж. Штайн, Р. Шейкер; Пер. с англ.; Под ред. И.Л. Халифа М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 256 с.
 5. Гастроэнтерология: национальное руководство. Краткое издание / Под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  464 с.
 6. Губергріц Н.Б., Харченко Н.В. Хронічні гепатити та цирози печінки: навч. посібник. 4–е вид., виправл. і доп. Кіровоград.: ПОЛІУМ, 2015. 288 с.
 7. Дегтярева И.И. Клиническая гастроэнтерология: рук-во для врачей. К., 2007. 435 с.
 8. Джоши Д., Кин Дж., Бринд Э. Наглядная гепатология. Учебное пособие / Пер. с англ. Ю.О. Шульпековой; Под ред. Ч.С. Павлова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 168 с.
 9. Диетология/ Под ред. А.Ю.Барановского. 5-е изд. СПб: Питер, 2017. 1004 с.
 10. Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки: монографія / ред. кол.: З.М.Митник, Н.В.Харченко та ін. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 308с.+8 іл.
 11. Ендоскопія травного тракту. Мінімальна стандартна термінологія (МСТ) / Дзвонковський Т.М., Врублевська О.О., Лемко І.І., Бойко В.В./ Видання українською мовою під редакцією В.І.Нікішаєва. 34 c.
 12. Загальна хірургія /За редакцією Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського.- Вінниця, Нова книга.- 2018, 344 с.
 13. Зак М.Ю., Мосійчук Л.М. Хронічний гастрит і передрак шлунка. Практичне керівництво / Під ред. член-кор. НАМНУ, проф. Філіппова Ю.О. Дніпропетровськ, 2011. 69 с.: іл.
 14. Звягинцева Т.Д. Чернобай А.И. Хронические заболевания печени. Руководство для врачей. 2-е изд. Харьков, 2014. 236 с.
 15. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 560 с. 
 16. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Киприанис В.А. Функциональная диспепсия: краткое практическое руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2011. 112 с.
 17. Инфекционные болезни. Национальное руководство. Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1140 с. 
 18. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 19. Метаболический синдром. Под ред. В.Фонсеки. Пер. с англ. М.: «Практика», 2011. 272 с.
 20. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 09.11.2016 № 1197. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-07#Text
 21. Ничитайло М. Е. Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, И. И. Булик. Киев : Полиграфкнига, 2012. 544 с.
 22. Нутриционная поддержка в гастроэнтерологии. Под редакцией проф. Л.Н.Костюченко. М.: Издательство БИНОМ, 2012. 496 с., илл.
 23. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України/ за ред. О.В. Швеця. К.: КІМ, 2016. 368 с.
 24. Палевская С. А., Короткевич А.Г. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018, 2-е изд., перераб. и доп. 752 с.
 25. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство / Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа, 2015. 800 с.
 26. Степанов Ю.М., Бойко Т.Й. Хвороба Крона: сучасні підходи до діагностики та лікування. Практичний посібник.  Дніпропетровськ. 2014. 132 с.
 27. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Практический подход на основе клинического опыта. Под ред. Б.Е. Лэйси, М.Д. Кроуэлла, Дж.К. ДиБайза; Пер. с англ.; Под ред. С.В. Демичева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 352 с. 
 28. Функціональні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів: [навчальний посібник] / Звягінцева Т.Д. [та ін.]. – Харків, 2014. 304 с. 
 29. Хірургія : підручник : у 2 т. / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин ; рец.: В. А. Сипливий , Б. О. Матвійчук, О. Є. Каніковський. - Віннниця : Нова Книга. - Т. 1. - 2019. - 704 с.
 30. Хронические вирусные гепатиты В, С, D : руководство для врачей / Д.Ш. Еналеева, В.Х. Фазылов, А.С. Созинов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 192 с.
 31. Щепотін І.Б. Онкологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. К.: Моріон, 2014. 384 с.
 32. Экстренная проктология: учебное пособие / Б. Жуков, А. Журавлев, В. Исаев и др. М : Инфра-М, Форум, 2015. 88 с.
 33. Язык – «зеркало» организма (Клиническое руководство для врачей) / Г.В.Банченко, Ю.М.Максимовский, В.М .Гринин. М., 2000. 407 с.
 34. Ялкут С.И. Профилактика опухолей. – М.: «Книга-плюс», 2006. – 456 с.
 35. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI)/ L.J. Brandt, P. Feuerstadt, G.F. Longstreth et al.// Am. J. Gastroenterol. 2015. Vol. 110. P. 18-27.
 36. Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology / Ed. M. Lomer. Oxford : Wiley Blackwell, 330 p.
 37. American College of Radiology Practice Parameter for the Performance of Computed Tomography (CT) of the Abdomen and Computed Tomography (CT) of the pelvis. 2016. Res. 22. URL: http://www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS
 38. Bowel Disorders / B.E. Lacy, F. Mearin, L.Chang et al. // 2016. Vol 150 (6). P. 1393-1407.
 39. Drossman D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: history, pathophysiolohgy, clinical features, and Rome IV //Gastroenterology. Vol 150 (6). P. 1262-1279.
 40. Drossman D.A., Hasler W.L. Rome IV functional GI Disorders of Gut-Brain Interaction // Gastroenterology. 2016. Vol 150 (6). P. 1257-1261.
 41. Endoscopy of GI Tract / edited by Somchai Amornyotin. InTech, 2013. 358 p.
 42. Esophageal Disorders / Q. Aziz, R. Fass, C. P. Gyawali et al. // 2016. Vol 150 (6). P. 1368-1379.
 43. European Consensus on the Diagnosis and Management of Iron Deficiency and Anaemia in Inflammatory Bowel Diseases. ECCO Guideline/Consensus Paper / A. U. Dignass [et al.]. Journal of Crohn's and Colitis, 2015, 211–222 doi:10.1093/ecco-jcc/jju009 https://academic.oup.com/ecco-jcc/article-abstract/9/3/211/361529
 44. Gallbladder and Sphincter of Oddi Disorders /P.B. Cotton, G.H. Elta, C.R. Carter et al. //Gastroenterology. Vol 150 (6). P. 1420-1429.
 45. Gastric atrophy: use of OLGA staging system in practice/ M. Molaei, A. Ehtiati, R. Mashayekhi et al.// Gastroenterol .Hepatol. Bed. Bench.  2016. Vol. 9(1). P. 25-29.
 46. Gastroduodenal Disorders / Stanghellini, F.K.L. Chan, W.L. Hasler et al. //Gastroenterology. 2016. Vol 150 (6). P. 1380-1392
 47. Gastroesophageal Reflux Disease / Edited by Mauro Bortolotti. - InTech, 2012. 186 p.
 48. Hunt R. et al. International Consensus on Guiding Recommendations for Management of Patients with Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs Induced Gastropathy-ICON-G. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, July-December 2018; 8 (2): 148-1.
 49. Malfertheiner P. et al. The European Helicobacter Study Group (EHSG). Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht IV/ Florence Consensus Report // Gut 2012. – Vol. 61. – P. 646-664.
 50. NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Acute gastrointestinal bleeding in over 16s: management. Clinical guideline [CG141] Published date: June 2012 Last updated: August 2016 http://endoscopy.com.ua/assets/files/2NICE.pdf
 51. Practical guidance for the management of iron deficiency in patients with inflammatory bowel disease / Niepel [et al.]. Therap Adv Gastroenterol. 2018; 11: 1756284818769074. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1177/1756284818769074. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5946590/
 52. Qi X, Yang M, Fan D, Han G. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of Budd-Chiari syndrome: a critical review of literatures. Scand J Gastroenterol 2013; 48:771.
 53. Role of endoscopy in primary sclerosing cholangitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Association for the Study of the Liver (EASL) Clinical Guideline. Journal of Hepatology 2017 vol. 66 | 1265–1281. https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/sclerosing-cholangitis-English-Report.pdf
 54. Testoni P. A. Acute and chronic pancreatitis / P. A. Testoni, A. Mariani, P. G. Arcidiacono. Turin : Edizioni Minerva Medica, 2013. 193 p.
 55. Trivedi P.J., Chapman R.W. PSC, AIH and overlap syndrome in inflammatory bowel disease. // Res. Hepatol. Gastroenterol., 2012. Oct. Vol.36(5). P. 420-436.
 56. Updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis / T. Takada, S.M. Strasberg, J.S. Solomkin et al. // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. 2013. Vol. 20. P. 1-7.

Перелік рекомендованої літератури з дієтології

Основна література

 

 1. Вибрані питання нутріціології / Л. Андріюк, О. Зав’ялова, С. Федяєва та ін. – Львів – Дрогобич : Коло, 2015. 118 с.
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2016. Т. 1. 488 с., іл.., табл..; 8.
 3. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. 2-е вид., переробл., доповн. Кіровоград.: Поліум, 2017. Т. 2. 432 с., іл.., табл..; 4.
 4. Диетология/ Под ред. А.Ю.Барановского. 5-е изд. СПб: Питер, 2017. 1004 с.
 5. Дієтологія : підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред.: Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. К.: МЕРИДІАН, 2012. 527 с.
 6. Клинические рекомендации EASL–EASD–EASO по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени / Европейская ассоциация по изучению болезней печени (European Association for the Study of the Liver; EASL), Европейская ассоциация по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes; EASD) и Европейская ассоциация по изучению ожирения (European Association for the Study of Obesity; EASO). Journal of Hepatology 2016 том 64 P. 1388–1402 http: //www.easl.eu/medias/cpg/pdf_files/NAFLD_RU.pdf
 7. Клінічна біохімія: підручник/ Під заг. ред. Г.Г. Луньової. К.: Атіка, 2013.1156 с.
 8. Наказ МОЗ України №931 від 29.10.2013 р. «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13#Text
 9. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Ведення диспепсії у дорослих». https://www.dec.gov.ua/mtd/dyspepsiya/
 10. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих». Адаптована клінічна настанова «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки». https://www.dec.gov.ua/mtd/peptychna-vyrazka-shlunka-ta-dvanadczyatypaloyi-kyshky/
 11. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Алкогольний гепатит»; «Алкогольна хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/alkogolnyj-gepatyt/
 12. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Аутоімунний гепатит»»; «Аутоімунний гепатит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/autoimunnyj-gepatyt/
 13. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах": «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит»; «Неалкогольна жирова хвороба печінки. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://www.dec.gov.ua/mtd/nealkogolnyj-steatogepatyt/
 14. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 р. № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Хронічний панкреатит». Адаптована клінічна настанова «Хронічний панкреатит». https://www.dec.gov.ua/mtd/hronichnyj-pankreatyt/
 15. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 р. № 90 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при запальних захворюваннях кишечника». Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт)». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Хвороба Крона». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Неспецифічний виразковий коліт» https://www.dec.gov.ua/mtd/zapalni-zahvoryuvannya-kyshechnyka/
 16. Наказ МОЗ України від 13.06.2016 № 564 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в частині профілактики серцевосудинних захворювань»: «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань»»; «Профілактика серцево-судинних захворювань. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах» https://dec.gov.ua/mtd/profilaktyka-serczevo-sudynnyh-zahvoryuvan/
 17. Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі". Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба». https://www.dec.gov.ua/mtd/gastroezofagealna-reflyuksna-hvoroba/
 18. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України / за ред. О.В. Швеця. К.: КІМ, 2016. 368 с.
 19. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство/ Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа, 2015.800 с.
 20. Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І. Поворознюк В.В. Саркопенія. К.:ТОВ ВПП «Експрес»,2016. 179 с.
 21. С.М. Ткач, А.Е. Дорофєєв, Н.В. Харченко, Ю.М. Степанов, І.М. Скрипник, Л.Ф. Матюха, О.В. Швець. Клінічні рекомендації Української Гастроентерологічної Асоціації по веденню хворих на синдром подразненої кишки. Затверджено Українською Гастроентерологічною Асоціацією 03.10.2019 р. Українською Асоціацією Сімейної медицини 06.06.2019 р. Київ, 2019. 14 с.
 22. Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology / Ed. M. Lomer. Oxford : Wiley Blackwell, 330 p.
 23. Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition 36 (2017) 623-650. https://www.espen.org/files/ESPEN-guideline_Clinical-nutrition-in-surgery.pdf
 24. Koletzko, I. Cetin, J.T. Brenna for the Perinatal Lipid Intake Working Group. PeriLip/EARNEST/CHF/DPSG/EAPM/ESPEN/ESPGHAN/IFPA/ISFAL Consensus statement on dietary fat intakes for pregnant and lactating women. British Journal of Nutrition 2007; 98:253-9. http://espen.info/documents/DietaryfatintakesforpregnantandlactatingwomenBJN2007.pdf
 25. Christiane Druml, Peter E. Ballmer, Wilfred Druml et al. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. Clinical Nutrition 35 (2016) 545-556. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/3__ESPEN_guideline_on_ethical_aspects_of_artificial_nutrition_and_hydration.pdf
 26. Dominique Turck, Christian P. Braegger, Carla Colombo et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition 35 (2016) 557-577. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/2__ESPEN-ESPGHAN-ECFS_guidelines_on_nutrition_care_for_infants_children_and_adults_with_cystic_fibrosis.pdf
 27. Dorothee Volkert, Anne Marie Beck, Tommy Cederholm et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition 38 (2019) 10-47. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_clincal_nutrition_and_hydration_in_geriatrics.pdf
 28. Dorothee Volkert, Michael Chourdakis, Gerd Faxen-Irving et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clinical Nutrition 34 (2015) 1052-73 http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/ESPEN_GL_Dementia_ClinNutr2015.pdf
 29. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on Pediatric Parenteral Nutrition: Christian Braegger, Jiri Bronsky, Wie Cai et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/(CSPEN) guidelines on pediatric. Clinical Nutrition 37 (2018) 2306-2459.
 30. Filomena Gomes, Philipp Schuetz, Lisa Bounoure et al. ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clinical Nutrition 37 (2018) 336-353. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guidelines_on_nutritional_support_for_polymorbid_internal_medicine_patients.pdf
 31. Grundy SM, et al. 2018 Cholesterol Clinical Practice Guidelines: Executive Summary. https://healthmetrics.heart.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-Guideline-on-the-Management-of-Blood-Cholesterol-Executive-Summary.pdf
 32. Husby S., Koletzko S., Korponay-Szabo I.R. et al. European society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease // JPGN. 2012. Vol.54. P. 136–160.
 33. Arends, V. Baracos, H. Bertz et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clinical Nutrition 36 (2017) 1187-1196. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/PIIS0261561417302285.pdf
 34. Nygrena, J. Thacker, F. Carli et al. Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations. Clinical Nutrition 31 (2012) 801-816. http://www.espen.info/wp/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/ERAS-rectal.pdf
 35. Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition36 (2017) 11–48. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guidelines_on_nutrition_in_cancer_patients.pdf
 36. Pironi et al. ESPEN guideline on home parenteral nutrition. Clinical Nutrition 39 (2020) 1645-1666. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_home_parenteral_nutrition.pdf.
 37. Loris Pironi, Jann Arends, Federico Bozzetti et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 35 (2016) 247-307. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/1__ESPEN_guidelines_on_chronic_intestinal_failure_in_adults.pdf
 38. Marianna Arvanitakis, Johann Ockenga, Mihailo Bezmarevic et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clinical Nutrition 39 (2020) 612-631. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_Clinical_Nutrition_in_acute_and_chronic_pancreatitis.pdf.
 39. Mathias Plauth, William Bernal, Srinivasan Dasarathy et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition 38 (2019) 485-521. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_clinical_nutrition_in_liver_disease.pdf.
 40. J.M. Cano, M. Aparicio, G. Brunori et al. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition. Clinical Nutrition 2009; 28:359-479.
 41. Nicolaas E.P. Deutz, Jürgen M. Bauer, Rocco Barazzoni et al. ESPEN endorsed recommendations: Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical Nutrition 33 (2014) 929-936. https://www.espen.org/files/PIIS0261561414001113.pdf
 42. Pierre Singer, Annika Reintam Blaser, Mette M. Berger et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38 (2019) 48-79 https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline-on-clinical-nutrition-in-the-intensive-care-unit.pdf
 43. Pironi L, Arends J, Baxter J et al. Definition and classification of intestinal failure in adults. Clinical Nutrition 34 (2015) 171-80. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-recomm-IF_2015.pdf
 44. Rocco Barazzoni, Stephan C. Bischoff, Zeljko Krznaric, Matthias Pirlich, Pierre Singer, endorsed by the ESPEN Council. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection. Clinical Nutrition published online: March 31, 2020. https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf.
 45. Rosa Burgos, Irene Breton, Emanuele Cereda et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clinical Nutrition 37 (2018) 354-396. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-guideline_clinical_nutrition_in_neurology.pdf
 46. Stanislaw Klek, Alastair Forbes, Simon Gabe et al. Management of acute intestinal failure: A position paper from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Special Interest Group. Clinical Nutrition 35 (2016), 6, 1209–1218. https://www.espen.org/files/PIIS0261561416300267.pdf
 47. Stephan C. Bischoff, Johanna Escher, Xavier Hébuterne et al. ESPEN practical guideline Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clinical Nutrition 39 (2020) 632-653. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_practical_guideline_Clinical_Nutrition_in_inflammatory_bowel_disease.pdf
 48. Stephan C. Bischoff, Peter Austin, Kurt Boeykens et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical Nutrition 39 (2020) 5-22. https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_guideline_on_home_enteral_nutrition.pdf.
 49. Cederholm, R. Barazzoni, P. Austin et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition 36 (2017) 149-64. https://www.espen.org/files/ESPEN-guidelines-on-definitions-and-terminology-of-clinical-nutrition.pdf
 50. WGO Practice Guideline: Probiotics and prebiotics / F. Guarner, A.G. Khan, J. Garisch et al. 2008. URL: http: // www.world gastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/ guidelines / 19_ probiotics _ prebiotics. pdf
 51. World gastroenterology organisation global guidelines on celiac disease / Bai, С. Ciacci, G.R. Corazza et al. 2016. URL: http: // www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/celiac-disease-english-2016.pdf

 

Допоміжна література

 1. Барабой В.А. Биоантиоксиданты. / Барабой В.А. // Киев: Книга плюс, 2006. 462 с.
 2. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Райхельсон К.Л. Пищевая непереносимость. Учебно-методическое пособие. / Барановский А.Ю., Назаренко Л.И., Райхельсон К.Л. // СПб.: Издательство Диалект, 2006. 136 с.
 3. Барна О.М., Рудіченко В.М., Калашченко С.І., Корост Я.В. Ефективність досягнення цільових рівнів індексу маси тіла, відсотка жиру в організмі та артеріального тиску у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при вторинній профілактиці захворювання в практиці сімейного лікаря. Ліки України плюс. 2017. № 1. С. 19-23.
 4. Батурин А.К. Рациональное питание беременных и кормящих женщин. Информационное письмо./ Батурин А.К., Конь И.Я., Гмошинская М.В., Украинцев С.Е. // М., 2009. 16 с.
 5. Боровик Т.Э., Ладодо К.С. Клиническая диетология детского возраста. Руководство для врачей. М.: МИА, 2008. 606 с.
 6. Витамины, макро- и микроэлементы / В.Г. Ребров, О.А. Громова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 960 с.
 7. Гайдукова С.М. Залізодефіцитна анемія: навчальний посібник для студентів / Гайдукова С.М.Видиборець С.В., Колесник І.В. // К.: Науковий світ, 2001. 132 с.
 8. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн: Кн. 1/ В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І. Слободкін та ін.; за ред. проф. В.І. Ципріяна.К.: Медицина, 2007. 528 с.
 9. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн: Кн. 2/ В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І. Слободкін та ін.; за ред. проф. В.І. Ципріяна.К.: Медицина, 2007. 544 с.
 10. Григоренко А. Методичні рекомендації для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування, згідно наказу МОЗ № 16 від 14.01.13 /А. Григоренко. К., 2013. 30 с.
 11. Громова О. А., Торшин И. Ю. Витамин D — смена парадигмы. Е. И. Гусев, И. Н. Захарова, ред. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2017: 576 с.
 12. Гурвич М.М. Большая книга о питании для здоровья. М.: 2015. 343 с.
 13. Дієтотерапія при захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, В.М. Фролов та ін. К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2008. 184 с.
 14. Ендокринологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.]; за ред. П. М. Боднара ; Нац. АМН України. 4-те вид., оновл. та допов. Вінница : Нова Кн., 2017. 449 с. : табл., іл.
 15. Жвиташвили Ю.Б. Рак и питание. Санкт-Петербург. ЭЛБИ-СПб. 2010. 365с.
 16. Клиническая диетология / В.П. Шевченко; под ред. В.Т. Ивашкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 256 с.
 17. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир БИНОМ, 2009. 469 с.
 18. Корпачев В.В. Сахара и сахарозаменители. Киев.Книга плюс. 2004. 318 с.
 19. Ладанівський Р.І. Харчування та інфекційні хвороби / Ладанівський Р.І., Зубрицька М.Й., Марухняк А.Т. // Львів: ДП “Видавничий Дім “УКРПОЛ”, 2007. 129 с.
 20. Мачарадзе Д.Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 392 с. 
 21. Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику / Paweł Płudowski, Elżbieta Karczmarewicz, Milan Bayer et al. // Боль. Суставы. Позвоночник. 2013. № 3 (11). С. 7-12.
 22. Москалев Ю.И. Минеральный обмен / Москалев Ю.И. // М.: Медицина, 1985. 288 с. : ил.
 23. Муковисцидоз. Генетика, клиника, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.: метод. пособие / В.Г. Вахарловский, Т.Е. Гембицкая, И.В. Двораковская и др. C-Пб.: СПбГПМА, 2012. 35 с.
 24. Наказ МОЗ України від 15.07.2016 № 723 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при муковісцидозі» https://www.dec.gov.ua/mtd/mukovisczydoz/
 25. Наказ МОЗ України від 21.12.2012 № 1118"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу" Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу".Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах "Цукровий діабет 2 типу" https://www.dec.gov.ua/mtd/czukrovyj-diabet-2-typu/
 26. Нефрологія: Національний підручник / за ред. академіка НАМН України, проф. Пирога Л.А., проф. Д.Д.Іванова. Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. 316 с.
 27. Нутриционная поддержка в гастроэнтерологии / Под редакцией проф. Л.Н.Костюченко. М.: БИНОМ, 2012. 496с., илл.
 28. Общая нутрициология : Учебное пособие / А.Н.Мартинчик, И.В.Маев, О.О.Янушевич. // М.: МЕДпресс-информ, 2005. 392 с., ил.
 29. Онкологія: підручник / Ю.В. Думанський, А.I. Шевченко, I.Й. Галайчук та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря, А.I. Шевченка, I.Й. Галайчука. 2-е вид., переробл. та допов. K. : ВСВ «Медицина», 2019. 520 с.
 30. Особливості харчування людей похилого віку /Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, І.В. Якубовська, Ю.Г. Бурмак // Фітотерапія . 2012. № 3. С. 29-33.
 31. Ошибки диетологии (решение трудних проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю.Барановский, Л.И.Назаренко. – СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 2011. 736с.
 32. Парентеральное и энтеральное питание: национальное руководство/ Под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова. М.: Геотар-Медиа,2015.800 с.
 33. Пилат Т.Л., Биологически активные добавки к пище / Пилат Т.Л., Иванов А.А. // М.: Авалон. 2008 г. 710 с.
 34. Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І. Поворознюк В.В. Саркопенія. К.:ТОВ ВПП «Експрес»,2016. 179 с.
 35. Рациональная витаминопрофилактика и витаминотерапия //Под ред. Г.В.Донченко, А.П.Викторова, О.В.Курченко. Київ: Здоров’я. 2008. 407 с.
 36. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. К.: Асоціація кардіологів України, 2016. 128 с.
 37. Терещенко В. П. Розділ 22. Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця. Патоморфологія: національний підручник / за ред. В.Д. Марковського і В. О. Туманського. К.: ВСВ «Медицина», 2015. С. 331–342.
 38. Титова В.Н. Жирные кислоты. Физическая химия, биология и ме­дицина./ Титова В.Н., Лисицын Д.М. // Триада. М. 2006. 268 с.
 39. Ткач С.М., Пучков К.С., Сизенко А.К. Кишечная микробиота в норме и при патологии. Современные подходы к диагностике и коррекции кишечного дисбиоза. К.: Твиса ЛТД, 2014. 149 с.
 40. Харченко Н.В. Соціально-еволюційне та патогенетичне обґрунтування національної піраміди харчування/ Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна // Здоров’я України. 2014. 28.11. С. 18-20.
 41. Харченко Н.В. Сучасна дієтотерапія захворювань органів травлення./ Харченко Н.В., Анохіна Г.А. // К., 2005. 144 с.
 42. Чарльз В. Ван Вэй III. Секреты питания. / Чарльз В. Ван Вэй III, Кэрол Айертон-Джонс. // Санкт-Петербург: Диалект. 2006. 288с.
 43. Чуклін С.М., Дутка Я.Р. Хвороби оперованого шлунка: метод. рекомендації. Львів, 2009. 37 с.
 44. Ялкут С.И. Профилактика опухолей. / Ялкут С.И.  //  Москва, Книга плюс. 2006. 440 с.
 45. Agh F., Mohammadzadeh Honarvar N., Djalali M., Nematipour E., Gholamhoseini S. Omega-3 Fatty Acid Could Increase One of Myokines in Male Patients with Coronary Artery Disease: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Arch. Iran. Med. 2017; 20(1): 28 - 33.
 46. Agha M., Agha R. The rising prevalence of obesity: part A: impact on public health. Int J Surg Oncol (NY).2017;2(7):e17. http://dx. doi.org/10.1097/IJ9.0000000000000017.
 47. Agodi A, Maugeri A, Kunzova S, et al. Association of Dietary Patterns with Metabolic Syndrome: Results from the Kardiovize Brno 2030 Study. 2018;10(7):898. Published 2018 Jul 13. doi:10.3390/nu10070898
 48. AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/ N. J. Stone, J. G. Robinson, A. H. Lichtenstein et al.//American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // Circulation, 2014. № 129 (suppl. 2).S. 1-45.
 49. Bai J, Hu Y, Bruner DW. Composition of gut microbiota and its association with body mass index and lifestyle factors in a cohort of 7–18 years old children from the American Gut Project. Pediatric Obesity,2018 https://doi.org/10.1111/ijpo.12480
 50. Berendsen A.M., Kang J.H., van de Rest O., Feskens E.J.M., de Groot L., Grodstein F. The dietary approaches to stop hypertension diet, cognitive function, and cognitive decline in american older women. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2017; 18(5): 427 - 432.
 51. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C, Tardif JC, Ballantyne CM; REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019; 380:11–22. doi: 10.1056/NEJMoa1812792.
 52. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud C. Meta-regression analyses, meta-analyses, and trial sequential analyses of the effects of supplementation with beta-carotene, vitamin A, and vitamin E singly or in different combinations on all-cause mortality: do we have evidence for lack of harm? PLoS One. 2013; 8:e74558. doi: 10.1371/journal.pone.0074558
 53. Clifton P. Metabolic Syndrome—Role of Dietary Fat Type
  and Quantity. Nutrients. 2019; 11, 1438: 7 p. doi:10.3390/nu11071438
 54. Dollet L, Zierath JR. Interplay between diet, exercise and the molecular circadian clock in orchestrating metabolic adaptations of adipose tissue. J Physiol. 2019 Mar;597(6):1439-1450. doi: 10.1113/JP276488.
 55. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J.2017; 38:2459–2472.
 56. Flandroy L, Poutahidis T, Berg G, et al. The impact of human activities and lifestyles on the interlinked microbiota and health of humans and of ecosystems. Sci Total Environ. 2018;627:1018–38.
 57. Gentile CL, Weir TL. The gut microbiota at the intersection of diet and human health. Science. 2018;362:776–80.
 58. Kessler K, Pivovarova-Ramich O. Meal Timing, Aging, and Metabolic Health. Int J Mol Sci. 2019;20(8): pii: E1911. doi: 10.3390/ijms20081911.
 59. Langan R. C., Goodbred A. J. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management // Am Fam Physician. 2017; V. 15; 96 (6): 384–389.
 60. Larsen N, Bussolo de Souza C, Krych L, Barbosa Cahú T, Wiese M, Kot W, Hansen KM, Blennow A, Venema K, Jespersen L. Potential of pectins to beneficially modulate the gut microbiota depends on their structural properties. Front Microbiol. 2019;10:223. doi: 10.3389/fmicb.2019.00223.
 61. Lu M., Wan Y., Yang B., Huggins C.E., Li D. Effects of low-fat compared with high-fat diet on cardiometabolic indicators in people with overweight and obesity without overt metabolic disturbance: A systematic review
  and meta-analysis of randomised controlled trials. J. Nutr. 2018; 119: 96–108.
 62. Manheimer E.W. Paleolithic nutrition for metabolic syndrome: systematic review and meta-analysis / Manheimer E.W., van Zuuren E.J., Fedorowicz Z., Pijl H. // Am. J. Clin. Nutr.   Vol. 102(4). P. 922-932.
 63. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al.; VITAL Research Group. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2019; 380:33–44. doi: 10.1056/NEJMoa1809944
 64. Marangoni F., Galli C., Ghiselli A., et al. Palm oil and human health. Meeting report of NFI: Nutrition Foundation of Italy symposium. Int. J. Food. Sci. Nutr. 2017; 31: 1 - 13.
 65. Mota M.C.,Silva C.M., Balieiro L.C.TGonçalves B.F., Fahmy W.M., Crispim C.A.Association between social jetlag food consumption and meal times in patients with obesity-related chronic diseases. PLoS One.2019 Feb 12;14(2):e0212126. doi:10.1371/journal.pone.0212126.
 66. Noncommunicable diseases country profiles. Geneve:WHO, 2018. 223 р. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
 67. Paoli A., Tinsley G., Bianco A., Moro T. The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: The Role of Fasting Nutrients. 2019;11(4). pii: E719. doi: 10.3390/nu11040719.
 68. Qu G. B., Wang L. L., Tang X., Wu W., Sun Y. H. The association between vitamin D level and diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus: An update systematic review and meta-analysis // J Clin Transl Endocrinol. 2017; 9: 25–31. DOI: 10.1016/j.jcte.2017.04.001.
 69. Raggi P, Genest J, Giles JT, Rayner KJ, Dwivedi G, Beanlands RS, Gupta M. Role of inflammation in the pathogenesis of atherosclerosis and therapeutic interventions. Atherosclerosis. 2018; 276:98–108. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.07.014
 70. Rush T.M., Kritz-Silverstein D., Laughlin G.A., Fung T.T., Barrett-Connor E., McEvoy L.K. Association between dietary sodium intake and cognitive function in older adults. J. Nutr. Health. Aging. 2017; 21(3): 276 - 283.
 71. Serin Y, Acar Tek N. Effect of Circadian Rhythm on Metabolic Processes and the Regulation of Energy Balance. Ann Nutr Metab. 2019;74(4):322-330. doi: 10.1159/000500071.
 72. Singh RK, Chang HW, Yan D, Lee KM, Ucmak D, Wong K, Abrouk M, Farahnik B, Nakamura M, Zhu TH, Bhutani T, Liao W. Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health. J Transl Med. 2017;15(1):73. doi:10.1186/s12967-017-1175-y
 73. Siscovick D.S., Barringer T.A., Fretts A.M., et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (fish oil) supplementation and the prevention of clinical cardiovascular disease: a science advisory from the american heart association. Circulation. 2017; 135(15): e867 - e884.
 74. Torres N., Guevara-Cruz M., Velázquez-Villegas L. A., Tovar A. R. Nutrition and Atherosclerosis. Med. Res. 2015. № 46 (5). P. 408–426.
 75. Vitale M., Masulli M., Calabrese I., Rivellese A.A., Bonora E., Signorini S., Perriello G., Squatrito S., Buzzetti R., Sartore G., et al. Impact of a Mediterranean Dietary Pattern and Its Components on Cardiovascular Risk Factors, Glucose Control, and Body Weight in People with Type 2 Diabetes: A Real-Life Study. Nutrients 2018; 10: 1067.

   

 На кафедрі проводяться наступні цикли:

Спеціалізація за спеціальностями «Гастроентерологія», «Дієтологія»

Стажування за спеціальностями «Гастроентерологія», «Дієтологія»

Цикли тематичного удосконалення: 

 • «Актуальні питання гастроентерології» (0,5 міс.)
 • «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань органів травлення» (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання) (0,5 міс.)
 • «Основи раціонального та дієтичного харчування» (0,5 міс.)
 • «Раціональне та дієтичне харчування» для викладачів ВМ(Ф)НЗ та ЗПО (0,5 міс.)
 • «Технічні та діагностичні аспекти сучасної колоноскопії» (за очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання) (0,5 міс.)
 • «Ендоскопічна семіотика уражень слизової оболонки товстої і прямої кишки» (за очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання) (0,5 міс.)  
 • «Вибрані питання діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології» (0,25 міс.)

Нові короткотривалі циклі тематичного удосконалення:

 • ТУ «Сучасні аспекти нутрітивної профілактики та лікування атеросклерозу» (0,25 міс.)
 • «Вибрані питання гепатології» (0,25 міс.)

    

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії є єдиною в Україні, де на високому професійному рівні проводяться навчальні цикли з дієтології для лікарів різних спеціальностей та надається консультативна допомога з питань дієтотерапії населенню України. 

ШАНОВНІ ЛІКАРІ!

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л.Шупика проводить цикли спеціалізації за спеціальністю «Гастроентерологія» за навчальним планом та програмою, яка передбачає ознайомлення лікарів-слухачів із принципами діагностичної ендоскопії (термін навчання – 6 місяців).

Проведення циклів спеціалізації за спеціальністю «Гастроентерологія» пов’язане з необхідністю наближення системи підготовки та вимог до лікарів-гастроентерологів до таких, що існують в країнах Європейського Союзу, інших країн світу та відповідно до кваліфікаційних характеристик фахівця зі спеціальності «Гастроентерологія».  

Згідно наказу МОЗ України № 1051 від 28 грудня 2009 р. «Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю» та відповідно до кваліфікаційних характеристик фахівця зі спеціальності   «Гастроентерологія» програма циклу спеціалізації передбачає оволодіння лікарем діагностичними ендоскопічними маніпуляціями – езофагогастродуоденоскопією та ректосігмоскопією.

 

 

Заявки на цикли спеціалізації необхідно направляти до НУОЗ України імені П. Л.Шупика (сектор спеціалізації та стажування, контактний телефон: (044) 205-48-26).

Увага! Наразі доступною є електронна реєстрація на навчання. Для отримання детальної інформації пропонуємо перейти за посиланням https://nuozu.edu.ua/nv/elektronna-reiestratsiia

Кафедра приймає активну участь у впровадженні в систему післядипломної освіти лікарів  дистанційної форми навчання. Проводяться цикли ТУ з питань  гастроентерології з елементами дистанційного навчання для підвищення кваліфікації лікарів-слухачів різних лікувальних спеціальностей, навчальні інтерактивні on-line сесії.

На кафедрі щорічно навчаються клінічні ординатори та аспіранти, в тому числі іноземні громадяни.