Search

Професор, доктор медичних наук

У 1972 році закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту.

В 1982 році  захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення клінічної ординатури працювала старшим лаборантом кафедри, з 1984 року асистентом, доцентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

В 1992 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук

У 1994 році отримала наукове звання професора кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я  неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами МОЗ України та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 2004 році нагороджена медаллю Гіппократа  міжнародною академією  «Забезпечення безпеки життєдіяльності»  при ООН. 

В 2007 році присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих гастроентерологічного профілю та із різноманітними захворюваннями внутрішніх органів, опорно-рухового апарату,  нервової системи та інших з питань лікувального та профілактичного харчування. Є визнаним фахівцем з дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки методів  індивідуального раціонального та лікувального харчування хворих із різноманітною патологією.

Г.А.Анохіна є провідним фахівцем та засновником наукового напрямку – нутріціологія.

Приймає активну участь в наукових, практичних конференціях та з’їздах, Національній Школі гастроентерологів, гепатологів України, Академії здорового харчування.

Під керівництвом  професора   Г.А. Анохіної  виконано і захищено 3 кандидатських і одна докторська дисертація.

Г.А.Анохіна є автором понад 270 наукових робіт, серед яких монографії, посібники, підручник «Дієтологія» (2011 ), (2012 ), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія»  у ΙΙ томах (2016- 2017рр.).