Search

Доцент

В 1985 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1985-1986 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі Київської міської клінічної лікарні №12 та Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1986-1990рр. працював лікарем Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1990-2008рр. - працював  лікарем відділення гастроентерології Київської міської клінічної  лікарні №8.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2008-2012рр. працював на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, в травні 2012 р. переведений на посаду доцента цієї ж кафедри, де продовжує працювати і в теперішній час.

У 2014р.  було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика. 

І.Я.Лопух є автором 57 наукових робіт. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.

І.Я. Лопух є членом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

З січня 2008 року відповідає за наукову роботу кафедри.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.