Search

1. Державна установа Національний науковий центр “інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска” НАМН України

 

2. Кардіологічне відділення Міської клінічної лікарні №4 (м. Київ)

 

Співробітниками кафедри проводиться консультативно-діагностична та лікувально-профілактична робота на 2-х клінічних базах: ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України та Міська клінічна лікарня №4.

Доцентами, асистентами, аспірантами, клінічними ординаторами кафедри виконуються складні діагностичні процедури на високому кваліфікаційному рівні. За останній рік виконано більш, ніж 2000 ехокардіографій з допплерографією, дуплексних сканувань екстракраніальних судин та транскраніальних дуплексних сканувань; добового моніторування ЕКГ за Холтером - 700/рік; добового моніторування артеріального тиску – 600/рік; коронарографій – біля 1000/рік. Виконано  713 лікувальних процедур (перкутанна люмінальна ангіопластика та ін.) 

Співробітники кафедри ведуть консультативний прийом у поліклініці ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» та консультують стаціонарних хворих на базі Міської клінічної лікарні №4. За 2016 рік проконсультовано - 796, проліковано в стаціонарі та амбулаторно –   747   пацієнтів. Доцентами та професорами кафедри за 2016 рік проконсультовано 270 пацієнтів за межами клінічних баз (в тому числі надання консультативної допомоги постраждалим з зони АТО – 200 пацієнтів). 

Асистенти, аспіранти, клінічні ординатори проводять активну лікувальну роботу у всіх відділах клінічних баз кафедри кардіології. 

Співробітники кафедри здійснюють чергування та виїзди по лінії екстренної консультативної медичної допомоги. 

На кафедрі багато уваги приділяється санітарно-просвітній роботі серед населення, популярізації здорового образу життя, попередженню розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень. Виступи у СМІ та громадських заходах є невід'ємною частиною профілактичної роботи кафедри.