Search

Участь у наукових конференціях 

1.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Будапешт, лютий 2008 р.

2.

Міжнародний Конгрес по артеріальній гіпертензії, Монако, лютий 2008 р.

3.

Всесвітній Конгрес кардіологів, Буенос-Айрес, 23-25 травня 2008 р.

4.

Конгрес Європейького товариства кардіологів, Мюнхен, серпень 2008 р.

5.

10 франкомовний Конгрес інвазивних кардіологів, Париж, 1-3 жовтня, 2008 р.

6.

Європейський Конгрес по атеросклерозу, жовтень, 2008 р.

7.

Засідання робочої групи по артеріальній гіпертензії Європейського товариства кардіологів, Прага, 15-16 квітня 2009 р.

8.

ESC Congress  of Heart Failure, Nizza, 29 May-02 June 2009

9.

12 Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Рейкьявік, 2-6 червня 2009 р.

10.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Осло, 11-16 червня 2010р.

11.

Європейський Конгрес по кардіології, Пекін, 16-18 червня 2010р

12.

Європейський Конгрес по кардіології, Стокгольм  27.08 - 02.09.2010р.

13.

Конгрес Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT(США, Сан – Франциско, 3-6 травня  2011)

14.

Європейський Конгрес по серцевій недостатності, Гетеборг,  21-24 травня 2011р

15.

Європейський Конгрес по артеріальній гіпертензії, Мілан, 17-24 червня 2011р.

16.

Європейський Конгрес по кардіології, Париж, 27-31 серпня 2011р

17.

The West Coast Cardiovascular Forum, San Francisco, 17.06-19.06.2011

18.

Конференція  з транскатетерної кардіології, Сан-Франциско, 7-11 листопада 2011р.

19.

9th International Congress on Coronary Artery Desease, Venice, Italy, 23.10-26.10.2011

20.

Європейський Конгрес по кардіології, Мюнхен, 27-31 серпня 2012р

21.

Європейський Конгрес по профилактике и реабилитации, 17-19 квітня 2013р.

Доповіді на вітчизняних конференціях:

1.

ІХ Національний Конгрес кардіологів України, Київ, 2008

2.

Конференція з питань виконання Національної програми профілактики та лікування АГ в Україні, Київ, 2008

3.

Коронарогенна хронічна серцева недостатність, Львів, 2008

4.

Терапія-2008: досягнення та перспективи, Вінниця, 2008

5.

Клінічна аритмологія: від теорії до практики, Сімферополь, 2008

6.

Новітні технології ультразвукової кардіоваскулярної діагностики, Київ, 2008

7.

Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні, Київ, 2008

8.

Х Національний конгрес кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2009 р.

9.

Російсько-українська конференція по профілактиці та лікуванню захворювань серцево-судинної системи, Севастополь, квітень 2009

10.

Ювілейна конференція, присвячена 70-річчю кафедри кардіології та функціональної діагностики, Київ, 14 травня 2009

11.

Конференція по гіполіпідемічній терапії, Трускавець, 3 березня 2009 р.

12.

І Український з’їзд інтервенційних хірургів, Севастополь, 1-3 жовтня 2009 р.

13.

ХI Національний конгрес кардіологів України, Київ, 28-30 вересня 2010 р.

14.

Конференція кафедри кардіології та функціональної діагностики “Сучасні методи діагностики та лікування поліорганної патології у хворих з серцево-судинними захворюваннями”, Київ, 13-14, 19 травня  2010р.

15.

Національний конгрес геронтологів і геріатрівУкраїни, Київ 12-14 жовтня 2010 р.

16.

Школа-семінар «Актуальні питання лікування артеріальної гіпертензії у хворих з супутніми захворюваннями», Львів, 10 листопада 2010 р.

17.

ХVI З΄їзд терапевтів України, Київ,18-19 листопада 2010 р.

18.

Обласна конференція «Актуальні проблеми лікування та профілактики серцево-судинних захворювань», Черкаси, 8 грудня 2010 р.

19.

Засідання спілки кардіологів  “Метаболічний синдром ”, Київ, 8 грудня 2010

20.

Конференція «Ведення кардіологічного хворого в реаліях української медицини». Засідання робочої групи з написання підручника з кардіології для післядипломного навчання, Східниця. –Лбвівська обл., 24-26 лютого 2011 р.

21.

Підсумкова наукова конференція ННЦ “Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска” “Актуальні питання сучасної кардіології”, Київ, 15 березня 2011

22.

VI Южноукраинская научно-практическая конференция «Фундоментальные проблемы – от молекулы до практического выздоровления», Одеса, 6 квітня 2011 р. 

23.

Засідання спілки по атеросклерозу, Київ, 8 квітня 2011

24.

Конференція кафедри кардіології та функціональної діагностики “Серце, судини, цукровий діабет. Діагностика і лікування ”, Київ, 12-13 квітня 2011р.

25.

Науково-практична конференція “Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти”, Київ, 14-15 квітня 2011р.

26.

"Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця,"Київ, 26-27. травня 2011р.

27.

Засідання спілки кардіологів по гіпертензії, Київ, 9 червня 2011

28.

Актуальні питання допплерографії.  ХI засідання УДК ”, Київ, 8-10 жовтня 2011р.

29.

ХII Національний конгрес кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2011 р.

30.

Сучасні підходи до лікування серцево-судинних захворювань, Луганськ, Донецьк, Краматорськ, Запоріжжя, Львів лютий - вересень- 2011р.

31.

Конференція «Терапія-2011», Вінниця

32

ХIIІ Національний конгрес кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2012 р.

33.

Сімпозіум «Коморбідні стани в кардіології», Київ, 1 беерзня, 2013р.

34

Науково-практична конференція  з функціональної діагностики, Київ, 12 квітня 2013р.

З 2008 по 2019 роки на кафедрі кардіології були захищені дисертації:

1.Докторська дисертація - Базилевич А. Я. «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: механізми формування, діагностика, оптимізація лікування, прогноз».

2.Кандидатська дисертація - здобувач Фірсова І. Г. на тему: «Зміни показників структурно-функціонального стану серця, добового профілю АТ, ендотеліальної функції, інсулінорезистентності у хворих на есенціальну гіпертензію та їх корекція антагоністами ренін-ангіотензин-альдостеронової  системи».

3.Кандидатська дисертація - ассистент Клименко Л. В. дисертаційна робота за темою „Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом та їх медикаментозна корекція”.

4.Кандидатська дисертація – асистент Перепельченко (Кожухарьова) Н. А. «Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ІХС з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії».

5.Кандидатска дисертація - асистент Носенко Н. М.“Оцінка відновлення міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих із ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, після аортокоронарного шунтування поєднаного із аневризмектомією лівого шлуночка”.

6.Кандидатська дисертація - асистент Симагина Т. В. «Вплив гіполіпідемічної терапії на запобігання порушень ритму серця у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією до та після операції аортокоронарного шунтування з аневризмектомією».

7.Кандидатська дисертація – пошукач  Лучинська Ю. О. “Клініко-гемодинамічні аспекти ефективності блокаторів ангіотензин-перетворюючого фермента  (інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ) у пацієнтів з ІХС та постінфарктним кардіосклерозом після операції аорто-коронарного шунтування”.14.01.11 – “Кардіологія”

8.Кандидатська дисертація – пошукач  Конопляник Л. І. “Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості корекції”.

9.На здобуття звання кандидата медичних наук – пошукач Грубяк Л.М. “Модифікуючий вплив інгібіторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (периндоприлу, лозартану, аліскірену) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт.

10.На здобуття звання кандидата медичних наук - асистент Лобач Л.Є. “Вплив поліморфізму гену альдостерон синтетази на міокардіальну функцію в пацієнтів з ІХС, постінфарктим кардіосклерозом”. 

На сьогодні на кафедрі кардіології виконуються дисертації:

1.На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Нудченко О.О. “Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом і когнітивною дисфункцією”.14.01.11 – “Кардіологія”.  

2.На здобуття звання кандидата медичних наук – аспірант Фарадж К.С. “ Клініко-прогностичне значення ішемії міокарду у пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом в залежності від соціально-психологічного стану”. 14.01.11 – “Кардіологія”.  

СТАТТІ

1

MM Dolzhenko

EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countriesEuropean journal of preventive cardiology 2016, 23 (6), 636-648

2

MM Dolzhenko

Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure New England Journal of Medicine 2014, 371 (12), 1091-1099

3

MM Dolzhenko

Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV—a survey from the European Society of Cardiology European heart journal 36 (19), 1171-1177, 2015

4

MM Dolzhenko

Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS)—a randomized placebo-controlled trial American heart journal, 2013 166 (2), 217-223. e11

5

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2015, 241 (1), 169-175

6

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2016, 241 (1), 169-175

7

MM Dolzhenko

 

Comparative Characteristics of the Cardiovascular Disease Prevention in Ukraine and Europe According to EUROASPIRE IV Data: a Hospital Line HYPERTENSION, 2016,29-34

8

MM Dolzhenko

Efficacy and safety of canagliflozin when used in conjunction with incretin‐mimetic therapy in patients with type 2 diabetes Diabetes, Obesity and Metabolism 2016, 18 (1), 82-91

9

MM Dolzhenko

Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe: results from 3 EUROASPIRE surveys, 1999–2013 Global heart, 2016

10

MM Dolzhenko

Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology Cardiovascular diabetology 2015, 14 (1), 133

11

MM Dolzhenko

EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: a European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries Eur J Prev Cardiol 23 (6), 636-648

12

Dolzhenko, M. Faradzh, C.Konoplyanik, L.Nudchenko, A.Grubyak, L.Djacheko, Y.

INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

13

Maryna Dolzhenko 

 

European Journal of Preventive Cardiology       Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions - 2016/9/16

14

Maryna Dolzhenko 

European journal of preventive cardiology        The use of HeartQoL in patients with coronary heart disease: Association with risk factors and European reference values. The EUROASPIRE IV study of the European Society of Cardiology - 2016/2/9

15

M Dolzhenko, O Nudchenko

Alliance Study: Evaluation Of The Efficiency For Implementation Fixed Antihypertensive Drug Combination Of Lisinopril/amlodipine In Patients With Essential Arterial Hypertension. - Journal of Hypertension Том. 34 e163-e164

16

Maryna Dolzhenko

Psychosocial risk factors in relation to other cardiovascular risk factors in coronary heart disease: Results from the EUROASPIRE IV survey. A registry from the European Society of Cardiology. - European Journal of Preventive Cardiology 2017/9/1

17

М. М. Долженко , О.О. Нудченко, К. С. Фарадж

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OF DEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

18

Maryna Dolzhenko

Physical Activity Status in Patients With Coronary Heart Disease: Results From the Cross-Sectional EUROASPIRE Surveys. - Journal of Physical Activity and Health. 2016/12

19

Maryna Dolzhenko

Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions. -  European journal of preventive cardiology 2016/12

20

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда. - Український кардіологічний. 2017 №2 c. 26-30

21

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска. – 2016/12 Запорожский медицинский журнал №6 с. 4-11

22

Maryna Dolzhenko

A noninvasive imaging modality for evaluation of repolarization dispersion abnormalities in patients susceptible to ventricular arrhythmias

23

Лобач Л.Є.

Генетика інфаркту міокарда. – 2015 Ліки України №5с. 21-24

24

МН Долженко

Гиперурикемия – независимый фактор прогрессированияхронической болезни почек. Почки- 2017 Том 6, Випуск 2

25

Кожухарьова Н.А.

Желудочковые нарушения ритма как симптом сердечно-сосудистых заболеваний. Ліки України.- 2016.-№1

26

Давыдова, И.В., Мымренко, С.Н. Кожухарьова, Н.А., Конопляник, Л.И.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения.- Здоровье женщины.- 2016.-№4 (110)

27

Долженко, М. М., Нудченко, О. О.,Дьяченко, Я. С.Фарадж, К. С.

Эффективность применения препарата Неокардил  для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. Семейная медицина.- 2016. -№2(64)      

28

О.В.Боброва, М.М.Долженко, І.В.Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко

К.С. Фарадж      

Освітний процес в системі післядипломної освіти. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 2016. - №26  

29

Долженко М.Н.

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным EUROASPIRE IV госпитальная линия.Артериальная гипертензия. Выпуск № 1 (45) /2016

30

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту. Український кардіологічний журнал.- 2016. - №5

31

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворихна артеріальну гіпертензію після перенесенного ішемічного інсульту Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика 25/2016

32

Долженко М.Н.Нудченко, О. О.

Артериальная гипертензия  Поширеність тривожно-депресивних розладыв та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження IV-PRIMARY CARE в Україні N6(44) 2015

33

Сиренко Ю.М.

Телмисартан в лечении артериальной гипертензии: эффективен, безопасен и… доступенЗдоров’я України. 13 01.2016

34

Сиренко Ю.М.

 

Сравнительная эффективность эналаприла и прендоприла по влиянию на центральное артериальное давление и упруго-эластические свойства артерий у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией Артериальная гипертензия N¹2(46)•2016   

35

Сиренко Ю.М.

Оценка влияния моно- и комбинированной антигипертензивной терапии дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми антагонистами кальция  на показатели офисного артериального давления и артериального давления Артериальная гипертензия при суточном мониторировании у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией N¹4(48)•2016               

36

Сиренко Ю.М.

Динамика состояния упруго-эластичных свойств артерий больных с артериальной гипертензией синдромом обструктивного апноэ сна. Артериальная гипертензия. Выпуск №1  (45) / 2016

37

Сиренко Ю.М.

Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією Український кардіологічний журнал1 /2016

38

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Патогенетичні чинники та причини інсульту та клінічно-функціональна характеристика хворих захворюваності на ішемічний мозковий інсульт у хворих на артеріальну гіпертензію. Ліки України    , 2016

39

Долженко М.М., Боброва О.В., Мимренко С.М., Нудченко О.О., Кожухарьова Н.А., Фарадж К.С

 Фибрилляция предсердий у больных с гипертрофической кардиомиопатией. Мистецтво лікування.- 2016, №1(49)     

40

Соколов  М.Ю.

Синдром «no-reflow» и синдром полного восстановления миокардиальной перфузии. Связь между ангиографическими критериями и ЭКГ диагностикой. Украинская кардиология.-  2016.-№ 6.-C.55-62.     

41

Соколов  М.Ю.

Синдром no-reflow як наслідок пізньої госпіталізації для проведення перкутанної реперфузії міокарда. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№5

42

Соколов, М.Ю.

Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№3

43

Соколов, М.Ю.

Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014-2015 гг. «Региональные Реперфузионные Сети» в Украине— динамика развития.         Серце і судини.- 2016.-№3  

 Тези

1

Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Konoplyanik, L.; Nudchenko, A.; Grubyak, L.; Djacheko

 INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS., Journal of Hypertension: September 2016 doi: 0.1097/01.hjh.0000491747.32328.9a POSTERS' SESSION PS06: EPIDEMIOLOGY OF HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS 

2

Dolzhenko, M.; Faradzh, K.; Nudchenko, A.; Djachenko, Y.

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OFDEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS.       Journal of Hypertension:September 2016doi: 10.1097/01.hjh.0000491957.28214.8b POSTERS' SESSION PS16: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

3

. М.М. Долженко, О.О. Нудченко, К.С. Фарадж

Гендерні особливості факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів України та Європи за даними EUROASPIRE IV: загальна практика Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р

4

Симагіна Т.В

Динамика показателей велоэргометрии у пациентов на разных этапах физической реабилитации в ранний постинфарктный период       .Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

5

Боброва О.В.

Ефективність бета-блокаторів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу   Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

6

Боброва О.В.        

Клінічна ефективність ділтіазему у пацієнтів на ренопаренхімну артеріальну гіпертензіюТези наукових доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» 18-19 травня 2016 р. м.Дніпропетровськ «Герда» 2016. – 216 с.

Основний напрямок наукової діяльності кафедри кардіології - розробка нових технологій діагностики та лікування для покращення виживання хворих із ІХС, як широко поширеної хвороби системи кровообігу. 

Метою наукових досліджень є підвищення ефективності ранньої діагностики та лікування хворих з ІХС як розповсюдженої хвороби органів кровообігу за допомогою вивчення факторів ризику виникнення та прогресування порушень функції ЛШ та її відновлення після оперативного лікування (стентування коронарних артерій та операції аортокоронарного шунтування), дослідження впливу порушень міокардіальної функції  ЛШ на клінічний перебіг захворювання, розробки діагностичних та прогностичних критеріїв міокардіальної дисфункції за допомогою нових технологій; обґрунтування та розробки індивідуальних, групових, регіональних та галузевої програм профілактики, методів ранньої діагностика та превентивної терапії; розробка клінічних протоколів та настанов; проводяться генетичні дослідження впливу генетичних поліморфізмів на перебіг захворювання у пацієнтів з ІХС, високого кардіоваскулярного ризику. 

На кафедрі виконується НДР за темою «Запобігання надсмертності хворих високого кардіо-васкулярного ризику шляхом модифікації заходів первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань» термін виконання - 2016-2021. 

Каферда кардіології є ініціатором та організатором проведення в Україні дослідження EVROASPIRE IV, V. Співробітники кафедри є учасниками міжнародних досліджень Themis, Canvas, Canvas-R, Victory, RIVAROX 

 

Статті, тези

СТАТТІ 2020 рік

 

Назва  журналу

Стаття

Автори

Рік видання, сторінки

1.

Atherosclerosis

Alcohol consumption patterns across Europe and adherence to the European guidelines in coronary patients: Findings from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey

Inge AT van de Luitgaarden, Ilse C Schrieks, Dirk De Bacquer, Sabine van Oort, Erkin M Mirrakhimov, Nana Pogosova, Kairat Davletov, Maryna Dolzhenko et all.

2020/11/1

Т. 313, с.35-42

2.

Heart

Socioeconomic characteristics of patients with coronary heart disease in relation to their cardiovascular risk profile

Dirk De Bacquer, Inge AT van de Luitgaarden, Delphine De Smedt, Pieter Vynckier, Jan Bruthans, Zlatko Fras, Piotr Jankowski, Marina Dolzhenko et all.

2020/10/16

 

2020 Oct 16;heartjnl-2020-317549. doi: 10.1136/heartjnl-2020-317549. Online ahead of print.

3.

Atherosclerosis

Peripheral arterial disease and intermittent claudication in coronary heart disease patients

Dolzhenko, M.M., Barnett, O.Y., Grassos, C., Dragomiretska, N.V., Goloborodko, B.I., Ilashchuk,

T.O., Zuiev, K.O, et all.

(2020) Advances in Therapy, 37 (11), pp. 4549-4567.

 

 

4.

International Journal of Cardiology

Peripheral arterial disease and intermittent claudication in coronary heart disease patients

Željko Reiner, Johan De Sutter, Lars Ryden, Erkin Mirrakhimov, Nana Pogosova, Marina Dolzhenko, et all.

2020/9/9

5.

European Journal of Preventive Cardiology

Primary prevention efforts are poorly developed in people at high cardiovascular risk: A report from the European Society of Cardiology EURObservational Research Programme EUROASPIRE V survey in 16 European countries

Kornelia Kotseva, Guy De Backer, Dirk De Bacquer, Dolzhenko, et all.

2020/3/20

Pages

2047487320908698

6.

Vascular Health and Risk Management

Systemic Arterial Stiffness in New Diagnosed Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension Patients

Radchenko GD, Zhyvylo IO, Titov EY, Sirenko YM

2020;16:29-39. Published 2020 Jan 16. doi:10.2147/VHRM.S230041

7.

Journal

Vascular Health and Risk Management

Systemic Arterial Stiffness in New Diagnosed Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension Patients

GD Radchenko, IO Zhyvylo, [...], and Yuriy M Sirenko

2020 Jan 16;16:29-39. doi: 10.2147/VHRM.S230041. PMID: 32021226; PMCID: PMC6971813.

8.

European heart journal, 2020

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC

G Hindricks, T Potpara, N Dagres, E Arbelo, [...],OS Sychov

2020/8/29

11

J Hypertension

Variable association of 24-h peripheral and central hemodynamics and stiffness with hypertensionmediated organ damage: theVASOTENS Registry

Omboni, Stefanoa,b; Posokhov, Igorc; Parati, Sirenko YM

2020/4, Volume

38, Pages

701-715

 

Advances in Therapy

Management of Dyslipidemia in Individuals with Low-to-Moderate Cardiovascular Risk: Role of

Nutraceuticals

(2020) Advances in Therapy, 37 (11), pp. 4549-4567.

Dolzhenko, M.M., Barnett, O.Y., Grassos, C., Dragomiretska, N.V., Goloborodko, B.I., Ilashchu, et all.

(2020) Atherosclerosis, 313, pp. 35-42.

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091929111&doi=10.1016%2fj.atherosclerosis.2020.09.009&partnerID=40&md5=3caad2c98d7ae2979f15823209d0cd11

DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.09.009

 

Статті 

1

MM Dolzhenko

EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countriesEuropean journal of preventive cardiology 2016, 23 (6), 636-648

2

MM Dolzhenko

Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure New England Journal of Medicine 2014, 371 (12), 1091-1099

3

MM Dolzhenko

Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV—a survey from the European Society of Cardiology European heart journal 36 (19), 1171-1177, 2015

4

MM Dolzhenko

Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS)—a randomized placebo-controlled trial American heart journal, 2013 166 (2), 217-223. e11

5

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2015, 241 (1), 169-175

6

MM Dolzhenko

Prevalence and management of familial hypercholesterolaemia in coronary patients: an analysis of EUROASPIRE IV, a study of the European Society of Cardiology Atherosclerosis 2016, 241 (1), 169-175

7

MM Dolzhenko

 

Comparative Characteristics of the Cardiovascular Disease Prevention in Ukraine and Europe According to EUROASPIRE IV Data: a Hospital Line HYPERTENSION, 2016,29-34

8

MM Dolzhenko

Efficacy and safety of canagliflozin when used in conjunction with incretin‐mimetic therapy in patients with type 2 diabetes Diabetes, Obesity and Metabolism 2016, 18 (1), 82-91

9

MM Dolzhenko

Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe: results from 3 EUROASPIRE surveys, 1999–2013 Global heart, 2016

10

MM Dolzhenko

Patients with coronary artery disease and diabetes need improved management: a report from the EUROASPIRE IV survey: a registry from the EuroObservational Research Programme of the European Society of Cardiology Cardiovascular diabetology 2015, 14 (1), 133

11

MM Dolzhenko

EUROASPIRE Investigators. EUROASPIRE IV: a European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries Eur J Prev Cardiol 23 (6), 636-648

12

Dolzhenko, M. Faradzh, C.Konoplyanik, L.Nudchenko, A.Grubyak, L.Djacheko, Y.

INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

13

Maryna Dolzhenko 

 

European Journal of Preventive Cardiology       Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions - 2016/9/16

14

Maryna Dolzhenko 

European journal of preventive cardiology        The use of HeartQoL in patients with coronary heart disease: Association with risk factors and European reference values. The EUROASPIRE IV study of the European Society of Cardiology - 2016/2/9

15

M Dolzhenko, O Nudchenko

Alliance Study: Evaluation Of The Efficiency For Implementation Fixed Antihypertensive Drug Combination Of Lisinopril/amlodipine In Patients With Essential Arterial Hypertension. - Journal of Hypertension Том. 34 e163-e164

16

Maryna Dolzhenko

Psychosocial risk factors in relation to other cardiovascular risk factors in coronary heart disease: Results from the EUROASPIRE IV survey. A registry from the European Society of Cardiology. - European Journal of Preventive Cardiology 2017/9/1

17

М. М. Долженко , О.О. Нудченко, К. С. Фарадж

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OF DEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS. Journal of Hypertension вер-2016

18

Maryna Dolzhenko

Physical Activity Status in Patients With Coronary Heart Disease: Results From the Cross-Sectional EUROASPIRE Surveys. - Journal of Physical Activity and Health. 2016/12

19

Maryna Dolzhenko

Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) IV cross-sectional survey in 14 European regions. -  European journal of preventive cardiology 2016/12

20

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда. - Український кардіологічний. 2017 №2 c. 26-30

21

Долженко М.М. Лобач Л.Є.

Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска. – 2016/12 Запорожский медицинский журнал №6 с. 4-11

22

Maryna Dolzhenko

A noninvasive imaging modality for evaluation of repolarization dispersion abnormalities in patients susceptible to ventricular arrhythmias

23

Лобач Л.Є.

Генетика інфаркту міокарда. – 2015 Ліки України №5с. 21-24

24

МН Долженко

Гиперурикемия – независимый фактор прогрессированияхронической болезни почек. Почки- 2017 Том 6, Випуск 2

25

Кожухарьова Н.А.

Желудочковые нарушения ритма как симптом сердечно-сосудистых заболеваний. Ліки України.- 2016.-№1

26

Давыдова, И.В., Мымренко, С.Н. Кожухарьова, Н.А., Конопляник, Л.И.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения.- Здоровье женщины.- 2016.-№4 (110)

27

Долженко, М. М., Нудченко, О. О.,Дьяченко, Я. С.Фарадж, К. С.

Эффективность применения препарата Неокардил  для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. Семейная медицина.- 2016. -№2(64)      

28

О.В.Боброва, М.М.Долженко, І.В.Давидова, Л.І. Конопляник, Л.Є. Лобач, С.М. Мимренко, Н.А. Кожухарьова, Т.В. Сімагіна, О.О. Нудченко

К.С. Фарадж        

Освітний процес в системі післядипломної освіти. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика 2016. - №26       

29

Долженко М.Н.

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным EUROASPIRE IV госпитальная линия.Артериальная гипертензия. Выпуск № 1 (45) /2016

30

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту. Український кардіологічний журнал.- 2016. - №5

31

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворихна артеріальну гіпертензію після перенесенного ішемічного інсульту Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика 25/2016

32

Долженко М.Н.Нудченко, О. О.

Артериальная гипертензия  Поширеність тривожно-депресивних розладыв та їх вплив на серцево-судинні фактори ризику за даними дослідження IV-PRIMARY CARE в Україні N6(44) 2015

33

Сиренко Ю.М.

Телмисартан в лечении артериальной гипертензии: эффективен, безопасен и… доступенЗдоров’я України. 13 01.2016     

34

Сиренко Ю.М.

 

Сравнительная эффективность эналаприла и прендоприла по влиянию на центральное артериальное давление и упруго-эластические свойства артерий у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией Артериальная гипертензия N¹2(46)•2016       

35

Сиренко Ю.М.

Оценка влияния моно- и комбинированной антигипертензивной терапии дигидропиридиновыми и недигидропиридиновыми антагонистами кальция  на показатели офисного артериального давления и артериального давления Артериальная гипертензия при суточном мониторировании у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией N¹4(48)•2016               

36

Сиренко Ю.М.

Динамика состояния упруго-эластичных свойств артерий больных с артериальной гипертензией синдромом обструктивного апноэ сна. Артериальная гипертензия. Выпуск №1  (45) / 2016

37

Сиренко Ю.М.

Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією Український кардіологічний журнал1 /2016

38

М.М. Долженко, Л.М. Грубяк

Патогенетичні чинники та причини інсульту та клінічно-функціональна характеристика хворих захворюваності на ішемічний мозковий інсульт у хворих на артеріальну гіпертензію. Ліки України    , 2016

39

Долженко М.М., Боброва О.В., Мимренко С.М., Нудченко О.О., Кожухарьова Н.А., Фарадж К.С

 Фибрилляция предсердий у больных с гипертрофической кардиомиопатией. Мистецтво лікування.- 2016, №1(49)  

40

Соколов  М.Ю.

Синдром «no-reflow» и синдром полного восстановления миокардиальной перфузии. Связь между ангиографическими критериями и ЭКГ диагностикой. Украинская кардиология.-  2016.-№ 6.-C.55-62.     

41

Соколов  М.Ю.

Синдром no-reflow як наслідок пізньої госпіталізації для проведення перкутанної реперфузії міокарда. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№5

42

Соколов, М.Ю.

Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение. Український кардіологічний журнал.- 2016.-№3

43

Соколов, М.Ю.

Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014-2015 гг. «Региональные Реперфузионные Сети» в Украине— динамика развития.         Серце і судини.- 2016.-№3  

 Тези 

1

Dolzhenko, M.; Faradzh, C.; Konoplyanik, L.; Nudchenko, A.; Grubyak, L.; Djacheko

 INFLUENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS., Journal of Hypertension: September 2016 doi: 0.1097/01.hjh.0000491747.32328.9a POSTERS' SESSION PS06: EPIDEMIOLOGY OF HYPERTENSION AND METABOLIC DISORDERS 

2

Dolzhenko, M.; Faradzh, K.; Nudchenko, A.; Djachenko, Y.

SEX DIFFERENCES IN PREVALENCE OFDEPRESSION AND ITS INFLUENCE ON PATIENTS CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS IN UKRAINE BY EUROASPIRE IV-PRIMARY CARE RESULTS.       Journal of Hypertension:September 2016doi: 10.1097/01.hjh.0000491957.28214.8b POSTERS' SESSION PS16: CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

3

. М.М. Долженко, О.О. Нудченко, К.С. Фарадж

Гендерні особливості факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів України та Європи за даними EUROASPIRE IV: загальна практика Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р

4

Симагіна Т.В

Динамика показателей велоэргометрии у пациентов на разных этапах физической реабилитации в ранний постинфарктный период       .Матеріали XVIIНаціонального конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

5

Боброва О.В.

Ефективність бета-блокаторів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу   Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21 – 23 вересня 2016 р.) УКЖ додаток 3 2016 р.

6

Боброва О.В.        

Клінічна ефективність ділтіазему у пацієнтів на ренопаренхімну артеріальну гіпертензіюТези наукових доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини» 18-19 травня 2016 р. м.Дніпропетровськ «Герда» 2016. – 216 с.