Search

Давидова Ірина Володимирівна, доцент кафедри кардіології, кандидат медичних наук.

 

Давидова Ірина Володимирівна, в 1971 році закінчила Київський медичний інститут імені  О. О. Богомольця.

1973-1975рр- працювала в інституті кардіології імені акад. М.Д.Стражеска.

1982р-захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія».

З 1986року працює на кафедрі кардіології і функціональної діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 1989року- доцент кафедри кардіології НМАПО імені П.Л.Шупика.

Є куратором багатьох циклів, які проходить на кафедрі: ТУ, спеціалізація з кардіології, ПАЦ.

Постійно читає лекції слухачам всіх циклів. Активно продовжує лікувальну та діагностичну роботу на клінічній базі кафедри, консультує хворих у поліклінічному відділенні ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска».

Автор 155 публікацій.

За останні роки було написано багато статей, які опубліковані в українських журналах, наприклад: «Гиполипидемическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца: фокус на аторвастатин», «Профілактика серцево-судинних захворювань:  чи завжди ми встигаємо?», «Гендерні аспекти серцево-судинних захворювань та міждисциплінарний погляд на роль метаболічної терапії», «Новые возможности оптимизации патогенетической терапии нестабильной стенокардии. По материалам III Международного конгресса по инфузионной терапии (6-7 октября,2017, г. Киев)», «Выбор антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца», «Риск сердечно-сосудистых заболеваний: почему необходима совместная работа кардиологов и гинекологов?».

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».