Search

Доктор медичнихнаук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри.

Профecoр Долженко М. М. працює в колективі 17 років.  Спочатку була докторантом, з 2000 року доцентом, а з 2004 року професором кафедри. Дисертацію на звання доктора медичних наук захистила в «Інституті кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України в 2003 р., звання професора отримала в 2007 році. З 2012 р. очолювала кафедру кардіології та функціональної діагностики. З 2014 р. – завідуюча кафедрою кардіології.

Професор Долженко М. М. є Віце-президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з ехокардіографії», Національним координатором Європейського міжнародного дослідження з профілактичної кардіології в Україні EUROASPIRE IV, науковим редактором випуску «Кардиология» газети «Новости медицины и фармации», членом редколегії журналів «Медицина неотложных состояний», «Артеріальна гіпертензія», автором більш як 300 наукових праць, науковим редактором медичного порталу www.Webcardio.org.