Search

Конопляник Лариса Іванівна, асистент кафедри кардіології, кандидат медичних наук

У 2000 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2000-2001 рр. інтернатура за спеціальністю «Терапія» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. спеціалізація з «Кардіології» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики КМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2001 по 2009 р. лікар-кардіолог у Поліклініці №1 Оболонського району м. Києва.

У 2009-2011 рр. навчалась у в клінічній ординатурі на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2011-2014 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2015  році захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук зі спеціальності «Кардіологія».

З 2013 р. працює на посаді асистента кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика. З листопада 2013 року є завучем кафедри.

Автор більше 30 наукових праць: «Ефективність Метамакса в лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді», «Методологічні основи дистанційного навчання з кардіології в системі післядипломної освіти» у тому числі закордонних, 2  патентів на корисну модель та інших.

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».