Search

Лобач Лідія Євгеніївна, кандидат медичних наук

Народилась в 1979 року у м. Києві.

В 1996 році  закінчила загальноосвітню школу № 118 м. Києва.

З вересня 1996 року по вересень 1997 року працювала препаратором кафедри патологічної фізіології Вінницького національного університету імені М.І. Пирогова.

1997-2003рр навчання на лікувальному факультеті Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою.

2003 – 2005 рр.- Інтернатура за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на кафедрі медицина невідкладних станів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2005 - 2010 рр. -Лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги.

2011-2013 рр.- Клінічна ординатура за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі кардіології та функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

З грудня 2013 року навчається в заочній аспірантурі  на кафедрі кардіології  діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика.

З жовтня 2014 року займає посаду асистента кафедри кардіології.

Автор багатьох наукових робіт, які були опубліковані в Україні та закордоном: «Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда», «Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска», «Поліморфізм гена альдостерон синтетази (CYP11b2) і показники діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом (аналіз даних пацієнтів гомозигот».

Є співавтором навчального посібника «Актуальні питання сецево-судинних хвороб у  практиці сімейного лікаря», «Невідкладна допомога в кардіології».