Search

За останні 5 років колектив кафедри виконував ініціативну пошукову НДР «Розробка нових відкритих та лапароскопічних методів хірургічного лікування захворювань передньої черевної стінки та органів черевної порожнини» (2015-12.2021 рр.).

За результатами наукової роботи за 5 років колективом кафедри опубліковано 3 монографії, 168 статей, у тому числі  83 у фахових виданнях, 51 у міжнародних виданнях, 28 у виданнях, які входять до наукометричної бази Google Scholar. Отримано 11 патентів на корисну модель. Співробітники кафедри брали участь у 23 міжнародних та 31 вітчизняних конференціях, де було зроблено 73 доповіді та представлено матеріали для 2 міжнародних виставок.

За останні 5 років на кафедрі захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Під керівництвом завідувача кафедри проведено 9 науково-практичних конференції з актуальних питань абдомінальної хірургії з міжнародною участю (Київ 2010, 2013, 2014, 2017, 2019; Судак 2011, Ірпінь 2012, Івано-Франківськ 2015, Коблеве 2016).

Проведено 16 майстер-класів з виконанням показових операцій безпосередньо завідувачем кафедри та лекцій з online-трансляцією (Вінниця 2010, Житомир 2011, Черкаси 2011, Чернігів 2012, Біла Церква 2013, Київ 2013, 2016, 2017, 2018, 2019; Івано-Франківськ 2015, Кам’янець-Подільський 2016, Львів 2012, 2014, 2016), Черкаси 2019.

За 2015-2020 рр. кафедра виконувала дослідження по таким ініціативно-пошуковим темам: 

 • Сміщук В.В., «Інтраабдомінальна алопластика післяопераційних вентральних гриж великого та гігантського розмірів»
 • Грянила В.В., «Оптимізація методу проведення та профілактики ускладнень перітонеального діалізу у хворих на хронічну хворобу нирок»
 • Бондаренко О.М., «Обгрунтування малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при гострому панкреатиті»
 • Борн Є.Є., «Комплексне хірургічне лікування хронічного парапроктиту»
 • Гречана (Шетелинець) У.І., «Капсульна ендоскопія при тонко кишкових кровотечах та обґрунтування лікувальної тактики»
 • Гордовський В.А., «Комплексне лікування хворих на некротичний панкреатит та профілактика екзокринних порушень підшлункової залози»
 • Лисенко Р.Б., «Аллопластика складних дефектів черевної стінки»
 • Коханевич А.В., «Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж»
 • Шиленко Ю.О., «Комплексне хірургічне лікування гнійних ран м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів»
 • Демкович О.П., «Оптимізація перитонеального лаважу у хворих на загальний перитоніт»
 • Штаєр А.А., «Обгрунтування лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах»
 • Павлів (Нагловська) Т.П., «Гострий панкреатит у вагітних і породіль, діагностика та лікувальна тактика»
 • Дадаян В.А. «Троакарні грижі комплексне лікування»
 • Базишен А.О. «Вузлові утворення щитоподібної залози: роль соноеластографії в оптимізації діагностики та хірургічного лікування»
 • Тисельський В.В., «Оптимізація хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми»
 • Ткачук О.В., «Особливості лікування ургентної хірургічної патології у хворих із ожирінням»
 • Деркач К.Д., «Ускладнення імплантації сіток після алогерніопластики, лікування та профілактика»
 • Триліський Є.В., «Інтегрована прогностична модель в лікувально-діагностичному алгоритмі при кровотечах з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту»
 • Ноєс А.Д., «Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою та анальної тріщини з використанням трансанальної гемороїдальної деартеріалізації»
 • Миляновська А.О., «Оптимізація діагностики та комплексного хірургічного лікування хвороби Крона»
 • Марштупа О.С., «Оптимізація вибору методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів»
 • Опарін С.О., «Лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч з використанням високочастотного біологічного електрозварювання»
 • Мішура З.І., «Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування хворих з екстрасфінктерними параректальними норицями»
 • Чайка М.О., «Патогенетичні і патоморфологічні аспекти діагностики і хірургічного лікування гострого холециститу та його ускладнень»
 • Стрішенець В.П., «Порівняльна оцінка відкритої та лапароскопічної ретромускулярної алопластики серединних післяопераційних вентральних гриж»
 • Балан І.Г., «Особливості хірургічного лікування рецидивної пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки»
 • Максимчук Д.В., «Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування поєднаних ускладнень дуоденальних виразок»
 • Щербина О.Я., «Особливості діагностики та лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч у хворих з надлишковою вагою» 

Кафедра хірургії і проктології в подальшому планує проводити дослідження в області патології органів черевної порожнини, черевної стінки (грижі живота), проктології. Розробляються та впроваджуються в практику нові ефективні способи хірургічного лікування гриж живота, гострого та хронічного панкреатиту, шлунково-кишкових кровотеч, проктологічних захворювань. 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР (патенти) 

Патент України №117160 Україна, МПК (2018.01) А61В 17/00. Спосіб трансабдомінальної преперитонеальної алопластики пахвинних гриж / Я. П. Фелештинський, А. В. Коханевич, В. Ф. Ватаманюк/ а 2016 07915; заявл. 18.07.2016; опубл. 25.06.2018, Бюл.№12.

Патент України №110588, МПК  A61B 17/04, A61B 17/00, A61B 17/22. (2016.01). Спосіб лапароскопічної алопластики післяопераційних троакарних гриж параумбілікальної ділянки.  Фелештинський Я.П., Дадаян В.А.,  Опубліковано: 10.10.2016. Бюл.№19

Патент України №110517, МПК: A61B 17/00, A61B 8/00, A61M 1/00 (2016.01). Спосіб закриття перфоративного дефекту інвазійно ураженої частини трахеї при оперативному лікуванні раку щитоподібної залози Фелештинський Я.П. Базишен А.О Опубліковано: 10.10.2016. Бюл.№19

Патент України №123924 на корисну модель. Спосіб перитонеального лаважу при загальному перитоніті. /Фелештинський Я.П., Демкович О.П., Сміщук В.В. / А61В 17/00; А61Л 31/728 (2006.01); А61Р 31/02 (2006.01); u201710164; 12.03.2018, бюл. №5

Патент України №133185 на корисну модель. Спосіб лікування хворих з гнійною інфекцією м’яких тканин при супутній ВІЛ-інфекції. / Фелештинський Я.П., Шиленко Ю.О., Сміщук В.В. / A61N 7/00; u201810535; 25.03.2019, бюл. №6.

Патент Укрaїни №142342 на корисну модель. Спосіб лапaроскопічного лікування післяопераційної вентральної грижі / Фелештинський Я.П., Лерчук О.М., Сміщук В.В./ А61В 17/00. U202000255. Опубліковано 25.05.2020, бюл. №10/2020.

Патент України №120318 на винахід. Спосіб хірургічного лікування хронічного геморою та тріщини анального каналу / Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Ноєс А.Д. / А61В 17/12. А201802023. Опубліковано 11.11.2019, бюл. №21/2019.

Патент України №121365 на винахід. Спосіб ендоскопічного лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч / Опарін С.О., Фелештинський Я.П., Сорокін Б.В., Боярська М.Г., Пироговський В.Ю.ю Племянник С.В., Луценко Д.В. / А61В 18/08. А201902633. Опубліковано 12.05.2020, бюл. № 9/2020.

Патент України №116397 на винахід. Спосіб хірургічного лікування пошкоджень дванадцятипалої кишки / Бондаренко М.Д., Фелештинський Я.П., Бондаренко О.М. / А61В 17/04. а201603223. Опубліковано 12.03.2018, бюл. № 5/2018

Патент України №117160 на винахід. Спосіб трансабдомінальної пре перитонеальної алопластики пахвинних гриж / Фелештинський Я.П., Коханевич А.В., Ватаманюк В.Ф. / А61В 17/00. а201607915. Опубліковано 25.06.2018, бюл. № 12/2018.

Патент України №134708 на корисну модель. Спосіб лапароскопічної транс абдомінальної пре перитонеальної алопластики пахвинних гриж з клейовою фіксацією сітчастого імплантата / Фелештинський Я.П., Коханевич А.В. / А61В 17/00. u201901522. Опубліковано 27.05.2019, бюл. № 10/2019.

Патент України №134708 на корисну модель. Ендоскопічне лікування за допомогою зварювальних технологій / Опарін С.О., Фелештинський Я.П., Боярська М.Г., Пироговський В.Ю., Племянник С.В., Луценко Д.В. / А61В 17/94. u201903534. Опубліковано 25.10.2019, бюл. № 20/2019.

Патент України №139579 на корисну модель. Спосіб радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки / Балан І.Г., Фелештинський Я.П. / А61В 17/00. u201906928. Опубліковано 10.01.2020, бюл. № 1/2020.

Патент України №139585 на корисну модель. Пристрій для зближення країв рани під час її склеювання / Балан І.Г., Фелештинський Я.П. / А61В 17/03. u201906960. Опубліковано 10.01.2020, бюл. № 1/2020.

Патент України №140449 на корисну модель. Спосіб комплексної ранньої діагностики хвороби Крона тонкої кишки / Фелештинський Я.П., Пироговський В.Ю., Племянник С.В., Миляновська А.О., Карбовнича О.С. / А61В 17/00. u201908629. Опубліковано 25.02.2020, бюл. № 4/2020.

Патент України №143371 на корисну модель. Спосіб модифікованої операції Ramirez у поєднанні з алопластикою «sublay» післяопераційних гриж живота великого розміру/ Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202000956. Опубліковано 27.07.2020, бюл. № 14/2020.

Патент України №143373 на корисну модель. Спосіб операції Ramirez у поєднанні з алопластикою «onlay» післяопераційних гриж живота гігантського розміру/ Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202000963. Опубліковано 27.07.2020, бюл. № 14/2020.

Патент України №143728 на корисну модель. Спосіб алопластики пупкових гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202001063. Опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020.

Патент України №143729 на корисну модель. Спосіб хірургічного лікування попереково-бокових післяопераційних гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202001065. Опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020.

Патент України №143774 на корисну модель. Спосіб алогерніопластики післяопераційних підреберних гриж живота у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою / Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202001402. Опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020.

Патент України №143775 на корисну модель. Спосіб операції Ліхтенштейна у поєднанні з модифікованою поліпропіленовою сіткою пахових гриж живота / Лутковський Р.А., Фелештинський Я.П., Вільцанюк О.А. / А61В 17/00. u202001403. Опубліковано 10.08.2020, бюл. № 15/2020. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Кафедра хірургії і проктології уклала угоду про співпрацю із Медичним університетом Гданська, Польща з 2017 року. 

Співробітники кафедри приймали участь в роботі таких міжнародних конференцій:

 • міжнародний з’їзд ендоскопічних хірургів. Лондон, Великобританія. 2-4 лютого, 201
 • Науково практичний семінар Бариатрична хірургія Санкт – Петербург, Росія 11-15 травня 2018
 • 39 інтернаціональний конгрес герніологів. Мілан, Італія. – 2017.
 • інтернаціональний конгрес гастро тиждень Відень, Австрія.23-27 жовтня 2018 

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, З’ЇЗДАХ 

 1. J.Feleshtyskyi, V. Smishchuk, O. Lerchuk Choice of component separation technique in case of giant ventral hernias. (Ukraine). Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 2. Feleshtynskyi, A. Kochanevich, V. Vatamanyuk. TAPP WITH GLUTINOUS FIXATION OF A MESH IMPLANT IN PATIENTS WITH INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 3. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. FEATURES OF USING LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL ALOPLASTY IN RECURRENT INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 4. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. IMPROVED LAPAROSCOPIC TECHNIQUE “SUBLAY” IN CASE OF INCISIONAL VENTRAL HERNIAS. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 5. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk SURGICAL TREATMENT OF INCISIONAL VENTRAL HERNIA USING NANOMODIFIED POLYPROPYLENE MESH IMPLANT. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 6. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS WITH HERNIA OF THE APERTURE OF THE DIAPHRAGM. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 7. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk EFFECTIVENESS OF DECASAN USE IN THE PREVENTION OF INFECTIONS COMPLICATIONS IN HERNIOPLASTY. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 8. Tyselskiy, A. Kebkalo, B. Bondarchuk, S. Plemyanic, A. Reiti USE OF ARGON-PLASMA COAGULATION AND SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGUS METAPLASIA COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 1. Фелештинський Я. П. Адекватний підхід до вибору методики герніопластики у хворих на пахвинну грижу // XXIV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова. – 26-28 вересня 2018 р
 2. Кебкало А.Б., Гордовський В.А.,Тысельський В.В. Спосіб лікування метаплазій стравоходу за допомогою біоелектрозварки// XXIV з’їзд хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О. О. Шалімова. – 26-28 вересня 2018 р.
 3. 28th International EAES Congress. Eposter # 476 Features of surgical treatment of acute cholecystits in patients with obesity. 24-27.06.2020. (Віртуальний конгрес, Краків, Польща)
 4. 28th International EAES Congress. These # 476 Features of surgical treatment of acute cholecystits in patients with obesity. 24-27.06.2020.
 5. Я.П. Фелештинський та ін.. Хірургічна тактика при защемлені післяопераційних вентральних гриж великих та гігантських розмірів. Тези. Конференція: «Сучасні технології в алопластичній та лапарокопічній хірургії гриж жиовта». 14-15.листопада 2019, Київ.
 6. Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Племяник С.В., Миляновська А.О., Снісаревський П.П., Гречана У.І. Комплексний підхід до ранньої діагностики хвороби Крона. - МатеріалиХ Симпозіума «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія», 13—14 вересня 2018 року, м. Коблево.
 7. Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Племяник С.В., Миляновська А.О., Снісаревський П.П., Гречана У.І. Використання капсульної ендоскопії для ранньої діагностики хвороби Крона. - Матеріали Науково-практичної конференції за міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології”, присвяченої 110 – річчю з дня заснування Наукового Товариства хірургів м. Києва і Київської області, 22-23 листопада 2018 року, м.Київ.
 8. Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Племяник С.В., Миляновська А.О., Снісаревський П.П., Гречана У.І. Комплексний підхід до ранньої діагностики хвороби Крона. -Х Симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія», 13—14 вересня 2018 року, м. Коблево.
 9. Пироговський В.Ю., Фелештинський Я.П., Племяник С.В., Миляновська А.О., Снісаревський П.П., Гречана У.І. Використання капсульної ендоскопії для ранньої діагностики хвороби Крона. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології”, присвячена 110 – річчю з дня заснування Наукового Товариства хірургів м. Києва і Київської області, 22-23 листопада 2018 року, м.Київ.
 10. Пироговський В.Ю., Плем’яник С.В., Снісаревський П.П., Миляновська А.О., Мельник Д.В. Рання діагностика запальних захворювань кишечника – Науково-практична конференція ХІ Український гастроенетрологічний тиждень, м. Одеса, 3-4 жовтня 2019 року.
 11. Пироговський В.Ю., Миляновська А.О. Застосування капсульної ендоскопії для діагностики запальних захворювань кишечника – Національна науково-практична конференція з міжнародною участю запальні та функціональні захворювання кишечника, м. Київ, 21-22 листопада 2019 року.
 12. Фелештинський Я. П., Ватаманюк В. Ф., Сміщук В. В., Свиридовський С. А., Деркач К. Д. Ранові ускладнення після алопластики гриж живота: лікування та профілактика.  – «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани. Електрозварювання та з’єднання живих тканин. Діабетична стопа». – Київ, 28-29.11.2019 р.
 13. Фелештинський Я. П., Деркач К. Д. Нориці передньої черевної стінки після відкритої алогерніопластики. -  «YOUNG SCIENCE0». -  Київ, 19.02.2020 р.
 14. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Сміщук В.В., Коханевич А.В., Свиридовський С.А. Оптимізація вибору способу алопластики післяопераційних вентральних гриж та профілактика післяопераційних ускладнень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 105-107.
 15. Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф., Преподобний В.В., Йосипенко М.О., Погорєлов О.В. Симультанні операції при лапароскопічній ТАРР / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 107-108.
 16. Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Йосипенко М.О., Борн Є.Є. Особливості лапароскопічної алопластики гриж стравохідного отвору діафрагми великого розміру грижами / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 108-110.
 17. Фелештинський Я.П., Штаєр А.А., Ватаманюк В.Ф., СміщукВ.В., Коханевич А.В. ТАРР операція вибору при рецидивах пахвинної грижі після методики ліхтенштейна / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 110-112.
 18. Науково – практична конференція з міжнародною участю, присвячена 95 – річчю кафедри хірургіі і проктологіі. “ Актуальні питання абдомінальної хірургіі “ (09-10 листопада 2017р., м.Київ). Доповідь: Опарін С.О. “ Лікування хворих зі шлунково – кишковою кровотечею за допомогою ендоскопічною високочастотною біполярною коагуляцією”. Головуючий секцією – професор Шепетько Є.М. Центр шлунково- кишкових кровотеч м.Києва.
 19. ХІІ науково – практична конференція “ Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.Практика.Перспектива. (01- 02 грудня 2017року. м.Київ. ІЕ АН України ім.Є.О.Патона). Доповідь: Опарін С.О. “ Спосіб лікування хворих зі шлунково – кишковою кровотечею за допомогою ендоскопічної високочастотної біполярної коагуляціі (заварювання).
 20. Х ендоскопічний симпозіум “ Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія “. (13 – 14 вересня 2018р. м. Коблево.Україна). Доповідь: Опарін С.О. “Експериментальне обгрунтування та перший клінічний досвід зі застосуванням зварювальних технологій в ендоскопії “.
 21. ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100- річчю академіка О.О.Шалімова (26-28 вересня 2018 року, м.Київ). Стендова доповідь, яка зайняла І місце з врученням диплома і пам’ятної дошки. /С.О.Опарін, Я.П.Фелештинський, О.О.Дядих, Б.В. Сорокін, В.Ю.Піроговський, О.В.Грузинський./ “Можливість використання зварювальних технологій в лікуванні шлунково – кишкових кровотеч”.
 22. ХХІV з’їзд хірургів України, присвячений 100- річчю академіка О.О.Шалімова (26-28 вересня 2018 року, м.Київ ). Тези.“Експериментальне обгрунтування та перший клінічний клінічний досвід зі застосуванням зварювальних технологій в ендоскопіі”.
 23. Міжнародна конференція. Друга всеукраїнська науково – практична конференція. “ Теорія і практика сучасної морфологіі “ (10- 12 жовтня 2018 року, м. Дніпро”). Доповідь: Опарін С.О. “ Експериментальне обгрунтування лікування шлунково- кишкових кровотеч з використанням ендоскопічної високочастотної зварювальної електрокоагуляціі”.
 24. ХІІІ науково – практична конференція “ Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.Практика.Перспектива, присвячена 100 - річчю НАН Укрвїни (30 листопада – 01грудня 2018року. м.Київ. ІЕ АН України ім.Є.О.Патона). Доповідь: Опарін С.О. .“Експериментальне обгрунтування та перший клінічний клінічний досвід зі застосуванням зварювальних технологій для еноскопічного гемостазу".
 25. Міжнародна конференція. “ Зварювання та споріднені технологіі – сьогодні і майбутнє, присвячена 100 річчю НАН України, та 100 – річчю академіка Б.Є.Патона. (05-06 грудня 2018 року, м.Київ). Стендова доповідь.  “ Клінічно -    експериментальне обгрунтування лікування шлунково- кишкових кровотеч з використанням ендоскопічної високочастотної зварювальної електрокоагуляціі”.
 26. Науково – практична конференція, присвячена 80 – річчю академіка НАН України, професора П.Д.Фоміна.(13 вересня 2019 року, м.Київ). “ Актуальні питання діагностики та лікування шлунково – кишкових кровотеч”. Доповідь: Опарін С.О. “ Ефективність застосування зварювальних технологій при ендоскопічному лікуванні гострих гастродуоденальних кровотеч”.
 27. Науково – практична конференція з міжнародною участю. “ Актуальні питання сучасної хірургії”. (14 жовтня 2019 року, м.Київ.) Доповідь: Опарін С.О. “Інноваційні технології при ендоскопічному гемостазі у хворих з гострими гастродуоденальними кровотечами”.
 28. ХІV науково – практична конференція “ Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.Практика.Перспектива. (29 - 30 грудня 2019року. м.Київ. ІЕ АН України ім.Є.О.Патона). Доповідь: Опарін С.О. “Інноваційні технології при ендоскопічному гемостазі у хворих з гострими гастродуоденальними кровотечами”.
 29. 26-й Міжнародний конгрес EAES в Лондоні 30 травня – 01 червня 2018 року. Усна доповідь на тему: використання біологічного зварювання і хірургічних методів лікування метаплазії стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми.
 30. Міжнародна конференція Європейської асоціації хірургів-герніологів, 9-11 вересня 2018 р. у м. Львів. Тезисна доповідь на тему: Використання аргоно-плазменної коагуляції та хірургічних методів лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми.
 31. XXIV з’їзд хірургів України  присвячений 100-річчю з дня народження О.О. Шалімова 26-28 вересня 2018 року в м. Київ.Усна доповідь на тему: ’’ Малоінвазивні хірургічні втручання – етап в лікуванні важких форм некротичного панкреатиту’’.
 32. Участь в міжнародному аудиті GlobalSurg Oncology 2018 (Global Outcomes in Surgery): Якість і результати після глобальної онкологічної хірургії: перспективне, міжнародне когортне дослідження.
 33. Х - ювілейна, науково-практична конференція-брифінг: Раціональне використання енергії в хірургії 31 травня 2019 р. в м. Ірпінь.Усна доповідь на тему: “ Використання біологічної зварки та хірургічних методів лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми”.
 34. European Society for Medical Oncology – ESMO 2019 Congress 27 вересня – 1 жовтня, м. Барселона, Іспанія.
 35. Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота» 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. Усна доповідь на тему: “Використання біологічної зварки та хірургічних    методів лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми”.
 36. Участь в VI Московському міжнародному фестивалі ендоскопії та хірургії “The art of surgery” 9-15 грудня 2019 р., м. Москва, Росія.
 37. Нaукoвo-прaктичнa кoнференції “Aктуaльні питaння сучaснoї хірургії” з міжнaрoднo учaстю (9-10 листoпaдa, 2017 р., м. Київ). Дoпoвідь: Применение эндoскoпических и эндoвaскулярных метoдoв в диaгнoстике и лечении билиoдигестивных крoвoтечений пoсле oперaций нa ргрaнaх гепaтoпaнкреaтoдуoденaльнoй oблaсти;
 38. Нaукoвo-прaктичнa кoнференція, присвяченій 95-річчю кaфедри хірургії тa прoктoлoгії НМAПO імені П.Л. Шупикa ( 16-17 листoпaд, 2017р, Киів). Дoпoвідь: Oстрый aппендицит, хoлецистит и пaнкреaтит у беременных;
 39. Междунaрoдный кoнгресс хирургoв-гепaтoлoгoв (С.-Петербург, сентябрь 2017). Дoклaд: Сoвременные вoзмoжнoсти диaгнoстики и лечения гемoбилии, вирсунгoрaгии, билиoдигестивных крoвoтечений;
 40. Нaукoвo-прaктичнa кoнференція «Aктуaльні питaння сучaснoї хірургії з міжнaрoднoю учaтю» (8-9 листoпaдa 2018, 2018, Київ). Дoпoвідь: Билеaрный илеус-сoвременные тенденции в диaгнoстике и лечении;
 41. Мaмчич В.И., Гoлянoвский O.В., Чaйкa М.A. Гепaтoбилиaрнaя пaтoлoгия у беременных: хирургические aспекты. Мaтериaлы съездa хирургoв Укрaины, пoсвященнoгo 100-летию сo дня рoждения aкaдемикaA.A. Шaлимoвa, 26-28 сентября 2018 р., Киев. Тезисы.
 42. Мaмчич В.И., Бoндaренкo Н.Д., Чaйкa М.A. Oстрый хoлецистит-aктуaльнaя прoблемa aбдoминaльнoй хирургии с пoзицій пaтoгенетическoй клaссификaции. Мaтериaлы съездa хирургoв Укрaины, пoсвященнoгo 100-летию сo дня рoждения aкaдемикa A.A. Шaлимoвa, 26-28 сентября 2018 р., Киев. Тезисы.
 43. XXIV зїзд хірургів в Укрaїни (26-28 вересня, 2018, Київ). Стендoвa дoпoвідь: Гoстрий хoлецистит- aктуaльнa прoблемa aбдoмінaльнoї хірургії з пoзиції пaтoгенетичнoї клaсифікaції;
 44. XXVмеждунaрoдный кoнгресс хирургoв–гепaтoлoгoв (сентябрь 2018, Aлмa-Aтa). Стендoвый дoклaд: Синдрoм Oпи и Бувере, oслoжняющие oстрый хoлецистит и хoлaнгит;
 45. Пленум прaвління aсoціaції гепaтoпaнкреaтoбіліaрних хірургів крaїн СНД (HPB meeting) (29-30 квітня, 2019, Республікa Aрменія, Єревaн). Стендoвa дoпoвідь: Мaмчич В.И., Бoндaренкo Н.Д., Чaйкa М.A. Oстрaя блoкaдa терминaльнoгo oтделa и сoсoчкoвый илеус, oслoжненные деструктивным пaнкреaтитoм, кaк синдрoм Oпи (Opie); Мaмчич.В.И.,Бoндaренкo Н.Д., Чaйкa М.A. Хoледoхoлитиaз и синдрoм Мириззи в прoблеме билиaрнoгo илеусa;
 46. Нaукoвo-прaктичнa кoнференція з міжнaрoднoю учaстю «Сучaсні технoлoгії в aлoплaстичній тa лaпaрoскoпічній хірургії живoтa» (14-15 листoпaдa, 2019, Київ); 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ: 

 1. Я. П. Фелештинський, О. П. Демкович, В. В. Сміщук, О. Л. Триліс. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИСЕПТИЧНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ ЗАГАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ // Хірургія України3(63) 2018, с. 29-33.
 2. Фелештинський Я.П., Коханевич A.B., Дядик О.О., Заріцька В.І., Сміщук В.В., Демкович О.П. Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м'язів черевної стінки//Morphologia. 2018;12(l):59-64. Ukrainian.
 3. Я. П. Фелештинський, Є. Є. Борн, М. О. Йосипенко. ВИКОРИСТАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО КОЛАГЕНОВОГО ІМПЛАНТАТУ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАНССФІНКТЕРНИХ НОРИЦЬ ПРЯМОЇ КИШКИ// Хірургія України 3 2018, с. 83-87.
 4. Фелештинський Я. П., Борн Є. Є., Сміщук В. В., Преподобний В. В., Йосипенко М. О. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСФІНКТЕРНИХ НОРИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛОГЕННОГО КОЛАГЕНОВОГО ІМПЛАНТАТУ// Вісник проблем біології і медицини – 2018 – Вип.1, том 1 (142)
 5. Фелештинський Я.П., Шиленко Ю.О., Сміщук В.В., Степченкова Т.В. Особливості клінічного перебігу абсцесів та флегмон м'яких тканин у ВІЛ-інфікованих хворих // Хірургія України 3 2018, с. 91-94.
 6. У.И. Гречаная. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТОНКОКИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ // Хірургія України №3 2018, с. 45-47.
 7. Фелештинський Я.П., Гречана У.І. РОЛЬ КАПСУЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЇУ ВИЗНАЧЕННІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ТОНКОКИШКОВИХ КРОВОТЕЧАХ // Хірургія України №1 2018, с. 21-24.
 8. Фелештинський Я.П., Павлів Т.П. Діагнстично-лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних // Галицький медичний вісник №4, 56-59.
 9. Фелештинський Я. П., Голяновський О. В., Павлів Т. П.Особливості ранньої діагностики та лікувальної тактики гострого панкреатиту у вагітних//Клінічна хірургія.-2018.-Т.85.-№6.-С 13-17
 10. О.В.Голяновський1, Я.П.Фелештинський¹, , Т.П.Павлів¹, Д.О. Гончаренко² Ведення вагітності та розродження жінок на фоні гострого панкреатиту // "Здоров'я жінки" № 1 25-29
 11. Фелештинський Я.П., Дадаян В.А. Обгрунтування профілактики троакар них гриж після холецистектомій// Хіругія України.-2018.-№2.-С 44-47
 12. Фелештинський Я.П., Штаєр А.А. Причини рецидивних пахових гриж та хірургічна тактика лікування// Хіругія України.-2018.-№2.-С 102-106
 13. Сорокин Б.В., Кебкало А.Б., Зиныч П.П. Нейроэндокринные опухоли тонкого и толстого кишечника - диагностика и лечение. - Энокринология. - Том 23. - № - С32-34.
 14. Дадаян В.А. Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м’язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву / /Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 41-45
 15. A. Kebkalo, Y. Tryliskyy, Hordovskiy. Safety analysis of endoscopic haemostasis using a high-frequency live tissue electric welding device – EKVZ300 PATONMED// Gastroenterology Rev 2018; 13 (3): 234–237
 16. Kebkalo, O. Tkachuk, A. Reyti. Features of the course of acute pancreatitis in patients with obesity. Pol Przegl Chir 2019; 91 (6): 1-5. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4147
 17. Tkachuk, A.Chanturidze, A. Reiti, A.Kebkalo. Peculiarities of course of an acute cholecystitis in patients with obesity. Klinichna khirurhiia. 2019; 86(11-12):23-28. DOI: 10.26779/2522-1396.2019.11-12.23
 18. А.Б. Кебкало, О.В.Ткачук. Особливості клінічних показників, перебігу та ускладнень гострого панкреатиту у хворих із комор бідним ожирінням. Львівський клінічний вісник.2019; 2 (26)-3(27): 16-23. DOI:10.25040/lkv2019/02/016.
 19. А.Б.Кебкало, А.А. Чантурідзе, О.В.Ткачук. Імунний дисбаланс у патогенезі абдомінального сепсису при первинних та вторинних абсцесах печінки. Особливості діагностики та оптимізація комплексного лікування. Лікарська справа.2018; 7-8: 44-49.
 20. А.Б.Кебкало та ін.. Порівняльна характеристика лабораторних досліджень септичних станів при некротичному панкреатиті. Лікувальна справа.2018; 5-6: 43-48.
 21. Мaмчич В. Гoлянoвский O.В., Чaйкa М.A. Oстрій aппендицит, хoлецистит и пaнкреaтит у беременных//Aктуaльні питaння aбдoмінaльнoї хірургії. Нaукoвo-прaктичнa кoнференція с міжнaрoднoю учaстю, 16-17 листoпaдa, 2017 р., с., Київ. Тези.
 22. Мaмчич В.И., Верещaгин С.В., Миценкo И.М., Чaйкa М.O.//Применение эндoскoпических и эндoвaскулярных метoдoв в диaгнoстике и лечении гемoбилии, билиoдигестивных и oстрых aбдoминaльных крoвoтечений пoсле oперaций нa oргaнaх гепaтoпaнкреaтoдуoдaльнoй oблaсти. /Нaукoвo-прaктичнa кoнференція «Aктуaльні питaння сучaснoї хірургії» з міжнaрoднoю учaстю, 9-10 листoпaдa, 2017 р., с., Київ.
 23. Дудa A.К., Гoленoвский O.В., Мaмчич В.И.,Чaйкa М.A. Дифференциaльнaя диaгнoстикa желтух у беременных и неoбхoдимaя хирургическaя тaктикa. Сімейнa медицинa №6 (74),2017, с.17-21.
 24. Мaмчич В.И., Гoленoвский O.В., Чaйкa М.A. Oстрый хoлецистит, желчнoкaменнaя бoлезнь и желтухa у беременных. Хaрькoвскaя хирургическaя шкoлa. 2018; 3 (90): 136-139.
 25. Гoлянoвський O.В.,Мaмчич В.І., Чaйкa М.O.,Слoбoдян Ю.В. Гепaтoбіліaрнa пaтoлoгія у вaгітних-aкушерські aспекти. Здoрoвье женщины №2 (128),2018, с.19-21.
 26. Мaмчич В.И., Гoлянoвский O.В., Чaйкa М.A. Гепaтoбилиaрнaя пaтoлoгия у беременных: хирургические aспекты. Мaтериaлы съездa хирургoв Укрaины, пoсвященнoгo 100-летию сo дня рoждения aкaдемикaA.A. Шaлимoвa, 26-28 сентября 2018 р., Киев. Тезисы.
 27. Мaмчич В.И., Бoндaренкo Н.Д., Чaйкa М.A. Oстрый хoлецистит-aктуaльнaя прoблемa aбдoминaльнoй хирургии с пoзицій пaтoгенетическoй клaссификaции. Мaтериaлы съездa хирургoв Укрaины, пoсвященнoгo 100-летию сo дня рoждения aкaдемикa A.A. Шaлимoвa, 26-28 сентября 2018 р., Киев. Тезисы.
 28. Мaмчич В.И.,Чaйкa М.A. Oстрaя блoкaдa терминaльнoгo oтделa хoледoхa и сoсoчкoвый илеус кaк синдрoм Oпи (Opie). Мaтериaлы съездa хирургoв Укрaины, пoсвященнoгo 100-летию сo дня рoждения aкaдемикa A.A. Шaлимoвa, 26-28 сентября 2018 р., Киев. Тезисы.
 29. Мaмчич В.И., Верещaгин С.В., Чaйкa М.A. Эндoскoпическaя и рентгенoхирургическaя диaгнoстикa и лечение пaнкреaтo-билиoдигестивных крoвoтечений. Вестник клубa пaнкреaтoлoгoв. 2019. №2 (43). С.39-46.
 30. Мaмчич В.И., Чaйкa М.A. Клaссификaция oстрoгo хoлециститa: этиoпaтoгенетические принципы пoстрoения. Вестник клубa пaнкреaтoлoгoв. 2019. №3 (44). С.70-78.
 31. Salmanov A. G., Mamchich V. I.,Potochilova V. V.,Rudneva E. L.,Chaika M. A. Features of microbiological diagnosis and choice of selective antibiotic therapy in patients with acute cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(7):414-422. eISNN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3350836 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7188
 32. Гaлушкo O.A., Мaмчич В.І., Дoнець В.В.,Чaйкa М.O. Oсoбливoсті aнестезіoлoгічнoгo зaбезпечення лaпaрoскoпічних oперaцій при гoстрoму хoлециститі. Медицинa невідклaдних стaнів. 2019.№ 5 (100). С. 62-66.
 33. Мaмчич В.И., Дядык Е.A., Рaдкевич С.Я., Чaйкa М.A. Пaтoмoрфoлoгические aспекты диaгнoстики и лечения oстрoгo хoлециститa. Вестник клубa пaнкреaтoлoгoв. 2020. №2 (47). С.72-78.
 34. Мaмчич В.И., Бoндaренкo Н.Д., Чaйкa М.A. Нoвoе в прoблеме желчнoкaменнoй кишечнoй непрoхoдимoсти. Aннaлы хирургическoй гепaтoлoгии.2020. Тoм.25.№1. С.62-68.
 35. Я. П. Фелештинський, А.О. Миляновська, В. Ю. Пироговський/ Сучасні методи діагностики та лікування хвороби Крона / Хірургія України.-2018.-№4.-С. 13-18.
 36. Фелештинський Я.П., Балан І.Г., Покращення хірургічного лікування пілонідальних кіст крижово-куприкової / Хірургія України. – 2019. - № 4. DOI: https://doi.org/10.30978/SU2019-4-33
 37. Опарін С.О. Експериментальне обгрунтування лікування шлунково - кишкових кровотеч за допомогою ендоскопічної зварювальної біполярної коагуляціі. - /С.О.Опарін, О.О.Дядик , Я.П.Фелештинський , Б.В.Сорокін , К.С.Козлова , Д.В.Луценко , О.В.Грузинський // Morphologia. – 2018. – Том 12. - №3. – с.105 – 110.
 38. Опарін С.О. Експериментально – клінічне обгрунтування лікування шлунково - кишкових кровотеч за допомогою ендоскопічної зварювальної біполярної коагуляціі. /П.Д.Фомін, С.О.Опарін, О.О.Дядик, Я.П.Фелештинський , Б.В.Сорокін , Д.В.Луценко // Хірургія України. – 2019. - №1(69). – с. 44 – 49.
 39. Опарін С.О. Експериментальне обгрунтування та перший клінічний досвід із застосуванням зварювальних технологій для ендоскопічної зупинки шлунково – кишкових кровотеч. / П.Д.Фомін, С.О.Опарін, Я.П.Фелештинський , Б.В.Сорокін , О.О.Дядик, С.В.Плем’яник, Д.В.Луценко // Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи. – 2018. - №1. – с. 107 – 110.
 40. Опарін С.О. Інноваційні технологіі при ендоскопічному гемостазі у хворих з гострими гастродуоденальними кровотечами. / П.Д.Фомін, С.О.Опарін, Я.П.Фелештинський , Б.В.Сорокін , О.О.Дядик, М.Г.Боярська, В.В. Шаповалюк, Д.В.Луценко // Клінічна хірургія. - 2019. - №11.2. – Том 86. – с.60-62.
 41. Фелештинський Я.П., Борн Є.Є., Сміщук В.В., Преподобний В.В., Йосипенко М.О. Хірургічне лікування екстрасфінктерних нориць з використанням алогенного колагенового імплантату // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – вип.1, том 1 (142). – С. 201-204.
 42. Фелештинський Я.П., Коханевич А.В., Дядик О.О., Заріцька В.І., Сміщук В.В., Демкович О.П. Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м’язів черевної стінки // Morphologia. – 2018. – Т. 12, №1. С. 59-64.
 43. Feleshtynsky Ya., Shtayer A., Kokhanevich A., Smishchuk V. Features of using laparoscopic transabdominal preperitoneal aloplasty in recurrent inguinal hernias // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:019. – p. 34
 44. Feleshtynsky Ya., Smishchuk V., Vatamaniuk V., Svyrydovskyi S. Choice of component separation technique in case of giant incisional ventral hernias // // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:020. – p. 35
 45. Feleshtynsky Ya., Smishchuk V., Vatamaniuk V., Yosypenko M., Prepodobnyi V. Improved laparoscopic technique «sublay» in case of incisional ventral hernias // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:024. – p. 39
 46. Feleshtynsky Ya., Lutkovskyi R., Vilchaniuk O., Smishchuk V. Surgical tretment of incisional ventral hernia using nanomodified polypropylene mesh implant // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:025. – p. 40
 47. Feleshtynsky Ya., Vatamaniuk V., Smishchuk V., Svyrydovskyi S. Simultaneous laparoscopic operations with hernia of the aperture of the diaphragm // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:026. – p. 41
 48. Feleshtynsky Ya., Smishchuk V., Vatamaniuk V., Demkovych O. Effectiveness of Decasan use in the prevention of infections complications in hernioplasty // Abstracts book. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the European hernia society. Ukraine, Lviv. – 2018. – PO:037. – p. 52
 49. Фелештинський Я.П., Демкович О.П., Сміщук В.В., Триліс О.Л. Експериментальна оцінка ефективності антисептичних розчинів при загальному перитоніті // Журнал «Хірургія України», - – № 3. – С. 29-33.
 50. Шиленко Ю.О., Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Степченкова Т.В. Особливості клінічного перебігу абсцесів та флегмон м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих хворих // Журнал «Хірургія України», - – № 3. – С. 91-94.
 51. Патент України №123924 на корисну модель. Спосіб перитонеального лаважу при загальному перитоніті. /Фелештинський Я.П., Демкович О.П., Сміщук В.В. / А61В 17/00; А61Л 31/728 (2006.01); А61Р 31/02 (2006.01); u201710164; 12.03.2018, бюл. №5
 52. Патент України №133185 на корисну модель. Спосіб лікування хворих з гнійною інфекцією м’яких тканин при супутній ВІЛ-інфекції. / Фелештинський Я.П., Шиленко Ю.О., Сміщук В.В. / A61N 7/00; u201810535; 25.03.2019, бюл. №6.
 53. Фелештинський Я.П., Лутковський Р.А., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф. Хірургічне лікування післяопераційних гриж живота гігантського розміру з використанням модифікованої поліпропіленової сітки // Журнал «Хірургія України», - – № 1. – С. 39-43.
 54. Шиленко Ю.О.,Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Преподобний В.В., Купріян М.М. Ультразвукова кавітація в лікуванні гнійних захворювань м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів // Журнал «Хірургія України», - – № 1. – С. 76-79.
 55. Feleshtynsky Ya., Lerchuk O., Smishchuk V., Vatamaniuk V. Intraperitoneal alloplasty combined with the anterior separation technique in giant incisional hernias // Polish journal of surgery. – 2019. – Volume 91, Issue 1. – P. 1-5. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7798
 56. Фелештинський Я.П., Ватаманюк В.Ф., Сміщук В.В., Коханевич А.В., Свиридовський С.А. Оптимізація вибору способу алопластики післяопераційних вентральних гриж та профілактика післяопераційних ускладнень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 105-107.
 57. Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф., Преподобний В.В., Йосипенко М.О., Погорєлов О.В. Симультанні операції при лапароскопічній ТАРР / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 107-108.
 58. Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А., Йосипенко М.О., Борн Є.Є. Особливості лапароскопічної алопластики гриж стравохідного отвору діафрагми великого розміру грижами / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 108-110.
 59. Фелештинський Я.П., Штаєр А.А., Ватаманюк В.Ф., СміщукВ.В., Коханевич А.В. ТАРР операція вибору при рецидивах пахвинної грижі після методики ліхтенштейна / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота». – Київ, 2019. – С. 110-112.
 60. Фелештинський Я.П., Сміщук В.В., Марштупа О.С., Ватаманюк В.Ф., Свиридовський С.А. Оптимальний вибір варіанту розділення анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних грижах живота великих та гігантських розмірів та профілактика ускладнень / Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2020. - №1. – С. 40-45. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.1.10735 

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

Упродовж року під керівництвом професора кафедри видавався науковий журнал “Хірургія України”, який визначений ВАК України фаховим.

Члени кафедри є членами редакційних рад інших наукових журналів: Фелештинський Я.П. ”Клінічна хірургія”,”Хірургія України”,  Мамчич В.І. ”Хірургія України”, „Сімейна медицина”, „Серце і судини”, „Пластична та реконструктивна хірургія”, „Шпитальна хірургія”. „Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії”, Йосипенко М.О. “Хірургія України”. 

Кафедра хірургії і проктології в подальшому планує проводити дослідження в області патології органів черевної порожнини, черевної стінки (грижі живота), проктології. Розробляються та впроваджуються в практику нові ефективні способи хірургічного лікування гриж живота, гострого та хронічного панкреатиту, шлунково-кишкових кровотеч, проктологічних захворювань.