Search

Основними навчальними напрямками кафедри є курс комбустіології для післядипломного удосконалення лікарів-комбустіологів на циклах спеціалізації, передатестаційних, циклах ТУ за фахом «Комбустіологія», а також лікарів-хірургів, травматологів, анестезіологів на циклах тематичного удосконалення з актуальних проблем опіків, відморожень, травматичних та інфекційних уражень шкіри для здобуття необхідної кваліфікації та практичних навичок, оволодіння сучасними методиками діагностики та лікування.

Важливим напрямом роботи кафедри є педагогічна робота з удосконалення лікарів хірургічного профілю (лікарів-хірургів, травматологів, комбустіологів, отоларингологів, офтальмологів, щелепно-лицевих хірургів та дерматовенерологів) з актуальних питань превентивної, реконструктивно-відновної та естетичної хірургії різних ділянок тіла людини за рахунок здобуття необхідних практичних навичок та оволодіння сучасними методами оперативних втручань.

Кафедра є опорною в Україні зі спеціальності «Комбустіологія».

Наукові розробки кафедри: клітинні технології і лікування глибоких опіків, сучасні підходи хірургічного лікування при пошкодженні сухожиль та нервів, реконструкція першого пальця, аллотрансплантація кисті, питання косметичної деформації верхніх кінцівок, відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними поглядами на ранову і травматичну хворобу.

Під керівництвом професора Г.П. Козинця захищено, та затверджено МОН України 4 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом професора С.П. Галича захищено, та затверджено МОН України 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Підготовлено: 

 докторів наук

ПІБ керівника

ПІБ здобувача

ступінь

Рік захисту

проф. Козинець Г.П.

Слесаренко С.В.

д.мед.н

1996

проф. Козинець Г.П.

Жернов О.А.

д.мед.н

2008

проф. Козинець Г.П.

Фісталь Н.Н.

д.мед.н

2010

проф. Козинець Г.П.

Коваленко О. М.

д.мед.н

2012

Проф. Галич С.П.

Пінчук В.Д.

д.мед.н

2012

Проф. Галич С.П.

Фурманов О.Ю.

д.мед.н

2013

 

 

кандидатів наук

ПІБ керівника

ПІБ здобувача

ступінь

Рік захисту

проф. Козинець Г.П.

Тацюк С.В.

к.мед.н.

 

проф. Козинець Г.П.

Боярська Г.М.

к.мед.н.

2000

проф. Козинець Г.П.

Осадча О.І.

к.мед.н.

2001

проф. Галич С.П.

Петах А.В.

к.мед.н.

2008

проф. Галич С.П.

Дабіжа А.Ю

к.мед.н.

2011

проф. Козинець Г.П.

Жернов А.О.

к.мед.н.

2013

проф. Козинець Г.П.

Ткач О.С.

к.мед.н.

2015

д.мед.н. Жернов О.А.

Кітрі М.

к.мед.н.

2018

офіційні опоненції – Козинець Г.П. – 14, Галич С.П. – 6, Жернов О.А. – 2

заочних аспірантів – 1 (Ткач О.С.) 

проф. Козинець Г.П. голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «хірургія» при НМАПО імені П.Л. Шупика, член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «акушерство, гінекологія та анестезіології і інтенсивної терапії» при НМАПО імені П.Л. Шупика;

проф. Галич С.П. член спеціалізованої вченої ради зі спеціальністю «хірургія» при ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України

проф. Пінчук В.Д. член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «хірургія» при НМАПО імені П.Л. Шупика

На сьогодні виконується кандидатська дисертація аспіранта кафедри Мохаммеда Кітрі та Коваленко А.М. за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

З 2008 по 2017 рр. на кафедрі захищені дисертації:

Дабіжа О. Ю. кандидатська дисертація «Хірургічна корекція дефектів покривних тканин крупних сегментів кінцівок за спеціальністю» 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2011 році.

Пінчук В. Д. докторська дисертація «Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збільшувальній мамопластиці» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2012 році.

Асистент кафедри Жернов А. А. кандидатська дисертація   «Хірургічне лікування після опікових деформацій та контрактур з використанням оптимізованих методів розтягування тканин» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2013 році.

Доцент кафедри Фурманов О. Ю. докторська дисертація «Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками травм довгих пальців кисті в умовах порушення артеріального кровотока», за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». Захищена в 2013 році.

Асистент кафедри  Огородник Я. П. кандидатська дисертація  за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

Аспірант кафедри Ткач О. С. «Хірургічне лікування естетичних деформацій верхньої частини обличчя» за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

З 2015 по 2018 рік на кафедрі виконуються дисертації:

Аспірант кафедри Мохаммед Китри кандидатська дисертація  за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

На сьогодні виконуються кандидатські дисертації аспірантів кафедри Боровика Д.В., Костенко А.А., Лавриненко Н.М., Линник О.М. за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

 EWMA Congress, London, Great Britain, 2015;

- XV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові поранення, електрозварювання та з’єднання живих тканин, синдром діабетичної стопи», Київ, 2015;

- V Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», Україна, Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2015;

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії», Київ, 2016;

-  EWMA Congress, Bremen, Germany, 2016;

- XVІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові поранення, електрозварювання та з’єднання живих тканин, синдром діабетичної стопи», Київ, 2016;

- VI Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», Україна, Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2016;

- VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», Україна, Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017;

- Международная конференция «Регенеративные технологии в современной медицине», Одесса, 2017;

-  European Burns Association Congress, Barcelona, Spain, 2017;

-  EWMA Congress, Amsterdam, Niderland, 2017;

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання абдомінальної хірургії», Київ, 2017;

- XVІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові поранення, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа», Київ, 2017;

- Науково-практичний Форум в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 2018;

-  EWMA Congress, Krakow, Poland, 2018;

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», Київ, 2018;

- Medical aesthetic synergy congress, Київ, 2018;

 • XVІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові поранення, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа», Київ, 2018;
 • X Ювілейний міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», Україна, Київ, МВЦ, 2019.
 1. Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей / О.М. Коваленко, Г.П. Козинець, С.В. Смирний [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2016. – № 11.2. – С. 34 – 35.
 2. Дабіжа О.Ю. Определение перфорантных сосудов передней брюшной стенки с использованием термографии / О.Ю. Дабіжа // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 81 – 82.
 3. Хірургічне лікування травматичної ампутації кінчика пальця / С.П. Галич, Я.П. Огородник, О.Ю. Фурманов, О.Ю. Дабіжа, О.А. Гиндич //  Клінічна хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 30.
 4. Клінічна ефективність препаратів на гелевій основі у хворих з дермальними опіками / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.І. Осадча [та ін.] // V Ювілейний міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України", Київ, 19 – 21 квітня 2016 року. – С. 36 – 37.
 5. Козинець Г.П. Інфузійна терапія опікового шоку. Що нового / Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна // ІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії, Київ, 6-7 жовтня 2016 року.
 6. Козинець Г.П. Сучасний погляд на інфузійну терапію септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками / Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна, Ж.В.Філіп // ІІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії, Київ, 6 – 7 жовтня 2016 року.
 7. Kozinetc G.P. Use pH to assess the depth of the burn wounds /P. Kozinetc, O. Kovalenko, A. Kovalenko // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 230.
 8. Kozinetc G.P. Assessment clinical efficiency tyrothripcin powder / P. Kozinetc, O. Kovalenko, A. Kovalenko // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 232.
 9. Ранні хірургічні втручання у постраждалих з високовольтною електротравмою / Козинець Г.П., Циганков В.П., Жернов О.А. // Клінічна хірургія. 2018. №85(11.2). С. 59.


 1. Жернов О.А. Розтягнутий подовжений клапоть плеча та передпліччя на основі перфорантних судин в реконструкції після опікових деформацій ліктьового суглоба / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі // Хірургія України. – – №4. –  С. 31 – 36.
 2. Використання фізичних методів дослідження у вивченні сумісності імплантатів з організмом реципієнта / С.П. Галич, О.Ю. Дабіжа, Т.А. Алексеева [та ін.] // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 36 – 48.
 3. Галич С.П. Використання клаптя на першій дорсальній метакарпальній артерії для закриття дефектів покривних тканин i пальця кисті / С.П. Галич, О.Ю. Фурманов, О.Ю. Дабіжа, А.В. Резников //  Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 10 – 16.
 4. Козинець Г.П. Кафедрі комбустіології та пластичної хірургії – 10 років / Г.П. Козинець // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 6 – 10.
 5. Старцева М.С. Возможности трансплантации жировой ткани при атрофии лица различной этиологии / М.С. Старцева // Клінічна хірургія. – 2016. – № 9. – С. 47 – 51.
 6. Шендрик В.Г. Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі / В.Г. Шендрик // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2015. – С. 523 – 529.
 7. Жернов О.А. Розтягнуті перфорантні клапті в реконструктивній хірургії опіків / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі //  Клінічна хірургія. – 2016. - № 11.2. – С. 32.
 8. Розробка та дослідження біосумісності композиційних полімерних матеріалів з циклосерином для медицини / Д.В.Кулєш, Т.В. Руденчик, Р.А. Рожнова, Л.Ф. Нарожайко, В.Д. Пінчук, І.М. Кебуладзе, Н.М. Попова // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 1 – 2. – С. 42 – 52.
 9. Галич С.П. Роль комп'ютерної томографії при виборі методу абдомінопластики // С.П. Галич, Є.В. Симулик // Клінічна хірургія. – 2016. - № 3. – С. 36 – 38.
 10. Фурманов О.Ю. Применение "кожного эквивалента" при лечении послеожоговых сгибательных контрактур трехфаланговых пальцев кисти / О.Ю. Фурманов // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 32 – 33.
 11. Галич С.П. Роль перфорантних артерій у профілактиці ішемічних ускладнень при абдомінопластиці / С.П. Галич, Є.В. Симулик // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 1 – 2. – С. 18 – 22.
 12. Эффективность специализированной медицинской помощи пострадавшим с термической травмой и ранениями мягких тканей во время массовых акций и АТО / Г.П.Козинець, В.П. Циганков, А.В. Воронін [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 24 – 26.
 13. Патогенетичне обгрунтування хірургічного лікування бешихи / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, В.Г. Шендрик // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 13 – 16.
 14. Біляєва О.О. Обгрунтування хірургічного методу лікування бешихи шляхом декомпресійних розрізів з використанням оксиду азоту / О.О. Біляєва, В.Г. Шендрик, О.І Яловський // Клінічна хірургія. – 2014. - № 11.3. – С. 15 – 17.
 15. Частота виникнення бешихи на фоні хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, М.І. Балінська, В.Г. Шендрик, Т.С.Галицький // Клінічна хірургія. – 2016. - № 10.2. – С. 7 – 9.
 16. Пластика рубцевої деформації колінного суглоба з використанням попередньосформованого клаптя / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі, С.В. Стаскевич // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 28 – 36.
 17. Шендрик В.Г. Показатели системного иммунитета у пациентов с рожистым воспалением разной степени тяжести / В.Г. Шендрик, О.О. Біляєва, Л.В. Кузнецова // Международный научно-практический журнал "Экстренная медицина". – 2016. – Т. 5. – № 2. – С. 258 – 268.
 18. Реконструкція складних дефектів м’яких тканин склепіння черепа у нейроонкологічних хворих / М.С. Кваша, О.А. Жернов, В.Ю. Молотковець [та ін.] // Український нейрохірургічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 24 – 29.
 19. Хірургічне лікування хворих із післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин / О.А. Жернов, М. Кітрі, А.О. Жернов // Хірургія України. – 2017. – № 4. – С. 40 – 46.
 20. Беляева О.А. Показатели фагоцитарной активности моноцитов и профиля цитокинов у больных при рожистом воспалении различной тяжести / О.А. Беляева, В.Г. Шендрик, Л.В. Кузнецова // Клінічна хірургія. – 2016. - № 7. – С. 54 – 57.
 21. Пінчук В.Д. Анализ возрастных изменений опорных и покровных структур лица / В.Д. Пінчук, І.Ю. Слюсарев // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2017. - № 3 – 4. – С. 17 – 27.
 22. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі, С.В. Стаскевич // Клінічна хірургія. – 2017. - № 4. – С. 49 – 51.
 23. Оценка способов фиксации тканей лобного лоскута при открытом фронтотемпоральном лифтинге / В.Д Пінчук, И.Ю. Слюсарев, Н.И. Слюсарев, О.С.Ткач // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 6 – 17.
 24. Вплив хірургічного лікування дермальних опіків на природну резистентність і розвиток рубців / А.О. Коваленко, Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, О.І. Осадча // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 48 – 60.
 25. Галич С.П. Реконструкция груди после удаления полиакриламидного геля / С.П. Галич, А.Ю. Дабіжа, К.А. Самко // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 18 – 27.
 26. Біологічно активні поліуретанcечовини як матеріали для дренажів в абдомінальній хірургії / Н.А. Галатенко, Т.В. Руденчик, О.С. Карпенко, Р.А. Рожнова, Д.В. Кулєш, Л.Ю. Нечаєва, І.М. Кебуладзе // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 71 – 78.
 27. Обгрунтування хірургічного лікування післяопікових деформацій та конрактур з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі ключових та перфорантних судин / О.А. Жернов, Г.П. Козинець, М. Кітрі, О.О. Гузь // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. – 2018. - № 1 – 2. – С. 61 – 70.
 28. Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибокими дермальними опіками / Козинець Г.П., Коваленко О.М., Коваленко А.О. // Хірургія України. – 2018. – № 2(66), – С. 21-26.
 29. Our experience of treating superficial dermal burn wounds with foam dressing / Kozynets G.P., Kovalenko O., Kovalenko A. // 28 Conference of European Wound Management Association. 2018 Krakow, Poland. – 9-11 May EP 107. – P. 92.
 30. Реконструкція судинного русла тканин для отримання об’єднаних розтягнутих клаптів на основі перфорантних судин в експерименті / Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М., Гузь О.О. // Хірургія України. 2018. № 1. С. 56-63.
 31. Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків / Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М. // Клінічна хірургія. 2018. Том 85 №4. С.52-56.
 32. Використання об’єднаних розтягнутих клаптів в реконструкції грудної клітки та тулуба з тотальними та субтотальними рубцевими трансформаціями після опіків / Козинець Г.П., Жернов О.А., Трач Р.Я., Гузь О.О., Жернов О.А. // Хірургія України. 2018. №4. С.25-31.
 33. Козинець Г.П. Діяльність комбустіологічної служби україни за 2014–2017 роки // Пластична і реконстуктивна хірургія. 2018. №3 – 4. С. 6 – 10.
 34. Козинець Г.П., Галич С.П., Жернов О.А., Пінчук В.Д., Фурманов О.Ю., Циганков В.П., Кебуладзе І.М. Післядипломне навчання лікарів хірургів з лікування опіків та їх наслідків, реконструктивно-відновної хірургії, пластичної та естетичної хірургії // Пластична і реконстуктивна хірургія. 2018. №3 – 4. С. 11 – 18.
 35. Козинець Г.П., Коваленко О.М., Циганков В. П., Коваленко А. О. Діагностика ДВС синдрому у обпечених // Хірургія України. 2018. №1. С. 40 – 44.
 36. Жернов О.А., Оглобля О.В., Трач Р.Я., Шендрик В.Г. Застосування множинної Y-V пластики для лікування післяопікових тотальних та субтотальних рубцевих деформацій тулуба та кінцівок // Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. 2018. №1-2. С. 31-39.
 37. Жернов О.А., Трач Р.Я., Шендрик В.Г. Структурно-функціональні порушення кістково-суглобових утворень у хворих з післяопіковими контрактурами та деформаціями верхньої кінцівки // Клінічна хірургія. 2018. №85(11.2). С. 16 – 18.
 38. Жернов О.А., Трач Р.Я., Жернов О.А., Гузь О.О. Реконструкція післяопікових рубцевих дефектів обличчя з використанням попередньо-сформованих клаптів на основі поверхневої скроневої артерії // Хірургія України. 2019. № 1. С. 69-75.