Search

Завідувач кафедри:

доктор медичних наук, професор Козинець Георгій Павлович. 

Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, президент Асоціації комбустіологів України, голова громадського об’єднання із лікування ран України, експерт МОЗ України з питань хіругії, член Асоціації комбустіологів та лікування ран Європи, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України.


 1. Георгій Павлович Козинець
 2. Juri444@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця, диплом із відзнакою.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, президент асоціації комбустіологів України, голова громадського об'єднання України з лікування ран, член президії асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, експерт МОЗ України за напрямком хірургія, член Європейської асоціації комбустіологів України, член Європейської асоціації лікування ран.
 5. 1973 – 1986 роки – молодший, старший науковий співробітник відділення опіків Київського НДІ гематології та переливання крові, 1986 – 1995 роки – доцент кафедри травматології та ВПХ Київського державного інституту удосконалення лікарів, 1995 – 2007 роки – професор кафедри хірургії та опікових хвороб КМАПО імені П. Л. Шупика, з 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6. Автор 418 наукових праць, з яких 8 монографій , 6 підручників , 3 навчальних посібників, 2 керіцвництва ,   15 патентів України, 22 методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено та затверджено МОН України 4 докторські та 5 кандидатських дисертацій.
 7. Завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран та пластичної хірургії.
 8. Голова спеціалізованої Вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Хірургія», член спеціалізованої Вченої ради за спеціальностями «Акушерства та гінекології», «Анестезіології та інтенсивної терапії», член редакційних рад журналів «Хірургія України», «Клінічна хірургія», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Дитяча хірургія».

Галич Сергій Петрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року.

 1. Галич Сергій Петрович
 2. Galych.sergey@gmail.com
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, віце-президент Всеукраїнськоі асоціації пластичних, естетичних та реконструктивних  хірургів України та  член президії асоціації, член Європейської асоціації  естетичних хірургів (ISAPS).

5. 1984 – 2001 роки – молодший, старший науковий співробітник , а  з 2001 р. – провідний науковий співробітник відділення мікрохірургії  Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії АМН України. З 2004 року – керівник відділу мікрохірургії та трансплантації кисті того ж інституту. З 2007 р. – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2015 року – керівник відділу мікрохірургії, пластичної та відновної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України імені О. О. Шалімова. З 2012 і по теперішній час професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Автор  275 наукових праць, з яких 6 монографій , один навчальний посібник ,  60 авторських свідоцтв та патентів  України, 7 методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено та затверджено МОН України 4 кандидатські  та 2 докторські дисертацї.

7. Професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів  тематичного удосконалення з різних аспектів  пластичної хірургії.

8.Член  спеціалізованої Вченої ради Національного інститутут хірургії та трансплантології НАМН України ім.О.О.Шалімова за спеціальністю «Хірургія»,  член редакційної  ради  журналу  «Пластична та реконструктивна хірургія»

Пінчук Василь Дмитрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Розробка дренажів поліуританових із антимікробними властивостями». Президент асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України.

 1. Василь Дмитрович Пінчук
 2. info@certus.com.ua
 3. В 1982 роцi закiнчив факультет пiдготовки лiкарiв Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург), диплом із відзнакою.
 4. Хірург вищої категорії, професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв, дiйсний член Спiлки пластичних реконструктивних i естетичних хiрургiв Росiї.
 5. Директор приватної клiнiки «Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини».
 6. Автор 210 наукових публiкацiй.
 7. Професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика.Кебуладзе Іван Михайлович — к.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри виконавець теми «Розробка дренажів поліуританових із антимікробними властивостями».

 1. Кебуладзе Іван Михайлович
 2. FetM@optima.com.ua
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, лікувальний факультет.
 4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент кафедри «Комбустіології та пластичної хірургії», є сертифікованим членом ВАПРЕХ , віце-президент ВАПРЕХ з видавничої діяльності, зам. головного редактора науково-фахового журналу «пластична, реконструктивна і естетична хірургія», член Бразильскої  ассоціації пластичних хірургів.
 5. З 1972 до 1973 року працював лікарем-хірургом у Клінічній лікарні № 7 міста Києва. З 1973 до 1977 року працював в Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника. З 1977 до 1980 року працював лікарем у Морському гідрофізичному інституті АН УРСР. З 1980 до 2014 року  працював в Інституті ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко на посаді старшого наукового співробітника, потім завідувачем відділу мікрохірургії та провідним науковим співробітником. З 1994 по 2011 рік очолював клініку пластичної та реконструктивної хірургії «FetM». З 2002 до 2007 року працював на посаді доцента кафедри хірургії та опікових хвороб  НМАПО імені П. Л. Шупика. Від 2007 року працює на посаді доцента кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика
 6. Опублікував 120 наукових праць, 2 методичні рекомендації. Має 12 патентів на винаходи різних способів лікування та створення медичних інструментів.
 7. З 2007 року  на посаді доцента кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО  керує програмою тематичного удосконалення лікарів за циклом «Пластична хірургія тулуба», автор навчальних планів та програм циклів ТУ «Пластична хірургія тулуба».


Циганков Володимир Петрович — к.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

 1. Володимир Петрович Циганков
 2. vptsygan@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, кандидат медичних наук, доцент, член асоціації комбустіологів України.
 5. 1986 – 1995 роки – науковий співробітник відділення опіків Київського НДІ гематології та переливання крові, 1995 – 2007 роки – завідувач опіковим відділенням для дорослих Київського міського центру термічної травми та пластичної хірургії, з 2007 по теперішній час – асистент, доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії.
 6.  Автор та співавтор 83 наукових праць, з яких: 2 підручника, 2 навчальних посібника, 1 керівництво,   2 патенти України, 6 методичних рекомендацій.
 7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран.Жернов Олександр Андрійович – д.мед.н., ст. н. с., доцент  кафедри. Працює на кафедрі з 2014 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

 1. Олександр Андрійович Жернов
 2. plastsurg@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, старший науковий співробітник
 5. 1983 – 1989 – лікар-хірург КМКЛ № 23. 1989 – 1991 – клінічний ординатор зі спеціальності «хірургія» Київського НДІ гематології та переливання крові. 1991 – 1995 – лікар дитячого опікового відділення КМКЛ № 23. 1995 – 2001 – ассистент кафедри травматологіїї та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 2001 – 2004 – старший науковий співробітник, 2004 – 2015 – завідувач відділення опікової травми ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6. Автор 168 публікацій, із них 130 наукового характеру з яких 70 у фахових виданнях, 1 монографія, 2 навчальних посібники, 16 патентів, 14 інформаційно-методичного характеру. Після захисту докторської дисертації опубліковано 60 праць, в тому числі 50 наукових та 2 навчально-методичних з них 29 – у фахових виданнях України, 1 монографія, 7 патентів.
 7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран та пластичної хірургії.