Search

Пінчук Василь Дмитрович — д.мед.н., професор. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Розробка дренажів поліуританових із антимікробними властивостями». Президент асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України.

  1. Василь Дмитрович Пінчук
  2. info@certus.com.ua
  3. В 1982 роцi закiнчив факультет пiдготовки лiкарiв Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург), диплом із відзнакою.
  4. Хірург вищої категорії, професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв, дiйсний член Спiлки пластичних реконструктивних i естетичних хiрургiв Росiї.
  5. Директор приватної клiнiки «Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини».
  6. Автор 210 наукових публiкацiй.
  7. Професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика.