Search


Циганков Володимир Петрович — к.мед.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. В рамках НДР кафедри виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

  1. Володимир Петрович Циганков
  2. vptsygan@ukr.net
  3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
  4. Кваліфікація: категорія вища, кандидат медичних наук, доцент, член асоціації комбустіологів України.
  5. 1986 – 1995 роки – науковий співробітник відділення опіків Київського НДІ гематології та переливання крові, 1995 – 2007 роки – завідувач опіковим відділенням для дорослих Київського міського центру термічної травми та пластичної хірургії, з 2007 по теперішній час – асистент, доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії.
  6.  Автор та співавтор 83 наукових праць, з яких: 2 підручника, 2 навчальних посібника, 1 керівництво,   2 патенти України, 6 методичних рекомендацій.
  7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран.