Search

Шендрик Владислав Григорович – к.мед.н., асистент. Працює на кафедрі з 2016 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

  1. Владислав Григорович Шендрик
  2. Shendrikne@ukr.net
  3. Освіта: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
  4. Кваліфікація: категорія перша, кандидат медичних наук, асистент, член асоціації комбустіологів України.
  5. 2011 – 2013 рр. – клінічний ординатор зі спеціальності «Хірургія» НМАПО імені П. Л. Шупика. 2013 – 2016 рр. – аспірант кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2016 року по теперішній час – асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
  6.  Автор та співавтор 14 публікацій, з них 9 – у фахових періодичних виданнях України, у наукових збірниках з’їздів і конференцій та 1 міжнародна, в тому числі 1 одноосібна, 5 тез. Автор 4 патентів України на корисну модель. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Лікування ускладнених форм бешихи з застосуванням хірургічних методів та оксиду азоту».
  7. З 2016 року асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.