Search

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, доцент 

Волосовець Антон Олександрович, 1984 року народження. У 2001 році з відзнакою закінчив Український медичний ліцей при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. У тому ж році вступив та у 2007 році закінчив навчання за спеціальністю «лікувальна справа» у Національному медичному університеті. Отримав диплом з відзнакою та був рекомендований Вченою радою НМУ до навчання у магістратурі. Занесений до Золотої Книги Пошани НМУ. Одночасно працював на посаді старшого лаборанта кафедри неврології НМУ.

У 2009 році завершив підготовку у інтернатурі та успішно захистив магістерську роботу за спеціальністю «неврологія». З 2009 по 2011 рік навчався  
в аспірантурі НМУ за спеціальністю «нервові хвороби», яку закінчив достроково, захистивши у травні 2011р. кандидатську дисертацію на тему: «Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих» (науковий керівник – д.м.н., професор С.М. Віничук).

З 2011 року був обраний на посаду асистента кафедри неврології НМУ. Брав активну участь у науковому та суспільному житті університету. Входив у Раду молодих вчених НМУ та МОЗ України, був заступником головного редактора Українського наукового молодіжного журналу. У 2009 році пройшов професійне стажування у госпіталі медичного факультету Університету м. Анжер, Франція. У 2010 році – стажування у науковій лабораторії Університету м. Гейдельберг, Німеччина. У 2014 році – стажування у клініці традиційної китайської медицини Департаменту охорони здоров’я провінції Ганьсу, Китайська Народна Республіка.

З грудня 2014 року по листопад 2017 року навчався в очній докторантурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика. Тема дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика  факторів ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогнозу» (науковий консультант: завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Зозуля Іван Савович).

З грудня 2017 року працював на посаді доцента кафедри медицини невідкладних станів   НМАПО імені П.Л. Шупика. В червні 2020 року був переведений на посаду професора кафедри. 16 листопада 2020 року був обраний на посаду завідувача кафедри медицини невідкладних станів.

Є автором 136 наукових робіт (6 статей – в журналах бази Web of Science, 4 статті – в журналі бази Scopus) Серед них - 3 підручники, 3 навчальні посібники та 7 патентів на корисну модель. Основна наукова спрямованість робіт – діагностика та терапія ускладнень цереброваскулярної патології.

Доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої Освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Дійсний член Європейської Асоціації природознавства. Лікар невролог. 

Народився 12 серпня 1939р. в с.Волоське Деражнянського району Хмельницької області у родині колгоспників Сави Марковича та Євдокії Андріївни.

Закінчив Волоськівську середню школу, Іван Зозуля поступив в Чернівецьке медичне училище, яке закінчив в 1959р. з відзнакою і відразу ж був прийнятий до Чернівецького державного медичного інституту.

У 1965-1968 рр. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні Хмельницької області, Хмельницькій обласній лікарні, наступні два роки проходив клінічну ординатуру на кафедрі нервових хвороб №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів. Протягом 1970-1978 рр. – лікар, завідувач неврологічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні. З 1978р. – асистент, доцент кафедри нервових хвороб. З 1990 – доцент, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 1972р. захистив кандидатську дисертацію «Клинико-электрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного мозга» (нервові хвороби), а в 1990р. – докторську дисертацію «Реабилитация больных с неврологическими проявлениями гиертонической болезни» (нервові хвороби, кардіологія).

В 1990р. І.С.Зозуля затверджений на посаду проректора з наукової роботи НМАПО імені П.Л.Шупика і завідувача кафедри медицини невідкладних станів. В 1992р. йому присвоєно вчене звання професора.

І.С.Зозуля – автор понад 1000 друкованих праць, 25 підручників і монографій, 40 навчальних посібників, 63 винаходів. Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторських і  30 кандидатських дисертацій. Є членом 2-ох спеціалізованих вчених рад: нервові хвороби; терапія та сімейна медицина.

Основні теми наукових досліджень: цереброваскулярна патологія, закрита черепно-мозкова травма, спінальна травма, запальні захворювання нервової системи, надання екстреної медичної допомоги на до- та ранньому госпітальному етапах при екстремальних станах.

Головний редактор журналу "Український медичний часопис","Острые и неотложные состояния в практике врача", Екстренна медицина", «Інформаційного вісника» АНВО України, Науковий редактор "Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика".  Членом редакційної колегії ряда журналів:  «Лікарська справа», «Вісник психоневрології», "Хирургия ХХ века" та ін.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і впровадження в практику методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в Україні» (1993), обраний академіком Академії наук вищої школи (нині АНВО України) (1994); присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998); Інтернаціональним біографічним центром Кембріджського університету визнаний «Людиною року 1999-2000», нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007); почесними грамотами і подякою Міністерства охорони здоров′я України (1999, 2008); почесною грамотою Київського міського голови (2004); Благословенною грамотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2002), нагороджений знаками «отличник здравоохранения СССР» (1987р.), «Відмінник освіти України» (2004); орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня (2004, 2017); Почесними дипломами Міносвіти і науки, академії педагогічних наук України, третьої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (2006); Дипломом і другою Премією АНВО України за цикл посібників з неврології (2005); Дипломом та першою премією з інновації «Підручники» АНВО України (2008); Указом президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008); присвоєно звання «почесний громадянин Деражнінського району Хмельницької області» (2009); нагороджений Грамотою КМКЛШМД «За сумлінну багаторічну працю та особистий внесок у збереження здоров′я киян, із нагоди 25-річчя КМКЛШМД» (2010); Грамотою президії правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий науковий та практичний внесок у розвиток охорони здоров′я України» (2010); Грамотою Митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія «у благословення за старанні труди у славу святої Церкви» (2010); в 2008р. Указом Президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, в 2011р. – подякою ректора та пам′ятною медаллю НМАПО імені П.Л.Шупика, в 2012 грамотою Київської обласної держадміністрації, 2014 р. – подякою ректора НМАПО імені П.Л.Шупика. Грамота АНВО України «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», 2015р.; Подяка Української асоціації боротьби з інсультом», «За активну професійну діяльність у справі боротьби з інсультом в Україні», 2015 р.; Диплом АНВО України та перша премія за номінацію «Навчальний посібник», 2015р.; подяка ректора НМАПО імені П.Л.Шупика, академіка НАМН України Ю.В.Вороненка «За вагомий особистий внесок та багаторічну сумлінну працю», 2015р.; Диплом  доповідача та Диплом «За організацію та проведення науково-практичного заходу – VІ Міжнародного медичного форуму та  IV Міжнародного медичного конгресу, 2015 р.; Диплом та 1 місце «За активну участь, організацію та проведення науково-практичного заходу – VІІ Міжнародного медичного форуму та V Ювілейного міжнародного медичного конгресу «Інновації в медицині – здоров′я нації и впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров′я України», 2016р.; Грамота «За вагомий внесок у розвиток сімейної медицини в Україні» МГО «Міжнародна Асоціація «Здоров′я суспільства», 2016р. Диплом, вимпел «За 1 місце» в рейтингу кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика за 2015 рік.

Доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів Національного університету охорони здоров`я України імені П.Л. Шупика, дійсний член Європейської академії природознавчих наук, розробник наукового напрямку "Соматоневрологія", судинна патологія головного мозку.

Валентина Іванівна закінчила лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту (на сьогодні - університету) з відзнакою в 1969 році. Пройшла шлях від асистента, доцента кафедри нервових хвороб з курсами нейрохірургії і психології  вищеназваного інституту (1972-1985), доцента Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Київської медичної академії післядипломної освіти (1985-2000), до професора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика ( з  2000 р. по теперішній час). Дійсний член Європейської академії Природознавчих наук (2008) Наукові інтереси та важливі наукові розробки Валентини Іванівни розповсюджуються на основні розділи неврології: судинні захворювання головного мозку соматоневрологів, токсичні, травматичні ураження нервової системи, спадкові захворювання. 

Боброва В.І. - автор і співавтор більш ніж 420 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручників, 24 навчально-методичних посібників, 26 методичних рекомендацій, 2 патентів і 10 інформаційних листів.

 

Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, академік міжнародної академії освіти і науки. 

Зозуля Андрій Іванович, народився 05 квітня 1973 р. В 1990 році закінчив 10 класів середньої школи № 24 у місті Києві. В 1997 році закінчив 1-й лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Був направлений для проходження інтернатури з нейрохірургії у Київську міську лікарню швидкої медичної допомоги та на кафедру нейрохірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. Після закінчення інтернатури 1998 році отримав звання лікаря спеціаліста за спеціальністю нейрохірургія. Працював на посаді лікаря-ординатора у 2-му нейрохірургічному відділенні Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги. В 2001 р. переведений на посаду лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення Олександрівської міської клінічної лікарні, де працюю по цей час. 2003-2005 рр. навчання в клінічній ординатурі. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію з нейрохірургії на тему «Ефективність нейрохірургічного лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій» за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія (науковий керівник - член-кор. НАМН України, професор М.Е. Поліщук), у 2014 році захистив докторську дисертацію по соціальній медицині «Медико-соціальне обґрунтування якісно-нової системи спеціалізованої допомоги хворим з цереброваскулярними хворобами» (наукові консультанти - академік НАМН України, професор Цимбалюк В.І. і д. мед. н. Слабкий Г.О.). В 2011 році призначений головним позаштатним спеціалістом з нейрохірургії ДОЗ м. Києва. З 20.02.2007 року по 01.03.2011 - був за сумісництвом асистентом кафедри нейрохірургії, а з 2011 - по теперішній час асистент, доцент, професор кафедри медицини невідкладних станів. Загальний стаж роботи 20 років, науково-педагогічний -10.           

Має вищу квафілікаційну категорію з нейрохірургії (2014), соціальної медицини (2014), сертифікат з медицини невідкладних станів (2012).

Автор  250 наукових робіт, з яких 4 – підручника, 12 навчальних посібника, 3 монографій, 2 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів. Співавтор 21 свідоцтва на винахід та корисну модель.

 

Кандидат медичних наук, доцент

Іващенко Олег Васильович, народився 10.08.1960 р. в м. Горлівка  Донецької області.

Після закінчення середньої школи   в 1977 р. поступив в Донецький медичний інститут ім. М. Горького, закінчивши який в 1983 році обрав спеціальність “Педіатрія”.  

Після закінчення інтернатури працював лікарем педіатром в лікарні N 2 м. Горлівки Донецької області, а з 1985 року, після первинної спеціалізації та тематичного удосконалення з анестезіології-реаніматології в ДонМІ ім. М. Горького, працював лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення анестезіології в тій же лікарні та лікарем анестезіологом в Горлівській дитячій лікарні. В 1987-1989 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ДонМІ та після її закінчення з 1987 по 2001 р., працював лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м. Донецька.

Під час роботи лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м. Донецька у 1995 р. захистив кандидатську дисертацію “Ефективність активних методів детоксикації в комплексній терапії синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з гострим гастроентероколітом”.

З 2001 р., після обрання за конкурсом, працював асистентом кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги КМАПО ім. П.Л. Шупика, а з 2006 р.  по теперішній час працює доцентом кафедри медицини невідкладних станів.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри медицини невідкладних станів. О.В. Іващенко - автор 112 наукових праць, 5 підручників, 1 монографії, 9 посібників, 6 методичних рекомендацій. Має 4 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції. Лікар вищої категорії за фахом «Анестезіологія» та «Медицина невідкладних станів».

Основні теми наукових досліджень: невідкладна допомога при гострих отруєннях на до госпітальному та госпітальному етапах лікування.

  

Кандидат медичних наук, доцент.  

Вербицький І.В. закінчив 1-й лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2006 році. 

З 2006 по 2009 рр. пройшов інтернатуру на кафедрі хірургії № 2 факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «хірургія». Під час проходження інтернатури на «відмінно» виконав учбову програму, проявив себе як грамотний спеціаліст, був рекомендований до вступу у клінічну ординатуру. 

З 2009 по 2011рр.навчався у клінічній ординатурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «хірургія». На другому році навчання у клінічній ординатурі затвердив тему кандидатської дисертації «Особливості перебігу та лікування синдрому ,,короткої кишки” у хворих похилого та старечого віку з гострими захворюваннями кишечнику» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 30.07.2015 р. захистив кандидатську дисертацію на вказану тему в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

Працюючи над дисертаційною роботою в аспірантурі Вербицький І.В. був удостоєний академічної стипендії Кабінету Міністрів України імені М.С. Грушевського.  

З 03.11.2017 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри медицини невідкладних станів.

Під час роботи на кафедрі активно приймає участь у розробці методичних рекомендацій, підготовці навчальних посібників, наукових публікацій. Самостійно підготував та проводить практичні заняття із лікарями-інтернами та курсантами, веде активну практичну та наукову діяльність. Вербицький І.В. постійно прагне підвищувати рівень знань та практичних навичок у галузі хірургії та проявляє себе як талановитий науковець та кваліфікований лікар-хірург. 

Вербицький І.В. постійно розвивається та удосконалюється як практичний лікар-хірург.

Опубліковано біля 50 робіт у фахових виданнях ВАК України, отримано 22 патента України на корисну модель, 12 тез в наукових збірниках конференцій, 2 інформаційних листа, 3 навчальних посібника, 1 підручник, 3 методичні рекомендації.