Search

МОГІЛЕВСЬКИЙ Сергій Юрійович

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com 

Освіта: вища медична, Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького, з відзнакою (1985).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», лікар спеціаліст зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Загальний стаж роботи 33 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 33 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1992), доктор медичних наук (2007), професор (2010).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS) (2003), член Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою (2004), член Товариства офтальмологів України (2007).

Професійна діяльність: вільно володіє всіма сучасними методиками діагностики та мікрохірургічного лікування очних захворювань, в тому числі ексимерлазерною корекцією аномалій рефракції.

Наукова діяльність: автор 440 наукових праць у провідних фахових виданнях, в тому числі іноземних. Співавтор 1 монографії та 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ, 14 патентів та 1 винахід. Керівник 7 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидати медичних наук.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 2014 року. Педагогічний стаж 28 років.

Додаткова інформація:  заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2015), заступник головного редактору журналу «Архів офтальмології України» (2016).