Search

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується за держзамовленням НДР «Діагностика та лікування  порушень оптичної системи, судинних та дистрофічних змін органа зору» (№ Державної реєстрації 0116U002820, 2016 – 2018 рр.) та ініциативно-пошукова НДР «Клінічне та експериментальне обґрунтування діагностики, лікування та профілактики рефракційних, дистрофічних, травматичних та запальних захворювань органу зору» (№ Держреєстрацiї  0116U002821, 2016-2020 рр.), в рамках яких заплановано виконання 2 докторських та 18 кандидатських дисертацій. На базі кафедри з 2002 року працює спеціалізована Вчена рада за спеціальністю «Офтальмологія» по захисту кандидатських і докторських дисертацій, а з 2015 року перереєстрований і випускається журнал «Архів офтальмології України».

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є розробка нових методів хірургічного лікування катаракти з імплантацією штучного кришталика, розробка нової техніки вимірювання оптичних аберацій, розробка моделі українського факоемульсифікатора, розробка та впровадження приладу та способу визначення біомеханічних властивостей фіброзної капсули ока, діагностика та лікування патології органу зору у дітей, діагностика та лікування захворювань рогівки, діагностика та лікування вітреоретинальної патології, діагностика та лікування глаукоми, малоінвазивна хірургія, діагностика та лікування судинних захворювань органу зору, лазерні методики лікування очних захворювань, онкоофтальмологія.

Про науковий авторитет кафедри офтальмології говорить регулярна організація на її базі міжнародних конференцій.

СПИСОК ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА 2016 – 2018 роки

1. Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Медведовська Н. В., Риков С. О., Шаргородська І. В., Денисюк Л. І. Питання офтальмології.// Навчально-методичний посібник для лікарів загального профілю - сімейних лікарів – 2015 – 210 c.

2. Голубчиков М. В., Риков С. О., Вітовська О. П., Коломійчук В. М., Дубиніна Т. Ю., Барінов Ю. В., Руденко Н. Г., Руденко О. В., Гудзь А. С., Венгер Л. В., Пенішкевич Я. І., Шаргородська І. В., Денисюк Л. І., Бідна О. В., Медведовська Н. В., Васюта В. М. Офтальмологічна допомога в Україні за 2005 – 2014 роки// Аналітично-статистичний довідник. – Київ (Україна). – 2015. – 250 с.

3. Риков С. О., Сергієнко М. М., Акіменко О. В., Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Барінов Ю. В., Лисенко М. Г. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Порушення окорухового апарату» // МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти. - Київ. – 2015. – 21 с.