Search

Щорічно кафедра проводить цикли:
Спеціалізації:
за фахом «Офтальмологія» (5 місяців), за фахом «Дитяча офтальмологія» (5 місяців та 2 місяці), за фахом «Медична оптика (Оптометрія)» (для середньго медичного персоналу) (2,5 місяці).
Передатестаційні:
ПАЦ за фахом «Офтальмологія» (1 місяць), ПАЦ за фахом «Дитяча офтальмологія» (1 місяць).
Стажування:
за фахом «Офтальмологія» (1 місяць), за фахом «Дитяча офтальмологія» (1 місяць).
Тематичного удосконалення:
«Оптометрія та контактна корекція» (1 місяць), «Оптометрія та контактна корекція» (2 тижні), «Глаукома» (1 місяць), «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією» з курсом Vet-Lab (1 місяць), «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab (2 тижні), «Травми органа зору» (3 тижні).
«Питання офтальмології» (для лікарів загального профілю та лікарів інших спеціальностей, 2 тижні). 
«Офтальмопластика та очне протезування» (2 тижні), «Лазерні методи лікування в офтальмології» (2 тижні).

Інтернатури: за фахом «Офтальмологія».
План проведення циклів:
В останні роки щорічно проходили навчання 500-600 слухачів, 10-20 клінічних ординаторів вітчизняних та 10-15 іноземних, 3-4 аспіранти, 20-40 інтернів. 
Контингент слухачів на цикли:
ТУ «Глаукома» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Оптометрія та контактна корекція» – лікарі-офтальмологи кабінетів контактної корекції та оптик, поліклінік та МСЧ, завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
Переглянути навчальний план циклу "Медична оптика (Оптометрія)" в pdf

ТУ «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика» з курсом Vet-Lab – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Питання офтальмології» – завідуючі та ординатори терапевтичних, неврологічних, ендокринологічних, анестезіологічних, хірургічних та травматологічних відділень, лікарі загального профілю - сімейні лікарі поліклінік та МСЧ, ендокринологи, онкологи, інфекціоністи, невропатологи, дерматовенерологи, педіатри, неонатологи, кардіологи, імунологи, алергологи, ревматологи, геріатри, анестезіологи, оториноларингологи, хірурги, урологи, ортопеди, травматологи, лікарі невідкладних станів, акушери, гінекологи, проктологи, нейрохірурги, пластичні хірурги, торакальні хірурги, судинні хірурги, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Травми органа зору» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
 

ТУ «Офтальмопластика та очне протезування» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Лазерні методи лікування в офтальмології» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

З 2015 року на кафедрі офтальмології впроваджено цикл тематичного удосконалення «Порушення окорухового апарату» та «Захворювання окорухового апарату» (1 місяць) в межах якого проводяться трансдисциплінарні цикли за участю Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту кібернетики НАН України, кафедри медичної інформатики та кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика. 

Контингент слухачів на цикл ТУ «Порушення окорухового апарату» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки. 

Перший трансдисциплінарний цикл «Порушення окорухового апарату» успішно пройшов 20.04. – 22.05.2015 року:

         

         

Монографії:

 

«Клінічна діагностика спадкових захворювань очей у дітей»

Риков С.О., Ферфільфайн І.Л., Є.М.Савіна // монографія, 134 с., 2012, Київ, тираж 500 примірників, з грифом НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол №8 від 12.10.2011) та проблемної комісії «Офтальмологія та тканинна терапія» (протокол №4 від 21.10.2011)

«Офтальмологическая оптика» 

Сергиенко Н.М. «Офтальмологическая оптика» // під редакцією професора М.М. Сергієнка // монографія, 264 с., 2015, Київ, тираж 1500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л. Шупика, протокол №7  від 12 вересня 2015 року).

Довідники:

 

 

«Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки»

Моїсеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Слабкий Г.О., Риков С.О. //Барінов Ю.В., Обухова Н.А., Шаргородська І.В., Шпак Г.В. та співавтори// довідник, 230 с., 2012, Київ, тираж 600 примірників, з грифом ЦМК з вищої освіти МОЗ України (Лист ЦМК МОЗ України № 23.01-25/ 146 від 03.07.2012)

Навчально-методичні посібники:

 

«Офтальмологія для лікарів загального профілю – сімейних лікарів»,

Риков С.О., Сергієнко М.М., Лаврик Н.С., Шаргородська І.В., Еміліт В.А. навчально- методичний посібник, 2010, Київ, тираж 350 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-10156 від 09.12.09) та грифом МОЗ України (Протокол №2 від 12 жовтня 2009 року)

«Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні»

Риков С.О., Вітовська О.П., Шаргородська І.В., Обухова Н.А., Сук С.А. // під редакцією професора С.О.Рикова // навчальний посібник, 2011, Київ, тираж 5000 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №10 від 14 грудня 2011 року).

«Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні»

Риков С.О., Вітовська О.П., Шаргородська І.В., Обухова Н.А., Сук С.А., навчальний посібник, 2012, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-96 від 06.01.2012).

«Практичні навички для лікарів загального профілю – сімейних лікарів»

Риков С.О., Обухова Н.А., Збітнєва С.В., Лисенко М.Г., // під редакцією академіка Ю.В.Вороненко, професор Г.І.Лисенка // навчальний посібник, 2012, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-96 від 06.07.2010)

Методичні рекомендації:

 

«Сучасні підходи до корекції зору. Контактна корекція»

Риков С.О., Денисюк Н.Б., Лаврик Н.С., Шаргородська І.В., Малачкова Н.В., Ніколайчук В.Й. – Методичні рекомендації – м. Київ (Україна). – 2010. – тираж 200 примірників, з грифом МОЗ України.

«Удосокналення медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому»

Риков С.О., Варивончик Д.В.. Обухова Н.А.,  Збітнєва С.В., Мішенін А.Б., Садюков А.О. // методичні рекомендації, 2012, Київ, 27 с., тираж 500 примірників, з грифом МОЗ України.

«Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у відновлювальній хірургії»

Лазаренко О.М.. Сморжевський В.Й., Галич С.П., Денисюк Н.Б.. Алексєєва Т.А. // методичні рекомендації, 2012, Київ, 24 с., тираж 300 примірників, з грифом МОЗ України.

2013-2014 рр. 

Монографії 

 

«Діабетична ретинопатія»

Риков С.О., Сук С.А., Саксонов С.Г. «Діабетична ретинопатія» // під редакцією професора С.О.Рикова // монографія, 256 с., 2013, Київ, тираж 1500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №6  від 12 червня 2013 року).

Довідники  

«Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки»

Моїсеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Слабкий Г.О., Риков С.О. «Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки» //Барінов Ю.В., Обухова Н.А., Шаргородська І.В., Шпак Г.В. та співавтори// довідник, 230 с., 2013, Київ, тираж 600 примірників, з грифом ЦМК з вищої освіти МОЗ України (Лист ЦМК МОЗ України № 23.01-25/ 146 від 03.07.2012 року).

«Офтальмологія. Нормативно-правове забезпечення»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Лаврик Н.С., Шпак Г.В., Вітовська О.П., Обухова Н.А., Бакбардіна І.І. «Офтальмологія. Нормативно-правове забезпечення», // під редакцією професора С.О.Рикова // навчальний посібник, 500с., 2013, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-18545 від 29.11.2013 року).

«Сімейна медицина. У п’яти томах. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Рубан А.М. та співавтори «Сімейна медицина. У п’яти томах. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб» //під редакцією акад. Заремби // енциклопедія, 673 с., 2012, Київ, тираж 5000 примірників.

Навчально-методичні посібники   

«Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Бакбардіна І.І., Сімчук І.В., Лємєнєва А.А. «Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій» // під редакцією професора С.О.Рикова// навчальний посібник, 60 с., 2013, Київ, тираж 400 примірників.

«Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології» Збірник праць

«Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування  очної патології» Збірник праць // під редакцією професора С.О. Рикова // збірник праць, 412 с., 2013, Київ, тираж 500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №8  від 16 жовтня 2013 року).

«Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій. Частина II»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Бакбардіна І.І., Сімчук І.В., Лємєнєва А.А. «Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій. Частина ІІ» // під редакцією професора С.О.Рикова// навчальний посібник, 72 с., 2014, Київ, тираж 400 примірників.

(рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №3  від 12 березня 2014 року).

Методичні рекомендації   

«Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я»

Слабкий Г.О., Риков С.О., Збітнєва С.В., Троянов Д.П. Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я // Методичні рекомендації – м. Київ (Україна). – 2013. – тираж 50 примірників, з грифом МОЗ України.

Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців офтальмологів, офтальмологів дитячих і оптометристів, формування наукового світогляду інтернів і слухачів, виховання у них активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання лікарів здійснюється куратором – відповідальним за виховну роботу на кафедрі. Діяльність куратора спрямована на здобуття лікарем соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця – офтальмолога.

Необхідною умовою успішної діяльності інтернів та слухачів є засвоєння нових правил життя та навчання на кафедрі офтальмології закладу післядипломної освіти (НУОЗ України імені П.Л. Шупика), які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Всі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та куратора — доцента кафедри зокрема.

Виконуючи обов’язки кураторів циклів інтернатури, спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів, викладачі кафедри проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, ґендерного, економічного, релігійного виховання інтернів та слухачів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму серед лікарів-інтернів та лікарів-слухачів і виховання у них бережливого ставлення до власності академії як у навчальних корпусах, так і в гуртожитку.

Виховна робота проводиться згідно з планом виховної роботи кафедри за основними напрямками гуманістичного виховання.