Search

ШАРГОРОДСЬКА Ірина Василівна 

E-mail: ishargorodskamd@hotmail.com

Освіта: вища медична, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1996) за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. За видатні успіхи у навчанні, творче поєднання відмінного навчання з науковою і громадською роботою була занесена до Золотої Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1996).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», вища категорія зі спеціальності «Дитяча офтальмологія». Загальний стаж роботи 34 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 25 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (2003), доктор медичних наук (2017), доцент (2010), професор (2019).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях: член «Київського товариства офтальмологів» (2001), член ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» (2003), член ВГО «Асоціація офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою» (2003), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons (2006), член «Товариства офтальмологів України» (2010), член ECOS-G scientific committee & club member (2016), член Українського глаукомного товариства (2018), член European Glaucoma Society (2019).

Професійна діяльність: мініінвазивна офтальмохірургія, діагностика і лікування глаукоми, діагностика і лікування аномалій рефракції та кератоконусу, діагностика і лікування запальних захворювань органу зору, розробка та впровадження уніфікованих клінічних протоколів та алгоритмів діагностики, лікування і профілактики офтальмологічних захворювань та диспансерного спостереження хворих.

З 1997 року по 2020 рік працювала за сумісництвом у відділенні реконструктивної мікрохірургії ока Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

З грудня 2020 року – за сумісництвом – консультант та офтальмохірург Універсальної клініки «Оберіг», медичного центру «Ochi Clinic» та медичного центру «VERUM kids».

Наукова діяльність: автор понад 310 наукових праць, з них 96 наукових статей, 27 закордонних фахових публікацій, 77 тез на вітчизняних з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, з них 22 закордонні роботи, 5 розділів в Національних підручниках, 8 довідників, 16 навчально-методичних посібників (з них 5 з грифом МОН), 4 довідники, 2 розділи в енциклопедіях, 4 монографії, 8 патентів, 14 реєстрів медико-біологічних та науково-технічних нововведень, 3 інформаційні листи, 8 навчально-методичних рекомендацій, 45 навчальних планів та програм зі спеціальності «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія», 6 державних нормативних документів (3 адаптовані клінічні настанови, 3 Уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги), 15 науково-популярних статей із сучасної офтальмології.

Під керівництвом професора І. В. Шаргородської захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 1 – доктор філософії.

ORCID, ResearcherID, Scopus, ResearchGate, ScholarGoogle, Web of Science

Викладацька діяльність: професор кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (2017), працює на кафедрі офтальмології НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 1996 року. Педагогічний стаж 23 роки.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015),  спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), секретар ЕПК НАМН та МОЗ України «Офтальмологія та тканинна терапія» (2014), секретар ЕПК НУОЗ України імені П. Л. Шупика «Офтальмологія» (2013), відповідальний секретар журналу «Архів офтальмології України» (2015), Лауреат Президентської стипендії для молодих вчених (2001), Education Grand від Ліонського міжнародного освітнього центру, Lions International Education Centre, Switzerland (2003), Лауреат премії Національної Академії Наук України для молодих учених (2004), Education Grand від Міжнародної асоціації Глаукомного Товариства, IGS (2005), Education Grand від Європейського Товариства Офтальмологів, SOE (2006), І премія всеукраїнському конкурсу науково-технічних проектів Міської державної адміністрації м. Києва (2006), експерт ДОЗ Київської міської ради за напрямком «Офтальмологія» (2018-2020), експерт МОЗ України за напрямком «Офтальмологія» (2018-2020).