Search

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік, як і у минулому році, є два пакети послуг - “Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям” та “Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям”. У 2021 р. понад 700 медичних закладів подали свої пропозиції НСЗУ на надання паліативної допомоги. Це висуває високі вимоги до навчально-методичної роботи. У 2017-2021 рр. поширюються наступні методичні матеріали:

 • Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., та ін.] за ред. Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 392 с.
 • Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.

У 2018 р. було затверджено навчальний план та програму циклу удосконалення «Медсестринство в паліативній та хоспісній допомозі» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання), тривалість циклу – 1 міс.

У 2019 р. кафедра виконала 100 % виробничого плану навчально-методичної роботи.

У 2019-2020 рр. було підготовлено понад 20 лекцій з мультимедійним супроводженням, зокрема, наступні:

Бондарчук А.М. Проблеми туберкульозу в Україні. Фактори погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні. Система протитуберкульозної допомоги в Україні; Застосування лікарських засобів ад`ювантної дії в ПХМ для полегшення симптомів порушення функції органів та систем (серцево-судинної системи); Організація паліативної допомоги пацієнтам з туберкульозом. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2010 р. № 483 «Про затвердження примірного положення про лікарню “Хоспіс” (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз» та інші нормативні документи.

Брацюнь О.П. Загальні принципи психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їх родинам  в термінальний період життя. Особливості фармакологічної ПХД при хронічних неінфекційних захворюваннях. Сучасні методологічні принципи та засоби фармакологічної корекції синдрому хронічного болю та інших клінічних  симптомів  в ПХМ; Характеристика основних клінічних симптомів у паліативних хворих в термінальному періоді життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Діагностика та корекція розладів життєдіяльності  в паліативній медицині. Діагностика симптомів та оцінка їх впливу на якість життя; Практика ПД в Україні та в інших країнах (США, Європа, РФ).

Вольф О.О. Соціальна допомога. Основні завдання соціального працівника. Моральна підтримка; Паліативна і хоспісна допомога. Основні принципи діяльності хоспісів. Дитячі хоспіси. Маніфест хоспісного руху. Волонтерство у сфері паліативної та хоспісної допомоги.

Кожан Н.Є. Особливості надання паліативної та хоспісної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

Толстих О.І. Танатологія як наука про смерть. Основи танатології і танатотерапії. Проблеми термінальної психотерапії.

Царенко А.В.  Фізіологічна роль болю. Типи болю. Причини болю. Порядок і терміни призначення наркотичних засобів у медичній практиці. Знеболювальні ступені ВООЗ. Тактика знеболювальної терапії при легкому, середньому та сильному болю. Способи введення анальгетиків. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим.

 

Співпрацівниками кафедри розроблено ряд підручників для вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України:

 • Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.
 • Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ-Вінниця: НОВА КНИГА, 2011.  – 656 с.
 • Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. – Київ-Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 432 с.
 • Gubskyi Yu. I. Bioorganic Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2009. – 228 p.
 • Губский Ю.И., Сударикова Л.Г., Стеченко Е.В., Мысник О.Ф. Биоорганическая химия / под ред. Ю.И.Губского – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 232 с.
 • Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю.І.Губський, І.В.Ніженковська, М.М.Корда та ін. // за ред. Ю.І.Губського, І.В.Ніженковської. – К.: ВСВ “Медицина“, 2016. – 544 с.
 • Gubskyi Yu. I. Bioorganic Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2009. – 228 p.
 • Gubskyi Yu. I. Biological Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2017. – 488 p.
 • Ю.В.Вороненко, Ю.І.Губський (ред.) – Паліативна та хоспісна допомога. – Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 392 с.
 • Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.

У 2016-2020 рр. співробітники кафедри паліативної та хоспісної медицини активно впроваджують патенти, нововведення, методичні рекомендації тощо, зокрема:

 • Догляд за тяжкохворою людиною вдома. Медичні та соціальні аспекти. Гавришева І., Вольф О., Примак А., Сидоришина З. Київ. – ТАЛКОМ. – 2017. – С.57.
 • Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому. Л.Матюха, О. Брацюнь та інш. 38.16/79.16. Київ. – 2016- С.38.
 • Методичні рекомендації щодо впровадження державного стандарту соціальної послуги вдома. Тарабукіна С., Чайковська В., Суліма О. Львів.- «Друкарські куншти», 2016.- С.80.
 • Чайковська В. В., Царенко А. В., Чайківська Д. Р., Вялих Т. І. «Організація паліативної допомоги хворим похилого віку України в умовах хоспісу та паліативного відділення лікарні» / Інформаційний лист. – 2015 (надруковано у лютому 2016 р.).

Перелік основної рекомендованої літератури, у тому числі виданої кафедрою протягом 2010-2021 рр.

 1. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти  // Монографія. Київ, Здоров`я. – 2011 р. 352 с.
 2. Губський Ю. І., Царенко А. В., Вольф О. О., Бабійчук О. М.  Покращення міжвідомчої та міжсекторальної координації та співпраці у галузі паліативної та хоспісної допомоги // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Соціальна політика  щодо невиліковно хворих”. – Київ, 2012. – с.3-20.
 3. Губський Ю.І., Царенко А.В., Бабійчук О.М., Вольф О.О. Стан та організація паліативної та хоспісної медицини: український вимір // Матер. Першого Націон. Конгресу з паліативної допомоги. – Київ. 26-27.09.2012 р., с.55-56.
 4. Губський Ю. І., Царенко А. В., Бабійчук О. М., та ін.. Забезпечення належної якості паліативної та хоспісної допомоги шляхом розробки та впровадження стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів. // В кн.: Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати. Матер. Всеукраїнської науково-практ. конф.  Київ, 22 жовтня 2010 р. – Київ, 2010. – С.30.
 5. Барден, Альфред Фогель, Георг Водрашке. 2000. Домашня опіка хворих та немічних. Видавництво «Стрім», 2000.
 6. http://uk.wikipedia.org/wiki- Паліативна та хоспісна медицина. - Вікіпедія України (автор статті – член-кореспондент НАМН України Ю. І. Губський.
 7. Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., та ін.] за ред. Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 392 с.
 8. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.
 9. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти  // Монографія. Київ, Здоров`я. – 2011 р. 352 с.
 10. Звіт за результатами дослідження щодо дотримання прав тяжкохворих дітей в Україні / О.О Вольф, Г.П.Таранюк С.М. Патра, Т.І. Заморська, І. В. Гедеон та ін., – К.: «Талком», 2016. – 110 с. 
 11. О.О.Ріга, А. Ю.Пеньков, Н. М.Коновалова Принципи надання паліативної допомоги дітям. Посібник для тренерів з дитячої паліативної допомоги. – Харків: – 97 с. 
 12. Царенко А.В., Кожан Н.Є., Бондарчук А.М. та ін. Сучасні мультидисциплінарні тенденції розвитку паліативної та хоспісної допомоги на рівні первинної медико-санітарної допомоги // Первинна медична допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини: зб. Робіт наук.-практ. конфер. з міжнар. участю; м. Київ, 7-8 червня 2017 р. / за ред. Л.Ф.Матюха, Л.В.Хіміон, О.К.Толстанов. - Київ: АНФ ГРУП, 2017. - С. 108 — 112. 
 13. Губський Ю. І., Гойда Г.Н., Царенко А. В. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - № 1. - С. 68-74.
 14. Губський Ю. І., Царенко А. В., Вольф О. О., Бабійчук О. М.  Покращення міжвідомчої та міжсекторальної координації та співпраці у галузі паліативної та хоспісної допомоги // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Соціальна політика  щодо невиліковно хворих”. – Київ, 2012. – с.3-20.
 15. Губський Ю.І., Царенко А.В., Бабійчук О.М., Вольф О.О. Стан та організація паліативної та хоспісної медицини: український вимір // Матер. Першого Націон. Конгресу з паліативної допомоги. – Київ. 26-27.09.2012 р., с.55-56.
 16. Барден, Альфред Фогель, Георг Водрашке. 2000. Домашня опіка хворих та немічних. Видавництво «Стрім», 2000.
 17. Вольф О. О.Соціально-медичні аспекти впливу економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19 на паліативну та хоспісну допомогу у світі та в Україні / О. О. Вольф, А. В. Царенко, Н. М. Величко [та ін.] // Здоров’я суспільства.    Т. 9.  № 2.  С. 52–57. 
 18. Царенко А. В. Особливості організації і надання паліативної та хоспісної допомоги в умовах пандеміїCOVID-19 / А. В. Царенко,В. В. Чайковська, Н. Є. Кожан [та ін.] //  Здоров’я суспільства. – 2020. –  Т. 9. – № 1. – С. 24–30.

Відеоінструкції з догляду за ліжкохворими

1. Гігієна шкіри; Інтимна гігієна

2. Гігієна волосся; Гоління

3. Гігієна нігтів

4. Гігієна порожнини рота

5. Зміна постільної білизни

6. Зміна білизни, одягу

7. Одягнення підгузків

8. Купання ліжкохворих у ванній кімнаті

9. Справляння природних потреб

10. Переміщення ліжкохворих у ліжку

11. Переміщення ліжкохворих з ліжка

12. Годування людей похилого віку та дітей

13. Годування через зонд

14. Застосування медикаментів

15. Профілактика закрепів і хвороб сечостатевої системи

16. Профілактика пневмонії

17. Реабілітаційні (відновлюючі) заходи для дорослих

18. Абілітаційні заходи для дітей

19. Профілактика пролежнів

20. Дезінфекція предметів медичного призначення та приміщень

21. Етика та права хворого

22. Профілактика професійного вигорання