Search

Завідувач кафедри

З відзнакою закінчив лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту (тепер Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського) у 1982 р.;

Аспірантура в Тернопільському державному медичному інституті у 1982 – 1985 роках; у 1986 р. захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук в Київському державному медичному інституті імені О. О. Богомольця.

У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.

Післядипломна спеціалізація в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за фахом «Організація охорони здоров'я» та «Санологія».

У 2014 р. затвердив тему дисертації “Обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (спеціальність 14.02.03 — соціальна медицина, наукові консультанти — д.мед.н., проф. Н. Г. Гойда і д.мед.н., член-кор. НАМН України, проф. Ю. І. Губський).

Автор і співавтор майже 230 наукових публікацій, у т.ч. 5 посібників і 1 підручника (у 2017 р. видано підручник «Паліативна і хоспісна допомога» (за ред. Ю.В.Вороненка і Ю.І.Губського; 392 с.), який рекомендовано МОЗ України для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної освіти ВМНЗ, та навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти «Актуальні питанняпаліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря»  (за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, і Ю.І.Губського; 208 с.) та 50 навчальних програм, навчально-методичних посібників, підручників для лікарів, викладачів ВМНЗ, середніх медичних і соціальних працівників, волонтерів, працівників ТЧХУ та широких верств населення.

Основна професійна діяльність:

2010 – т/ч – доцент, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Інституту сімейної медицини НУОЗУ імені П.Л.Шупика.

2008 – 2014 – заступник директора, завідувач відділу, провідний науковий співробітник ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України».

2003 – 2011 – директор, консультант з адвокації, охорони здоров’я та контролю за туберкульозом проекту «Партнери з контролю за туберкульозом» міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я (РАТН)» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (за контрактом).

2002 – 2003 – координатор проекту Європейського Союзу і МОЗ України з впровадження сімейної медицини.

1999 – 2002 – керівник Міжнародного проекту ECHO, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця і ТЧХУ “Червоний Хрест – проти туберкульозу, ВІЛ/СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом”.

2000 – 2002 – ведучий науковий співробітник Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України, Національний Координатор Проекту Європейського Союзу, Європейської Комісії та Європейського Регіонального Бюро ВООЗ "Європейська Мережа Шкіл Сприяння Здоров'ю".

1997 – 1999 – лікар-валеолог, консультант з громадського здоров'я Закарпатського обласного центру здоров’я, м.Ужгород.

1989 – 1997 - доцент, завідувач кафедри валеології та охорони здоров’я дітей, завідувач кафедри загальної біології з курсом екології та біотехнології Тернопільського Національного педагогічного університету.

1985 – 1989 – асистент кафедри патологічної анатомії з курсом судової медицини Тернопільського державного медичного інституту.

Громадсько-політична діяльність:

2010 – т/ч – засновник та віце-президент Міжнародної громадської організації - Міжнародна Асоціація «Здоров'я суспільства»

2011 – т/ч – заступник Голови, голова Київської міської огранізації ГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

 Освіта – вища медична,  Київський медичний інститут, 1971- 1977рр.

1988р. – кандидат медичних  наук

2004р. – доктор медичних наук, професор

Спеціальність - «соціальна медицина» (шифр 14.02.03)

Клінічна спеціальність – «психотерапія»

Професійний досвід:

 • 1977 – 1993рр -   науковий  співробітник Інституту геронтології НАМН України,  Київ
 • 1993 по т.ч. -  завідувачка  лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології НАМН України,  Київ
 •  2005 -2014 рр головний  геріатр  МОЗ України,  заступник  директора, профессор Державного навчально-метоличного геріатричного центру НМАПО ім. П.Л.Шупика, Київ
 • З 2016 р. по т.ч. – директор Центру додаткової професійної освіти ДУ «Інститут геронтології НАМН України»
 • 2014 по т.ч. – почесний професор Казахського національного медичного університету  ( Алмати, КР)
 • У 2012р. - Лауреат регіонального конкурсу міжнародних академій рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна», нагороджена медаллю «20 років незалежності України».
 • з 2017 – член групи експертів МОЗ України з паліативної і хоспісної медицини. Геріатрії»
 • Неодноразово була нагороджена грамотами МОЗ України, НАМН України, ООН та інших державних і громадських структур..

Громадська діяльність:

 • Віце-президент Всеукраїнської ліги розвитку паліативної допомоги  2012-2014 рр.
 • Член президії правління Наукового товариства геронтологів і геріатрів України;
 • Президент Асоціації у справах літніх людей і інвалідів  м.Києва

 Автор більш, як 250 друкованих праць (30 % - в іноземних виданнях).

 Пріоритети діяльності:
• Підготовка проектів програм та нормативних документів, що стосуються медико-соціальної допомоги населенню похилого віку та інвалідів в Україні на основі наукового аналізу вітчизняного та іноземного досвіду. Розробка методологічної основи проведення психологічної адаптації і реабілітації пенсіонерів та людей старшого віку.
• Оцінка ефективності реалізації заходів щодо забезпечення якості життя цієї категорії населення в межах Законів України «Про реабілітацію інвалідів» та «Про соціальні послуги». Підготовка довідок і пропозицій для органів законодавчої та виконавчої влади.
• Навчання медичного персоналу, соціальних працівників та волонтерів організації психологічної та медико-соціальної допомоги, особливостям догляду та реабілітації людей похилого віку та інвалідів (розробка методичних матеріалів, написання навчальних посібників, читання лекцій).
• Розробка найбільш ефективних організаційно-функціональних моделей медичної, соціальної та психологічної підтримки цих груп населення. 

У 2007-2009 році була автором 3-х бізнес - проектів реабілітаційних центрів для літніх людей і інвалідів, які були фінансовані через Український фонд соціальних інвестицій (.Кам'янець-Подільському, с.Троіцькому Павлоградського району Дніпропетровської області та Чернівцях).

 • 2009-2014 – керівник проектів  (МАТРА,  ФН ООН та ін.) з соціально-психологічної адаптації і реабілітації людей літнього віку України.
 •  2010 р - пройшла навчання в Інституті паліативної допомоги Хоспісу Сан-Дієго (США). Брала участь у підготовці програми та викладанні перших в Україні американо-українських курсів підготовки з паліативної допомоги (медико-психологічна допомога невиліковно хворим)

         Організувала в Україні інформаційно-консультативні центри для літніх, інвалідів та членів їх сімей. Автор спеціального Інтернет Сайту, ряду теле - і радіопередач для літніх людей, інвалідів та членів їх сімей.

         По запрошенню керівництва Республіки Казахстан з 2012р. є консультантом з розвитку геріатричної допомоги в країні, створила наукову школу з геронтології і геріатрії та відповідну кафедру у Казахському національному медичному університеті ім. С.Д.Асфендіярова.(Алмати), запрошувалася з лекціями до Університетів США та інших країн...

Толстих Ольга Іванівна, старший викладач кафедри паліативної та хоспісної медицини, кандидат біологічних наук. 

        Толстих О.І. народилась 27 липня 1945 р. в МНР. В 1972 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.    Працювала спочатку молодшим науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником, ведучим науковим співробітником і завідувачем лабораторії студентських наукових досліджень НДЛЦ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 1989р. захистила дисертацію на тему "Вплив вітамінів Е та В1 на активність НАДФ(Н)-залежних ферментів при розвитку гіпертрофії міокарду в експерименті"

      З 2004 р. по 2010 р. працювала асистентом кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В цей час виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 – медична біохімія.

    З вересня 2010 р. по теперішній час працює на посаді старшого викладача  кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗУ імені П.Л. Шупика.

    Під  час роботи на кафедрі  читала лекції, проводила  практичні і семінарські заняття з циклу ТУ в галузі паліативної та хоспісної медицини для керівників охорони здоров’я, лікарів та медичних сестер спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та лікувально-профілактичних закладів первинної та вторинної мережі.

      Приймала участь в створенні інформаційної бази щодо клінічної практики застосування ад`ювантних лікарських засобів, що сприяють покращанню якості життя в термінальний період важких невиліковних хвороб в Україні та світі. З 2013 р. є відповідальним виконавцем НДР кафедри. Виконує обов’язки секретаря кафедри та секретаря Проблемної комісії «Біологічна та медична хімія».

Брацюнь Олександра Петрівна,  асистент кафедри паліативної та хоспісної допомоги. відповідальна за виконання лікувально-діагностичної роботи на кафедрі 

Освіта 

1980 – 1986

 

2005 – 2009

 

2014 – 2017

  

Київський медичний інститут ім. академіка О.О. Богомольця, спеціальність – лікувальна справа

Міжнародний освітній проект „Трускавецька школа психотерапії”, сертифікат за спеціальністю «психотерапія»

Сертифікована міжнародна навчальна програма з паліативної допомоги «Душпастирська клінічна освіта»( KSA), Зальцбург,Австрія

Досвід роботи 

1986 – 1996                 .

 

2002 – 2003, 2005 – 2006

2008 – 2010       

 

З 2010 і дотепер

  

Лікар – інфекціоніст центральної районної лікарні, м Бучач

Тернопільської області

Помічник - референт народних  депутатів України

Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності Міністра МОЗ України

Асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика

 

Громадська діяльність 

З 1994

З 1998 і дотепер

 

З 2005

З 2007  

2008 і дотепер 

2010, 2014, 2017

2011 – 2014 

З 2010 – 2016

З 2014 

2017

 

  

Член Українського Лікарського Товариства

Керівник програм та проектів  Всеукраїнського благодійного фонду „Соборність”

Член Громадської Колегії при Міністрові охорони здоров’я

Голова правління Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Стецька

Виконавчий секретар Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

Радник Міністра охорони здоров’я України

Виконавчий директор ВГО «Українська Ліга сприяння паліативної та хоспісної допомоги»

Голова Громадської ради при Державній Службі України з контролю за наркотиками

Організатор навчальних тренінгів для керівників та медичних працівників закладів охорони здоров’я України з питань впровадження в практику чинного законодавства у сфері обігу підконтрольних лікарських засобів

Експерт МОЗ України з напрямку «Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія»

Вольф Олександр Олександрович, асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини, магістр соціальної роботи, кандидат політичних наук.

Освіта

• 2011-2014 аспірантура, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на здобуття наук.ступеню кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - "Політичні інститути та процеси», тема дослідження: Структури громадянського суспільства та їх роль у гуманізації соціальної політики держави (на прикладі невиліковно хворих)»; наук. кер.: д.політ.н., к.псих.н., проф. В.М.Бебик). 

• 2008-2010 Школа соціальної роботи, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

• 1996-2002 Історичний факультет, Київський національний університет 

З 2006 по 2016 рр. залучив фінансування та взяв активну участь у понад 60 міжнародних навчальних візитах на теми «Менеджмент у сфері охорони здоров’я», «Паліативна та хоспісна допомога»,  «Проектний менеджмент і фандрейзинг» та ін. на базі організацій у Велибританії, Австрії, Польщі, Словаччині, Угорщині тощо.

Досвід роботи

червень 2015 – по теперішній час – провідний фахівець відділу міжнародних звязків НМАПО імені П.Л. Шупика 

березень 2014 – червень 2015 – фахівець з соціальної роботи в Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування

2011 – по теперішній час фахівець з соціальної роботи у НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

2011 – по теперішній час – асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини

2010 – по теперішній час – голова правління благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»

2006-2010 – директор з адвокації паліативної та хоспісної допомоги, Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів 

2007-2009 – секретар координаційної ради МОЗ України з паліативної та хоспісної допомоги 

2002-2007 – координатор проектів, у тому числі, проекту «Домашня опіка», релігійної місії «Карітас-Спес» 

Бондарчук Артем Миколайович, асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини

Освіта: Вища медична, спеціалізація з фтизіатрії та пульмонології (без категорії)

2004-2010 Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця; 2010-2012 національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; інтернатура за напрямком фтизіатрія та пульмонологія на кафедрі фтизіатрії та пульмонології. 2012-2014 клінічна ординатура за напрямком фтизіатрія при національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця. 

Досвід роботи: 2016 – по теперішній час консультант Міністерства юстиції України за напрямком «Моніторинг та оцінка»

2014 – 2016 консультант за напрямком «спеціаліст з туберкульозу» ДПтС України в рамках впровадження гранту ГФ

2015 - по теперішній час асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗУ ім. П.Л. Шупика

2010 – 2012 Київський протитуберкульозний диспансер №1

Лікар-інтерн ,фтизіатричне відділення №2 (лікування хворих з ВДТБ та РТБ); 

З 02.2012 – 08.2012 лікар-фтизіатр фтизіатричного відділення №4 (лікування хворих за четвертою категорією) Севастопольського протитуберкульозного диспансеру.

2012 - 2014:   національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра фтизіатрії та пульмонології , клінічний ординатор ;

З 2012: Київський протитубекульозний диспансер №1, лікар – фтизіатр  ІІ відділення (лікування хворих за першою та другою категорією).

Додаткова інформація: з 2015 р. - досвід роботи з базою даних реєстру хворих на туберкульоз (національний адміністратор реєстру)

З 2014 р. – по теперішній час відповідальний за збір, узагальнення та надання звітніх форм відповідно до вимог наказів МОЗ України від 02.09.2009 № 657 “Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16.11.2009 за № 1069/17085 та від 07.03.2013 № 188 “Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення”

Проходження тренінгів з питань е-TB Manager

Проходження тренінгів для тренерів по впровадженню реєстру хворих на туберкульоз.

Проходження тренінгів для тренерів за курсом «Управління забезпеченням ПТП з використанням QuanTB».

Асистент Бондарчук А.М. завершує підготовчу роботу для планування та затвердження теми кандидатської дисертації на тему «Обґрунтування надання паліативної та хоспісної допомоги хворим на туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби України»