SearchЮлія Олександрівна Сторожчук

signatura@ukr.net

Закінчила у 2010 році Київський медичний університет УАНМ (нині – Київський медичний університет) за спеціальністю лікувальна справа. У 2012 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Радіологія» на кафедрі променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, 2012 р. – закінчила цикл спеціалізації «Рентгенологія», у 2017 р. – підтвердила звання спеціаліста за фахом «Рентгенологія» .

Стаж роботи за фахом 8 років. З 2012 року займаюсь діагностикою щелепно-лицевої ділянки на конусно-променевому комп`ютерному томографі (КПКТ) на базі ТОВ «Укрінмед груп». Пройшла стажування на циклі «Рентгенодіагностичне обладнання  «Planmeca», рентгенодіагностичні методи обстеження стоматологічних пацієнтів», Фінляндія, г. Хельсінкі, грудень 2012 р. Дійсний член Асоціації радіологів України.

Аспірант заочної форми навчання.

Асистент кафедри із 2016 р. Як асистент кафедри променевої діагностики читаю лекції на циклах інтернатури, спеціалізації, циклі ПАЦ з рентгенології та ТУ «Комп`ютерна та магнітно-резонансна томографія», що включають в себе тематику – рентгенодіагностика щелепно-лицевої ділянки.

Приймаю участь в міжнародних конгресах та конференціях.