SearchЮлія Олександрівна Сторожчук

signatura@ukr.net

 

Закінчила у 2010 році Київський медичний університет УАНМ (нині – Київський медичний університет) за спеціальністю лікувальна справа. У 2012 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Радіологія» на кафедрі променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, 2012 р. – закінчила цикл спеціалізації «Рентгенологія», у 2017 р. – підтвердила звання спеціаліста за фахом «Рентгенологія» .

Стаж роботи за фахом 9 років. З 2012 року займаюсь діагностикою щелепно-лицевої ділянки на конусно-променевому комп`ютерному томографі (КПКТ) на базі ТОВ «Укрінмед груп». Пройшла стажування на циклі «Рентгенодіагностичне обладнання  «Planmeca», рентгенодіагностичні методи обстеження стоматологічних пацієнтів», Фінляндія, г. Хельсінкі, грудень 2012 р. Дійсний член Асоціації радіологів України.

У 2021 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Конусно-променева комп’ютерна томографія, телерентгенографія, ортопантомографія в діагностиці і плануванні ортодонтичного лікування аномалій співвідношення зубних дуг і положення зубів» за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія.

Асистент кафедри із 2016 р. Як асистент кафедри радіології читаю лекції на циклах інтернатури, спеціалізації  з рентгенології та ТУ «Комп`ютерна та магнітно-резонансна томографія», що включають в себе тематику – рентгенодіагностика щелепно-лицевої ділянки. У 2021 році стала куратором інтернатури.

Приймаю участь в міжнародних конгресах та конференціях.