Search

Підручники, посібники, монографії

 1. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейних лікарів (навчально-методичний посібник) / за ред. академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю.В. – К., 2014. – 286с.
 2. Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги / Хобзей М.К., Донченко Т.М., Худошина О.В., Надутий К.О., Нетяженко В.З., Матюха Л.Ф. та ін. /Навчально-методичний посібник . – Київ: Наша родина плюс, 2014. – 136 с. Рекомендовано ЦМК МОЗ України (Протокол від 14.11.2013 № 4).
 3. Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф., Хіміон Л.В., Шекера О.Г. та ін. Організація підготовки лікарів за фахом «загальна практика – сімейна медицина» на базах стажування протягом заочного етапу навчання // Навчально-методичний посібник для керівників заочних баз стажування. Київ, 2014. – 144 с. Рекомендовано вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика (Протокол 09.04.2014 №4).
 4. Менеджмент медико-соціальних проблем з розумовою відсталістю на рівні первинної ланки медичної допомоги / Коваленко О.Є. Кравченко Р.І., Маркова М.В., Матвієць Л.Г. та ін. / Методичні рекомендації. -  К.: 2014. – 47 с.
 5. Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та непліддя в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги / Тимченко О.І., Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф. та ін. / Методичні рекомендації. -  К.: 2014. – 43 с.
 6. Матюха Л.Ф., Клименко Л.В., Процюк О.В., Веселова Т.В., Титова Т.А., Погоріла О.І., Матвієць Л.Г., Хіміон Л.В., Ященко О.Б., Ситюк Т.О., Ткаченко В.І., Данилюк С.В., Климась І.В. Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря. Посібник. К., Видавничий дім “Заславський”.
 7. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Риков С.О., Шаргородська І.В.Медведовська Н.В. Актуальні питання офтальмології в практиці сімейного лікаря. Посібник. К., Видавничий дім “Заславський”.
 8. Матюха Л.Ф., Клименко Л.В., Процюк О.В., Титова Т.А., Романко М.І., Котик О.В.Ведення пацієнтів із порушеннями ритму і провідності лікарем загальної практики-сімейним лікарем. Методичні рекомендації. Наша родина плюс.
 9. Генофонд і здоров‘я: природний і штучний добір серед населення України: Монографія / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, Д.О. Микитенко, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, Л.Р. Педан, О.І. Максіян, О.П. Сизоненко, О.В. Коба, О.О. Полька, Н.Є. Горбань] – К.: Медінформ, 2015. – 263 с.
 10. Генофонд і здоров‘я: можливості сімейного лікаря в контексті профілактики захворювань / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, А.М. Приходько] – К.: Медінформ, 2012. – 70 с.
 11. Матюха Л. Ф., Медведовська Н.В., Якубовська І.А. Наукові інновації в практику первинної медичної допомоги. - Навчальний посібник. АНФ ГРУП, 2018, 486 стор.
 12. Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Клименко Л.В., та ін. Скринінг у первинній медичній допомозі. Клінічна настанова, заснована на доказах. АНФ ГРУП, 2018, 496 стор.
 1. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача. / Загальна ред. Лесовська С.Г., Матюха Л.Ф., Осташко С.І. - Київ: Українсько – Швейцарська програма «Здоров’матері та дитини»,  2012. – 128 с.
 2. Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільському населенню з застосуванням телемедичних технологій.  Мінцер О.П., Матюха Л.Ф., Царенко А.В., Сердюк В.Г. та ін. / Методичні рекомендації, 2012. – 31 с.
 3. Горачук В.В., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г.. Криштопа Б.П., Матюха Л.Ф. Орлова Н.М.. Карета О.О. Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я. / Методичні рекомендації, 2012. – 23 с. 

 

 

Деякі публікації

 1. Системный поход к больному: рефлексотерапия в практической деятельности семейных врачей. Коваленко О.Е., Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Худенко Л.И. Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи. / Збірник праць учасників Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора Є.Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні. – 2012. – С. 38 – 41.
 2. Матюха Л., Ткаченко В., Баширова О. Клінічний випадок мікстпаразитозу з ураженням органів дихання. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – № 3. – С. 32 – 35.
 3. Позалікарняна стафілококова пневмонія. Матюха Л., Ткаченко В., О. Маяцька  та ін. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. - № 4. – С. 46 – 52
 4. Тимченко О.І. Профілактика дії чинників навколишнього середовища на здоров’я за допомогою концентрату поліфенолів винограду „Еноант” / О.І. Тимченко, Н.В. Брезіцька, О.В. Процюк // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. – Вип. 59. – К., 2012. – С. 338 – 345.
 5. Популяційна частота вроджених вад розвитку новонароджених: внесок абортів за генетичними показаннями / [О.В. Линчак, О.В. Процюк, О.В. Сизоненко, О.І. Тимченко] // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. пр. – Вип. 23. – Київ-Луганськ, 2012. – С. 389 –
 6. Tymchenko O. Spontaneous and induced mutagenesis: the necessity and possibilities of its prevention with the grape polyphenolic concentrate Enoant / [ O. Tymchenko, N. Brezitska, O. Procyuk] // NATO Advanced Research Workshop “Advanced Bioactive Compounds Countering the Effects of Radiological, Chemical and Biological Agents”, Yalta, 2012. – Springer, Р. 191 – 200. (Канада).
 7. Врожденная патология новорожденных в Украине и ее профилактика / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, Э.М. Омельченко, О.В. Процюк, Т.М. Поканевич, В.А. Галаган, Е.А. Полька, О.В. Сизоненко, О.И. Максиян, Г.А. Качко,  Н.В. Позмогова, Л.Р. Педан] // Вестник КГМА. – 2013. – № 4 (І). – С. 17 –
 8. Врожденные пороки системы кровообращения среди новорожденных Украины / [О.В. Процюк, О.В. Линчак, Т.М. Поканевич, О.И. Тимченко] // Вопросы практической педиатрии. – 2013. – Т. 8, №. 3. – С. 8 –
 9. Вроджені вади розвитку у плодів, елімінованих за генетичними показаннями / [О.В. Сизоненко, О.В. Процюк, О.І. Максіян, О.В. Линчак, О.І. Тимченко] // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. пр. – Вип. 25. – Київ-Луганськ, 2013. – С. 443 – 453.
 10. Можливості первинної профілактики вродженої патології в рамках обов’язків держави та сімейного лікаря / [Н.Г. Гойда, О.В. Процюк, О.Б. Ященко, О.В. Линчак, О.І. Тимченко] // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – T. LXVII, Nr 2. – P. 176 – 179.
 11. Распространенность и факторы риска врожденных пороков развития новорожденных в Украине / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, Д.А. Микитенко, Э.М. Омельченко, Т.М. Поканевич, В.А. Галаган, Е.А. Полька, О.В. Сизоненко, О.И. Максиян, Г.А. Качко, Н.В. Позмогова, Л.Р. Педан] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2014. – № 4. – С. 39 – 43.
 12. Распространенность врожденной патологии органов пищеварения у новорожденных в Украине / [О.В. Процюк, О.В. Линчак, Т.М. Поканевич, О.И. Тимченко, О.И. Максиян, О.В. Сизоненко] // Дальневосточный медицинский журнал. – 2014. – № 3. – С. 58 – 61.
 13. Значение практических занятий в подготовке врачей по специальности «Сурдология» Косаковский А. Л., Шидловская Т. А., Кононов А.Е., Мощич А. П. Матеріали II науково-практичної конференції АДОУ. – Київ, 09 – 10 жовтня. – 2014. – С. 66 – 67.
 14. Врожденные пороки развития на территориях, загрязненных радионуклидами, вследствие аварии на ЧАЭС / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, Е.А. Полька, Ю.В. Бенедичук, А.В. Маринич] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2014. – Т. 54, № 5. – С. 507 – 521.
 15. Репродуктивное поведение женщин в Украине (срез 2012 г.) / [О.И. Тимченко, О.В. Линчак, О.В. Процюк, А.Д. Микитенко, О.П. Коба, О.В. Сизоненко, Г.А. Качко] // Вестник Витебского государственного медицинского университета – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 146 – 151.
 16. Частота та ймовірність деяких репродуктивних розладів у жінок, які мешкають у населених пунктах, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС / [О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, О.В. Процюк, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, О.О. Полька, Л.Р. Педан] // Журнал АМН України. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 240 – 251.
 17. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики – сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. – 2017. – № 3 (83). – С. 45-52.
 18. Н. В. Малютіна, І. І. Бабак, Л. В. Клименко, О. І. Погоріла. Актуальність симуляційних методів навчання на етапі післядипломної освіти випускників вищих медичних закладів. Здобутки клінічної та експериментальної медицини с. 82-88.
 19. Матюха Л.Ф., Матвієць Л.Г. Сучасні підходи до  надання  інтегрованої медичної допомоги на первинній ланці особам з групи ризику щодо залежності від психоактивних речовин. Сімейна медицина, 2019р.
 20. Колесник П. О., Харріс М., Матюха Л. Ф., Микита І. В. Организация работы службы первичной медицинской помощи. Подготовка кадров. Результаты последнего этапа международного курса «А В С» обучения молодых ученых ведению научных исследований в семейной медицине в Украине. Рецепт, 2020, том 23, № 4. – С. 521 – 531
 21. Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів Шекера О.Г., Матюха Л.Ф., Малютіна Н.В., Клименко Л.В., Туліка Т.І. Зб. наук. робіт НМАПО імені П.Л.Шупика. 2016. – Кн.1,Том. 1, С.594-600

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» заплановано на період 2018-2021 рр.

Науковий керівник теми НДР завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Л.Ф. Матюха (померла у 2021р.)

Відповідальна за наукову роботу кафедри та голова комісії з наукової роботи та інноваційної діяльності вченої ради Інституту сімейної медицини к. мед. н. доцент Л. В. Клименко

На сучасному етапі розвитку держави зусилля галузі охорони здоров’я спрямовано на реалізацію заходів з підвищення якості та забезпечення доступності надання лікувально-профілактичної допомоги. Найбільш пріоритетними завданнями залишаються: удосконалення профілактичної роботи шляхом поступової переорієнтації діяльності закладів на первинну медико-санітарну допомогу, збереження та відновлення здоров'я дорослого та дитячого населення.

Первинна медико-санітарна допомога є основною і найважливішою ланкою в організації охорони здоров'я населення. Вона надається переважно за територіальним принципом, тобто лікар загальної практики - сімейний лікар обслуговує певну кількість мешканців, що проживають на території, яка закріплена за ним.

В «Основах законодавства України про охорону здоров'я», прийнятих Верховною Радою ще у 1992 р., первинна медико-санітарна допомога трактується як основна частина медико-санітарної допомоги, що передбачає: консультацію лікаря; просту діагностику та лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи; направлення пацієнта для надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.

Основною метою реформування є наближення медичної допомоги до населення та підвищення якості медичної допомоги. Розпочата реформа передбачає обслуговування дитячого населення лікарями загальної практики й її потрібно аналізувати та вносити корективи. 

Видавнича діяльність:

За період 2013-2021 рр.  опубліковано:

За результатами  НДР:

 • успішно захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертації, які виконано під керівництвом проф. Матюхи Л.Ф. та 2 кандидатських роботи під керівництвом проф. Коваленко О. Є.;
 • успішно завершено 3 магістерських роботи (під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., проф. Коваленко О. Є., проф. Сіліної Т. М.);
 • опубліковано 195 друкованих робіт у вітчизняних наукових виданнях;
 • опубліковано 33 друкованих робіт у зарубіжних наукових виданнях, в тому числі 24 роботи у наукових виданнях, що входять в наукометричну базу Scopus;
 • зроблено 368 доповіді на вітчизняних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, семінарах, в тому числі і з міжнародною участю;
 • зроблено 14 доповідей на зарубіжних конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах;
 • одержано 8 патенти на корисну модель;
 • зроблено близько 30 впроваджень;
 • зроблено 14 нововведення;
 • В рамках ініціативно-пошукової НДР на кафедрі виконувались 10 досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та доктора медичних наук (7 - під керівництвом проф. Матюхи Л. Ф., 3 – під керівництвом проф. Коваленко О.Є., 2 – під керівництвом проф. Шекери О.Г.)

            За звітний період в рамках НДР НПП та аспірантами кафедри:

 • одержано 8 патенти на корисну модель;
 • опубліковано 75 роботи в наукометричних і фахових виданнях;
 • опубліковано 24 робіт у виданнях, що входять до бази SCOPUS
 • зроблено 368 доповіді, з них 14 – на міжнародних заходах закордоном;
 • зроблено 30 впроваджень в лікувальний і педагогічний процес.

 

Співробітниками кафедри зроблено близько 670 доповідей на конференціях з міжнародною участю, в тому числі 24 – на закордонних конференціях. 

На базі кафедри сімейної медицини та АПД виконано: 

Підготовлено 30 клінічних ординаторів. 

Захищено магістерські роботи:

 1. Орловська Наталія Вадимівна “Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Совгира Сергій Сергійович “Оптимізація реабілітації хворих та профілактики цереброваскулярних захворювань на первинні ланці медико-санітарної допомоги”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. Коваленко О.Є.
 3. Паламарчук Дарина Василівна “Профілактика розладів репродуктивного здоров’я дівчаток підліткового віку на первинній ланці”, термін виконання 2015-2016 рр. Науковий керівник - проф. СілінаТ.М. 

Захищено дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук:

 1. Якубовська Інесса Андріївна «Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння», 2014-2016рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Абраменко Володимир Валерійович “Діагностика та лікування дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи”, 2012-2016р. Науковий керівник - проф. Коваленко О.Є.
 3. Тиш Оріяна Богданівна «Стан мікробіоценозу бронхів та кишківника у пацієнтів молодого віку з інфекціями нижніх дихальних шляхів (прогноз, вторинна профілактика», 2015-2018рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 4. Мельник Дарина Вячеславівна «Медико-психологічні та епідеміологічні особливості виразкової хвороби 12-палої кишки у школярів: прогнозування та реабілітація», 2014-2017рр. Науковий керівник - проф. Шекера О.Г. 

Захищено дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії:

 1. Смаль Богдан Орестович “Ефективність навчальних методик для оптимізації контролю показників перебігу цукрового діабету 2 типу”, 2016-2020рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.

Виконуються дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії

1.Гончарук Олена Юріївна “Оптимізація комплексної терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією і ожирінням у практиці сімейного лікаря”, 2017-2021рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.

 1. Періг Юлія Степанівна “Медико-соціальне обгрунтування скринінгу залізодефіциту у підлітків”, 2018-2022рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 2. Заверуха Наталія Володимирівна “Оптимізація ведення пацієнтів з остеоартрозом та остеопорозом на первинній ланці медичної допомоги”, 2018-2022рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.
 3. Боюка Ольга Юріївна “Оптимізація скринінгу та ведення сімейним лікарем пацієнтів молодого віку з ожирінням 1-2 ступеню і порушенням ліпідного обміну”, 2019-2023рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф. 

Захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора медичних наук:

 1. Ціпоренко Сергій Юрійович “Удосконалення медичної допомоги чоловікам з хронічним запаленням урогенітального тракту в практиці сімейного лікаря”, 2018-2020рр. Науковий керівник - проф. Матюха Л.Ф.