Search

  

КОВАЛЕНКО Ольга Євгеніївна - доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

Лікар-невролог, лікар загальної практики та лікар-рефлексотерапевт вищих кваліфікаційних категорій. 

1985 рік - закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю “Лікувальна справа”.

1992-1994 – заочна аспірантура з неврології в Київському Інституті удосконалення лікарів (нині – НУОЗУ імені П.Л.Шупика)

2009 рік – отримала другу вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені Д. Драгоманова за спеціальністю «Психологія». 

Практичну діяльність розпочала з посади дільничого лікаря-спеціаліста військового шпиталя Казахської РСР, потім працювала терапевтом і після спеціалізації в Київському інституті удосконалення лікарів (КІУЛ) з неврології (1988) – неврологом в міській лікарні м. Донецька. В 1989 році отримала спеціалізацію в КІУВ з рефлексотерапії. З 1990 року і по червень 2012 р. працювала на кафедрі неврології і рефлексотерапії (раніше – Київський інститут удосконалення лікарів (КІУЛ), нині – НУОЗУ імені П. Л. Шупика), де розпочала трудовий стаж в якості старшого лаборанта кафедри в 1990 році. Після закінчення заочної аспірантури і захисту кандидатської дисертації під керівництвом д.м.н., професора Мачерет Є.Л. на тему «Використання лазеропунктури та мікроклімату «Біотрону» в лікуванні хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу» - кандидат медичних наук (1994) та асистент кафедри (1995). Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗУ імені П. Л. Шупика з 2000 р. Після захисту докторської дисертації за темою «Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-базилярному басейні при патології шийного відділу хребта», доктор медичних наук з 2007 року. Професор кафедри неврології і рефлексотерапії, як обрана за конкурсом з 2009 р. Присвоєно звання професора в 2010 році. З червня 2012 року – професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги. З 2007 по 2013 рр. обіймала посаду головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров‘я України зі спеціальності «Рефлексотерапія». В 2015 році отримала спеціалізацію зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина».

Основні напрямки науково-практичної діяльності - судинна патологія головного та спинного мозку (інсульти та їх наслідки, хронічна ішемія мозку, вертебрально-базилярна недостатність), вертеброгенні порушення нервової системи, вегетативна дисфункція, прогресуючі запальні захворювання нервової системи, наслідки черепно-мозкових вертебральних травм, проблеми болю, реабілітація в неврології, наукове обгрунтування ефектів акупунктури та споріднених методів при різних захворюваннях, оптимізація методології викладання сімейним лікарям в вищій школі та ін.

В основі лікувально-діагностичних заходів, що використовує та досліджує, пріоритетним є індивідуалізований підхід до стану здоров’я кожного хворого („Лікувати хворого, а не хворобу”), тому поряд з сучасним традиційним медикаментозним лікуванням хворих активно застосовує методи рефлексотерапії (голковколювання, лазеропунктуру тощо), що ґрунтуються на засадах Традиційної Китайської медицини. Свої наукові здобутки в цій області презентувала на багатьох конгресах світового рівня в Китаї, Японії, США, Канаді, Австралії, Південній Кореї, Болгарії, Німеччині.

Автор понад 600 публікацій, як наукового так і навчально-методичного характеру. Є співавтором 10 посібників, 3 монографій, 1 підручника, 12 методичних рекомендацій, має 12 деклараційних патентів на винахід та корисні моделі, авторське право на твір, а також рацпропозиції. Під її науковим керівництвом захищені й продовжують виконуватись 7 дисертаційних робіт.

Є членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Неврологія».

Є членом Вищої атестаційної комісії МОЗ України зі спеціальностей «неврологія», «рефлексотерапія».

Очолює Громадську організацію «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» («УАРМА»).

  

Сіліна Тетяна Миколаївна - доктор медичних наук, профессор, лікар акушер-гінеколог, лікар загальної практики – сімейний лікар. Професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л. Шупика.

У 1979 р. з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний інститут зі спеціальності «Лікувальна справа», в 1980 р. - інтернатуру з “Акушерства та гінекології”.

З 1980 р. працювала лікарем акушер-гінекологом у жіночій консультації  пологового будинку №4 м. Запоріжжя.

З 1982 р. – асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного інституту. З 1984 р. по 1989 р. - аспірант цієї кафедри. Кандидат медичних наук з 1991 р.

З 1987 р. по 1993 р. - старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького інституту удосконалення лікарів.

З 1993 р. по 1997 р. – старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету.

З 1997 р. по 2006 р. - доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ.

В 2005 р. захистила докторську дисертацію: «Вікові морфо-функціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті». Доктор медичних наук з 2005 р. З 2006 р. по 2010 р.- зав. кафедрою мікробіології, вірусології, імунології Запорізького державного медичного університету.

З 2010 р. по 2012 р. - професор кафедри імунології та біохімії Запорізького національного університету.

З 2013 р. - професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Автор понад 230 наукових та навчально-методичних робот, 3 авторських свідоцтв, 1 патенту, 3 інформаційних листів.

Брала участь у роботі міжнародних конгресів у Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Франції, Ізраїлю, Росії, у роботі спільного проекту ЮНІСЕФ та Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, у співпраці з Всеукраїнською Благодійною Організацією «Джей.Ес.Ай.-Україна» з удосконалення знань та навичок первинних медичних працівників з консультування пацієнтів щодо планування вагітності, безпечної вагітності та пологів, здоров’я матері та дитини.

Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Напрям наукової роботи — вивчення структурно-функціональної організації жіночих репродуктивних органів у віковому аспекті та під впливом ендо- і екзофакторів в асоціації з імуногенезом. Розробка діагностично-лікувальних, реабілітаційних та профілактичних напрямів надання акушерсько-гінекологічної  допомоги на первинному рівні.

Галушко Олександр Анатолійович

Доктор медичних наук, професор

Галушко Олександр Анатолійович у 1993 році закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після закінчення інтернатури в 1996-2009 роках працював лікарем-анестезіологом Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. Закінчив заочну аспірантуру при кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні».

З 2009 року працював асистентом, а з 2013 року – доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 2013 році Галушко О.А. призначений вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями «анестезіологія та інтенсивна терапія» та «акушерство і гінекологія».

У 2014 році отримав вчене звання доцента.

З 2015 по 2021 рік працював головою Комісії з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків хірургічного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті» і отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

З 2019 року – професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

У 2020 році отримав вчене звання професора.

З 2021 року – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Коло наукових інтересів Галушка Олександра Анатолійовича включає питання анестезії у хворих в поліклінічних умовах, проблеми інтенсивної терапії невідкладних станів, теоретичні й практичні аспекти інфузійної терапії.

Автор та співавтор: 330 наукових публікацій, серед яких – 6 навчально-методичних посібників, 7 розділів в підручниках і монографіях, 2 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листи та патенти України на корисну модель.

Матвієць Людмила Григорівна - кандидат медичних наук,  доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Лікар загальної практики-сімейної медицини вищої категорії, терапевт вищої категорії, психотерапевт вищої категорії.

Матвієць Л.Г. входить до складу групи експертів МОЗ України за напрямом «Психічне здоров’я».

Матвієць Л.Г. входить до складу мультидисциплiнарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами  «Опiоїди» (2020); «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стимуляторів за виключенням опіоїдів». (2021) 

Матвієць Л.Г. входить до складу експертів Департаменту  охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямком «Терапія. Загальна практика-сімейна медицина».

З 1975 по 1981 рік  навчалася в Вінницькому медичному інституті імені М.І.Пирогова, закінчила  за спеціальністю «лікувальна справа».

В 1982-2000 роках працювала в медичних закладах Макарівського району Київської області.

З 2000 по 2012 працювала  в поліклініці №3 Печерського району та  Київському міському центрі здоров’я.  

З листопада 2012 року працює в НМАПО імені П.Л.Шупика на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

В 2000 році отримала вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія»

В 2002 отримала спеціалізацію за фахом «Санологія» в НМАПО імені П.Л.Шупика. 

В 2005 в НМАПО імені П.Л.Шупика отримала спеціалізацію за фахом «Психіатрія»,  в 2009 набула фах «Психотерапія», а в 2012  також набула фах  «Загальна практика- сімейна медицина».

27.05.2014 року захистила дисертаційну роботу «Оптимізація комплексної реабілітації пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою  практиці сімейного лікаря із застосуванням психологічних методів» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина.

Є одноосібним автором 25 та співавтором понад 58 наукових праць.

В 2004  закінчила курс по Позитивній Психології,  Психотерапії, Транскультуральній Сімейній Психотерапії і Психосоматичній медицині при Міжрегіональній Академії управління персоналом Харківський інститут.

В 2010 році пройшла курс навчання на семінарі-тренінгу з розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, організований МОЗ України.

2 – 6 березня  2015 р., пройшла тренінг для тренерів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем в рамках проекту RESPECT «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та Всеукраїнської Мережі ЛЖВ. м. Київ.

В 2015 – 2016  роках проводила тренінги для лікарів загальної практики-сімейних лікарів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією//СНІДом сімейним лікарем» в 4-х областях України та м.Києві за програмою проекту «Покращення якості медичного обслуговування  ВІЛ-інфікованих пацієнтів  сімейними лікарями».

6 – 12 вересня, 2015 р. пройшла навчання на міжнародному  семінарі інституту відкритого суспільства в м.Зальцбург (Австрія) «Лідерство і просвітницька діяльність в сестринському догляді за хворим, які потребують паліативної допомоги».

В листопаді 2015 року пройшла курс Міжнародного тренінгу  інструкторів із запобігання та лікування посттравматичного стресового розладу «Основи запобігання та лікування посттравматичного стресового розладу», та проведенню тренінгів для лікарів та інших медичних працівників. м.Київ.

В 2017 році у м.Берлін пройшла курс професійного розвитку щодо вивчення досвіду Німеччини у впровадженні замісної підтримувальної терапії на первинній ланці медичної допомоги .

В 2018 року в м. Лондон  пройшла зарубіжне стажування  «Вивчення досвіду Великобританії  надання медичної допомоги та  ознайомлення з роллю і об’ємом  медичної допомоги, яка надається  на первинній ланці».

В 2019 році пройшла підготовку національних тренерів по лікуванню ВІЛ та наркотичної залежності в Україні  в Центрі передачі технологій роботи з мережею наркозалежних (АТТС) в Каліфорнійському університеті Сан Дієго та Каліфорнійському університеті Лос Анджелесу (Сполучені Штати Америки).

Матвієць Л.Г. активно займається впровадженням Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ на 2017-2021 роки шляхом впровадження надання медичних послуг замісної підтримувальної терапії людям, які вживають ін’єкційні наркотики, на первинній ланці медичної допомоги, а саме, проводить цикли ТУ «Надання інтегрованої допомоги пацієнтам з опіоїдної залежністю на первинній ланці медичної допомоги», семінари для сімейних лікарів  в центрах первинної медико-санітарної допомоги в межах України, в яких надаються інтегровані медичні послуги пацієнтам з наркозалежністю.

Є заступником Голови Правління Асоціації сімейних лікарів м. Києва і Київської області.

В 1986 році була нагороджена Грамотою Президії Верховної ради Української РСР за самовіддану роботу по ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції та усунення її наслідків.

 

БУХАНОВСЬКА Тетяна Миколаївна - кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр, лікар загальної практики – сімейний лікар. Доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

В 2000 р. з відзнакою закінчила Донецький державний медичний університет імені М. Горького (медичний факультет №1), спеціальність – «Лікувальна справа».

Після закінчення у 2001 р. інтернатури зі спеціальності «Педіатрія» до грудня 2007 р. працювала на різних посадах в КМУ «Міське медичне територіальне педіатричне об'єднання» м. Макіївки Донецької області: дільничний лікар-педіатр, лікар алерголог-пульмонолог пульмонологічного відділення, завідувачка пульмонологічним відділенням, завідувачка поліклінікою, заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи.

З 2007 р. по 2010 р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва при ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Після закінчення аспірантури працювала в ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» науковим співробітником відділення охорони здоров’я матері та дитини.

Протягом лютого 2008 р. – червня 2009 р. працювала в ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» на посаді асистента кафедри загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології.

В 2011 р. в спецраді Д 26.613.07 при НУОЗУ імені П. Л. Шупика захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі збереження та поліпшення здоров’я школярів великого промислового міста» за спеціальністю 14.02.03 – “Соціальна медицина”.

З вересня 2012 р. асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П.Л. Шупика, а з лютого 2015 р. – доцент кафедри.

В 2019 р. отримала вчене звання доцента.

Спеціалізація: «Організація та управління охороною здоров’я», «Загальна практика – сімейна медицина», «Педіатрія».

Автор і співавтор 93 наукових публікацій.

Розділи в монографіях:

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2008 рік – К., 2009. Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Кіровоградська область. Бенет М.В., Бухановська Т.М. – С.202-204.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Чернігівська область. Ященко В.І., Бухановська Т.М. – С.257-261.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2008 рік – К., 2009.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Кіровоградська область. Бенет М.В., Бухановська Т.М. – С.266-272.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Чернігівська область. Ященко В.І., Бухановська Т.М. – С.357-371.

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2008; за ред. В.М.Князевича, Г.О.Слабкого. – К., 2009. Авторський колектив: Айстраханов Д.Д., Бухановська Т.М., Валієв О.А., Волинкін І.І., Дудіна О.О., Євсєєв В.І., Єльчиць Т.В., Істомін С.В., Карамзина Л.А., Киричук І.М., Князевич В.М., Кондратюк Н.Ю., Кривенко Є.М., Кризина Н.П., Кульчицька Т.К., Курчатов Г.В., Макеєв С.Л., Олійник Ю.М., Ринда Ф.П., Ситенко О.Р., Слабкий В.Г., Слабкий Г.О., Фісуненко Н.П., Ципко М.І., Чепелевська Л.А., Шпита О.О., Шевченко М.В., Ярош Н.П.

Цукровий діабет – С.52-54

Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини – С.51-52

Здоров’я дітей та молоді – С.27-30

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік / за ред. З.М.Митника / – К., 2010.

Діяльність служби охорони матері і дитини в Україні.  Дудіна О.О., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Лізунова Г.І., Бухановська Т.М. – С.210-238.

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2010; за ред. І.М.Ємця, Г.О.Слабкого. – К., 2011. – 163 с. Авторський колектив: Аксенова В.І., Бойко В.Я., Бедний В.В., Бухановська Т.М., Волинкін І.І., Дудіна О.О., Єльчиць Т.В., Заглада О.О., Збітнева С.В., Істомін С.В., Карамзина Л.А., Кондратюк Н.Ю., Крапівіна А.А., Кривенко Є.М., Кризина Н.П., Курчатов Г.В., Кучеренко Н.Т., Лізунова Г.І., Медведовська Н.В., Михайленко П.М., Піскун В.Ф., Ринда Ф.П., Русняк В.А., Ситенко О.Р., Смірнова Т.М., Слабкий В.Г., Ціборовський О.М., Ципко М.І., Чепелевська Л.А., Шевченко М.В., Шпак Г.В., Ярош Н.П., Ященко Ю.Б., Андрейчин Л.В., Волошина Ю.В.Цукровий діабет – С.71-74

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2010 рік – К., 2011.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Вінницька область. Діденко Л.О., Бухановська Т.М.– С.229-233.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Сумська область. Павлюк П.О., Бухановська Т.М. – С.253-258.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2010 рік – К., 2011.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Вінницька область. Діденко Л.О., Бухановська Т.М. – С.268-275.

Аналітичний розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Сумська область. Павлюк П.О., Бухановська Т.М. – С.440-445.

Аналіз діяльності служби охорони матері та дитини в Україні. Дудіна О.О., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О., Лізунова Г.І., Бухановська Т.М., Осташко С.І. – С.118-149.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2011 рік / За ред.. Р.В. Богатирьової. – К., 2012.

Характеристика стану здоров’я дитячого населення України. Бухановська Т.М., Габорець Ю.Б., Андрейчин Л.В., Матвієнко І.М. – С. 65-80.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Одеська область. Бортко М.П., Бухановська Т.М. – С. 322-333.

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Миколаївська область. Хотіна С.Г., Бухановська Т.М. – С. 315-322.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я  України. 2011 рік  /  за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2012.

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Одеська область. Бортко М.П., Бухановська Т.М. – С. 420-431

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я. Миколаївська область. Хотіна С.Г., Бухановська Т.М. – С. 410-419

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації». 2002-2011 / МОЗ України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»; за ред. Р.О. Моісеєнко, Г.О. Слабкого – К., 2012.

Цукровий діабет. Бухановська Т.М., Кризина Н.П. – С. 106-110

Збереження здоров’я в старості. Бухановська Т.М., Киричук І.М. – С. 71-75

Методичні рекомендації:

Критерії класифікації закладів охорони здоров’я за рівнями надання медичної допомоги. Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров’я України – К. : МОЗ України, 2010. – 24 с.  Слабкий Г. О., Лехан В. М., Лисак В. П., Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Бойко В.Я., Пархоменко Г.Я., Валієв О.А., Бухановська Т.М.

Процюк Ольга Вікторівна – доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

У 2001 р. з відзнакою закінчила медичний факультет НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2002 р. пройшла інтернатуру за фахом «Терапія» (кафедра сімейної медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика).>

З 2002 р. по 2012 р. працювала лікарем - ендокринологом у відділенні медичної генетики та планування сім’ї Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини.

У 2003 р. пройшла спеціалізацію за фахом «Ендокринологія», у 2004р. – «Медична генетика».

У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених та репродуктивних порушень» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук .

З 2012 р. – асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, у 2014 – 2020 рр. доцент кафедри, з січня 2021 р. переведена на посаду професора.

У 2014 р. отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», у 2015 р. – за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

У 2017 р. захистила дисертацію на тему «Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики вродженої патології при наданні первинної медико-санітарної допомоги» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина, 03.00.15 – генетика (медичні науки).

У 2019р. – доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Лікар-ендокринолог І категорії.

Автор понад 60 наукових публікацій.