Search

 

КОНОНОВ Олександр Євгенович - кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

Лікар оториноларинголог вищої категорії.

Загальна кількість друкованих робіт 34, з них – 7 статей в наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України (з них – 4 – після захисту дисертаційної роботи), 2 статті в інших наукових виданнях України, 2 статті навчально-методичного характеру, 5 статей в журналах, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 14 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, є співавтором 1 методичних рекомендацій, 2-х навчально-методичних посібників, та 1 навчального посібника. 

В 1998 році закінчив медичний факультет Донецького державного медичного університету імені М. Горького. 

В 2000 році закінчив інтернатуру за фахом  “Оториноларингологія”. 

З 2000 по 2011 роки працював оториноларингологом в міськой лікарні № 9 м. Маріуполя. 

В 2002 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Основи пластичної, естетичної та реконструктивної хірургії» на кафедрі пластичної та реконструктивної хірургії. 

З 2006 по 2010 роки навчався в заочній аспірантурі на кафедрі оториноларингології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького. 

В 2006 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Основи озонотерапії» Одеському державному медичному університеті. 

В 2009 році навчався на курсах спеціалізації з сурдології на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗУ імені  П. Л. Шупика. 

В 2010 році навчався на циклі тематичного удосконалення «Фоніатрія» на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

В 2011 році навчався на курсах спеціалізації з дитячої оториноларингології на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

В 2011 році захистив дисертацію на тему: «Клініко-аудіологічна характеристика слухових порушень у робітників «шумових» професій судноремонтного виробництва». 

3 2011 по 2012 роки працював асистентом кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

3 2013 року асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУімені П. Л. Шупика. 

3 2016 року доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика. 

В 2019 році отримав звання доцента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.