Search

Погоріла Оксана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 1998 році закінчила Київський Національний університет імені акад. О.О.Богомольця, факультет «Лікувальна справа».

З серпня 1998 року по червень 1999 рік перебувала в інтернатурі на базі Черкаської обласної клінічної лікарні.

У 1999 р. вступила до клінічної ординатури на кафедру гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика. У вересні 2001 року отримала свідоцтво про проходження повного курсу підготовки у клінічній ординатурі за спеціальністю «Гематологія та трансфузіологія».

З грудня 2000 року працювала на посаді чергового лікаря-гематолога гематологічного відділення КООД. З жовтня 2001 року була прийнята на роботу лікарем-гематологом черговим гематологічного відділення КООД та лікарем-гематологом поліклініки. З 11.02.03 року працювала лікарем-гематологом гематологічного відділення Київського обласного онкологічного диспансеру.

З 01.12.2005 по 31.10.2008 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 01.12.2005 р. працювала в КЗКОР «Київський обласний онкологічний диспансер» на посаді лікаря-гематолога (чергового) гематологічного відділення.

За час роботи постійно підвищувала свій рівень кваліфікації, перебувала на курсах післядипломної освіти: 29.03.2012 присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Гематологія». Має спеціалізацію з фаху «Загальна практика - сімейна медицина».

У грудні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-гематологічні та імунологічні особливості у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями».

Автор та співавтор понад 30 наукових публікацій.