Search

ОСНОВНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК КАФЕДРИ

Удосконалення методів первинної профілактики основних  стоматологічних захворювань у дітей, спрямованих на збереження та зміцнення стоматологічного здоров’я підростаючого покоління.

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА

 • 1978-1981рр. - Стоматологічні захворювання та їх зв’язок з патологією внутрішніх органів
 • 1982-1985рр. - Особливості клініки, діагностики і лікування захворювань порожнини рота у дітей у зв'язку з акселерацією
 • 1986-1990рр. - Оцінка вікових особливостей органів порожнини рота та стоматологічних захворювань у дітей в динаміці з 7 до 11 років
 • 1991-1995рр. - Діагностика, імунотерапія та імунопрофілактика стоматологічних захворювань у дітей, що проходять на фоні імунодефіциту
 • 1996-2000рр. - Рівень стоматологічного здоров'я: методи визначення та корекції
 • 2003-2007рр. - Методологічні підходи і критерії оцінки стоматологічного здоров'я України
 • 2008-2013 рр. - Первинна профілактика в корекції рівня стоматологічного здоров’я дітей: методологія і методи
 • 2013-2017 рр. - Вивчення факторів ризику стоматологічних захворювань у дітей і осіб молодого віку та розробка профілактичних і лікувальних програм
 • 2018-2022рр. виконується - Сучасні аспекти діагностики, прогнозування, профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей та підлітків
 1. Антонова Н.М. Диференційовані  підходи до діагностики та лікування моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота у дітей.- Участь у науково-практичній конференції молодих вчених НМАПО  «Актуальні питання медицини в науковій та практичній діяльності молодих вчених». – Київ. - 25.04.2012.
 2. Антонова Н.М. Компютерна програма діагностики та лікування  моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота різної ступнені тяжкості. - Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію». – Київ. -10 лютого 2012.
 3. Марченко О.А. Застосування фотодинамічної терапії для лікування запальних процесів пародонта у дітей. - Участь у науково-практичній конференції молодих вчених НМАПО  «Актуальні питання медицини в науковій та практичній діяльності молодих вчених». – Київ. - 25.04.2012.
 4. Савичук Н.О., Марченко О.А.  Сучасні підходи до лікування запальних захворювань тканин пародонта у дітей. - Науково-практичний семінар ГУОЗ м. Києва. - 24.05.2012.
 5. Савичук Н.О., Марченко О.А. Діагностика захворювань тканин пародонта у дітей. -  Науково-практичний семінар ГУОЗ м. Києва. - 24.11.2011.

ПЕРЕЛІК Наукових та навчально-методичних праць співробітників кафедри опублікованих у 2018 - 2021 році

 1. Dragomiretska Nataliya V., Babov Konstantin D., Gushcha Sergey G., Zabolotna Irina B., Plakida Alexander L., Izha Anna N., Babova Irina K., Nasibullin  Boris A., Trubka  Irina A. /Application of mineral waters in the complex treatment of patients with gastroesophageal reflux disease//Minerva Gastroenterologica e Dietologica 2020 September;66(3):225-37 DOI: 23736/S1121-421X.20.02601-X
 2. Trubka Iryna. Natural factors as prophylactics of major dental diseases in children/ Savychuk Natalia, Khodzinska Iryna, Gushcha Sergey, Udod Oleksandr, Korniienko Larysa// Balneo Research Journal.-2019.- Vol.10.-No.4, p: 433–439. DOI:http://dx.doi.org/10.12680/ balneo.2019.277
 3. Вороненко Ю.В.,Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні:аналіз основних показників діяльності за 2019 рік: довідник./Ю.В. Вороненко, І.П. Мазур, О.В. Павленко О.В. – Кропивницький: Поліум, 2020.-92 с.
 4. Клименко В.І., Трубка І.О., Смірнова І.В. Організація профілактики поширених хвороб порожнини рота на первинному рівні серед населення працездатного віку Методичні рекомендацї (152.15/408.15).- Київ 2015.-32 с
 5. Корнієнко Л.В., Трубка І.О.  Прояви ентеровірусної інфекції порожнині рота у дітей / Матеріали Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної стоматології» присвяченої 100 річчю стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця: 18-19 березня 2021.-с.126-129
 1. Свідотство про реєстрацію авторського права №40892 від 10.11.2011 «Діагностика та лікування моно- та асоційованих форм гострого герпесу порожнини рота у дітей» заявка УКР патент: рішення про регістрацію від 07.09.11р. №41089.
 2. Трубка І.О., Спосіб лікування червоного плескатого лишаю  слизової оболонки порожнини рота.-м. Київ.-2011.- №66 -3с
 3. Патент на корисну модель. №65789 UA  МПК А61 К6/00  Спосіб лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту Трубка І. О., 12.12.2011 Бюл. №23 2011.
 4. Патент на корисну модель (UA) 99537 МПК А 61D 99/00 Спосіб відтворення карієсу на експериментальної моделі щурів Трубка І.О., Савичук Н.О., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., Гуща С.Г., Олешко О.Я., Насібуллін Б.А. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика/ Заяв.№u2014 13591 25.12.2014 Опубл. 10.06.2015 Бюл.№11.
 5. Патент на корисну модель (UA) 105495 МПК А61С 19/06 (2006.01) Спосіб відтворення карієсу та гінгівіту на експериментальній моделі у щурів. Трубка І.О., Савичук Н.О., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., Гуща С.Г., Олешко О.Я., Насібуллін Б.А. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика/ Заяв.№u2015 08309 25.08.2015 Опубл. 25.03.2016 Бюл.№6.
 6. ПАТЕНТ НА ВИНАХІД (UA) 112012 С2 МПК G09B 23/28 A61P 1/02 Спосіб відтворення карієсу на експериментальної моделі щурів Трубка І.О., Савичук Н.О., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., Гуща С.Г., Олешко О.Я., Насібуллін Б.А. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика/ Заяв a 2014 13705 22.12.2014 Опубл. 11.07.2016 Бюл.№13.
 7. ПАТЕНТ НА ВИНАХІД (UA) 113574 С2 МПК A61D 99/00 A61K 6/00 G09B 23/28  A61P 1/02 A61P 31/04 Спосіб відтворення карієсу зубів та гінгівіту на експериментальній моделі у щурів  Трубка І.О., Савичук Н.О., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., Гуща С.Г., Олешко О.Я., Насібуллін Б.А. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика/ Заяв  a 2015 07289 20.07.2015  Опубл. 10.02.2017 Бюл.№3.