Search

 

Адреса електронної почти:  kaf_sdv@ukr.net, irinatsiganko@ukr.net

Освіта: Вища медична .

З 2007 р. по 2012р.– навчалась  на стоматологічному факультеті Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Отимала сертифікат лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія».

З 2012 р. по 2014 р. – навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія»: очна частина на базі Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика; заочна – у Новоград-Волинському медичному стоматологічному об’єднанні Житомирської ОДА.

З 2014 р. по 2016 р. –навчалась в клінічній одинатурі на кафедрі стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Стоматологія».

В грудні 2016 року вступила на навчання в аспірантуру (очна вечірня форма), затвердила індивідуальний план аспіранта та тему дисертаційного дослідження « Стан стоматологічного здоров’я у дітей з недосконалим остеогенезом та шляхи корекції» ( Витяг з протоколу №1 засідання Вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика від 18 січня 2017р.). На даний момент закінчується другий  розділ дисертаційної роботи.

З вересня 2016 року по червень 2017 року працювала на посаді асистента кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика по строковому трудовому договору.

З вересня 2017 року по червень 2018 року працювала на посаді асистента кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика по строковому трудовому договору.

З вересня 2018 прийнята на посаду  асистента кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика до проходження конкурсу, де працюю по сьогоднішній день.

Кваліфікація: Лікар-стоматолог другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Стоматологія»; лікар-стоматолог дитячий спеціаліст за спеціальністю «Дитяча стоматологія».

Професійна діяльність: Загальний лікарський стаж роботи - 7 років.

Виконую  лікувальну  та  консультативну роботу з слухачами циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації та інтернами  на клінічних  базах  кафедри. Навчалась на циклі спеціалізації «Дитяча стоматологія» 2016р.; пройшла навчання на тренінгу «Реєстрація в сучасних міжнародних науко метричних базах Google Scholar та Research Gate» ; брала  участь у міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в ендодонтії» (м. Київ); організація та участь у Міжнародному стоматологічному конгресі м. Київ.

 Приймаю активну участь у роботі постійно-діючого науково-практичного  семінару  «Школи дитячого  стоматолога», план роботи якого затверджений  Департаментом охорони здоров’я  Київської  міської державної адміністрації.

Наукова діяльність:  навчання в аспірантурі (очна, вечірня форма навчання) 2016-2020 рр. тема дисертаційної роботи «Стан стоматологічного здоров’я у дітей з недосконалим остеогенезом та шляхи корекції» за спеціальністю – 14.01.22 – стоматологія.    Опубліковано 10 публікацій.

Викладацька діяльність: Педагогічний стаж складає –3 роки. Виконую  обов’язки куратора циклу стажування «Дитяча стоматологія» та тематичного удосконалення. Проводжу семінарські та практичні заняття з слухачами циклів, які проводяться на кафедрі.

Додаткова інформація: На кафедрі проводжу майстер-класи:

- «Кофердам – гарантія успіху та необхідних умов праці»

- «Cavitron – професійна гігієна порожнини рота у дітей».

Беру участь у всіх заходах, які організовує і проводить кафедра стоматології дитячого віку, Інститут стоматології, НМАПО імені П. Л. Шупика.