Search

Захищені на кафедрі дисертаційні роботи в 2003-2021 рр.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

АСПІРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Новікова Марина

Анатоліївна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Діагностика і оцінка ефективності лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2001  р.

2

Сандига Лариса

Григорівна

 

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Первинна профілактика запальних захворювань пародонта у жінок з фізіологічним та ускладненим перебігом вагітності

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2001    р.

3

Тилигузова Наталія

Андріївна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обгрунтування дифференци-рованного застосування препаратів-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральним гінгівітом і генерали-ваним пародонтитом

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2002    р.

4

Погребняк Ганна Віталіївна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізован-ному пародонтиті у жінок з посткастрацій-ним синдромом та шляхи його корекції (експерімен-тально-клінічне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2004 р.

5

Коритнюк Олексій Ярославович

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Застосування пародонтальних плівок з метронідахолом і міконазолом для лікуванняі захворювань пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2005р.

6

Липовченко Олена Віталіївна

 

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клінічна ефективність! Застосування вітамінно-мінерального комплексу та остеопластіческого матеріалу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2005 р.

7

Копчак Оксана Вікторівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2006 р.

8

Решетняк Ольга Вікторівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Лікування Candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2008 р.

9

Салівон Валентина Петрівна

пошу-кач

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обгрунтування захворювань пародонту у моряків

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2008 р.

10

Халілі Джафар

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-експеримен-тальне обґрунтування використання фторидів при лікуванні генералізованого пародонтиту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2009 р.

11

Дзицюк Тетяна Іванівна

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Вплив ремінералізую-чого потенціалу ротової рідини на крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозит-них матеріалів

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2010 р.

               

12

Цецура Наталія

Володими-рівна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Диференційовані підходи до запобігання ускладнень у перебігу генералізованих захворювань тканин пародонта при різних формах 10ревматоїдного артриту

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2011    р.

13

Савченко Микола Вікторович

очний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обгрунтування дифференциро-ванного підходу до стоматоло-гической реабілітації у пацієнтів із захворюваннями ШКТ

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2014р.

14

Волінська Тамара Борисівна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Оптимізація комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит I та II супеня із застосуванням магніто-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичним препаратом

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2014р.

15

ГОРГоль Костянтин Олегович

очно денний аспірант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

очно денний аспірант

Білоклицька Г.Ф

захищена у 2021

Годована Олеся Іванівна

пошукач

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Диференційна корекція глікозаміноглікагів альвеолярної кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з проявами системної остеопенії

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2016    р.

Браун

Юлія Евгеніївна

 

аспірант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Оптимізація хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням емалевих матричних протеїнів і лазерного випромінювання

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2017 р.

Копчак Оксана Вікторівна

доцент кафедри

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології.

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2018 р.

Павленко Елла Михайлівна

асистент

кафедри

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Особливості стоматологіч-ного статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних заходів

Білоклицька Г.Ф.

захищена

у 2018 р.
Захищені на кафедрі магістерські роботи в 2003-2016 рр.
 

ПІБ

Спеціаль-ність,
код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

1

Халілі Джафар

Стомато-логія

14.01.22

Дослідження впливу фторидів на процеси обміну і тканини пародонту у тварин в експерименті

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2006 р.

2

Анас Рагаб Мофтах Ельхаратхи

Стомато-логія

14.01.22

Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору средств индивидуальной гигиены полости рта

Білоклицька Г.Ф.

захищена у 2016 р.

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ АСПІРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ 

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

2

Афанасенко Катерина Юріївна

заоч-ний аспі-рант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-лабораторне обґрунтування застосування пародонтальної плівки з глікозаміноглі-каном у етіотропному лікуванні хворих на генералізований пародонтит

Білоклицька Г.Ф.

пройшла   оприлюднення на спільному засіданні кафедри терапевтичної стоматології, між кафедральному семінарі профільних кафедр ІС НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2015 р

8

Погребняк Ганна Віталіївна

доцент

докторська

Стомато-логія

14.01.22

Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань пародонта у осіб з різними варіантами метаболічного синдрому (клініко-експериментальне дослідження)

Білоклицька Г.Ф.

виконується

ПІБ

Вико-навець

Докт/

канд

Спеціаль-ність,

код

Назва

ПІБ керівника

Стан виконан-ня

4

Турянська Наталія Ігорівна

очно денний аспірант

 

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні хвороб твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

5

Ковальова Маріна Анатоліївна

очно денний аспірант

 

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Особливості перебігу, діагностики та профілактики гіперестезії твердих тканин зубів у хворих з порушенням функції щитоподібної залози

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

6

В’яла Світлана

Юріївна

заочний аспірант

канди-дацька

Стомато-логія

14.01.22

Нові підходи до консервативного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з цукровим діабетом І і ІІ типу

Білоклицька Г.Ф.

викону-ється

 1. В експерименті на тваринах вивчено вплив оваріоектомії на стан кісткової тканини і тканин пародонта у щурів.
 2. Досліджено показники метаболічної системи регуляції кислотно-лужної рівноваги, перекисного окислення ліпідів, мінерального обміну і обміну оксиду азоту в ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит жінок з посткастраційним синдромом.
 3. Визначено структура захворюваності на генералізовані захворювання пародонту у жінок з посткастраційним синдромом.
 4. Розроблено показання до місцевого і загального використання коректорів кислотно-лужної рівноваги у жінок з посткастраційним синдромом, хворих на генералізований пародонтит.
 5. Впроваджено методики лікування хворих на генералізований пародонтит  жінок з посткастраційним синдромом із застосуванням препаратів – коректорів кислотно-лужної рівноваги в залежності від тяжкості перебігу генералізованого пародонтиту  і тривалості посткастраційного синдрому.
 6. Розроблено спосіб моделювання захворювання тканин пародонту у тварин.
 7. Розроблено спосіб корекції метаболічних порушень в пародонті та в кістковій тканині скелета у тварин після оваріектомії.
 8. Вивчено на експериментальній моделі пародонтиту вплив вітамінів, мінеральних з'єднань і вітамінно-мінерального комплексу на показники метаболічної системи регуляції кислотно-лужної рівноваги і стан альвеолярних відростків щелеп щурів.
 9. Вивчено клінічну ефективність і механізм дії антимікробного препарату "Себідин" при його використанні в комплексному лікуванні хворих на запальні та запально-дистрофічні захворювання тканин пародонта.
 10. Визначено клінічну ефективність поєднаного застосування в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня комплексу вітамінів і мікроелементів в найближчі і віддалені терміни спостереження.
 11. Оцінено вплив поєднаного застосування в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня комплексу вітамінів і мікроелементів на показники кислотно-лужного гомеостазу і перекисного окислення ліпідів.
 12. Вивчено вплив на процеси репаративной регенерації в тканинах пародонту нового вітчизняного композиційного матеріалу -  "Остеоапатит керамічний" ("ОК-015") при його використанні під час клаптевих операцій на тканинах пародонта.
 13. Розроблено практичні рекомендації по використанню комплексного підходу до лікування хворих на генералізований пародонтит I, I - II і II - III ступеня, що включає пероральне застосування комплексу вітамінів і мікроелементів, консервативні і хірургічні методи місцевого лікування із застосуванням "Віти-полівітамінної", антисептика "Себідин" і остеопластичного матеріалу "ОК-015".
 14. Розроблено методи діагностики стану кандидоносійства та кандидозу слизової оболонки ротової порожнини у жінок, які страждають на хронічну урогенітальну патологію.
 15. Розроблено диференційовані схеми лікування кандидозного стоматиту у жінок на тлі хронічної урогенітальної патології.
 16. Розроблено спосіб оцінки ефективності лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, в основі якого лежить капіляроскопія.
 17. Розроблено спосіб лікування генералізованого пародонтиту завдяки використанню магнітотерапії та альфакальцидолу.
 18. Розроблено спосіб шинування рухомих зубів та відновлення включених дефектів зубних рядів.
 19. Вивчено структуру стоматологічної захворюваності у хворих на  гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.
 20. Виявлено особливості клінічних проявів гіперестезії твердих тканин зубів при некаріозних ураженнях і генерализованному пародонтиті  у хворих з гастроезофагеально рефлюксною хворобою.
 21. Досліджено особливості кислотно-лужного гомеостазу і мінерального обміну у хворих з гіперестезією твердих тканин зубів різного походження на фоні гастроэзофагеальної рефлюксної хвороби.
 22. Вивчено ефективність нового підходу до лікування гіперестезії твердих тканин зубів різного походження у хворих на гастроэзофагеальну рефлюксну хворобу.
 23. Розроблено патогенетично обгрунтовані схеми комплексного лікування гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу, у яких гіперестезія дентину стала наслідком рецесії ясен, що має місце при генерализованому пародонтиті різного ступеня тяжкості.
 24. Оцінено найближчі та віддалені результати лікування гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта.
 25. Оцінено вплив ремінералізуючого потенціалу ротової рідини на крайове прилягання реставрацій, виконаних з нанокомпозитних матеріалів.
 26. Патогенетично обґрунтовано терапевтичну ефективність використання лікувально-профілактичного гігієнічного  комплексу Colgate: зубна паста "Total", ополіскувач  порожнини рота "Plax комплексний захист" і зубна щітка "3600 усебічне чищення" при проведенні пародонтологічного лікування (фаза І).
 27. Розроблено патогенетично обгрунтовані схеми комплексного лікування гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу, у яких була виявлена втрата твердих тканин зуба, що стала наслідком розвитку ерозії емалі, патологічної стертості, клиноподібного дефекту.
 28. Розроблено алгоритм використання професійної і зубної десенситайзерних паст Sensitive Pro-Relief (Colgate) для лікування  гіперестезії твердих тканин зубів у хворих на гастроезофагеально рефлюксну хворобу.
 29. Вивчено розповсюдженість і особливості перебігу гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта.
 30. Вивчено структурні особливості твердих тканин зубів у пацієнтів з гіперестезію дентину, яка виникла на фоні захворювань пародонта.
 31. Досліджено мінеральний обмін в ротовій рідині та поверхневих шарах оголеного дентину при захворюваннях пародонта та з’ясувати його значення у розвитку гіперестезії дентину.
 32. Вивчено вплив структурно-функціонального стану кісткової тканини та його змін під час вагітності та лактації на виникнення та прогресування гіперестезії на тлі захворювань пародонта.
 33. Розроблено патогенетично спрямовані схеми комплексного лікування гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від ступеня тяжкості та особливостей її перебігу.
 34. Вивчено комплекс порушень в метаболічній системі регуляції кислотно-лужного гомеостазу в порожнині рота при загостреному перебігу генералізованого пародонтиту.
 35. Вивчено патогенетичні механізми впливу препарату «Генгігель», виробництва фірми Ricerfarma srl (Італія), на проникність мікросудин,  міжклітинну речовину і колагенові волокона, регенерацію тканин пародонта.
 36. Розроблено метод лікування хворих на генералізовані захворювання тканин пародонта із використанням препарату «Генгігель»,  виробництва фірми Ricerfarma srl (Італія).
 37. Патогенетично обгрунтовано лікувально-профілактичну ефективність використання інноваційної зубної щітки "3600 усебічне чищення" (Сolgate) у хворих на генералізовані  захворювання  пародонту.
 38. Патогенетично обгрунтовано  ефективність використання гігієнічного ліковано-профілактичного комплексу "Colgate Total Pro "Здоров'я ясен" на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту.
 39. Патогенетично обгрунтовано лікувально-профілактичну ефективність використання зубної щітки нового покоління ("Шовкові нитки", Colgate) у хворих з загостреним перебігом генералізованого пародонтиту.
 40. Доведена висока терапевтична ефективність кругової методики ін’єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми при проведенні PRP-терапії хворим на генералізований пародонти, яка забезпечує більш швидке отримання стійкої ремісії у перебігу захворювання та скорочує кількість відвідувань лікаря.
 41. Доведений стійкий ефект з вираженою ремісією при введенні в пародонтальну кишеню пародонтальних плівок на основі глюкозаміноглікана хворим на генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу на етапі реабілітації.
 42. Доведена наявність прямої дії Emdogain з додатковими складовими на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку здухвинної кістки людини в результаті експериментального дослідження ex vivo.
 43. Доведено підвищення специфічної щільності багатошарових колоній і наявність остеоіндуктивних властивостей у тканинах пародонта під впливом Emdogain.
 44. Показані особливості клінічного перебігу з індивідуальними підходами до лікування генералізованого пародонтиту у хворих з порушенням ендотеліальної дисфункції при серцево-судинних захворюваннях.
 45. Розроблено спосіб оцінки концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми та визначення оптимального об’єму ін’єкційного введення плазми для лікування та профілактики стоматологічних захворювань.
 46. Розроблено спосіб отримання збагаченої тромбоцитами плазми з венозної крові.
 47. Доведено, що табакокуріння відноситься до чинників ризику виникнення і розвитку запально-дистрофічних захворювань пародонту.
 48. Доведено в осіб молодого віку (18-25 років) наявність взаємозв’язку між основними стоматологічними захворюваннями і генетичними маркерами.
 49. Встановлено залежність клінічних проявів катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту від індивідуального варіанту генетичного профілю на підставі поліморфізму D/D гена АСЕ, A/A гена TNF - a або T/T гена eNOS; I/I гена АСЕ, G/G гена TNF - a або G/G гена eNOS;  I/D гена АСЕ, G/A гена TNF - a або G/T гена eNOS.
 50. Наявність в буккальному епітелії у осіб молодого віку певних поліморфних варіантів і комбінацій генів MMP 20, KLK 4 і ENAM має прогностичне значення в розвитку ерозій зубів ще на доклінічному етапі як на тлі гінгівіту, так і на тлі здорового пародонту, що дозволить своєчасно формувати групи ризику з метою проведення превентивних втручань.

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

ІНСТИТУТУ СТОМАТОЛОГІЇ НМАПО імені П. Л. ШУПИКА

виконує ініціативно-пошукову НДР на тему: «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» (номер держреєстрації № № 0117U002465; термін виконання 2017-2021 рр). 

В результаті виконання фрагменту НДР 2017 року проведений ретроспективний аналіз медичної документації міської студентської поліклініки м. Києва за 2011-2017 рр. показав необхідність підвищення якості діагностичних міроприємств, направлених на виявлення захворювань тканин пародонта під час проведення планових стоматологічних профілактичних оглядів студентської молоді.

При пародонтологічному обстеженні молоді (18–25 років) встановлена висока поширеність запальних захворювань пародонту (70,71%), серед яких хронічний катаральний гінгівіт діагностований в 36,36%, а генералізований пародонтит, початково - I ступеня, в 63,64%.

Профілактичний огляд пацієнтів міста Києва і Київської області з метою визначення їх пародонтального статусу із заповненням карти пародонтологічного обстеження встановив серед пацієнтів молодого віку наявність гінгівіту - (51,65%), зокрема у 93% був діагностований катаральний гінгівіт, у 7% - гіпертрофічний гінгівіт, запальний процес носив генералізований характер;  серед пацієнтів старшого віку визначено генералізований пародонтит (93,23%), причому основна частина пацієнтів хворіли ГП І - ІІ, ІІ - ІІІ ступеня тяжкості.

Виявлено, що в розвитку захворювань пародонту запального характеру найбільш значущим чинником ризику, що не лише ініціює появу перших ознак запалення в тканинах пародонта, але і впливає на поширеність і інтенсивність запального процесу являється табакокуріння. При цьому велике значення має тривалість ("стаж" курця) і кількість викурюваних цигарок протягом дня.

Проведені лонгитудинальні клінічні спостереження тривалістю 12 міс. за особами молодого віку (18-25 років) із здоровим пародонтом, але з різними варіантами молекулярно-генетичного профілю дозволили виявити осіб із станом передхвороби з можливістю донозологічного контролю цього стану із застосуванням превентивних заходів.

Отримані результати лонгитудинального клінічного спостереження за особами молодого віку з різним станом тканин пародонта (здоровий, КГ, ГП) на тлі різних варіантів молекулярно-генетичного профілю дозволили сформувати новий протокол пародонтологічної диспансеризації для цієї вікової групи.

2018 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2018 році опубліковано:  статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 4; статей в іноземних журналах – 2;  тез в українських журналах та збірниках – 9; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 16; патент на корисну модель – 1, нововведення подані у 2017 р. - 3, 2018 – 1; інформаційний лист – 1; Впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 28.

2019 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2019 році опубліковано: статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 2; статей в міжнародних журналах  - 2; статей в іноземних журналах  (індекс Копернікус) - 1;  тез в іноземних журналах та збірниках – 3; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 5; зроблено доповідей на українськиї з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 7; патентів на корисну модель – 2, нововведення подані у 2018 р. - 2, 2019 – 2; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) –7, нагороди (подяки) - 2.

2020 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2020 році опубліковано: статей в українських журналах, не рекомендованих МОН України – 1; статей в міжнародних журналах - 2; статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших наукометричних базах (індекс Копернікус) - 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 1; тез в українських журналах та збірниках – 8; тез в іноземних журналах та збірниках – 3; зроблено доповідей на вітчизняних науково-практичних конференціях – 4; зроблено доповідей на науково-практичних конференціях з міжнародною участю – 6; зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 2; патентів на корисну модель – 1, нововведення подані у 2018 р. - 2, 2019 р. – 2; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 2.

2021 рік

При виконанні ініціативно-пошукової НДР «Сучасний погляд на питання діагностики, профілактики та прогнозування основних стоматологічних захворювань в осіб молодого віку» у 2021 році (термін виконання 2017-2023 рр.) опубліковано: статей в українських журналах, рекомендованих МОН України – 1; статей в міжнародних журналах - 2; статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших наукометричних базах (індекс Копернікус) - 1;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Scopus – 2;  статей в міжнародних журналах, включених до наукометричних баз Web of Science – 1; тез конференцій з міжнародною участю в українських журналах та збірниках  – 2; тез в іноземних журналах та збірниках – 2; зроблено доповідей на вітчизняних фахових школах – 8; зроблено доповідей на вітчизняних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 4; впроваджень розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я (акти впровадження) – 4.

 Новизна та перспективність наукових рішень:

Вивчення в осіб молодого віку (18-25 років) клінічних проявів основних стоматологічних захворювань дозволить розробити та запропонувати алгоритм диспансеризації з персоніфікованим контролем стоматологічного статусу. 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

В 2017 РОЦІ

Загальна кількість опублікованих робіт - 11. З планової НДР – 2. 

Опубліковано:

Підручників з грифом МОН України – 1.

Білоклицька Г.Ф., Солнцева Т.О., Ашаренкова О.В. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / І. С. Зозуля, В. І. Боброва, Г. Г. Рощін та ін.; за ред.. І. С. Зозулі.- 3-є вид., переробл. і допов.-К.: ВСВ «Медицина», 2017.- 960с.  ISBN 978-617-505-462-8 /  Г.Ф. Білоклицька, Л.М. Заноздра, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології.- с.333-352.

      Інформаційні листи – 4:

Білоклицька Г.Ф.,  Центіло Т.Д. Спосіб лікування хворих на генералізоаний пародонтит на етапі підтримуючої терапії. 

 Нововведення – 2:

Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М. Спосіб лікування генералізованих захворювань пародонта та супутньої їм патології твердих тканин зубів із використанням cучасних засобів індивідуальної гігієни.

Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М. Спосіб лікування захворювань тканин пародонта з використанням cучасних засобів індивідуальної гігієни.

Подано заявки на нововведення – 1:

Білоклицька Г.Ф.,  Центіло Т.Д., Решетняк О.В. Спосіб лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота з викоританням індивідуально розроблених схем. 

   6. Патентоздібності - 3: 

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Спосіб отримання збагаченої тромбоцитами плазми (platelet reach plasma, PRP) з венозної крові /Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель № 17733/ЗУ/17 від 18.07.2017

Білоклицька Г.Ф., Копчак  О.В. Спосіб ін’єкційного введення збагаченої тромбоцитами плазми що ґрунтується на оцінці концентраційної здатності тромбоцитів для отримання збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) та визначенні оптимального об’єму при лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань з венозної крові /Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель № 18168/ЗУ/17 від 19.07.2017.

Копчак  О.В.,  Білоклицька Г.Ф., Горський Мих. М., Горський Макс. М. Стоматологічний інструмент візуального контролю / деклараційний патент на корисну модель № 112899 від 10.01.2017. 

В 2021 РОЦІ

Статей в українських журналах (рекомендованих МОН України) – 1:

Ашаренкова О.В. Особливості своєчасної діагностики пухлиноподібних новоутворень на альвеолярних паростках щелеп (клінічний випадок) / О.В.  Ашаренкова // Науково-практичний журнал Вісник стоматології. - 2020. – Т. 38. - № 4  (113). – С. 60-63.

Статей в міжнародних журналах - 2:

 1. Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В.

Копчак О.В. Оптимізація протоколів лікування хворих на генералізований пародонтит / О.В. Копчак,  Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, К.А. Янішевський  // Oral and General health. – 2021. - Т. – 2. - № 2. http://www.mif-ua.com/m/archive/article/50936 

 1. Ковальова М.А. Вплив використання зубної пасти «Новий Colgate

Total® з формулою подвійний цинк та аргінін» на вміст макроелементів в слині у пацієнтів різних вікових груп / М.А.  Ковальова // International scientific and theoretical conference “The driving force of science and trends in its development”. – Vol. - 5. P. - 52.  

9 січня 2021 рік, Coventry, United Kingdom.  

Статей в міжнародних журналах, що цитуються в інших базах (індекс Копернікус) - 1:

Ашаренкова О.В.

Kopchak Oksana Improvement of treatment guidelines for patients with gingival fibromatosis considering interdisciplinary approach / Oksana Kopchak, Oleksii Azarov, Svetlana Cherniak, Olha Asharenkova, Karolina Airapetian // Stomatologia Współczesna. - 2021. - Vol. 28. -  №  1-2. – Р. 21 – 27.

ISSN 1231–3254 

Статей в наукометричних журналах  (Scopus) - 2:

 1. Білоклицька Г.Ф., стаття Scopus іWeb of Science

Biloklytska Galyna F. Resources to improve the effectiveness of periodontal treatment in patients with diabetes mellitus / Galyna F. Biloklytska, Svitlana Yu. Viala  // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - Vol. – LXXIV. - ISSUE - 3. – Part – 2.– P. 702 – 708.

 1. Ашаренкова О.В., стаття Scopus

Kopchak Oksana V. The effect of hyaluronic acid on the periodontium in spontaneous periodontitis in rats / Oksana V. Kopchak, Natalia S. Marchenko, Oleksandr A. Kaniura, Serhii I. Savosko, Konstyantyn A.Yanishevsky, Olexandr M. Makarenko, Olena M. Doroshenko, Olha V. Asharenkova // International Journal of Morphology. – 2021. – Vol. – 39. - № - 4. – P. 1028 – 1035. 

Статей в іноземних журналах (Web of Science) - 1:

 1. Павленко Е.М., стаття Web of science

Kopchak O.V. Levels of Hsp60 in periodontal tissue of rats: influence of injections of hyaluronic acid  / O.V. Kopchak, L.F. Yakovenko, N.S. Marchenko, I.V. Кovach, E.M. Pavlenko, O.A. Nimenko, I.V. Kroupskaya, V.V. Filonenko  // Medicni perspektivi (Medical perspectives). – 2021. – Vol. – 26. - № - 3.     Available from: http://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/234382

Тез конференцій з міжнародною участю в українських журналах та збірниках - 2:

 1. Вяла С.Ю. Viala S. Monitoring of the blood sugar level of dental patients as a condition for the effectiveness of treatment of generalized periodontitis. Priority directions of science and technology development.Abstracts of the 7thInternational scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 121-126. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/l
 2. Білоклицька Г.Ф., В’яла С.Ю.

Biloklytska G., & Viala S. Medicines and dietary supplements as important factors in the treatment of periodontitis in patients with diabetes mellitus. «YOUNG SCIENCE 2.0» : зб. матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Київ, 20.11.2020 р). Київ: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2021. С. 19–21.

Тез в іноземних журналах та збірниках - 2:

 1. В’яла С. Ю. В’яла С. Ю. Визначення рівня рухової та фізичної активності у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом І та ІІ типів, які мають діагноз «генералізований пародонтит». Actual trends of modern scientific research. The 8thInternational scientific and practical conference (March 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. Pp. 108–114. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-marta-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/
 2. В’ялаС.Ю. Viala S. Improvement of the system of accumulation of information about dental patients with type І and ІІ diabetes mellitus.  The world of science and innovation. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 230–236. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-fevralya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ У 2018 РОЦІ

Доповіді на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах:

Міжнародний стоматологічний конгрес. Конференція присвячена 15-річчю Інституту стоматології 25-27.04.2018

Турянська Н.І. Частота виникнення захворювань твердих тканин зубів на фоні захворювань пародонту в осіб молодого віку – доповідь. 

Міжнародний конгрес EuroPerio 9, Амстердам, Нідерланди, 20-23 червня 2018 

PR179 G. Biloklytska, K. Gorgol, S. Kyriachenko Genetic variants of ACE (I/D), TNF-a (308G/A), eNOS (894G/T) as risk indicators of periodontal diseases in young people (18–25 years) – постерна доповідь. 

PR193 G. Biloklytska, K. Gorgol, M. Kovalova, N. Turianska Markers of early diagnosis of hyperesthesia in young people with periodontal diseases  – постерна доповідь. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю, 26 жовтня 2018 р., м. Львів

 Білоклицька Г.Ф. Інноваційні технології в етіотропному лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонту – доповідь. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта: від Perio- до Impla-“, 28-29 березня 2018 року, м. Київ.

 Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Модифікована методика ін’єкційної PRP – терапії у консервативному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ендотеліальною дисфункцією – доповідь. 

Міжнародний стоматологічний конгрес, 25 – 27 квітня 2018 р. , м. Київ

Білоклицька Г.Ф. Досягнення кафедри терапевтичної стоматології за 15 років – доповідь. 

Центіло Т.Д. Індивідуальна підтримуючая терапія у комплексному лікуванні хворих генералізованим пародонтитом І – ІІ ступеня – доповідь. 

Ашаренкова О.В. Мініблокове шинування при захворюваннях тканин пародонта – доповідь. 

Погребняк Г.В. Експериментальне обгрунтування можливості виникнення патології пародонта у осіб із порушенням метаболізму ліпідів – доповідь. 

Копчак О.В., Турянська Н.І.  Частота виникнення захворювань твердих тканин зубів на фоні захворювань пародонту в осіб молодого віку – доповідь. 

Горголь К.О. Значення поліморфізму генів в прогнозуванні тканин пародонту – доповідь. 

ІХ (ХVI) з’їзд Асоціації стоматологів України.

Науково-практичний симпозіум «Актуальні питання стоматології. Сучасні аспекти стоматологічної допомоги в Україні». 18-19 жовтня. 

Білоклицька Г.Ф. Класифікація захворювань тканин пародонта: сучасний погляд – доповідь.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Регенеративна терапія в комплексному лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонта. 

ІХ (ХVI) з’їзд Асоціації стоматологів України.

Симпозіум молодих вчених та лікарів – стоматологів «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань: від наукових розробок до практичного впровадження в клінічну практику»

Горголь К.О. Оцінка прогностичної значущості поліморфізма I/Dгена АСЕ в осіб молодого віку (18-25 років) у виникненні захворювань тканин пародонта.

Турянська Н.І. Роль генетичних маркерів в ранній діагностиці карієсу та некаріозних уражень на тлі захворювань тканин пародонта серед осіб молодого віку.

Ковальова М.А. Розповсюдженість карієсу і некаріозних уражень у хворих з гіпо- та гіпертиреозом. 

Доповіді на українських з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 1:

5 Національний стоматологічний Конгрес 18.10.2018

Турянська Н.І.  Роль генетичних маркерів в ранній діагностиці карієсу та некаріозних уражень на тлі захворювань тканин пародонту серед осіб молодого віку – доповідь.

Патентоздібності:

Білоклицька Г.Ф., Горголь К.О., Кир'яченко С.П. Спосіб прогнозування розвитку та ранньої діагностики на етапі передхвороби запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (18-25 років). Патент на корисну модель. Реєстраційний номер G01N 33/48 (2006.01) A61B 5/00 від 25.04.2018, бюлетень № 8.2017 рік

Зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах - 14: 

СИМПОЗІУМ «Perioendoresto: Наука. Практика. Досвід.»

9 лютого 2017 у рамках 76-й спеціалізованої виставки з міжнародною участю Медвін: ЕкспоСтомат, 8-10 лютого 2017 р., м. Київ 

Доповіді:

Білоклицька Г. Ф. «Сучасний міждисциплінарний підхід в стоматології реабілітації пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта»

Копчак О. В. «Використання магнітострикційної технології (“Cavitron”, Dentsplay) у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит»

Ашаренкова О. В. «Переваги міні блокового шинування рухомих зубів при генералізованому пародонтиту. Покрокова демонстрація етапів шинування»

Центіло Т. Д. «Застосування препаратів підтримуючої терапії у хворих на пародонти І-ІІ ступеня, хронічного перебігу»

Солнцева Т. О. «Надання медичної допомоги при невідкладних станах на прийомі у лікаря-стоматолога»

Савченко М. В. «Менеджмент та правові аспекти в стоматології»

Майстер-клас:

Копчак О. В.  Відкритий майстер-клас(демонстрація): Швидке відновлення великих дефектів зубів з використанням інноваційних технологій –SDR у поєднанні з Ceram X One. 

СИМПОЗІУМ «Perio, endo, resto: Наука. Практика. Досвід.» 26 квітня 2017 у рамках «VIIIМіжнародного медичного форуму та Міжнародного стоматологічного конгресу», 25-27 квітня 2017 р., м. Київ 

Доповіді:

Білоклицька Г.Ф. Нові можливості в стоматологічній реабілітації пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта.

Ашаренкова О. В. Покрокова демонстрація етапів шинування: Особливості застосування сучасних композитних матеріалів світлого твердіння при міні блоковому шинуванні рухомих зубів.

Савченко М. В. Менеджмент та юридичні особливості ведення стоматологічної практики.

Майстер-класи:

Копчак О. В.  Відкритий майстер-клас( покрокова демонстрація методики на моделях щелеп): Професійна гігієна порожнини рота з використання магнітострикційного скейлеру “Cavitron”.

Копчак О. В. Відкритий майстер-клас( покрокова демонстрація методики на моделях щелеп, учбовий фільм): Сучасна методика швидкого відновлення великих дефектів бокової групи зубів. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПОЛІМОРБІДНИХ ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ПАРОДОНТА І ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ”,

6-7 квітня 2017, м. Київ 

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В.Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі генералізованого пародонтиту та сучасні підходи до її корекції.

Солнцева Т.О.Алгоритм надання невідкладної допомоги пацієнтам на стоматологічному прийомі. 

Зроблено доповідей на українських з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 1: 

4-й Національний український стоматологічний конгрес «Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань», 20-21 жовтня 2017 р., м. Київ.

Симпозіум «Інноваційні підходи до діагностики та лікування захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота в дитячому та дорослому віці» 

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В.Сучасні підходи до корекції місцевої ендотеліальної дисфункції у хворих на генералізований пародонтит з асоційованими захворюваннями серцево-судинної системи.  

2015 рік

Зроблено доповідей на міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах - 31:

London 2015, 3-6 of June, Final programme of 8th conference of the European federation of periodontology

Biloklytska G.F., Panchenko L.M., Braun I.E. The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis. Poster presentation N 0591, EP8., p.90.

Biloklytska G.F., Kopchak O.V., Panchenko L.M., Braun I.E. The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo. Poster presentation N 0592, EP8, p.90.

G.F. Biloklytska,O.V.  Kopchak, L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko

Antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 in  periodontal disease. . Poster presentation N 0592, EP8, p.90. 

International scientific conference “Science, Technology and Life”, Czech Republic, Karlovy Vary (2015)

Белоклицкая Г.Ф.,  Копчак О.В. Выявление анти-Hsp60 антител различной специфичности при генерализованном пародонтите.

Braun I.E.Action of “Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study. 

17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March

G.F. Biloklytska, O.V.  Kopchak, L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko The role of antibodies to heat shock proteins in pathogenesis of generalized periodontitis.

Biloklytska G.F., Panchenko L.M., Braun I.E.The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

Biloklytska G.F.,  Braun I.E.. An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in moderate and severe periodontitis.

Biloklytska G.F., Panchenko L.M., Braun I.E.

The human osteogenous bone-marrow cells activity under action of Emdogain” (Straumann) ex-vivo study.

Biloklytska G.F.The role of antibodies to heat shock proteins in pathogenesis of generalized periodontitis. 

Сongress of European Association for osseointegration (EAO), 24-26 September 2015, Stockholm, Sweden

Biloklytska G.F., Panchenko L.M., Braun I.E. The role for clinical outcomes of regenerative potential of bone tissue during planning of implantation in patients with generalized periodontitis

Biloklytska G.F., Braun I.E.An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in patients with periodontal disease and implants. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Регенеративна пародонтологія:сучасність і майбутнє»

16-17 квітня 2015 року, м. Київ

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Сучана концепція регенеративної пародонтології.

Копчак О.В. Визначення анти-Нsp60 антитіл різної специфічності при генералізованому пародонтиті та їх роль в патогенезі захворювань тканин пародонта.

Ашаренкова О.В. Особливості застосування композитних матеріалів світлового твердіння у хворих на пародонтит.

Павленко Е.М. Застосування препаратів срібла в пародонтології: показання, механізм дії, клінічна ефективність.

Афанасенко К.Ю.Застосування пародонтальних плівок  на основі глікозаміноглікана при генералізованому пародонтиті.

Браун Ю.Є.Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит при проведенні хірургічних втручань на пародонті.

Богданова М.М.Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лікувально-профілактичного комплексу Colgate ® Total Pro «Здоров`я ясен» на етапі первинного пародонтологічного лікування (фаза І) хворих з  хронічним перебігом генералізованого пародонтита – доповідь.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Місце ультразвуку в сучасних протоколах лікування захворювань тканин пародонта. 

Міжнародний лекторій  навчального центру АСУ імені професора М.Ф. Данилевського в рамках 68 міжнародного форуму АСУ «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології»

18-20 лютого 2015 р.

            Білоклицька Г.Ф. , Богданова М.М., Павленко Е.М., Афанасенко К.Ю. Значення комплексного підходу в наданні пародонтологічної допомоги – доповідь.

            Солнцева Т.О. Можливі ускладнення при проведенні місцевого знеболення при лікуванні захворювань пародонта.

            Центіло Т.Д. Передракові стани СОПР. Тактика лікаря-стоматолога.

            Ашаренкова О.В. Структура та властивості сучасних світлотвердіючих композитних матеріалів і рекомендації щодо їх використання у хворих на пародонтит.

            Копчак О.В. Показання, методика проведення та переваги застосування магнітострикційних ультразвукових апаратів у першій, другій та третій фазах лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта. 

Міжнародна науково-практична конференція

«Клітинна терапія і тканинна біоінженерія в стоматології»

17-18 вересня 2015 року, м. Одеса

Білоклицька Г.Ф., Копчак О. В.Сучасна концепція регенеративної пародонтології – доповідь.

Браун Ю. Є.Визначення показань до імплантації у хворих на генералізований пародонтит залежно від регенераторного потенціалу кісткової тканини – доповідь.

Богданова М.М. Применение лечебно-профилактического комплекса Colgate® Total Pro «Здоровье дёсен» в комплексном лечении генерализованного пародонтита – доповідь.

 “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, м. Львів

Браун Ю.Є., Фесенко Є.І. Модифікація хірургічного втручання при радикулярних кістах на верхній щелепі.

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М., Браун Ю.Є. Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при плануванні імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

        Решетняк О.В. Роль ручного скейлінгу при лікуванні захворювань тканин пародонта. 

         Зроблено доповідей на українських з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах – 4:

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л.Шупика, присвяченій «Дню науки»

30 квітня 2015 року, м.Київ

            Богданова М.М.Вплив лікувально-профілактичного комплексу Colgate ® Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені хворих на генералізований пародонтит – доповідь. 

ІІІ Національний стоматологічний конгрес, 23 жовтня 2015, м. Київ

  Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Місце системної ендотеліальної дисфункції в патогенезі генералізованого пародонтиту.

  Солнцева Т.О. Вибір анестетиків при проведенні стоматологічних втручань у хворих груп ризику.

  Центіло Т.Д., Решетняк О.В. Клініко-мікробіологічна ефективність препарату "Тебодонт" при лікуванні кандидо-асоційованого генералізованого пародонтиту.

 

2016рік

Біль- сучасні аспекти діагностики та лікування, 15-17 січня 2016 року, с.Ізки, Закарпатська обл.

Савченко М.В.  Особливості сучасного комплексного мультидисциплінарного підходу до лікування гіперестезії твердих тканин зубів різної етіології у хворих на гастроезофагіальну рефлексну хворобу. 

Науково – практична конференція з міжнародною участю 

«Генералізований пародонтит: від прогнозу до тканинної регенерації»

(VIII ювілейна присвячена 10-річчю ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України»)

Внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році, узгодженого НАМН України та затвердженого МОЗ України. 

Виступили з доповідями: 

Проф. Білоклицька Г.Ф.

           Сучасні протоколи лікування генералізованих захворювань пародонту.

Доц. Копчак О.В.

    Сучасний підхід до професійної гігієни порожнини рота.  Демонстрація 

    навиків роботи з гігієнічними і пародонтологічними насадками до апарату

   «Cavitron» ( Dentsply) 

Аспірант Браун Ю.Є.     Демонстрація роботи з зоноспецифічними кюретами Грейсі.

Доц. Ашаренкова О.В.

     Сучасні технології шинування рухомих зубів при генералізованому

     пародонтиті з покроковою демонстрацією. 

Доц. Копчак О.В.

     PRP - терапія – європейський підхід до профілактики та лікування

    захворювань пародонту. Демонстрація техніки ін’єкційного введення

     тромбоцитарної аутоплазми.

Аспірант Браун Ю.Є.

Лазерні технології в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту  з демонстрацією методики проведення.

Аспірант Афанасенко К.Ю. 

Показання, механізм дії та етапи проведення ФДТ.

Доц. Решетняк О.В. ВикористанняТебодонту в комплексному

                      лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Доц. Копчак О.В. (Україна, м. Київ)

                      Новітні технології відновлення великих дефектів

                       твердих тканин зубів із поєднанним застосуванням «розумного

                       заміннику дентину» (SDR) і «Ceram X» (Dentsply).

Проф. Неспрядько В.П., проф. Білоклицька Г.Ф., аспірантка Сергеєва Н.В., аспірант Кирилюк В.М. (Україна, м. Київ)

                        Підвищення ефективності лікування пацієнтів із

                        захворюваннями пародонта шляхом стабілізації функціональної

                       оклюзії ортопедичними та ортодонтичними засобами. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю (до 95-річчя заснування Української медичної стоматологічної академії , присвячена 140-річчю з дня народження професора Ю.М.Гофунга),м. Полтава 25 березня 2016 року

Г. Ф. Білоклицька Сучасні можливості післядипломної освіти в Україні із підготовки спеціаліста в галузі стоматології

IVз’їзд спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Київ – 31 березня – 1 квітня 2016 року

Г. Ф. Білоклицька,Т. О. Солнцева Профілактика розвитку невідкладних станів у пацієнтів групи ризику на прийомі у стоматологі

Науково – практична конференція з міжнародною участю

«Генералізований пародонтит: від прогнозу до тканинної регенерації»

(VIII ювілейна присвячена 10-річчю вго «асоціація лікарів-пародонтологів україни»)

14-15 квітня 2016 року 

Г. Ф. БілоклицькаСучасні підходи лікування генералізованих захворювань пародонту

Симпозиум “Клиническая пародонтология – практическому врачу” 17 февраля 2016

Решетняк О.В. Антибактериальные и антиоксидантне свойства  ”NBF” гингивального геля (Корея). Показания к применению при заболеваниях тканей пародонта

Белоклицкая Г.Ф. Современный взгляд на комплексный подход к оказанию специлизированной помощи больным с заболеваниями пародонта

Копчак О.В.

            Ультразвуковые аппараты серии Сavitron (Dentsply): Технические характеристики аппаратов, принципы работы ультразвуковых скейлеров сиситемы Cavitron. Насадки и их маркировка, показания к применению.

 • Демонстрация навыков работы с гигиеническими и зоноспецифическими пародонтальными насадками аппарата Cavitron на модели челюсти с мягкой десной  

 Браун Ю.Є. -

 • Демонстрация навыков работы с зоноспецифическими кюретами Грейси на моделях челюстей с мягкой десной 
 • Применение лазерных технологий у больных с генерализованным пародонтитом при проведении открытого кюретажа: показания, противопоказания, методика проведения. 

 Ашаренкова О.В.

            Методы шинирования подвижных зубов при генерализованном пародонтите с использованием усиливающих волокон и современных пломбировачных материаллов.

 • Пошаговая демонстрация этапов шинирования зубов на моделях челюстей. 

Копчак О.В. 

Методика применения SDR «УМНОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ ДЕНТИНА» в сочетании с универсальным нанокерамическим фотополимерным композитом Ceram•X для быстрого восстановления зубов после эндодонтического лечения.

 • Пошаговая демонстрация этапов реставрации на моделях челюстей 

            Копчак О.В. 

PRP – терапия – европейский подход к профилактике и лечению заболеваний тканей пародонта (методика проведения, показания, противопоказания).

 •  Демонстрация техники инъекционного введения тромбоцитарной аутоплазмы на моделях челюстей с мягкой десной 

Участь у наукових конференціях співробітників кафедри в 2011-2013 

УЧАСТЬ

співробітників кафедри терапевтичної стоматології

у з’їздах, конференціях, симпозіумах

в 2011-2013 роках 

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.Ф. Білоклицька 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

+

+

 

2

Симпозіум «Профілактична стоматологія – пріоритет розвитку та новації», МЕДВІН стоматологія, м. Київ

6-9 вересня

2011

+

 

 

3

Первинна та вторинна профілактика карієсу та захворювань тканин пародонта в рамках V східноєвропейської конференції з проблем стоматологічної імплантації, м. Львів

10 березня 2011

+

 

 

4

Europerio 7. 7th Conference of the European Federation of Periodontology, VIENNA, Messe Wien

June 6 – 9

2012

 

 

+

5

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

+

 

 

6

ІІІ міжнародна конференція «Застосування лазерних технологій у стоматології», м. Львів

27 жовтня 2012

+

 

 

7

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

 2012

+

 

 

8

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

26-28 квітня

2012 

+

 

 

9

V (XII) З’їзд Асоціації стоматологів України, м. Київ

5 вересня

2012

+

 

 

10

І Національний український стоматологічний конгрес «Стоматологія в Україні – реальність та перспективи», м. Київ

 6, 7 вересня 2012

+

 

 

11

1st Ukrainian International Quintessence Symposium «Ппародонтологія та відновна стоматологія», м. Київ

27-29 вересня

 2012 

 

+

+

12

4th Kongres implantoprotetyczny BEGO Semados, Warszawa, Poland

October 5-6 2012

 

+

+

13

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

+

+

 

14

Науково-практична конференція, м. Львів

24 жовтня 2013

+

 

 


Кандидат медичних наук, доцент кафедри 
Т.Д. Центіло 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

Симпозіум «Профілактична стоматологія – пріоритет розвитку та новації», МЕДВІН стоматологія, м. Київ

6-9 вересня

2011

+

 

 

3

Первинна та вторинна профілактика карієсу та захворювань тканин пародонта в рамках V східноєвропейської конференції з проблем стоматологічної імплантації, м. Львів

10 березня 2011

 

 

+

4

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

+

 

 

5

ІІІ міжнародна конференція «Застосування лазерних технологій у стоматології», м. Львів

27 жовтня 2012

+

 

 

6

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

26-28 апреля

 2012

+

 

 

7

Міжнародний лекторій «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

20-22 лютого 2013

+

 

 

8

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

9

Науково-практична конференція лікарів-стоматологів Київської області

5 червня

2013

+

 

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Т.О. Солнцева 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

Симпозіум «Профілактична стоматологія – пріоритет розвитку та новації», МЕДВІН стоматологія, м. Київ

6-9 вересня

2011

+

 

 

3

Первинна та вторинна профілактика карієсу та захворювань тканин пародонта в рамках V східноєвропейської конференції з проблем стоматологічної імплантації, м. Львів

10 березня 2011

 

 

+

4

ІІІ міжнародна конференція «Застосування лазерних технологій у стоматології», м. Львів

27 жовтня 2012

+

 

 

5

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

+

 

 

6

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

+

 

 

7

ІІІ міжнародна стоматологічна конференція «На хвилі успіху»

20 квітня-3 травня

2012   

 

 

+

8

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

9

Науково-практична конференція, м. Львів

24 жовтня 2013

+

 

 

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.П. Пруднікова 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

 

+

2

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.В. Погребняк 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини” , м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

 

 

+

3

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

 

 

+

4

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє, м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Ашаренкова 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини” , м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

10-та міжнародна науково-практична конференція з стоматологи в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011», м. Мінськ

9-11 листопада 2011

 

 

+

3

Симпозіум «Профілактична стоматологія – пріоритет розвитку та новації», МЕДВІН стоматологія, м. Київ

6-9 вересня

2011

 

 

+

4

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

 

 

+

5

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

 

 

+

6

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

2012

 

 

+

7

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

8

Симпозиум по профилактике «Консервативная пародонтология. Новые техники и протоколы», г. Киев

6 вересня

2013

 

 

+

9

Науково-практична конференція молодих вчених «Медицина XXI століття», присвячена 90-річчю ХМАПО, м. Харків

27 листопада

2013

 

 

+

Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Копчак 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини” , м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

3

Симпозиум по профилактике «Консервативная пародонтология. Новые техники и протоколы», г. Киев

6 вересня

2013

 

 

+

4

Науково-практична конференція молодих вчених «Медицина XXI століття», присвячена 90-річчю ХМАПО

27 листопада

2013

+

 

 

 Кандидат медичних наук, асистент кафедри О.Л. Коваленко 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

Науково-практична конференція з міжнародною участью «Безперервна післядипломна освіта лікарів-стоматологів: перспективи розвитку»

9-10 лютого 2011

 

 

+

3

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

 

 

+

4

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

 

 

+

5

I Національний український стоматологічний конгрес

6-7 вересня

2012

 

 

+

6

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

 Асистент кафедри М.М. Богданова 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

ХІ З´їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) на базі ХМАПО,  м. Харків

28-30 вересня

2011

 

 

+

2

10-та міжнародна науково-практична конференція з стоматологи в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011», м. Мінськ

9-11 листопада 2011

 

 

+

3

V Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків, м. Харків

2012

 

 

+

4

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію», м. Київ

10 лютого

2012

+

 

 

5

І Національний український стоматологічний конгрес «Стоматологія в Україні – реальність та перспективи», м. Київ

6, 7 вересня, 2012

+

 

 

6

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

2012

 

 

+

7

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи розвитку медичної науки та медичної практики», м. Львів,

10-11 серпня 2012

 

 

+

8

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

9

Науково-практична конференція молодих вчених «Медицина XXI століття», присвячена 90-річчю ХМАПО, м. Харків

27 листопада

2013

+

 

 

Очний аспірант Савченко М.В. 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію», м. Київ

10 лютого

2012

+

 

 

2

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня
2012

+

 

 

3

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

 

+

 Очний аспірант Павленко Е.М. 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

26-28 апреля

2012 г

+

 

 

3

І Національний український стоматологічний конгрес «Стоматологія в Україні – реальність та перспективи», м. Київ

6, 7 вересня 2012

+

 

 

4

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

 

 

+

5

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

 

 

+

6

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

7

2-й Національний український стоматологічний конгрес з міжнародною участю, м. Київ

4-6 вересня 2013

+

 

 

Заочний аспірант Волінська Т.Б.

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію», м. Київ

10.лютого

2012

+

 

 

2

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в пародонтології», м. Одеса

26-28 квітня 2012

+

 

 

3

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

 

+

Заочний аспірант Афанасенко К.Ю. 

Найменування форуму

Дата проведення

Допо-відь

Член оргко-мітету

Участь

1

Ювілейна IV міжнародна конференція країн СНД «Стоматологічне здоров’я і загальносоматичний статус людини”, м. Київ

11–12 листопада 2011

 

+

+

2

І Національний український стоматологічний конгрес «Стоматологія в Україні – реальність та перспективи», м. Київ

6, 7 вересня, 2012

+

 

 

3

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології» в рамках 56-ої міжнародної спеціалізованої виставки МЕДВІН: ЕСПОСТОМАТ, м. Київ

22-24 лютого 2012

 

 

+

4

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім. професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології», м. Київ

4 квітня

2012

 

 

+

5

V стоматологічний міжнародний конгрес «Клінічна пародонтологія - погляд в майбутнє», м. Київ

11– 12 квітня 2013

 

+

+

6

2-й Національний український стоматологічний конгрес з міжнародною участю, м.Київ

4-6 вересня 2013

+

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В 2018 РОЦІ

Статті в українських журналах:

Білоклицька Г.Ф., Горголь К.О., Киряченко С.П. Оцінка прогностичної значимості поліморфізму G894T гену ENOS у осіб молодого віку (18-25 років) у виникненні захворювань тканин пародонта. - Вісник стоматології. – 2018. - № 1.- С. 36-41.

Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О., Киряченко С.П. Влияние полиморфизма G308A гена TNF-α у лиц молодого возраста (18-25 лет) на возникновение заболеваний тканей пародонта. - Вісник стоматології. – 2018. - № 2. – С. 23-28.

Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О., Киряченко С.П. Оценка прогностической значимости полиморфизма I/D гена АСЕ у лиц молодого возраста в возникновении заболеваний тканей пародонта. - Вісник морської медицини. – 2018. - № 1 (79). С. 48-55. 

Турянська Н.І. Розповсюдженість захворювань твердих тканин зубів серед студентів. - Вісник проблем біології і медицини. – 2017. - Випуск 4, том 2 (140). – С. 253-254.

Статті в іноземних журналах:

Galyna Biloklytska, Oksana Kopchak Ultrastructural changes of the periodontium soft tissues in patients with generalized periodontitis and underlying cardiovascular disease Stomatologia Wspolczesna. – 2018. - №2 . - Р. 17-22.

Galyna Biloklytska, Kostiantyn Gorgol, Svitlana Kiryachenko. "Evaluation of the prognostic significance of G894T polymorphism of eNOS gene, G308A of TNF-α gene and I/D of ACE gene in young people (18-25 years) in the onset of periodontal disease"; Stomatologia Wspolczesna. -  2018. - №2. – Р. 8-17.

Тези в українських журналах та збірниках:

Горголь К.О. Влияние местного фактора риска-табакокурения-на развитие воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста (18-25 лет) / Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук. - м.Дніпро. -  2018. - С. 109-114.

Горголь К.О. Характеристика распространенности заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста (18-25 лет) г. Киева / Медична наука та практика 21 століття. - м.Київ. – 2018. - С. 35-39.

Горголь К.О. Ведущие местные факторы риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста / Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров'я світового співтовариства. - м. Одеса. – 2018. - С. 61-67.

Горголь К.О. Эпидемиология заболеваемости тканей пародонта у лиц молодого возраста и ее структура / Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. - м.Львів. – 2018. - С. 79-83.

Горголь К.О. Изучение влияния полиморфизма G894T гена ENOS у лиц молодого возраста (18-25 лет) на изменение состояния тканей пародонта / Медична наука та практика на сучасному історичному етапі. - м.Київ. – 2018. С. 31-35.

Горголь К.О. Место полиморфизма G894T гена ENOS у лиц молодого возраста (18-25 лет) в определении состояния тканей пародонта / Сучасний вимір медичної науки та практики. - м.Дніпро. – 2018 - С. 30-35.

Турянська Н.І. Клініка, діагностика та лікування клиновидних дефектів і ерозій емалі. Матеріали 40-ї ювілейної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої Дню науки. 18.05.2017. – С. 47.

Турянська Н.І. Поширеність захворювань твердих тканин зубів у осіб молодого віку. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку» 5-6 жовтня 2017. – С. 17., Харків.Статті (2017 рік) 

Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В. Новые механизмы патогенеза генерализованного пародонтита при кардиоваскулярной патологии // Стоматология. Эстетика. Инновации. – Том 1, № 1. - 2017. - С. 22-32.

Ашаренкова О.В. Особенности и преимущества мини блокового шинирования подвижных зубов при генерализованном пародонтите // Стоматология. Эстетика. Инновации. – Том 1, № 1. - 2017. - С. 32-41.

Копчак О.В., Волінська Т. Б. Мікробіоценоз пародонтальних карманів при генералізованому пародонти ті // Вісник проблем біології і медицини.- випуск 2(136). - 2017- С. 360-363.

Павленко Е.М. Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтите // Вісник проблем біології і медицини.- Випуск 2(136). - 2017- С. 382-386.

Копчак О.В.Білоклицька Г.Ф. Ультраструктура пародонту при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту  у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP /  Копчак О. В., Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л.О, Кривошеєва О.І. // Вісник проблем біології і медицини – 2017. – Випуск 3, том 2 (138), С. 179 – 188.

Копчак О.В. Зміни функціональної активності тромбоцитів та їх концентраційної здатності при отриманні PRP- препаратів у хворих на генералізований пародонтит та кардіоваскулярну патологію  /  Копчак О. В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. – 2017. – Випуск 1 (55), С. 122 – 129.

Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф. Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонти  при  кардіоваскулярні патології /  Копчак О. В., Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л.О, Кривошеєва О.І. // Світ медицини та біології. – 2017. – №1(59). -  С. 121– 126.

Белоклицкая Г.Ф., Горголь К.О.Ведущие местные факторы риска в развитии воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста // Стоматология. Эстетика. Инновации. - 2017. - №2. – С. 203 – 214.

Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В., Мирза В.П., Ашаренкова О.В., Турянская Н.И., Митянская Е.Г. День здоровых десен // Дент Арт. – 2017. - № 4. – С. 4 – 10. 

Статей в іноземних журналах - 1:

G.FBiloklytskaKopchakO.V. Optimization of method for obtaining preparations to conduct PRP injection therapy / G.F. Biloklytska, O.V. Kopchak, V.А. Dieiev,N.I. Rozdobudko/ Biloklytska G. F., Kopchak O.V.// Stomatologia Współczesne. – 2017. – V. 24, №3. – P.28 – 31. 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2015 рік 

завідувача кафедри терапевтичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

д.мед.н., професора Білоклицької Галини Федорівни

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

3

 Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с. 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Копчак О.В., Ашаренкова О.В.

4

Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

20

 Решетняк О.В.

5

Дослідження остеоіндуктивних властивостей емалевих матричних протеїнів в експерименті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Панченко Л.М., Браун Ю.Є..

6

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при проведенні хірургічних втручань на пародонті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.. 

7

Вплив емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (експериментальне дослідження)

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО, випуск 24, книга 1, с. 488-492

6

 Панченко Л.М., Браун Ю. Є.

8

Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015.- с.47-51.

 

5

Копчак О.В.

9

Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита .

друк.

Современная стоматология.-2014.№4(73). – с. 38-41

4

Копчак О.В.

10

Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015

 

2

Павленко Е.М.

11

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга 1, стр 462-471.

7

Т.Д. Центило,  Е.Ю. Афанасенко

12

Evaluation of individual biocompatibility of osteoplastic materials used in periodontal surgery: novel approach of ex vivo biotesting of fibroblast-like cells of gums bioptate of patients Stomatologia .

друк.

Współczesna; vol. 22, nr 4, 2015, 10–19

10

R.S. Stoika1 O.I. Hodovana3 O.V. Godovanyi4 O.Yu. Klyuchivska5

13

Interdisciplinary approach to treatment of maxillary radicular cysts:minimization of surgical invasiveness and medical load.

друк.

Cone Beam Vol. 2, Isuue 2/2015, p. 30-36.

 

7

Rybak V.A., Braun I.E., Fesenko E.I.

14

Optimization of treatment approach in patients with moderate and severe generalized periodontitis using interdisciplinary approach and modern regenerative techniques.

друк.

EC Dental Science Vol. 1, Issue 3 (2015): 104-122.

18

Braun Iuliia

15

The Osteoinductive properties and influence of “Emdogain” (Straumann) on colony-forming properties of human osteogenous progenitor bone marrow cells ex vivo.

друк.

EC Dental Science 1.1 (2015): 25-32.

8

Panchenko L. M., Braun I.E.

16

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

17

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0592, p. 246-247.

2

Kopchak O.V., Panchenko L.M., Braun I.E.

18

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 142-144

3

Panchenko L.M., Braun I.E.

19

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 134-136.

3

Panchenko L.M., Braun I.E.

20

The role of antibodies to heat shock proteins in pathogenesis of generalized periodontitis

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 147-149.

3

Kopchak O. V.

 

21

Antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 in periodontal disease

друк.

Proceedings of the world congress Euro-Perio-8, Landon.- 2015. Р 140.

1

O.V.  Kopchak, L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko

22

The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology

друк.

Stomatologia wspolczєsna. – 2014. №3 р 8-17.

9

Kopchak O.V.

23

Выявление анти-Hsp60 антител различной специфичности при кад.лизованным пародонтите /

друк.

Proceedings of the international conference «Science,technology and life» Czech Republic, Karlovy Vary, 2014, December, р. 27-28.

2

Копчак О.В., Яковенко Л.Ф., Сидорик Л.Л

24

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при плануванні імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 5.

1

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.

25

Особливості впливу емалевих матричних протеїнів – “Emdogain” (Straumann) на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку ex-vivo.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 6.

1

Панченко Л.М., Браун Ю.Є.

26

Action of “Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study.

друк.

International scientific conference “Science, Technology and Life”, Czech Republic, Karlovy Vary (2015) Theses: p. 934-941

11

Panchenko L.M., Braun I.E.

27

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses, Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Panchenko L.M., Braun I.E

28

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses, Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8,  poster N 0592, p. 246-247.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

29

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p.2.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

30

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of MarchTheses, p.37.

1

Panchenko L.M., Braun I.E.

31

An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in moderate and severe periodontitis.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of MarchTheses, p.29.

3

Braun I.E.

             

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Доцента Центіло Т.Д.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. -випуск 24, книга 1, стр 462-471

7

Г.Ф. Белоклицкая,  Е.Ю. Афанасенко

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Ашаренкової О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Копчак., О.Л. Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Білоклицька Г.Ф., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

3

 Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с. 

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В.,

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Копчак О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита

друк.

Современная стоматология.-2014.№4(73) -38-41.

 

4

Білоклицька Г.Ф.

2

The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology

друк.

Stomatologia wspolczєsna. – 2014. №3 р 8-17

 

10

Biloklytska G.F.

3

Выявление анти-Hsp60 антител различной специфичности при генерализованном пародонтите

друк.

Proceedings of the international  conference «Science,technology and life» Czech Republic, Karlovy Vary, 27-28 December 2014

3

Белоклицкая Г.Ф., Яковенко Л.Ф., Сидорик Л.Л.

4

Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

25

Білоклицька Г.Ф,

АшаренковаО.В.

5

Спосіб лікування хронічних запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта

друк.

Патент на корисну модель №98756 від 12.05.2015

Бюл. №9

4

Білоклицька Г.Ф.

6

Cучасні засоби індивідуальної гігієни порожнини рота і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015.

 

22

Білоклицька Г.Ф.,

Солнцева Т.О.,

АшаренковаО.В., Богданова М.М.

7

Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми 

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015

 

4

Білоклицька Г.Ф.

8

Antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 in  periodontal disease

друк.

Proceedings of the  world congress Euro-Perio 8, Landon, 2015

1

G.F. Biloklytska,  L.L. Sydoryk, L.F. Yakovenko

9

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Солнцевої Т.О.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Тестові питання і ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології.: Навчальний посібник для лікарів-інтернів

 друк.

К..: ТОВ «Інтерсервіс», 2015.

 

234

Г.Ф. Білоклицька, Т.Д. Центіло, Т.О. Солнцева, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак, Коваленко, Г.В. Погребняк, А.П. Пруднікова.

2

 Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. 

22

Білоклицька Г.Ф., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента Решетняк О.В.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, Київ 2015. – 20 с.

друк.

Методичні рекомендації - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015

20

Білоклицька Г.Ф.

2

Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини

друк.

Імунологія та алергологія. Наука і практика, - 5 (76). -  2015. -  с. 75-80.

6

М.І. Лісяний,  А.Г. Потапова, Н.Г. Бичкова


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

асистента Павленко Е.М.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

 Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ – К.1. - 2015

4

Білоклицька Г.Ф.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

заочного аспіранта Афанасенко К.Ю.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга 1, С.  462-471.

7

Г.Ф. Белоклицкая, Т.Д. Центило

2

Оценка клинической єффективности пародонтальных пленок на основе глюкозоамино-

гликана при лечении генерализованного пародонтита на этапе реабилитации

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ,  2015. – випуск 24, книга – 2, С. 45-52.

8

 

3

Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительніе свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больніх генерализованнім пародонти том

друк.

 Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015. - випуск 24, книга – 3, С. 15-24.

10

 

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

заочного аспіранта Браун Ю.Є.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

Дослідження остеоіндуктивних властивостей емалевих матричних протеїнів в експерименті 

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.,

2

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при проведенні хірургічних втручань на пародонті

друк.

Інновації в стоматології, №3, 2015.

3

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.

3

Вплив емалевих матричних протеїнів на остеогенні клітини-попередники кісткового мозку людини (експериментальне дослідження)

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО, випуск 24, книга 1, с. 488-492

6

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.

4

Interdisciplinary approach to treatment of maxillary radicular cysts:minimization of surgical invasiveness and medical load.

друк.

Cone Beam Vol. 2, Isuue 2/2015, p. 30-36.

 

7

Biloklytska G.F.,Rybak V.A., Fesenko E.I.

5

Optimization of treatment approach in patients with moderate and severe generalized periodontitis using interdisciplinary approach and

modern regenerative techniques.

друк.

EC Dental Science Vol. 1, Issue 3 (2015): 104-122.

18

Biloklytska G.F.,

6

The Osteoinductive properties and influence of “Emdogain” (Straumann) on colony-forming properties of human osteogenous progenitor bone marrow cells ex vivo.

друк.

EC Dental Science 1.1 (2015): 25-32.

8

Biloklytska, G. F., Panchenko L. M.,

7

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0591, p. 246

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

8

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

 

друк.

Journal of Clinical Periodontology (2015) Vol. 42, Issue Supplement S17, Abstracts of EuroPerio8, poster N 0592, p. 246-247.

2

Biloklytska G.F., Kopchak O.V., Panchenko L.M.,

9

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 142-144

3

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

10

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

друк.

Journal n. 4/2015 I & J – Quintessenza Internazionale (September/October 2015), р. 134-136.

3

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

11

Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при плануванні імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 5.

1

Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М.,

12

Особливості впливу емалевих матричних протеїнів – “Emdogain” (Straumann) на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку ex-vivo.

друк.

Тези доповідей симпозіуму молодих вчених та лікарів конгресу “Принципи доказової медицини в імплантології”, 7 Східнаєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації, 23-25 квітня 2015 року, Львів, с. 6.

1

Панченко Л.М.

13

Action of “Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study.

 

друк.

International scientific conference “Science, Technology and Life”, Czech Republic, Karlovy Vary (2015) Theses, p. 934-941

11

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

14

The regenerative potential of human bone tissue in patients with severe generalized periodontitis.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses of final programe, poster presentation, p. 90

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

15

The action of Emdogain” (Straumann) on human osteogenous progenitor bone-marrow cells ex-vivo.

друк.

EP8 London. 3-6.06.2015 Theses of final programe, poster presentation, р. 90

 

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.,

16

The regenerative potential of bone tissue in patients with generalized periodontitis, analysis and role for clinical results.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p. 2.

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

17

The human osteogenous progenitor bone-marrow cells activity under action of “Emdogain” (Straumann), ex-vivo study.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, p. 37.

1

Biloklytska G.F.,Panchenko L.M.

18

  An assessment of clinical effectiveness of modified flap operation technique in moderate and severe periodontitis.

 

друк.

Сongress “ 17 International congress: awareness, innovation and method for the management of an epidemic “ Italian society of periodontists meeting, Rimini, Italy – 5-7.03.2015 of March Theses, 29.

1

Biloklytska G.F.

Патентоздібності - 3.

Белоклицкая Г.Ф., Павленко Э.М.  Способ лечения генерализованного пародонтита в стадии обострения // Патент на изобретение №108293 от 10.04.15.

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Спосіб лікування хронічних запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта // Патент на корисну модель №98756 від 12.05.2015, Бюл. №9 С.4.

Білоклицька Г.Ф.,  Давтян Л.Л., Афанасенко К.Ю.Спосіб лікування генералізованого пародонтиту // Патент на корисну модель № 94446 від 19.03.2015 р. 

Статті та тези співробітників кафедри за 2011-2013 рр.

 Перелік наукових праць (статей та тез) співробітників

кафедри терапевтичної стоматології

за 2011-2013 роки

 Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Г.Ф. Білоклицька

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

3

Оцінка еффективности застосування препарату «Генгігель» в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями тканин пародонту.

друк.

Сучасна стоматологія 2011.-№5.- С. 16-23

8

Білоклицька Г.Ф.

Колесова Н.А.

Центило Т.Д.

4

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

 

Сучасна стоматологія. - 2012. - 1 (60). – С. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

5

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Павленко Э.М.

6

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

Заноздра Л.М. Солнцева Т.О.

7

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

 друк.

Навчальний посібник. Київ, Видавничий дім «Асканія», - 2013. – 148 с.

148

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

  Копчак О.В. 

8

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

9

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

10

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3, 2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Пародонтологичний статус людей похилого та старечого віку

 

Сучасна стоматологія №2, 2013, С.117-119 

3

Білоклицька Г.Ф.

Павленко Е.М. 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Т.Д. Центіло

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д.Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Фітотерапія  хворих на генералізованний пародонтит І-ІІ ступенів в період реабілітації.

друк

Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті»

2011р. - Том 9,

стр. 370

1

Центіло Т.Д.

Афанасенко К.Ю.

 

3

 

 

Оцінка еффективности застосування препарату «Генгігель» в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями тканин пародонту.

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№5.-С. 16-23

8

Білоклицька Г.Ф. Центіло Т.Д.

Колесова Н.А.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри Т.О. Солнцева

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

2

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

СолнцеваТ.О.

Заноздра Л.М.

  Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.П. Пруднікова 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Досвід застосування «Дифлюкану» в лікуванні хронічного кандидозу порожнини рота

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика, Київ, 2011, вип.20,

кн.1, - С. 570-573

4

Пруднікова А.П. Колосова К.Ю. Пруднікова І.О.

2

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П.Коваленко О.Л.

Ашаренкова О.В.

3

Виїзні цикли – активна форма тематичного вдосконалення лікарів – стоматологів у системі післядипломної освіти

друк.

Новини стоматології,Львів,2011,№3 (68). – С. 89-90

2

Білоклицька Г.Ф.,

Пруднікова А.П.

Колосова К.Ю.

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри Л.М. Заноздра 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.

2

Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології

друк.

Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

ISBN 978-617-505-107-8

18

Білоклицька Г.Ф.

Заноздра Л.М.

Солнцева Т.О.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри А.В. Погребняк 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л. Ашаренкова О.В.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Ашаренкова 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

 Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

2

фіссурний герметики в практиці стоматолога-терапевта

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 691-697

Розділ: «Медицина і освіта» 

7

Ашаренкова О.В.

 

3

Підсилюючі матеріали в комбінації з фотополімерними композитами: їх характеристика, основні принципи роботи, використання при шинуванні рухливих зубів

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 681-686

Розділ: «Медицина і освіта» 

 

Ашаренкова О.В.

 

4

Основні підходи до шинування рухливих зубів

волоконно-укріпленими композитами

 

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип.20. – К. 1. – С. 686-691

Розділ: «Медицина і освіта» 

6

Ашаренкова О.В.

 

5

Антибляшкова і протизапальна активність лікувально-профілактичного антисенситивного комплексу "Сolgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна паста) при лікуванні гіперестезії, супутньої генерализованному пародонтиту

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 2 (56). – С. 38-43

6

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

6

Оцінка лікувально-профілактичної ефективності інноваційної зубної щітки "3600 всебічна чистка" (Colgate) у хворих на генералізований захворюваннями пародонту

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 3 (57). – С. 77-81

5

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

7

Вплив гігієнічного комплексу Сolgate на пародонтальну статус і рівень бактеріального обсіменіння біотопу пародонтальної кишені у хворих на генералізований пародонтит у стадії загострення

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 4 (58). – С. 18-23

6

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

 

 

8

Протизапальна активність лікувально-профілактичного комплексу «Colgate» на етапі первинного пародонтологичного  лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

друк.

Сучасна стоматологія. - 2011. - № 5 (59). – С. 28-31

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

9

Лікувально-профілактична ефективність гігієнічного комплексу Colgate: зубна паста "Total", ополіскувач порожнини рота "Plax комплексний захист", зубна щітка "360всебічна чистка" на етапі первинного пародонтологичного  лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

 

Комплексний підхід до профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю: зб. матеріалів 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011» ". - Мінськ: ЗАТ «Техніка та комунікації». - 2011 р. - С. 153-156

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Новикова М.А.

10

Використання лікувально-профілактичної зубної щітки "360 всебічна чистка" (Colgate) в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями пародонту

 

Комплексний підхід до профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів стоматологічного профілю: зб. матеріалів 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки «Стоматологія Білорусі 2011» ". - Мінськ: ЗАТ «Техніка та комунікації». - 2011 р. - С. 149-153

5

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.

Ашаренкова О.В.

12

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

Сучасна стоматологія. - 2012. - 1 (60). – С. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

13

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Павленко Э.М.

14

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 ° всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті.

друк.

Вісник стоматології, спецвипуск. - 2012. - С. 98-99.

 

2

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

15

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

 друк.

Навчальний посібник. Київ, Видавничий дім «Асканія», - 2013. – 148 с.

148

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

  Копчак О.В.

16

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

17

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

18

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3, 2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

19

Спосіб об'єктивної оцінки ефективності лікування генералізованих захворювань тканин пародонта методом капіляроскопії

друк.

Сучасна стоматологія. № 1., 2012, с.148.

 

5

Ашаренкова О.В.

 

20

Сучасні світлотвердіючі композитні матеріали

для естетичної реставрації зубів

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л. Шупика. – 2013. Розділ: «Медицина і освіта» 

6

Ашаренкова О.В.

 

 Кандидат медичних наук, доцент кафедри О.В. Копчак

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології

у друку

Навчальний посібник. Київ, - 2013. – 218 с.

218

Білоклицька Г.Ф.  Ашаренкова О.В.

Копчак О.В.

2

Захворювання тканин пародонту і гіперестезія дентину у жінок під час вагітності та лактації: поширеність, особливості перебігу

друк.

Сучасна стоматологія.-2013.-№3.-с. 162 -164.

 

3

Копчак О.В.

 

3

Впровадження високотехнологічних методів естетичного відновлення коронок зубів із використанням вінірів в навчальний процес післядипломної підготовки стоматологів-терапевтів

(лекція)

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.

5

Копчак О.В.

 

4

Викладання методики виготовлення вкладок для відновлення анатомічної форми та функції зубів лікарям практичної стоматології

(лекція)

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.

5

Копчак О.В.

 

5

Оптимізація післядипломного навчання фахівців з терапевтичної стоматології з питань застосування парапульпарних штифтів (пінів) для виконання естетичної реставрації зубів

(лекція) 

у друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО

імені П.Л.Шупика. - Київ, 2013.-вип., кн..-с.

5

Копчак О.В.

 

Кандидат медичних наук, асистент кафедри О.Л. Коваленко 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних завданнях

друк.

Навчальний посібник. Київ, «Грамота». – 2011. – 232 с.

232

Білоклицька Г.Ф.

Центіло Т.Д. Солнцева Т.О.

Погребняк Г.В.

Заноздра Л.М.

Пруднікова А.П. Коваленко О.Л.Ашаренкова О.В.

Асистент кафедри М.М. Богданова

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Застосування сполук гіалуронової кислоти в медицині (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

друк.

 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, Київ-2011, с.695-699

5

Богданова М.М.

2

Перспектива вживання з´єднань гіалуронової кислоти в стоматології

 

 

друк.

 

Тези ХІ З´їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) на базі ХМАПО. Матеріали ХІ З´їзду ВУЛТ,

28-30 вересня 2011 року м. Харків

1

Богданова М.М.

3

Оцінка лікувально-профілактичної ефективності інноваційної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE) у хворих генералізованими захворюваннями пародонту

друк.

 

Сучасна стоматологія №3 (57) 2011, с. 77-81

5

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

4

Застосування в комплексному лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонту лікувально-профілактичної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE)

друк.

 

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених із міжнародною участю «Медицина ХХІ століття», присвячена 150-річчю заснування Харківського медичного товариства

30 листопада 2011 року, с. 12

1

Богданова М.М.

5

Використання лікувально-профілактичної зубної щітки «3600 всебічна чистка» (COLGATE) в комплексному лікуванні хворих генералізованими захворюваннями пародонту

друк.

 

Материалы 10-ой международной научно-практической конференции по стоматологи в рамках 7-ой международной специализированной выставки «Стоматология Беларуси 2011», Минск, 9-11 ноября 2011 г., с.149-153

5

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

6

Протизапальна активність лікувально-профілактичного комплексу colgate: на етапі первинного пародонтологического лікування хворих на генералізований пародонтит з загостреним плином

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 5 (59) 2011, с. 28-31

 

4

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

7

Оцінка протизапальної активності лікувально-профілактичного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на етапі первинного пародонтологического лікування хворих c загостреним плином генералізованого пародонтиту

друк.

 

V Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків Харків 2012

 

Богданова М.М.

8

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 º всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізована-ном пародонтиті

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 1 (60) 2012, с. 38-41

 

4

Білоклицька Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О.

Богданова М.М.

9

Дослідження лікувально-профілактичних особливостей зубної щітки «360º усебічне чищення» («Colgate») у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

" Сучасна стоматологія " 1 (60) 2012, 152 С.

1

Богданова М.М.

10

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360 ° всебічна чистка» на окислювально-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті

друк.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в пародонтології», Науково-практичний журнал «Вісник стоматології», Спецвипуск :, Одеса.-2012, с. 98-99

2

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

11

Вплив гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач порожнини рота «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна истка» на окисно-відновні властивості ротової рідини при генералізованому пародонтиті 

друк.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи розвитку медичної науки та медичної практики», Львів, 10-11 серпня 2012

4

Богданова М.М.

12

Дослідження впливу гігієнічного комплексу «Colgate» (зубна паста «Total», ополіскувач «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна») на окисно-відновні властивості ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

Тези 1-й Національний український стоматологічний конгрес , Новини стоматології, додаток, №4,2012, с. 4

1

Богданова М.М.

13

Оцінка впливу гігієнічного комплексу «Colgate»: зубна паста «Total», ополіскувач порожнини рота «Plax комплексний захист», зубна щітка «360° всебічна чистка» на пародонтальний статус і рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені у хворих на генералізований пародонтит

друк.

 

Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні технології в практичну стоматологію», Новини стоматології, додаток, №2,2012, с.6-7

2

Богданова М.М.

14

Клінічна ефективність нової серії засобів гігієни - комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »при хронічному перебігу генералізованого пародонтиту

друк.

 

Сучасна стоматологія, №5, 2012, с. 21-26

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

15

«Вплив гігієнічного лечено-профілактичного комплексу« Colgate Total Pro «Здоров'я ясен» на рівень обсіменіння біотопу пародонтальної кишені на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту »

друк.

 

Сучасна стоматологія № 1, 2013, с. 41-46

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

16

Оцінка пролонгованої дії гігієнічного лечено-профілактичного комплексу «Colgate Total Pro« Здоров'я ясен »на етапі первинного пародонтологического лікування (фаза I) хворих з хронічним перебігом генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 2, 2013, с. 121-126

 

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

17

«Оцінка лікувально-профілактичної ефективності зубної щітки нового покоління (« Шовкові нитки », Colgate) у хворих з загострилися плином генералізованого пародонтиту»

друк.

 

Сучасна стоматологія № 3 ,2013, с. 30-35

6

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Богданова М.М.

Очний аспірант М.В. Савченко 

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Лікувально-профілактична ефективність інноваційного антісенсітівного комплексу "Colgate Sensitive Pro-Relief" (професійна і зубна пасти) при лікуванні гіперестезії дентину різної етіології

публик.

Сучасна стоматологія. – 2011. - № 1 (55). – С. 24-29

6

 Белоклицкая Г.Ф. Ашаренкова О.В.

Савченко Н.В.

2

Особливості кислотно-лужного гомеостазу при некаріозних ураженнях у хворих з гастроезофагеальної рефлюксної хворобою

 

Матеріали 10-ій міжнародній науково-практичній конференції з стоматології в рамках 7-ий міжнародної спеціалізованої виставки "Стоматологія Білорусі". - 2012. - С.45-46.

1

Савченко М.В.

Очний аспірант Е.М. Павленко

Назва

Друк/

рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні на етапі етіотропного лікування хворих на генералізований пародонтит (фаза І) гігієнічного комплексу «COLGATE»

друк.

Сучасна стоматологія 2012.-№2 (61).-С. 35-38

4

Білоклицька Г.Ф.

Ашаренкова О.В.

Протункевич О.О. Павленко Е.М.

  

2

Стоматологічна захворюваність у пацієнтів старшої вікової групи.

друк.

Новини стоматології. – 2012. - №2 (додаток). - С. 4.

3

Павленко Е.М.

 

3

Пародонтологи-чний статус людей похилого та старечого віку

 

Сучасна стоматологія №2, 2013, С.117-119 

3

Білоклицька Г.Ф.

Павленко Е.М. 

Заочний аспірант Т.Б. Волінська

Назва

Друк/рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Клінічні етапи підтримуючої терапії хворих на генералізований пародонтит

друк.

Сучасна стоматологія. – 2012. - , №2. - С. 40-43. 

4

Волінська Т.Б.

2

Ручний скейлінг як основний метод комплексного лікування генералізованого пародонтиту (фаза I), журнал

друк.

Сучасна стоматологія». – 2012. -№2. - С. 44-48.

 

5

Волінська Т.Б.

3

Вживання магнітно-лазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонти. 

Друк.

Новини стоматології. – 2012. - № 2. - С. 5.

4

Волінська Т.Б.

4

Застосування магнітно-лазерної терапії у поєднанні з антигомотоксичних препаратів «Траумель С» в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Друк.

Сучасна стоматологія. – 2012. - №1. - С. 153- 154

2

Волінська Т.Б.

 Заочний аспірант К.Ю. Афанасенко

Назва

Друк/

рук

Вихідні дані – видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Кількість друк.

стор.

Прізвища авторів

1

Фітотерапія  хворих на генералізованний пародонтит І-ІІ ступенів в період реабілітації.

друк

Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті»

2011р. - Том 9,

стр. 370 

1

Центіло Т.Д.

Афанасенко К.Ю.

2

Застосування мінімально-інвазивних технологій у пацієнтів, які мають непереносимість місцевих анестетиків при лікуванні карієсу.

друк

Журнал «Проблеми екології та медицини»

2011 р.

2

Афанасенко К.Ю.

3

Терапевтична ефективність зборів лікарських трав у хворих генерализован-ним пародонтит в період реабілітації

друк.

Вісник стоматології. – 2012. - №6. – С.  97-98

2

Афанасенко К.Ю.