Search

Кафедра щорічно приймає участь у "Європейському дні здорових ясен-European Gum Health EFP", розробивши спеціальну програму "День здорових ясен", яка спрямована на виявлення захворювань пародонту і надання первинної пародонтологічної допомоги широким масам населення України, що потребують допомоги фахівців відповідного профілю. З цією метою на кафедрі терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика була розроблена єдина карта пародонтологічного обстеження пацієнтів, яку отримали лікарі-стоматологи СПНМЦ НМАПО імені П.Л. Шупика, 14 державних стоматологічних поліклінік м. Києва і усі регіональні відділення АЛПУ, включаючи Одесу, Харків, Львів, Запоріжжя, Ужгород, Білу Церкву, Полтаву, Вінницю, Дніпро, Івано-Франківськ, Краматорськ. Цю програму у 2017 році підтримали і активно допомогли її реалізації: Українська асоціація зубних гігієністів (президент - проф. О.В. Деньга), Українська академія стоматологічного здоров'я (президент - проф. Н.О. Савичук), ТМО "Стоматологія" м. Київ, директор ІС НМАПО імені П.Л. Шупика (проф. - О.М. Дорошенко).

Під ред. проф. І. С. Зозулі, Медицина невідкладних станів, Київ, «Медицина» - 2008 .-695 с.

 

Під ред. проф. І. С. Зозулі, Медицина невідкладних станів, Київ, ВСВ «Медицина» - 2012.-727с.

 

Данилевский М. Ф., Борисенко А. В., Політун А. М., Сідельнікова Л. Ф. Терапевтична стоматологія, том 1, 2, 3, 4. К., «Здоров’я».

 

Білоклицька Г. Ф., Калюжна Л. Д., «Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ», Київ, «Грамота» - 2007.-270 с.

 

Білоклицька Г. Ф., Копчак О. В., «Основні аспекти етіології, патогенезу, клініки та лікування цервікальної гіперестезії», Київ – 2008.-26 с.

 

Білоклицька Г. Ф., Центіло Т. Д., Решетняк О. В. «Застосування препарату «Гівалекс» в комплексному лікуванні хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота», Київ – 2007 - .-25 с.

Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології : [навчальний посібник] / Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак. - К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. - 143 с. 

Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М. Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки. - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. - 22 с. 

Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В., Ашаренкова О.В. Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с.

Білоклицька Г.Ф., Решетняк О.В. Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, Київ 2015. – 20 с. Г. Ф. Белоклицкая, Т. Б. Волинская «Азбука ручного скейлинга».- К.: Издательская компания «КИТ»,2011.- 68с

1) http://www.nbuv.gov.ua -  національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2) http://www.scopus.com – бібліометрична і реферативна база даних Scopus

3) http://www.library.gov.ua – національна наукова медична бібліотека України

4) http://www.udenta.org.ua – Асоціація стоматологів України

5) http://www.fdiworldental.org – Світова стоматологічна федерація

6) http://www.ada.org – Американська стоматологічна асоціація

7) http://www.amnu.gov.ua – НАМН України

8) http://adee.dental.tcd.ie – Асоціація стоматологічної освіти в Європі

9) http://www.usperio.org.ua – Асоціація лікарів парадонтологів України

10) http://www.efp.org – Европейська асоціація парадонтологів

11) http://www.rsp.com.ru – Російська асоціація парадонтологів

12) http://www.joponline.org – Journal of Periodontology

за дисципліною «Терапевтична стоматологія»

 1. Бараньская – Чаховская М. «Эндодонтия подросткового и взрослого возраста» (под ред. А.М.Политун) – Львов, «Гал Дент» - 2011 – 496 с.
 2. Білоклицька Г.Ф., Волинська Т.Б., «Азбука ручного скейлинга», Київ, Видавнича компанія «КИТ», 2011
 3. Білоклицька Г.Ф., Калюжна Л.Д., «Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ», Київ, «Грамота» - 2007.-270с.
 4. Білоклицька Г.ф., Копчак О.В., «Основні аспекти етіології, патогенезу, клініки та лікування церві кальної гіперестезії», Київ – 2008.-26с.
 5. Білоклицька Г.Ф., Центіло Т.Д., Решетняк О.В.,«Застосування препарату «Гівалекс» в комплексному лікуванні хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота», Київ – 2007 - .-25с.
 6. Білоклицька Г.Ф., Центіло Т.Д., Солнцева Т.О. та співавт., Терапевтична стоматологія в тестових питаннях та ситуаційних завданнях. Навчальний посібник. Київ. Грамота. – 2011р – 231с.
 7. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М, Терапевтическая стоматология, М.: Медицина, 2001. — 736 с.
 8. Боровський Е.В. Клиническая эндодонтия. М. АО «Стоматология» - 2003 – 176с.
 9. Бурукова И.В., Грудянов А.И., Лекарственные препараты, применение в стоматологии. «ГЕОТАР-МЕД», М. – 2004
 10. Лукиных Л.М. «Апикальный периодонтин» - Н.-Новгород: Изд-во Нижнегородской госуд. мед. академии – 2010 – 119с.
 11. Луцкая И.К., «Болезни пародонта»,МИА, 2010 г.
 12. Макеева И.М., «Заболевания пародонта», МедПресс, 2009 г.
 13. Николаев А.И., Цепов Л.М., Практическая терапевтическая стоматология, МЕДпресс-информ, 2008. — 960 с.
 14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. Полтава, 2003 – 208с.
 15. Павленко О.В., Беличенко Ю.М., Волосовець Т.М., Аль-Алавны С.В. – Довідник з ендодонтії: підручник для медичних вузів/ Під ред. проф. О.В.Павленко. Сімферополь:Н.Оріанда, 2010. – 326с.
 16. Під ред. проф..І.С.Зозулі, Медицина невідкладних станів, Київ, ВСВ «Медицина» - 2012.-727с.
 17. Поворознюк В.В., Мазур И.П. Костная система и заболевания парадонта. - К.:ВПЦ «Експрес», 2003. -445 с.
 18. Под ред. проф.И.С.Зозули, Медицина неотложных состояний, Киев, «Медицина» - 2008 .-695с.
 19. Хюльсманн Михаэль, Шеффер Едгар «Проблемы эндодонтии, профилактика, выявление и устранение» - М. «Азбука» - 2009 – 384с.
 20. Цвєткова и соавт. «Заболевания слизистой оболочки рта и губ».М., «МЕДпресс-информ», - 2006.
 21. Яворская Е.С. Болевые и парастетические синдромы челюстно-лицевой области и шеи. Медицина 2007г. 56с.
 22. Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В., Богданова М.М. Сучасні засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини  і показання до їх використання в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта і слизової оболонки. - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. - 22 с.
 23. Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В., Ашаренкова О.В. Гіперестезія твердих тканин зубів: диференційовані підходи до лікування і профілактики залежно від особливостей етіології та патогенезу.  - К..: ТОВ «Інтерсервіс»  2015. – 25 с.
 24. Білоклицька Г.Ф., Решетняк О.В. Комплексне лікування хворих на кандидоз слизової оболонки порожнини рота, Київ 2015. – 20 с.
 25. Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Солнцева Т.О., Копчак О.В. Отличительные особенности зубных щеток и показания к их применению в зависимости от диагноза // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23, книга 1. - 2014. - С. 336-345.
 26. Белоклицкая Г.Ф., Савченко Н.В., Пахомова  В.А. Оценка эффективности комплексного подхода к лечению гиперестезии твердых тканей зубов разной этиологии, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, на основании изменения кислотно-щелочного гомеостаза ротовой жидкости полости рта // Современная стоматология. – 2014. – № 1. – С. 54–58.
 27. Белоклицкая Г.Ф.,  Волинская Т.Б. Оценка клинической эффективности применения магнито-лазерной терапии в комплексном лечении генерализованного пародонтита  // Современная стоматология. - 2014. - №3. - С.22-28.
 28. Ашаренкова О.В., ПавленкоЕ.М.  Вплив адгезивних стоматологічних плівок Диплен-Дента М і Диплен-Дента Л на якісний склад і рівень  бактеріального обсіменіння біотопу пародонтальних кишень у хворих на генералізований пародонтит // Імплантологія, пародонтологія, остеологія. – 2014. - № 3 (35). – С. 70-78.
 29. Павленко Э.М. Особенности окислительно-восстановительных  и метаболических свойств ротовой жидкости при заболеваниях тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23, книга 1. - 2014. - С.356-360.
 30. Павленко Э.М. Особенности стоматологической заболеваемости в пожилом и старческом возрасте (Обзор литературы) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23, книга 1. - 2014. - С.648-655.
 31. Копчак О.В. Розповсюдженість і клінічні особливості перебігу гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту // Современная стоматология – 2013.- № 5.- С.22.-26.
 32. Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В. Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита // Современная стоматология – 2014.- №. - С.24.-27.
 33. Сучасні пломбувальні матеріали та методи їх використання в терапевтичній стоматології : [навчальний посібник] / Г.Ф. Білоклицька, О.В. Ашаренкова, О.В. Копчак. - К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. - 143 с.
 34. О.В. Решетняк, М.І. Лісяний,  А.Г. Потапова, Н.Г. Бичкова Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини // Імунологія та алергологія. Наука і практика, - 5 (76). -  2015. -  с. 75-80.
 35. Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М., Браун Ю.Є.. Дослідження остеоіндуктивних властивостей емалевих матричних протеїнів в експерименті  // Вісник стоматології (вересень 2015)
 36. Білоклицька Г.Ф., Панченко Л.М., Браун Ю.Є..  Значення регенераторного потенціалу кісткової тканини при проведенні хірургічних втручань на пародонті // Вісник стоматології (вересень 2015).
 37. Белоклицкая Г.Ф., Копчак О.В. Оцінка клінічної ефективності модифікованої методики лікування запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної форми тромбоцитарної аутоплазми // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015.- с.47-51.
 38. Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В. Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцитами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита // Современная стоматология.-2014.№4(73) -38-41.
 39. Білоклицька Г.Ф., Павленко Е.М. Особености общесоматического и стоматологического статуса у людей пожилого и старческого возраста // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Київ, 2015
 40. Г.Ф. Белоклицкая, Т.Д. Центило,  Е.Ю. Афанасенко Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоти в стоматологической практике // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - Книга 1 -  Київ, 2015. – С. 462-471.
 41. Афанасенко Е.Ю. Оценка клинической єффективности пародонтальных пленок на основе глюкозоаминогликана при лечении генерализованного пародонти та на єтапе реабилитации // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - випуск 24, книга – 2. – Київ, 2015. – С. 45-52.
 42. Афанасенко Е.Ю. Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительніе свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больніх генерализованнім пародонти том // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. - випуск 24, книга – 3. – Київ, 2015. – С. 15-24.
 43. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В.  Терапевтична стоматологія. Том 2 Карієс.Пульпіт.Періодонтит.Ротовий сепсис. 2013р.
 44. Борисенко А.В. Заболевания пародонта 2013р.
 45. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота 2010р.

СПИСОК ВИКЛАДАЧІВ

кафедри терапевтичної стоматології

№ п/п

П.І.Б.

Посада (штатна, суміж. з погод.опл.)

Вчений ступінь

Вчене звання

Почесні звання

1.

Білоклицька Г.Ф.

Зав.каф.,

проф.

д.мед.н.

професор

Заслужений діяч науки і техніки України

2.

Центіло Т.Д.

доцент

к.мед.н.

доцент

-

3.

Савченко М. В.

доцент

к.мед.н.

доцент

-

4.

Погребняк Г.В.

доцент

к.мед.н.

доцент

-

5.

Ашаренкова О.В.

доцент

к.мед.н.

доцент

-

6.

Коваленко О.Л.

асистент

к.мед.н.

-

-

7.

Павленко Е.М.

асистент

-

-

-

Види післядипломної освіти:

Спеціалізація

Тривалість 2 міс. (312 год.)

Стажування

Тривалість 1 міс. (156 год.)

Тематичне удосконалення

За різними напрямами:

2 тижні – 78 год (два тижні).

1 тиждень – 39 год (один тиждень). 

Цикли тематичного удосконалення, згідно наказу № 446 від 22 лютого 2019 року, надають:

- двотижневі – 50 балів;

- однотижневі – 25 балів.   

Планування циклів на кафедрі терапевтичної стоматології

НМАПО імені П. Л. Шупика на 2021 рік

№ п/п

Назва

циклу

Дата початку та закінчення циклу

Інтернатура

СП

ТУ

СТ

К-ть слух/міс

к-ть інтернів

Три

вал

К-ть слух

Три

вал

К-ть слух

Тривал.

К-ть слух

Тривал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Інтерни

2 рік навч.

 вип. 2019р.

3 потік

01.06-30.06

-/34

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Інтерни

1 рік навч.

 вип. 2021р.

3 потік

01.10-30.10

-

1

 

 

 

 

 

 

 

3

Інтерни

І рік навч.

вип. 2021р.

2 потік

01.12-30.12

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень»

11.01-25.01

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

5

ТУ «Інноваційні методи зняття назубних відкладень. Інструментальні, апаратні. Визначення засобів індивідуального догляду за порожниною рота»

26.01-09.02

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

6

ТУ «Новітні підходи до лікування і профілактики не каріозних уражень зубів. Сучасні відновлювальні матеріали. Індивідуальний підхід до призначення засобів гігієнічного догляду»

10.02-24.02

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

7

ТУ «Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки  порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість»

25.02-12.03

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

8

Спеціалізація з терапевтичної стоматології

25.02-28.04

 

 

6/9

2

 

 

 

 

12

9

ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень»

15.03-29.03

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

10

ТУ «Сучасні аспекти діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонту»

30.03-13.04

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

11

ТУ «Актуальні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки рота»

14.04-29.04

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

12

ТУ «Ендодонтичне лікування. Засоби, інструментарій. Матеріали для заповнення кореневих каналів.»

29.04-17.05

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

13

Стажування з терапевтичної стоматології

29.04-01.06

 

 

 

 

 

 

7/9

1

7

14

ТУ «Пломбувальні матеріали для заповнення каріозних порожнин. Реставрація зубів. Фісурні герметики.»

18.05-01.06

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

15

ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби»

02.06-16.06

 

 

 

 

18/9

0,5

 

 

9

16

ТУ «Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби»

17.06-05.07

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

17

ТУ «Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень»

01.09-15.09

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

18

ТУ «Пломбувальні матеріали для заповнення каріозних порожнин. Реставрація зубів. Фісурні герметики.»

16.09-30.09

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

19

Спеціалізація з терапевтичної стоматології

01.09-29.10

 

 

7/11

2

 

 

 

 

12

20

ТУ «Інноваційні методи зняття назубних відкладень. Інструментальні, апаратні. Визначення засобів індивідуального догляду за порожниною рота»

01.10-13.10

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

21

ТУ «Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки  порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість»

15.10-29.10

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

22

ТУ «Ендодонтичне лікування. Засоби, інструментарій. Матеріали для заповнення кореневих каналів.»

01.11-15.11

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

23

ТУ «Інноваційні методи діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонту»

16.11-30.11

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

24

Стажування з терапевтичної стоматології

01.11-30.11

 

 

 

 

 

 

7/11

1

8

25

ТУ «Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки  порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість»

01.12-15.12

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

26

ТУ «Новітні підходи до лікування і профілактики не каріозних уражень зубів. Сучасні відновлювальні матеріали. Індивідуальний підхід до призначення засобів гігієнічного догляду (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)»

16.12-30.12

 

 

 

 

18/11

0,5

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 1)      Одно- та двотижневі цикли за тематикою:Додатково з метою підвищення кваліфікації, оволодіння сучасними новітніми технологіями діагностики і лікування та придбання балів згідно № 446 від 22 лютого 2019 року рекомендуємо:

 • ендодонтичне лікування «проблемних» кореневих каналів із використанням фізичного чинника;
 • сучасні аспекти діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань пародонту.                                                                         

2)       Майстер-класи за тематикою:

 • Питання диференційної діагностики захворювань тканин пародонта: комп`стерна діагностична програма «Florida Probe», ортопантомограми, мікробіологічні дослідження біотопу пародонтальних кишень, імунологічні дослідження ротової та ясеневої рідини;
 • Інноваційні технології шинування зубів із використанням підсилюючих волокон та сучасних пломбувальних матеріалів;
 • Репаративна пар одонтологія – сучасний підхід до лікування генералізованих захворювань тканин пародонта із застосуванням збагаченої тромбоцитами аутоплазми (PRP-терапія);
 • Сучасні ендодонтичні підходи: від оброботки до 3D обтюрації системи кореневих каналів;
 • Новий підхід до етіотропного лікування генералізованих захворювань пародонта (Фаза І). Методики виконання ручного скейлінгу із використанням кюрет Грейсі та кюрет Лангера (Hu-Friedy). Апаратні методи над- та під ясеневого скейлінгу;
 • Організація менеджменту в умовах приватної стоматологічної клініки;
 • Використання діодного лазера в практиці лікаря- пародонтолога.

В програмі  лекції, практичні та семінарські заняття. По закінченні видається сертифікат державного зразка НМАПО імені П.Л. Шупика.