Search

Турянська Наталя Ігорівна очний аспірант. В рамках НДР кафедри виконує наукову роботу на тему: «Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні некаріозних захворювань твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку».