Search

Одним із засновників легеневої та серцевої хірургії в колишньому СРСР був академік АН України, член-кор. АМН Росії, Заслужений діяч науки України, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської та Державної премій, доктор медичних наук, професор АМОСОВ Микола Михайлович. Йому і належить ідея створення кафедри пульмонології в Україні.

Кафедра пульмонології була створена в 1975 році при активному сприянні ректора КІУЛ, доктора медичних наук, професора УМОВІСТА Михайла Несторовича та міністра охорони здоров'я України доктора медичних наук, професора БРАТУСЯ Василя Дмитровича.

Перший завідувач кафедри пульмонології (1975-1988), доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії СРСР, Заслужений діяч науки України, Заслужений лікар України АВІЛОВА Ольга Матвіївна. Засновник наукової школи реконструктивної хірургії трахеї та бронхів. Автор 3 монографій, виховала 16 кандидатів, 3 докторів наук.

 

З 1988 по 2009 рр. кафедрою завідував двічі Лауреат Державної премії України, заслужений лікар України, кандидат медичних наук професор МАКАРОВ Анатолій Васильович.


З 2009 року кафедру торакальної хірургії та пульмонології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України ГЕТЬМАН Вадим Григорович.