Search

Цикли тематичного удлсконалення
Спеціалізація


Цикли тематичного удлсконалення:

 1. Актуальні питання дитячої пульмонології. Виїзний - 08.04-22.04
 2. Актуальні питання пульмонології. Виїзний - 04.01-19 01, 01.12-15.12
 3. Актуальні питання торакальної хірургії. Виїзний - 11.05-25.05, 01.09-15.09
 4. Бронхологія - 04.02-18.02, 04.11-18.11
 5. Вибрані питання пульмонології - 19.02-05.03 (Виїзний), 20.10-03.11
 6. Вроджені вади розвитку органів дихання у дітей. Виїзний - 04.10-19.10
 7. Діагностична та оперативна відеоторакоскопія - 09.03-23.03
 8. Медіастиніти. Виїзний - 20.01-03.02
 9. Питання пульмонології. Виїзний - 24.03-07.04, 23.04-12.05
 10. Пневмонії у дітей. Виїзний - 01.06-15.06Спеціалізація:

 1. Спеціалізація зі спеціальності "Дитяча пульмонологія" - 04.01-07.04
 2. Спеціалізація зі спеціальності "Торакальна хірургія" - 04.01-15.07

Актуальна інформація про навчальні цикли та ціни доступні в Системі електронної реєстрації на навчання.

 

Тема

Розділи

Вид підготовки

Гнійно-деструктивні захворювання

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Деструктивні пневмонії

Емпієма плеври.

Абсцеси легені.

Гангрена легень

Стороні тіла дихальних шляхів

Класифікація. Патогенез. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога. Ускладнення.

Само-підготовка

Стороні тіла гортані.

Стороні тіла трахеї.

Стороні тіла бронхів.

Аспіраційні ускладнення.

Профілактика.

Вади розвитку легень

Визначення. Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Вади розвитку бронхів та легень.

Проста та кістозна гіпоплазія.

Вроджена лобарна емфізема.

Бронхолегеневі кісти.

Полікістоз легень.

Синдром Картагенера-Зіверта.

Секвестрація легень.

Патологія межистіння

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Пухлини межистіння.

Кісти межистіння.

Пневмомедіастинум.

 

Кровохаркання та легеневі кровотечі

Етіологія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

Само-підготовка

Кровохаркання.

Легеневі кровотечі.

Ендоскопічні методи діагностики та лікування

Показання. Протипоказання. Техніка проведення.

Само-підготовка

Ендоскопічна анатомія дихальних шляхів

Бронхоскопія під місцевим знеболенням.

 

Бронхоскопія під загальним знеболенням.

 

Пневмонії у дітей

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Позалікарняна пневмонія.

Госпітальні пневмонії.

Аспіраційні пневмонії у дітей.

Пневмонії у дітей з імунодефіцитами.

Травматичні ушкодження грудної клітки

Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Хірургічне лікування.

Само-підготовка

Закрита травма грудної клітки.

Забій легень.

Травматичні пошкодження трахеї та бронхів.

Пневмоторакс.

Комп’ютер-ний іспит

Робота з тестами на паперових носіях.

Само-підготовка

Список рекомендованих літературних джерел для слухачів циклу спеціалізація «Дитяча пульмонологія» на період карантину (16.03-03.04.2020)

 1. Аряев Н. Л., Котова Н. В., Старец Е. А. и др. / Детская пульмонология // Под ред. Н. Л. Аряева. – К.: Здоров'я. – 2005. – 608с.
 2. Бородулин Б. Е., Гелашвили П. А., Бородулина Е. А., Подсевалова Н. В. Пороки развития и наследственные заболевания легких: – Учебное пособие. – Самара; СамГМУ. – 2003. – 113 с.
 3. Кривченя Д. Ю. Вади розвитку дихальної системи. Атлас: навч. посіб. / Д. Ю. Кривченя, Є. О. Руденко. К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 192 с.
 4. Майкл А. ГРИППИ. Патофизиология легких. – 3-е изд. испр. – М.; Спб: “Издательство БИНОМ” – “Невский Диалект”. – – 318 с., ил.
 5. Макаров А. В., Данилов О. А., Сокур П. П., Рибальченко В. Ф., Юрченко М. І. Обстеження органів дихання у дітей. Навчально-методичний посібник. – К.: СПД Коляда О. П., – 2005. – 168 с.
 6. Наказ МОЗ України № 18 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за фахом «Дитяча пульмонологія» від 13.01.2005 р. – Київ. – 2005 – 58 с.
 7. Охотнікова О. М., Ткачова Т. М., Руденко С. М. / Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія: навчально-методичний посібник. – К., ВБ «Аванпост-Прим».– 2015. – 95 с.
 8. Сміян І. С. Успадковані захворювання органів дихання. // Медицина дитинства / За ред. П. С. Мощича. - К.: Здоров’я, 1995. - С. 104 - 116. - Т.-2. - 760 с.
 9. Сокур П. П., Кравчук Б. О. Вроджені вади розвитку органів дихання //Педіатрія національний підручник. За ред. В. В. Бережного. – 2013. – Том 2. – Розділ 26. – Підрозділ 26.6. – С 850-881.
 10. Хофер М. Рентгенологическое исследование грудной клетки. Практическое руководство: М.: Мед. лит. 224 с.
 11. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания: Справочник врача. “Пульмонолог Фтизиатр” / Под ред. акад. АМН Украины проф. Ю. И. Фещенко, проф. Л. Я. Яшиной. – К.: ТОВ “Доктор-Медиа”. – 2007. – 430 с.
 12. Дитяча пульмонологія: Навчальний посібник / О. Л. Цимбаліста, З. В. Вовк, Н. Я. Митник та ін.; за ред. О. Л. Цимбалістої. - К. : ВСВ «Медицина», 2019. - 600 с.

 

 

Тема

Розділи

Вид підготовки

Гнійно-деструктивні захворювання

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Деструктивні пневмонії

Емпієма плеври.

Абсцеси легені.

Гангрена легень

Патологія стравоходу

Опіки стравоходу.

Само-підготовка

Рубцеві стенози.

Загруднинна пластика стравоходу при рубцевому стенозі

Вроджені та набуті стравохідно-респіраторні нориці.

Хірургічне лікування стравохідно-трахеобронхіальних нориць

Ахалазія кардії.

Реконструктивна хірургія поєднаних пошкоджень та захворювань трахеї, гортані та стравоходу

Дивертикули стравоходу

Вади розвитку легень

Визначення. Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Вади розвитку бронхів та легень.

Проста та кістозна гіпоплазія.

Вроджена лобарна емфізема.

Бронхолегеневі кісти.

Полікістоз легень.

Синдром Картагенера-Зіверта.

Секвестрація легень.

Патологія межистіння

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Пухлини межистіння.

Кісти межистіння.

Кровохаркання та легеневі кровотечі

Етіологія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.

Само-підготовка

Кровохаркання.

Легеневі кровотечі.

Ендоскопічні методи діагностики та лікування

Ендоскопічна анатомія дихальних шляхів

Само-підготовка

Бронхоскопія

Торакоскопія

Медіастинографія

Медіастиніт

Етіологія. Класифікація. Діагностика. Диференціальна діагностика. Клініка. Лікування.

Само-підготовка

Травматичні ушкодження грудної клітки

Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Хірургічне лікування.

Само-підготовка

Закрита травма грудної клітки.

Проникаючі поранення грудної клітки.

Травматичні пошкодження трахеї та бронхів.

Ушкодження серця та перикарду.

Спонтанний пневмоторакс.

Список рекомендованих літературних джерел для слухачів циклу спеціалізація «Торакальна хірургія» на період карантину (16.03-03.04.2020) 

 1. Авилова О. М., Гетьман В. Г., Макаров B. Торакоскопия в неотложной грудной хирургии. К.: Здоров’я, 1986. 128 с.
 2. Авилова О. М., Сокур П. П. Хронические свищи пищевода. К.: Здоров’я, 96 с.
 3. Гетьман В. Г. Клінічна торакоскопія. К.: Здоров’я, 1995. 208 с.
 4. Литмана И. Оперативная хирургия. Будапешт. 1985. 1176 с.
 5. Ковальчук Л. Я., Багіров М.М. Невідкладна хірургія. 392 с.
 6. Макаров А. В., Сокур П. П. та ін. Хімічні опіки стравоходу у дітей та їх наслідки. К. 2002. 107 с.
 7. Макаров А. В. Данилов О. А. Сокур П. П. Обстеження органів дихання у дітей. К., 2005. 168с.
 8. Макаров А.В. Гетьман В.Г., Десятерик В.І. Торакальна травма. Кривий Ріг, 230с.  549 с.
 9. Макаров А. В., Данилов О. А. Сокур П. П.: Хвороби стравоходу у дітей. К.: НМАПО, 358 с.
 10. Сокур П.П., Гетьман В.Г., Кравчук Б.О. Дитяча хірургія. Навчальний посібник. 2 том (за ред.. проф. Толстанова О. К) «Полісся» 2016 р. 412 с.
 11. Паршин В.Д., Порханов В.А. Хирургия трахеи с атласом оперативной хирургии. М.: Альди-Принт, 2010. 48 с.

Надаємо електронні адреси викладачів: 

lget@ukr.netГетьман В.Г. 

prof.sokur@gmail.com – Сокур П.П. 

boris.kravchuk@gmail.com – Кравчук Б.О. 

obodnikovsansan@gmail.com – Ободніков О.О. 

mmbagirov@yahoo.com – Багіров М.М. 

anatoliy.makarov237@gmail.com – Макаров А.В. 

З повагою, кафедра торакальної хірургії. 

План занять слухачів циклу ТУ «Бронхологія» на період карантину (16.03-03.04.2020)

Тема

Розділи

Вид підготовки

Загальні питання

Анатомія органів дихання.

Само-підготовка

Ендоскопічна анатомія дихальних шляхів.

Анатомічні орієнтири при проведенні бронхологічних маніпуляцій.

Фізіологія  органів дихання.

Бронхологічна служба, структура та завдання.

Організація бронхологічних кабінетів.

Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних маніпуляцій

Трахеобронхоскопія під місцевим знеболенням. Техніка виконання. Ускладнення.

Само-підготовка

Трахеобронхоскопія під загальним знеболенням. Техніка виконання. Ускладнення.

Фібробронхоскопія під місцевим знеболенням. Техніка виконання. Ускладнення.

Фібробронхоскопія під загальним знеболенням. Техніка виконання. Ускладнення.

Ендоскопічні

маніпуляції

Ригідна  трахеобронхоскопія. Показання, протипоказання. Техніка виконання.

Само-підготовка

Фібробронхоскопія,  показання та протипоказання. Техніка виконання.

Фіброезофагоскопія,  показання та протипоказання. Техніка виконання.

Мікротрахеостомія. Показання, протипоказання. Техніка виконання.

Дилатаційна трахеостомія.  Показання та протипоказання. Техніка виконання.

Ендоскопічна

діагностика:

 

Ізольованих розривів дихальних шляхів.

Само-підготовка

Сторонніх  предметів дихальних шляхів.

Вад розвитку бронхолегеневої системи.

Кровохаркання та легеневих кровотеч.

Бронхо-плевральних нориць.

Бронхо-трахео-стравохідних нориць.

ХНЗЛ.

Туберкульозу трахеї та бронхів.

Інфільтративних, бронхо-норицевих форм туберкульозу та рубцевого стенозу бронхів.

Опіків дихальних шляхів.

Доброякісних пухлин дихальних шляхів.

Пухлин і кіст межистіння.

Раку легень.

Ендоскопічний контроль після пластичних операцій на гортані, трахеї та бронхах в ранній та віддалений післяопераційний період.

Ендоскопічні

лікувальні методики

Санація трахеобронхіального дерева.

Само-підготовка

Лаваж дихальних шляхів. 

Лікування бронхіальних фістул.

Ендоскопічна хірургія трахеї та бронхів.

Ендоскопічне висічення доброякісних пухлин трахеї та бронхів.

Мініінвазивна хірургія рубцевих стенозів трахеї та бронхів.

Мініінвазивна хірургія рубцевих стенозів стравоходу.

Лікування травматичних  ушкодженнях грудної клітки.

Бужування трахеї, бронхів і стравоходу..

Екзаменаційні білети у PDF

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ (Бронхологія) 

 1. Багиров М. М., Верещако Р. И. Варианты лечения рубцовых стенозов пищевода, осложненных свищем // Хирургия Украины. – 2012. - №1. – С. 26 – 35.
 2. Багиров М. М., Верещако Р. И., Сейковский О. В.Лечение короткого рубцового стеноза пищевода // Пластична та реконструктивна хірургія. – 2012. – №2. – С. 23 – 33.
 3. Багиров М. М., Линник Н. И., Гвоздев Б. М., Верещако Р. И., Соколов В. В., Сейковский О. В., Гурмак М. Н. Диагностика и лечение неспецифической эмпиемы плевры // там же. - С. 34 – 45.
 4. Колбашова Ю.Н., Бондарєв А.Г., Жуков М.А. Эндоскопические методики лечения больных эмпиемой плевры // Материалы 90-й научно-практичской конференции студентов и молодых ученых ИвГМА “Неделя науки -2010”.- Иваново.-2010.-С.182.
 5. Колкин Я. Г. Вегнер Д. В. Хирургия тяжелой травмы груди. – Донецк, ООО “Лебедь”. – 2010. – 236 с.
 6. Котляров П.М. Виртуальная бронхоскопия мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике опухолевых поражений трахеи. Пульмонология. 2016; (3): 261–266.
 7. Кравчук Б. О. Особливості компресійного синдрому при доброякісних утворах межистіння у дітей. // Хірургія дитячого віку. 2012. - №1 (34). – с. 31 – 37.
 8. Лечебная бронхоскопия в комплексной терапии заболеваний органов дыхания : учеб. пособие / Н.Е. Чернеховская, В.Г. Андреев, А.В. Поваляев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2011. –144с.
 9. Лінчевський О.В., Макаров А.В., Гетьман В.Г., Мясніков Д.В. Поєднана травма: дожити до світанку. (Проблемна стаття) // Травма, 2012 - №2.-Т.13.-98-102.
 10. Некоторые аспекты диагностики заболеваний легких / М.Л. Штейнер, С.А. Блашенцева, А.В. Жестков и др. // Фундаментальные исследования. – 2011. – №9–1. – С. 163–169.
 11. А.М.Шулутко, А.А.Овчинников, О.О.Ясногородский, И.Я. Мотус Эндоскопическая торакальная хирургия : руководство для врачей / М. : Медицина, 2006. - 392 с.
 12. Bonella F, Ohshimo S, Bauer P, et al. Bronchoalveolar lavage. In: Strausz J, Bolliger CT, eds. Interventional Pulmonology. Eur Respir Monogr 2010; 48: 59–72.
 13. British Thoracic Society Flexible Bronchoscopy Guideline Group. BTS guideline for diagnostic flexible bronchoscopy in adults. Thorax 2013; 68.
 14. Chacko J, Gagan B, Kumar U, Mundlapudi B. Real-time ultrasound guided percutaneous dilatational tracheostomy with and without bronchoscopic control: an observational study. Minerva Anestesiol. 2015;81(2):166-174.