Search

КРАВЧУК Борис Олексійович

Доктор медичних наук, професор кафедри, дитячий торакальний хірург. Автор 111 наукових праць із них 10 патентів. Співавтор двох монографій, 3 навчально-методичних посібників і Національного підручника «Педіатрія» за редакцією професора В. В. Бережного.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Інтраплевральна сорбційна детоксикація в комплексному лікуванні ускладнених форм гострої деструктивної пневмонії у дітей”. У 2016 році – докторську дисертацію «Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування доброякісних утворів межистіння у дітей».

Член редакційної ради журналу «Хірургія дитячого віку».

Телефон для спілкування 0677038351