Search

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 2011 року.

Є членом президії та секретаріату Академії наук вищої освіти України та членом президії та секретаріату Міжнародної академії освіти і науки з 2017 р.

У 2008 році отримала науковий ступень доктора медичних наук, у 2015 році – вчене звання професора.

У 2005 році  за внесок молоді у розбудову держави Постановою Кабінету Міністрів України визнана нагороджена Премією Кабінету Міністрів України у номінації «Наукові досягнення».

У 2014 році рішенням Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та Національної академії медичних наук України нагороджена медаллю Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини»

У 2017 році наказом Командуючого внутрішніми військами МВС України нагороджена медаллю «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України»

Є автором 119 друкованих робіт, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник та 17 авторських свідоцтв на твір.

Під керівництвом проф. Гриневич Є.Г. було підготовлено 1 кандидата медичних наук. 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та передатестаційних циклів за спеціальністю «Наркологія» 

Основні напрямки наукових досліджень– психіатрія екстремальних ситуацій, психотерапія, медична психологія, наркологія

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

1. Психиатрический словарь [составители В.С. Первый, В.Ф. Сухой, Е.Г. Гриневич, М.В. Маркова]. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 635, [1] c. – (Медицина)

2. Igor V. Linskiy Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: A Pilot Study / Igor V. Linskiy, Aleksandr I. Minko, Anatoliy Ph.Artemchuk, Eugenia G. Grinevich et al. // Substance Use and Misuse. – Aug. 2012. – Vol. 47, No.10. – P. 1151-1158.