Search

Завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, директор КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія»», головний психіатр ДОЗ виконавчого органу Київської міської ради, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Очолює кафедру загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 2007 року.

Після закінчення у 1982 р. Ворошиловградського (Луганського) медичного інститута, працював лікарем-психіатром, районним психіатром у м. Краснодон та в Лутугінському районі Ворошиловградської області, головним лікарем Алчевської психіатричної лікарні Луганської області.

З 1995 по 1996 рр. працював старшим науковим співробітником Київського НДІ соціальної та судової психіатрії (м. Київ), з 1096 по 1998 рр. завідував амбулаторією Київської міської психіатричної лікарні № 2, а з 1998 по 2002 рр. працював заступником головного лікаря по лікувальній роботі Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні №1.

З 1999 р. по теперішній час є позаштатним головним психіатром Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З 2007 року і по теперішній час є директором Територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві.

З 2002 року працює на кафедрі дитячої, соціальної та судової психіатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика на посаді професора кафедри, а з 2007 року – завідувача кафедри. 

У 1994р. отримав науковий ступень кандидата медичних наук, у 2001 р. – доктора медичних наук, а у 2005 р. отримав вчене звання професора. 

У 2005 році отримав Подяку Кабінету Міністрів України (№ 5164 від 16 серпня 2005 року).

У 2008 році Указом Президента України № 535/2008 присвоєно звання «Заслужений лікар України».

У 2017 нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. 

Є головним редактором Міжнародного науково-практичного журналу «Психіатрія, психотерапія та клінічна психологія» (видання входить до наукометричної бази SCOPUS). 

За час роботи професором кафедри вперше у Києві заснував повні цикли післядипломної освіти для лікарів-наркологів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-медичних психологів. 

Є автором понад 250 друкованих наукових робіт, п’яти учбових посібників для лікарів та інтернів, чотирьох керівництв для лікарів, співавтор чотирьох раціоналізаторських пропозицій. 

Під науковим керівництвом проф. Мішиєва В.Д. було підготовлено та захищено дві дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, на теперішній час ще п’ять наукових робіт на здобуття цього наукового ступеню виконуються. 

Основні напрямки наукових досліджень– діагностика, лікування та реабілітація хворих на шизофренію та гострих психотичні розлади,  діагностика, лікування та реабілітація хворих на афективні розлади настрою. 

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Мішиєв В.Д. Депресивні розлади: критерії діагностики, основні клінічні прояви та методи терапії  – Київ, 2002. – 46 с.
 2. Мішиєв В.Д. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів: клініка, діагностика, терапія. – Львів: Видавництво Мс, 2005. –200с.
 3. Мішиєв В.Д. Сучасні депресивні розлади: Керівництво для лікарів. – Львів Видавництво Мс, 2004. – 207с.
 4. Мішиєв В.Д., Овчаренко М.О., Мещеряков В.Д. Психологічна і медикаментозна профілактика алкогольної і наркотичної залежності серед осіб підліткового віку. – Київ, 2005 – 32 с.
 5. Мішиєв В.Д., Сосін І.К., Овчаренко М.О., Єршова О.А. Наркологія: актуальні питання. – Львів Медицина світу, 2010 – 277 с.
 6. Мішиєв В.Д. Сучасні депресивні розлади: Керівництво для лікарів. – Львів: Видавництво Мс. – 208 с.

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркологіїзаслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 2019 р. на посаді професора кафедри.

У 1974 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Курського державного медичного інституту.

З 1975 року на протязі 20 років працював в Українському НДІ клінічної і експериментальної неврології та психіатрії ім. В.П. Протопопова (Харків).

У 1986-1988 рр. працював головним лікарем радянських лікувально-профілактичних закладів у Лівії.

У 1989-1991 рр. стажувався у США.

З 1995 по 2000 рік працював проректором з наукової роботи Харківського інституту удосконалення лікарів (ХІУЛ).

З 1999 по 2019 рік працював завідувачем кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В 1982 році захистив кандидатську, в 1994 році – докторську дисертації. 

У 1976  отримав науковий ступень доктора медичних наук, у 1986 р. – вчене звання професора.

Михайлов Б.В. є членом Европейської психіатричної Асоціації (ЕРА), Асоціації психотерапевтів Європи (ЄАР), Европейської Академії натуральної історії, президентом Національної ліги психотерапії, психосоматики і медичної психології України, віце-президентом Асоціації психотерапевтів й психоаналітиків України, членом Президії Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, академіком АН вищої освіти України. Б.В.Михайлов відмічений почесними грамотами МОЗ, Верховної Ради України, Харківської обласної держадміністрації, Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. Лауреат Премії ім. В.П. Протопопова, Лауреат Національного проекту «Флагмани освіти».

Є автором 799 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з різних проблем психіатрії, психотерапії, медичної психології, наркології, в тому числі 45 монографій та учбових посібників.

Ним особисто підготовлено 9 докторів і 42 кандидатів медичних і психологічних наук, виконується ряд докторських, кандидатських й магістерських робіт. 

Основний напрямок наукових дослідженьпроблеми психіатрії, психотерапії, нейрофізіології, медичної психології. Розроблена біоінформаційна концепція патогенезу психічних розладів; вивчені нейробіологічні механізми реалізації психотерапії; психотерапія соматоформних розладів, створена система психотерапії для працівників МВС та ЗС України, розроблені проблеми фармакопсихотерапії, досліджені клініко-патофізіологічні механізми й терапія порушень сну, розроблені основи психотерапії у спорті; створена концепція виховання медичних психологів.

Основні наукові роботи, надруковані за час роботи на кафедрі (2019 р.):

 1. Towards new models: contemporary psychotherapy in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association /  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019) S688-S689
 2. The role psychotherapy in somatic medicine / Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S512  
 3. Medical and psychological support of soldier and servicemen of the armed forces of Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S580
 4. Multimodal-psychological rehabilitation combatants in Ukraine / European Psychiatry The journal of the European Psychiatry  Association/  27th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 56S (2019).-Vol.-565.- S282- S283
 5. Інновації післядипломної підготовки фахівців, які проводять програму психосоціальної реабілітації учасників бойових дій / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку).-16-17 травня 2019 р..-м.Тернополь.-С.269.

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 2011 року.

Є членом президії та секретаріату Академії наук вищої освіти України та членом президії та секретаріату Міжнародної академії освіти і науки з 2017 р.

У 2008 році отримала науковий ступень доктора медичних наук, у 2015 році – вчене звання професора.

У 2005 році  за внесок молоді у розбудову держави Постановою Кабінету Міністрів України визнана нагороджена Премією Кабінету Міністрів України у номінації «Наукові досягнення».

У 2014 році рішенням Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та Національної академії медичних наук України нагороджена медаллю Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини»

У 2017 році наказом Командуючого внутрішніми військами МВС України нагороджена медаллю «За співпрацю з внутрішніми військами МВС України»

Є автором 119 друкованих робіт, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник та 17 авторських свідоцтв на твір.

Під керівництвом проф. Гриневич Є.Г. було підготовлено 1 кандидата медичних наук. 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та передатестаційних циклів за спеціальністю «Наркологія» 

Основні напрямки наукових досліджень– психіатрія екстремальних ситуацій, психотерапія, медична психологія, наркологія

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

1. Психиатрический словарь [составители В.С. Первый, В.Ф. Сухой, Е.Г. Гриневич, М.В. Маркова]. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 635, [1] c. – (Медицина)

2. Igor V. Linskiy Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: A Pilot Study / Igor V. Linskiy, Aleksandr I. Minko, Anatoliy Ph.Artemchuk, Eugenia G. Grinevich et al. // Substance Use and Misuse. – Aug. 2012. – Vol. 47, No.10. – P. 1151-1158. 

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор.

Працює на кафедрі з 2015 року.

У 2003 році отримав науковий ступень кандидата медичних наук, у 2008 році – вчене звання доцента, у 2013 році – науковий ступень доктора медичних наук, у 2019 році – вчене звання професора. 

Є автором біля 100 друкованих робіт, з яких 4 монографії та 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України, 1 – електронний навчальний посібник). 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення за спеціальністю «Психіатрія». 

Основні напрямки наукових досліджень – психіатрія (клінічні особливості та профілактика психічних і психосоматичних розладів), медична психологія (новітні засоби експериментально-психологічної діагностики), наркологія (клінічні особливості та рання діагностика синдрому залежності).

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Невідкладна допомога в психіатрії і наркології: Монографія / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, В.Ю. Омелянович - К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. – 168 с., з іл.
 2. Психіатрія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, В.Ю. Омелянович. Є.Г. Гриневич. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018. – 176 с.
 3. Психіатрія. Еталони практичних навичок : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.Д. Мішиєв, В.Ю Омелянович. Є.Г. Гриневич – Режим доступу: https://nmapo.edu.ua/images/instsimmed/kafDityh/Elektronniy_posibnik/public_html/index.html
 4. Омелянович В.Ю. Состояния парциальной психической дезадаптации и психосоматические заболевания у сотрудников органов внутренних дел) \ В.Ю. Омелянович – Донецк, – 314 с.
 5. Омелянович В.Ю. Особенности функционирования механизмов психической адаптации к службе в органах внутренних дел \ В.Ю. Омелянович – Донецк, – 365 с.
 6. Омелянович В.Ю. Посттравматические стрессовые расстройства у оперативных сотрудников органов внутренних дел (клиника, психология, профилактика) \ В.Ю. Омелянович – Донецк: Каштан, 2004. – 216 с.
 7. Омелянович В.Ю. Основи судової психіатрії: Навчальний посібник \ В.Ю. Омелянович – Донецьк: Норд-Пресс, 2006. – 205 с.
 8. Омелянович В.Ю. Психологія управління: Навчальний посібник \ В.Ю. Омелянович – Донецьк: Каштан, 2007. – 310 с.

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Працює на кафедрі з 2011 року.

У 2008 році отримала науковий ступень кандидата медичних наук, у 2012 році – вчене звання старший науковий співробітник, у 2019 році – науковий ступень доктора медичних наук. 

Є автором 60 друкованих робіт, з яких 1 монографія. 

На кафедрі є куратором циклів стажування, спеціалізації та передатестаційних циклів за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза». 

Основний напрямок наукових досліджень – судова психіатрія, судово-психіатрична експертиза. 

Основні наукові роботи

 1. Онкологічна патологія і дієздатність / О. А. Ревенок, О. П. Олійник, С. С. Шум // Монографія. – К., 2012. – 379 с.
 2. Судова психіатрія як спеціальність: історія розвитку, професійні навики та сфери компетенції / І.Я. Пінчук, О. А. Ревенок, О. П. Олійник // Новости медицины и фармации. – 2013. – №20-22 (477, 483-484) http://www.mif-ua.com/archive/issue-34228/
 3. Олійник О.П. Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів / О.П. Олійник // Архів психіатрії. - 2017. - Т. 23, №1 (88). - С. 56-60.
 4. Олійник О.П. Сучасні підходи до соціальної інтеграції судово-психіатричних пацієнтів / О.П. Олійник // «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика». - 2017. - Вип. 27

Доцент кафедри  загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради за фахом «Дитяча психіатрія», кандидат медичних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю «психіатрія»

Працює на кафедрі з 2016 року.

З 1996 р. по 2016 р. працювала науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України на посаді провідного наукового співробітника відділу психічних розладів дітей та підлітків.

У 2006 році отримала науковий ступень кандидата медичних наук, у 2016 році отримала вчене звання старшого науковий співробітника.

У 2000 році Бікшаєва Я.Б. пройшла місячне стажування у Варшавському інституті психіатрії і неврології (Польща) з питань організації психіатричної реабілітації дітей та підлітків, оцінки дієвості психосоціальної реабілітації та поведінкової терапії.

З 2002 по 2004 рік проходила очно-заочне навчання в Польщі за спеціалізованою програмою з питань психіатричної реабілітації дітей з розладами зі спектру аутизму, затвердженою Міністерством охорони здоров’я Польщі.

У 2006 році  навчалась на міжнародному навчальному курсі «Польська епілептологія в Україні». У 2008 році пройшла тижневий клінічний навчальний курс з питань дитячої та підліткової психіатрії організований Міжнародною Асоціацією  та Європейським Союзом дитячих та підліткових психіатрів. У 2009 році закінчила тижневий клінічний навчальний курс «Фактори предиспозиції та їх вплив на зміну ризику розвитку психічних розладів у дітей» організований Європейським Союзом (Європейською Комісією) в Дослідному медичному центрі генетики та психіатрії розвитку Інституту психіатрії та Королівського коледжу Великої Британії. 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та передатестаційних циклів за спеціальністю «Дитяча психіатрія». 

Є автором 161 друкованої роботи у фахових виданнях. 

Основні напрямки наукових досліджень:

-         Розробка критеріїв якості надання медико-соціальної допомоги для найбільш соціально значущих розладів психіки та поведінки у дітей: розладів зі спектру аутизму та шизофренії з ранньою маніфестацією;

-         Удосконалення та оптимізація системи надання медико-соціальної допомоги дітям з розладами зі спектру аутизму та розробка і впровадження сучасних стандартів діагностики, терапії та реабілітації хворих даної категорії.

-         Визначення конституційно-генетичних та середовищних факторів ризику, які впливають на ранню маніфестацію, несприятливий перебіг захворювання та тяжкість соціальної дезадаптації у дітей з розладами спектру аутизму. 

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

 1. Бикшаева Я.Б. Семейная терапия подростков с соматоформными расстройствами: интеграция когнитивных, бихевиоральных и психодинамических концептуально-методических подходов // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №2 (73).– С. 83–90.
 2. Бикшаева Я.Б. Клиническая типология, причины и механизмы манифестации шизофрении у детей // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №3 (74). – С. 80–84.
 3. Бікшаєва Я.Б. Чинники ризику, які впливають на маніфестацію розладів зі спектра аутизму // Архів психіатрії. – 2013. – Т.19. – №4 (75). – С. 158–164.
 4. Бикшаева Я.Б. Направления медико-социальной реабилитации детей с аутизмом // Архів психіатрії. – 2015. – Т.21. – №1 (80). – С. 109–115.
 5. Бикшаева Я.Б. Шизофрения, манифестирующая в детском возрасте: особенности диагностики и терапевтических стратегий // Архів психіатрії. – 2015. – Т.21. – №2 (81).– С. 104–109.