Search

Доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, кандидат медичних наук

Закінчив у 1993 році Український Державний медичний університет імені О.О.Богомольця, лікувальний факультет за фахом лікувальна справа.

Працює на кафедрі з травня 2004 року.

У 2000 році отримав науковий ступень кандидата медичних наук, у 2014 році – вчене звання доцента

Є автором46 друкованих робіт у фахових журналах та збірниках.

На кафедрі є куратором циклів тематичного удосконалення «Актуальні проблеми наркології», «Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів».

Основний напрямок наукових досліджень– психіатрія залежностей, психотерапія, допомога при посттравматичних стресових розладах.

Основні наукові роботи:

1)    Карачевський А.Б. Вплив преморбідних  особливостей  хворих на перебіг опійного  абстинентного  синдрому. Український вісник психоневрології. - Т.  6.-  Вип.  3(18).-  Харкiв,  1998.- С.95-96.

2)    Карачевский А.Б. Когнитивно-поведенческая терапия больных алкоголизмом и наркоманией. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология – 2 (08). 2012. - С. 84-89.

3)    Карачевський А.Б. Адаптація шкал та опитувальників щодо посттравматичного стресового розладу українською та російською мовами. Огляд літератури. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Вип. 25. – К., 2-2016. С. 607-622.

4)    S.Dvoriak, A.Karachevskyy, S.Chhatre, R.Booth, D.Metzger, J.Schumacher, N.Chychula, A.Pecoraro, G.Woody. Methadone maintenance for HIV positive and HIV negative patients in Kyiv: Acceptability and treatment response. Drug and Alcohol Dependence. Volume 137, 1 April 2014, Pages 62–67. Провідне наукове видання іноземних держав

Roberts B., Makhashvili N., Javakhishvili  J., Karachevskyy A., Kharchenko  N., Shpiker M. Richardson E. Mental health care utilisation among internally displaced persons in Ukraine: Results from a nation-wide survey. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-12.

Список друкованих праць Карачевського А.Б., опублікованих у 2013-2018 рр.:

  1. Карачевсьий А.Б. Размышления о роли когнитивно-поведенческих терапевтов в реформировании психиатрической помощи. Вісник Асоціації Психіатрів України – 1. 2013. – С. 12-14.
  2. Карачевсьий А.Б. Психотерапия депрессии: миф или реальность? Вісник Асоціації Психіатрів України – 3. 2013. – С. 26-30.
  3. Карачевсьий А.Б. Об обучении когнитивно-поведенческой терапии в Украине. Вісник Асоціації Психіатрів України – 4. 2013. – С. 32-35.
  4. Карачевський А.Б. Про впровадження європейських стандартів навчання когнітивно-поведінковій терапії в Україні. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том ІV: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. - 134-139 с.
  5. S.Dvoriak, A.Karachevsky, S.Chhatre, R.Booth, D.Metzger, J.Schumacher, … G.Woody. Methadone maintenance for HIV positive and HIV negative patients in Kyiv: Acceptability and treatment response. Drug and Alcohol Dependence. Volume 137, 1 April 2014, Pages 62–67.
  6. Карачевський А.Б. Адаптація шкал та опитувальників щодо посттравматичного стресового розладу українською та російською мовами. Огляд літератури. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Вип. 25. – К., 2-2016. С. 607-622.
  7. Горбунова В.В., Карачевський А.Б., Климчук В.О., Нетлюх Г.С., Романчук О.І. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО: посібник для ведучих груп: навчальний посібник. Львів : Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету, 2016. – 91 с.
  8. Roberts B., Makhashvili N., Javakhishvili  J., Kharchenko  N., Shpiker M. Richardson E. Mental health care utilisation among internally displaced persons in Ukraine: Results from a nation-wide survey. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 2017. Р. 1-12.