Search

Професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор.

Працює на кафедрі з 2015 року.

У 2003 році отримав науковий ступень кандидата медичних наук, у 2008 році – вчене звання доцента, у 2013 році – науковий ступень доктора медичних наук, у 2019 році – вчене звання професора. 

Є автором біля 100 друкованих робіт, з яких 4 монографії та 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України, 1 – електронний навчальний посібник). 

На кафедрі є куратором циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення за спеціальністю «Психіатрія». 

Основні напрямки наукових досліджень – психіатрія (клінічні особливості та профілактика психічних і психосоматичних розладів), медична психологія (новітні засоби експериментально-психологічної діагностики), наркологія (клінічні особливості та рання діагностика синдрому залежності).

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

  1. Невідкладна допомога в психіатрії і наркології: Монографія / О.С. Чабан, О.О. Хаустова, В.Ю. Омелянович - К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. – 168 с., з іл.
  2. Психіатрія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, В.Ю. Омелянович. Є.Г. Гриневич. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018. – 176 с.
  3. Психіатрія. Еталони практичних навичок : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.Д. Мішиєв, В.Ю Омелянович. Є.Г. Гриневич – Режим доступу: https://nmapo.edu.ua/images/instsimmed/kafDityh/Elektronniy_posibnik/public_html/index.html
  4. Омелянович В.Ю. Состояния парциальной психической дезадаптации и психосоматические заболевания у сотрудников органов внутренних дел) \ В.Ю. Омелянович – Донецк, – 314 с.
  5. Омелянович В.Ю. Особенности функционирования механизмов психической адаптации к службе в органах внутренних дел \ В.Ю. Омелянович – Донецк, – 365 с.
  6. Омелянович В.Ю. Посттравматические стрессовые расстройства у оперативных сотрудников органов внутренних дел (клиника, психология, профилактика) \ В.Ю. Омелянович – Донецк: Каштан, 2004. – 216 с.
  7. Омелянович В.Ю. Основи судової психіатрії: Навчальний посібник \ В.Ю. Омелянович – Донецьк: Норд-Пресс, 2006. – 205 с.
  8. Омелянович В.Ю. Психологія управління: Навчальний посібник \ В.Ю. Омелянович – Донецьк: Каштан, 2007. – 310 с.