Search

 
 

Юридичний відділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика є самостійним структурним підрозділом академії і підпорядковується безпосередньо ректору.

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів академії, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів академії в судах тощо.

Положення про юридичний відділ

Колектив

Начальник відділу

Вознюк
Тетяна Іванівна

Фахівці відділу:

Вознюк Юлія Анатоліївна - провідний юрисконсульт 
Могилат Наталія Миколаївна –  провідний юрисконсульт
Шипілова Вікторія Сергіївнапровідний юрисконсульт

Юридичний відділ академії відповідно до покладених на нього завдань виконує цілий ряд функцій, які поділяються на 4 групи: консультативно-правова допомога, претензійно-позовна робота, договірна робота та правова експертиза, нормотворення.

Консультативно-правова допомога:

- надання консультативно-правової допомоги структурним підрозділам, в т.ч. інститутам, факультетам та кафедрам;

- консультації окремих працівників академії та осіб, які навчаються в академії;

- надання правової допомоги працівникам академії, права яких порушені, і які потребують соціального захисту, відповідно до законодавства України про соціальний захист населення;

- забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників академії, подання пропозицій ректору щодо поновлення порушених прав. 

Претензійно-позовна робота:

- організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів;

- здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами встановленого в академії  порядку пред'явлення і розгляду претензій;

- підготовка позовів, заперечень та відзивів на позови, інших процесуальних документів;

- представлення інтересів академії, у тому числі, в якості позивача, відповідача, третьої особи у всіх судових органах; у відділах державної виконавчої служби; інших державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.

Договірна робота та правова експертиза:

- організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, правова оцінка проектів таких договорів (контрактів) та їх погодження;

- забезпечення правильного застосування в академії нормативно-правових актів та інших документів, подання ректору пропозицій щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю академії;

- розроблення та участь у розробленні проектів наказів та інших документів з питань діяльності академії;

- проведення юридичної експертизи проектів наказів та інших документів і їх погодження. Подання вмотивованих пропозицій щодо приведення проектів наказів та інших документів у відповідність із законодавством. 

Нормотворення

- розроблення проектів локальних нормативних документів з питань діяльності академії та положень про її структурні підрозділи;

- розроблення посадових інструкцій на працівників академії;

- розроблення пропозицій до проектів нормативно-правових актів МОЗ України.

Інформаційна сторінка юридичного відділу:

Про затвердження якісного діловодства у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Моніторинг законодавства (посилання на документ)
План роботи юридичного відділу на 2019 рік
ІНФОРМАЦІЯ про роботу юридичного відділу НУОЗ України імені П. Л. Шупика 2017 рік
Інформація щодо впровадження електронних трудових книжок
Наказ МОЗ України від 23.03.2021 № 544 "Про внесення зміни до форми примірного договору № ____ про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані..."
Наказ МОЗ України від 19.01.2021 № 74 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України"

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел./факс: (044)205-48-04,
телефон довіри 205-49-09
femidanmapo@ukr.net