Search

(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
 
  
  Здобувач КОЗУБ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
  Здобувач ОСТАФІЙЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач БАГАТЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ДЗЮБА ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач ДОМАКОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
  Здобувач ЛИТВАК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
  Здобувач ОШОВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
  Здобувач ЖЕГУЛОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач ВОРОБЕЙ ЛЮДМИЛА ІГНАТІВНА
  Здобувач КОВИДА НАТАЛЯ РОМАНІВНА
  Здобувач ЦЗО ТІНЛАНЬ
  Здобувач ТКАЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ЩУРЕВСЬКА ОКСАНА ДМИТРІВНА
  

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 15.11.2019 № 1428 рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» та 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Галушко Олександр Анатолійович, д.мед.н. доцент, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.01;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 15 листопада 2019 року строком до 31 грудня 2020 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57

 

Паспорт спеціальності

Переглянути у PDF

Склад

Голова ради:

Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, перший проректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.

Заступник голови:

Лоскутов Олег Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.

Вчений секретар:

Галушко Олександр Анатолійович, д.мед.н. доцент, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Члени ради:

Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01;

Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н, професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Горбунова Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Дубров Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, старший ординатор відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, директор, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, спеціальність 14.01.01;

Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01;

Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, завідувач відділення, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціальність 14.01.30;

Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01;

Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30;

Тріщинська Марина Анатоліївна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.30.


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач КОЗУБ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат: ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дисертація: ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ОСТАФІЙЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ЗБІЛЬШЕННЯМ МАСИ ТІЛА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Дисертація: ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ЗБІЛЬШЕННЯМ МАСИ ТІЛА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач БАГАТЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ СТИМУЛЯЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ В ПРОГРАМАХ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO

Дисертація: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ СТИМУЛЯЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ФАКТОРОМ В ПРОГРАМАХ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДЗЮБА ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ДОМАКОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРИВІ АМНІОТИЧНИХ ОБОЛОНОК

Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРИВІ АМНІОТИЧНИХ ОБОЛОНОК

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЛИТВАК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

Автореферат: БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ: ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ

Дисертація: БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ: ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ОШОВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Автореферат: КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ПЛОДА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ВТРУЧАНЬ

Дисертація: КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ПЛОДА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ВТРУЧАНЬ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ВОРОБЕЙ ЛЮДМИЛА ІГНАТІВНА

Автореферат: ДИСТРЕС ПЛОДА: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ У ЖІНОК З ОБТЯЖЕНИМ АКУШЕРСЬКИМ АНАМНЕЗОМ ПРИ ПОРУШЕННІ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Дисертація: ДИСТРЕС ПЛОДА: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ У ЖІНОК З ОБТЯЖЕНИМ АКУШЕРСЬКИМ АНАМНЕЗОМ ПРИ ПОРУШЕННІ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЖЕГУЛОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АПОПЛЕКСІЇ ЯЄЧНИКА З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Дисертація: НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АПОПЛЕКСІЇ ЯЄЧНИКА З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат: ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОГНОЗУВАННЯ, ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ І РОЗРОДЖЕННЯ

Дисертація: ПЛАЦЕНТАРНА ДИСФУНКЦІЯ ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОГНОЗУВАННЯ, ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ І РОЗРОДЖЕННЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОВИДА НАТАЛЯ РОМАНІВНА

Автореферат: ДИСЕРТАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Дисертація: ДИСЕРТАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОВИДА НАТАЛЯ РОМАНІВНА

Автореферат: ДИСЕРТАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Дисертація: ДИСЕРТАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЦЗО ТІНЛАНЬ

Автореферат: ВИБІР СТАРТОВОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З СЕПТИЧНИМ ШОКОМ

Дисертація: ВИБІР СТАРТОВОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З СЕПТИЧНИМ ШОКОМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТКАЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ ВТРАТ І АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВАГІТНОСТІ ДВІЙНЕЮ

Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНИХ ВТРАТ І АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВАГІТНОСТІ ДВІЙНЕЮ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЩУРЕВСЬКА ОКСАНА ДМИТРІВНА

Автореферат: ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ СТРЕСІВ: ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ

Дисертація: ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ СТРЕСІВ: ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3