Search

(Спеціальність 14.01.11 – кардіологія (медичні науки), 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки) та 14.03.11– медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки).

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач ПОНИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
  Здобувач СТЕЛЬМАХ ГАЛИНА ОЛЕГІВНА
  Здобувач ЄПАНЧІНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач ЛОБАЧ ЛІДІЯ ЄВГЕНІВНА
  Здобувач СТРАХОВА ОКСАНА ПЕТРІВНА
  Здобувач МЕЛЬНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ШАПОВАЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНАЗагальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.11 «Кардіологія», 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» та 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика та кібернетика» (медичні та біологічні)

Голова д. мед. н., професор МІНЦЕР ОЗАР ПЕТРОВИЧ завідувач кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Заступник голови д.біол.н., доцент БАБІНЦЕВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к. мед. н., МОХНАЧОВ СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ, доцент кафедри медичної інформатики НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2017 року строком до 31 грудня 2019 року

Контактна інформація: тел. +38(044) 456-72-09


Паспорт спеціальності


Склад 

Голова ради:
 1. Мінцер Озар Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.11.
Заступник голови:
 1. Бабінцева Лариса Юріївна, д.біол.н., доцент, декан, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (біологічні).
Вчений секретар:
 1. Мохначов Станіслав Ігорович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (медичні).
Члени ради:
 1. Абизов Рустем Адільович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 2. Апанасенко Геннадій Леонідович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.33;
 3. Батушкін Валерій Володимирович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Київський медичний університет УАНМ, спеціальність 14.01.11;
 4. Боброва Олена Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.01.11;
 5. Болгов Михайло Юрійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», спеціальність 14.03.11 (медичні);
 6. Вакуленко Дмитро Вікторович, д.біол.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я Горбачевського », спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 7. Владимиров Олександр Аркадійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.33.
 8. Владимирова Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.33;
 9. Горачук Вікторія Валентинівна, д.мед.н., професор, учений секретар, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 10. Губенко Віталій Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.33;
 11. Долженко Марина Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.11;
 12. Дзюблик Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 13. Жарінова Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.11;
 14. Корнелюк Олександр Іванович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 15. Косаковський Анатолій Лук’янович, д.мед.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.03.11 (медичні);
 16. Краснов Володимир Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика , спеціальність 14.03.11 (медичні);
 17. Лемко Іван Степанович, д.мед.н., старший науковий співробітник, директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» », спеціальність 14.01.33;
 18. Ромаскевич Юрій Олександрович, д.мед.н., доцент, головний лікар, Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини, спеціальність 14.01.33;
 19. Сельський Петро Романович, д.мед.н., професор, декан, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.03.11 (медичні);
 20. Стаднюк Леонід Антонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.11.
 21. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 22. Шунько Єлизавета Євгенівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.03.11 (біологічні).


Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач ПОНИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Автореферат: ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ З АОРТАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ І ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.PDF
Дисертація: ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ З АОРТАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ І ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТЕЛЬМАХ ГАЛИНА ОЛЕГІВНА

Автореферат: РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ПЕРВИННИМ ГОНАРТРОЗОМ .PDF
Дисертація: РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ПЕРВИННИМ ГОНАРТРОЗОМ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЄПАНЧІНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат: ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА .PDF
Дисертація: ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЛОБАЧ ЛІДІЯ ЄВГЕНІВНА

Автореферат: КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ПОСТІНФАРКТНОГО КАРДІОКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА АЛЬДОСТЕРОН СИНТЕТАЗИ CYP11B2 .PDF
Дисертація: КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, ПОСТІНФАРКТНОГО КАРДІОКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА АЛЬДОСТЕРОН СИНТЕТАЗИ CYP11B2.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СТРАХОВА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Автореферат: СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ЕРГАТИЧНІЙ СИСТЕМІ "ОСОБА-КОМП'ЮТЕР" .PDF
Дисертація: СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ЕРГАТИЧНІЙ СИСТЕМІ "ОСОБА-КОМП'ЮТЕР.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач МЕЛЬНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ТРАКЦІЇ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ .PDF
Дисертація: ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ТРАКЦІЇ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ШАПОВАЛЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА

Автореферат: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ ФАКТОРІВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ .PDF
Дисертація: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ ФАКТОРІВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2