Search

Основна наукова тематика кафедри – розробка і удосконалення методів діагностики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 1100 наукових праць, в тому числі 42 монографії, 5 підручників, в т.ч. Національний і 53 навчальних посібники. На кафедрі захищено 4 докторських (А. А. Лайко, Т. С. Мостова, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко), 11 кандидатських дисертацій (Л. П. Чиркова, М. О. Мельник, В. В. Синяченко, Ю. А. Молочек, О. Ю. Бредун, В. В. Олійник, Я. В. Шкорботун, І. А. Косаківська, Черкесов Білал (Азербайджан), Ю. В. Гавриленко, Шемлі Мохамед (Туніс), розроблено більше 80 винаходів і біля 230 раціоналізаторських пропозицій, отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського твору. Запропоновані співробітниками кафедри оригінальні методи діагностики, консервативного та хірургічного лікування захворювань ЛОР-органів, нові інструменти, які широко застосовуються дитячими оториноларингологами в практичній діяльності як в Україні, так і за кордоном.

 1. Електропристрій для операцій на носових раковинах  (№ 197/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
 2. Спосіб септопластики  (№ 199/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
 3. Спосіб тонзилектомії  (№ 200/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
 4. Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту  (№ 198/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
 5. Електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання  біологічних тканин (№ 266/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187.
 6. Електропристрій для видалення синехій носа  (№ 267/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187-188.
 7. Пристрій для фіксації м’якого піднебіння  (№ 268/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 188.
 8. Спосіб тимпанопластики  (№ 269/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 189.
 9. Біполярний распатор (201/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 166.
 10. Біполярний скальпель (202/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 167.
 11. Спосіб лікування гортанного вродженого стридору (203/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 167-168.
 12. Спосіб лікування рецидивуючої носової кровотечі (204/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 168.
 13. Спосіб трахеостомії (205/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 168.
 14. Біполярний електропристрій для операцій в гортані(388/1/14// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, 2014. – Випуск 1, 2015. – С. 334 (співавт. І. А. Косаківська, Д. Д. Кункін, В. О. Шатець).
 15. Спосіб лікування аденоїдних вегетацій (391/1/14// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, 2014. – Випуск 1, 2015. – С. 335-336 (І. А. Косаківська).
 16. Голка для тимпанопункції (389/1/14// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, 2014. – Випуск 1, 2015. – С. 334-335 (співавт. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська).
 17. Парацентезна голка (390/1/14// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, 2014. – Випуск 1, 2015. – С. 335 (співавт. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська).

Впровадження розроблених методів діагностики, лікування, профілактики в практику охорони здоров’я  (акти впровадження) за 2012-2020 р.р.

 1. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов. Аденотом Косаковського-Семенова (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 2. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов. Распатор Косаківської-Семенова.
 3. І. А. Косаківська. Біполярний електропристрій для коагуляції тканин.
 4. І. А. Косаківська, О. В. Васильєв, В. В. Синяченко. Спосіб лікування рецидивуючої носової кровотечі.
 5. І. А. Косаківська, С. О. Шамрай. Спосіб лікування гортанного вродженого стридору.
 6. І. А. Косаківська. Спосіб трахеостомії.
 7. І. А. Косаківська, Р. Г. Семенов, А. Л. Косаковський, В. Р. Семенов. Біполярний електроскальпель.
 8. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Ю. І. Іскренко, Л. А. Шух. Спосіб лікування папіломатозу гортані.
 9. І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, В. І. Паламарчук, М. І. Музь, В. А. Ходос. Спосіб лікування судинної пухлини вушної раковини.
 10. Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов, І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський. Електропристрій для хірургічних втручань.
 11. Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов, І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський. Електропристрій для хірургічних втручань.
 12. І. А. Косаківська, Д. Д. Кункін, В. О. Шатець. Біполярний електропристрій для операцій в гортані.
 13. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська. Парацентезна голка.
 14. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська. Голка для тимпанопункції.
 15. І. А. Косаківська. Спосіб лікування аденоїдних вегетацій.
 16. І. А. Косаківська. Спосіб лікування аденоїдних вегетацій.
 17. І. А. Косаківська. Спосіб тонзилопластики.
 18. 18.А. Л. Косаковський, І. В. Шевага, Б. І. Шевага. Пристрій для промивання аттика.
 19. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська. Біполярний електропристрій для операцій.
 20. І. А.Косаківська, Д. Д.Кункін, Ю. М.Ланкін. Біполярний електропристрій для операцій.
 21. І.О.Мітюряєва, Ю.В.Гавриленко, А.В.Гнилоскуренко Спосіб визначення ступеня та характеру змін мікроциркуляції у дітей з цукровим діабеттом 1 типу на тлі патології ЛОР органів. (ендокринологічне відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ», ДМКЛ№6).
 22. Ю.В.Гавриленко, А.А.Лайко, І.Є.Волгіна Спосіб функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей з цукровим діабетом 1 типу хворих на хронічний тонзиліт. (ендокринологічне відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 23. І.О.Мітюряєва, Ю.В.Гавриленко, А.В.Гнилоскуренко Спосіб діагностики патологіїЛОР органів у дітей з цукровим діабетом 1 типу. (ДМКЛ№6).
 24. Ю.В.Гавриленко. Аспіраційний распатор Гавриленка. (МКЛ №6. м.Київ).
 25. А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська. Голка для тимпанопункції (2). (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 26. А. Л. Косаковський, О. М. Малафійчук. Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту. (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 27. І. А. Косаківська.Біполярний аденотом. (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 28. І. А. Косаківська. Біполярний електропристрій для коагуляції. (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 29. І. А. Косаківська. Пристрій для коагуляції. (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
 30. І. А. Косаківська. Спосіб аденотомії. (ЛОР-відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»).

        

 1. Патент України на винахід № 91640. МПК(2009) А61В17/32, А61В17/3205 (2006.01), А61В18/12. Аденотом А.Л.Косаковського /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов (Україна). – Заявлено 20.03.2009; Опубл. 10.08.2010 р. Бюл. №  15.
 2. Патент України на винахід № 92559. МПК(2009) А61В17/00. Електроскальпель /   А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 3. Патент України на винахід № 92558. МПК(2009) А61В17/00. Електропристрій для операцій на носових раковинах  /А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 4. Патент України на винахід № 94807. МПК(2009) А61В17/24, А61В17/30. Електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання біологічних тканин /А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов, О.Т.Зельніченко   (Україна). – Заявлено 05.11.2009; Опубл. 10.06.2011 р. Бюл. №11.
 5. Патент України на винахід № 93621. МПК(2011.01) А61В17/00, А61В17/24, А61В17/30, А61В17/326. Електропристрій для видалення синехій носа /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов, Вільчинський О.І. (Україна). – Заявлено 05.11.2009; Опубл. 25.02.2011 р. Бюл. №  4.
 6. Патент України на винахід № 96641. МПКА61В17/24 (2006.01), А61В17/32 (2006.01), А61В17/3211 (2006.01). Аденотом Косаковського-Семенова /   А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов (Україна). – Заявлено 13.01.2010; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. №  22.
 7. Патент України на винахід № 96640. МПК  А61В17/02 (2006.01), А61В17/24 (2006.01), А61В17/3211 (2006.01), А61В18/12 (2006.01). Распатор Косаківської-Семенова / А. Л. Косаковський, І. А.Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов (Україна). – Заявлено 13.02.2010; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. № 22.
 8. Патент України на винахід № 99043. МПК(2012.01) А61В17/00. Біполярний електропристрій для коагуляції тканин /     І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 01.03.2011; Опубл. 10.07.2012 р. Бюл. № 13.
 9. Патент України на корисну модель № 60107. МПК(2006.01) А61В17/24. Пристрій для фіксації м’якого піднебіння /   І.А.Косаківська,  В.В.Дячук, А.Л.Косаковський, В.В.Дячук (Україна). – Заявлено 22.11.2010; Опубл. 10.06.2011 р. Бюл. №11.
 10. Патент України на корисну модель № 63865. МПК(2011.01) А61В17/00. Біполярний електроскальпель /   І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов,   А.Л.Косаковський, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 14.03.2011; Опубл. 25.10.2011 р. Бюл. № 20.
 11. Патент України на корисну модель № 65077. МПКА61В17/3211 (2006.01). Скальпель /  А.Л.Косаковський (Україна). – Заявлено 29.04.2011; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. № 22.
 12. Патент України на корисну модель № 65075. МПК (2011.01)А61В17/00. Пристрій для забору бакматеріалу /  А.Л.Косаковський (Україна). – Заявлено 29.04.2011; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. № 22.
 13. Патент України на корисну модель № 66113. МПК (2011.01) А61В17/00, А61Р27/16 (2006.01). Спосіб лікування судинної пухлини вушної раковини / І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, В.І.Паламарчук, М.І.Музь, В.А.Ходос (Україна).  – Заявлено 26.05.2011; Опубл. 26.12.2011 р. Бюл. № 24.
 14. Патент України на корисну модель № 68334. МПК(2012.01) А61В17/00. Електропристрій для хірургічних втручань /   Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський  (Україна). – Заявлено 03.08.2011; Опубл. 26.03.2012 р. Бюл. №  6.
 15. Патент України на корисну модель № 68335. МПК(2012.01) А61В17/00. Електропристрій для хірургічних втручань /   Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський  (Україна). – Заявлено 03.08.2011; Опубл. 26.03.2012 р. Бюл. №  6.
 16. Патент України на корисну модель № 63471. МПК(2011.01) А61В17/00. Спосіб трахеостомії /   І.А.Косаківська (Україна). – Заявлено 14.03.2011; Опубл. 10.10.2011 р. Бюл. № 19.
 17. Патент України на корисну модель № 63601. МПК А61В17/24 (2006.01). Спосіб лікування гортанного вродженого стридору /   І.А.Косаківська, С.О. Шамрай (Україна). – Заявлено 01.04.2011;  Опубл. 10.10.2011 р. Бюл. № 19.
 18. Патент України на корисну модель № 66965. МПК(2011.01) А61В17/00. Спосіб лікування рецидивуючої носової кровотечі /     І.А.Косаківська, О.В.Васильєв, В.В.Синяченко (Україна). – Заявлено 04.07.2011; Опубл. 25.01.2012 р. Бюл. № 2.
 19. Патент України на корисну модель  № 81043. МПК(2013.01) А61В 17/00. Біполярний електропристрій для операцій в гортані /     І. А. Косаківська, Д. Д. Кункін, В. О. Шатець (Україна). – Заявлено 03.09.2012; Опубл. 25.06.2013 р. Бюл. № 12.
 20. Патент України на корисну модель № 82851. МПК(2013.01) А61В17/34, А61F11/00. Голка для тимпанопункції /   А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська  (Україна). – Заявлено 25.02.2013; Опубл. 12.08.2013 р. Бюл. №  15.
 21. Патент України на корисну модель № 83043. МПК(2013.01) А61В17/00. Парацентезна голка /   А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська  (Україна). – Заявлено 25.02.2013; Опубл. 27.08.2013 р. Бюл. №  16.
 22. Патент України на корисну модель  № 81156. МПК(2013.01) А61В 17/00. Спосіб лікування аденоїдних вегетацій /     І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 17.12.2012; Опубл. 25.06.2013 р. Бюл. № 12.
 23. Патент України на корисну модель № 83067. МПК (2011.01) А61В17/00. Пристрій для ендоскопічної мікрогайморотомії /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, В. О. Шатець (Україна). – Заявлено 04.03.2013; Опубл. 27.08.2013 р. Бюл. № 16.
 24. Патент України на корисну модель № 83068. МПК (2013.01) А61В 9/00. Спосіб ендоскопічної мікрогайморотомії /   І.А.Косаківська (Україна). – Заявлено 04.03.2013; Опубл. 27.08.2013 р. Бюл. № 16.
 25. Патент України на корисну модель № 83069. МПК (2013.01) А61В 17/00. Спосіб лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів /   І.А.Косаківська (Україна). – Заявлено 04.03.2013; Опубл. 27.08.2013 р. Бюл. № 16.
 26. Патент України на корисну модель № 88013. МПК(2014.01) А61В 17/00. Спосіб тонзилопластики /   І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 07.10.2013; Опубл. 25.02.2014 р. Бюл. № 4.
 27. Патент України на корисну модель № 88856. МПК (2014.01) А61В17/00. Пристрій для відновлення прохідності слухової труби / А. Л. Косаковський, О. Ю. Бредун (Україна). – Заявлено 15.07.2013; Опубл. 10.04.2014 р. Бюл. № 7.
 28. Патент України на корисну модель № 88857. МПК (2014.01) А61В17/00. Пристрій для відновлення прохідності слухової труби /А. Л. Косаковський, О. Ю. Бредун, І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 15.07.2013; Опубл. 10.04.2014 р. Бюл. № 7.
 29. Патент України на корисну модель № 95426. МПК (2015.01) А61В17/00. Фіксуюча хірургічна пов’язка / І. А. Косаківська, Д. В. Ватліцов, Н. В. Русецька (Україна). – Заявлено 26.06.2014; Опубл. 25.12.2014 р. Бюл. № 24.
 30. Патент України на корисну модель № 95791. МПК (2015.01) А61В17/00. Біполярний електропристрій для операцій / А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 26.06.2014; Опубл. 12.01.2015 р. Бюл. № 1.
 31. Патент України на корисну модель № 105567. МПК (2006.01) G01N 33/53. Спосіб оцінки ефективності лікування запальних захворювань ротоглотки / О.Ф. Мельников, О.Г. Рильська, С.Ф. Любарець, О. Ю. Бредун, Г.П. Вахніна (Україна). –  Офіційний бюлетень «Промислова власність». № 6, 2016 р.
 32. Патент України на корисну модель № 103900. МПК(2015.01) A61В 10/00. Спосіб визначення ступеня та характеру змін мікроциркуляції у дітей з цукровим діабетом 1 типу на тлі патології лор-органів / Мітюряєва І.О., Гавриленко Ю.В., Гнилоскуренко Г.В. — заявл. 20.05.2015 опублік.  12.01.2016, Бюл. № 1.
 33. Патент України на корисну модель № 109676. МПК (2016.01) А61В17/00, А61В17/24(2006.01). Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту /А. Л. Косаковський, О. М. Малафійчук, І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 23.03.2016; Опубл. 25.08.2016 р. Бюл. № 16.
 34. Патент України на корисну модель № 99793. МПК A61Р 3/00. Спосіб лікування рецидивуючих носових кровотеч у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу / Гавриленко Ю.В.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — заявл. 25.12.2014 опублік.  25.06.2015, Бюл. № 12.
 35. Патент України на корисну модель № 105584. МПК(2016.01) A61В 5/00. Спосіб діагностики патології ЛОР-органів у дітей з цукровим діабетом 1 типу / Мітюряєва І. О., Гавриленко Ю. В., Гнилоскуренко Г. В.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. — заявл. 30.09.2015 опублік.  25.03.2016, Бюл. № 6.
 36.  Патент України на винахід № 110186. A61В 17/24(2006.01) Аспіраційний распатор Гавриленка. — Заявлено 25.12.2014, Опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 37. Патент України на корисну модель № 117031. МПК(2006.01) А61В17/34, А61М5/158. Голка для тимпанопункції /   А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська  (Україна). – Заявлено 04.01.2017; Опубл. 12.06.2017 р. Бюл. №  11.
 38. Патент України на корисну модель № 114097. МПК (2006.01) А61В17/24, А61В18/12(2006.01). Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту /А. Л. Косаковський, О. М. Малафійчук (Україна). – Заявлено 22.09.2016; Опубл. 27.02.2017 р. Бюл. № 4.
 39. Патент України на корисну модель № 112360. МПК (2006.01) А61В17/32, А61В17/24, А61В17/3211. Біполярний аденотом / І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 23.06.2016; Опубл. 12.12.2016 р. Бюл. № 23.
 40. Патент України на корисну модель № 113320. МПК (2006.01) А61В17/24, А61В17/26. Біполярний електропристрій для коагуляції /  І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 02.07.2016; Опубл. 25.01.2017 р. Бюл. № 2.
 41. Патент України на корисну модель № 114693. МПК (2006.01) А61В18/04, А61В18/14. Пристрій для коагуляції /  І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 26.10.2016; Опубл. 10.03.2017 р. Бюл. № 5.
 42. Патент України на корисну модель № 115236. МПК (2017.01) А61В17/00. Спосіб аденотомії /  І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 17.10.2016; Опубл. 10.04.2017 р. Бюл. № 7.
 43. Патент № 110587 Україна, МПК A61В 10/00. G01N 33/48 Спосіб оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт / Гавриленко Ю.В., Лайко А. А., Волгіна І. Є.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — № u 2016 05236; заявл. 13.05.2016 опублік.  10.10.2016, Бюл. № 19.
 44. Патент України на корисну модель № 127697. МПК (2018.01) А61В18/12(2006.01), А61В17/00. Спосіб виконання ендовазальної облітерації з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин /Д. Д. Кункін, Є. Д. Дзюба, В. С. Горбовець, М. Ю. Крестянов, А. С. Любченко, А. Л. Косаковський, А. В. Макаров (Україна). – Заявлено 17.03.2016; Опубл. 27.08.2018 р. Бюл. № 16.
 45. Патент на корисну модель № 143026. Спосіб лікування хворих на хронічний тонзиліт з проявами алергії. A61K 33/03. Мельников О.Ф., Рильська О. Г., Бредун О.Ю., Заболотна Д. Д., Фараон І.В. Зареєстровано в ДРПУ 10.06.2020. Заявка № u
 46. Патент на корисну модель № 142500. Спосіб оптимізації оцінки загального стану здоров'я організму людини за допомогою алгоритму комплексної оцінки стану хворого на підставі аналізу типових патологічних процесів та функціональних можливостей організму. A61В 5/00. Сміян О. І., Січненко П. І., Горбась В. А., Мощич О. П., Гірін С.В., Іванушенко О.В., Мощич О. О. Зареєстровано в ДРПУ 10.07.2020. Заявка № u201912205.
 47. Патент України на корисну модель № 142258 U. МПК (2020.01) A61H 39/06 (2006.01) A61B 17/00. Спосіб припинення кровотечі при герудотерапії /А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Н. С. Міщанчук (Україна). – Заявлено 11.2019; Опубл. 25.05.2020 р. Бюл. № 10.