Search

На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗУ імені П. Л. Шупика проводиться підготовка іноземних аспірантів, клінічних ординаторів та лікарів на циклах стажування.

Співробітники кафедри приймають активну участь в проведенні міжнародних конференцій та семінарів. Асистент Ю. А. Молочек в 2002 році та аспірант Я. В. Шкорботун в 2005 і 2006 році виграли гранти і приймали участь в Зальцьбургському семінарі з оториноларингології (Австрія), асистент Гавриленко Ю. В. виграв грант і пройшов стажування в 2013 році в університетській клініці Відня.  Щорічно співробітники кафедри приймають участь в міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах, виставках.  Наукові розробки кафедри відзначені золотими медалями та призами на багатьох міжнародних виставках. Професор Косаковський А. Л. за винахідницьку діяльність нагороджений орденами Шевальє (2008, Бельгія), Офіцера (2009, Бельгія), Командора (2010, Бельгія), орденом Ніколая Пирогова (2012, Німеччина), золотим рефлектором (2012, РФ) тощо.

Професор А. Л. Косаковський є членом Ради Європейського товариства дитячої оториноларингології (ESPO).

Доцент І. А. Косаківська є членом Ради Європейського товариства дитячої оториноларингології (ESPO) та представником від України з 2018 до 2022 року, членом Євтопейського товариства ринологів.

Участь у міжнародних виставках. 

 1. УІІІ Салон винахідників та нових технологій «Новий час» (27-29.09.12, Севастополь);
 2. Міжнародна виставка  Асоціації винахідників та раціоналізаторів Польщі – IWIS 2012 (19 жовтня 2012).
 3. ІХ Салон винахідників та нових технологій «Новий час» (26-28.09.13, Севастополь).
 4. V Міжнарожна виставка «Сучасні заклади освіти-2014» (18 – 20 березня 2014 р., Київ).
 5. 23-я Міжнародна медична виставка «Охорона здоров’я», Київ, (30 вересня – 3 жовтня 2014 року, Київ).  
 6. 6-й Міжнародний медичний форум. 4-й Міжнародний медичний конгрес, Київ (15-17 квітня 2015 року)
 7. 24-а Міжнародна медична виставка «Охорона здоров’я», Київ, (29 вересня – 1 жовтня 2015 року).
 8. УІІ Міжнародний Медичний Форум і V Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес (19-21.04.16, Київ).
 9. УІІІ Міжнародний Медичний Форум і VІ Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес (25-27.04.17, Київ).
 1. 44-й з’їзд Польського товариства оториноларингологів, хірургів голови та шиї - Kosakovskyi, Kosakivska I., Semenov R. Chirurgia migdałkόw podniebiennych z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego dwubiegunowego elektrycznego spawania tkanek. (9-12 червня 2010, Варшава, Польща).
 2. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - KosakivskaA., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on inferior nasal conchas in children by using electrowelding technologies (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 3. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - KosakivskaA., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on lymphadenoid pharyngeal ring in children by using high-frequency electro welding of biologic tissues (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 4. Українсько-польська науково-практична конференція «Минуле, сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології» - КосаковськийА.Л.,  Косаківська І.А. Використання електрозварювальної технології в дитячій оториноларингології  (3  грудня 2011, Львів).
 5. 24-й Європейський Конгрес ринологів - Kosakovskyi, Kosakivska I., Siniachenko V. The use of high-frequency electric welding of biological tissues in septoplasty in children (17-21 червня 2012, Тулуза, Франція). Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2012» - Косаковський А. Л. Гострий риносинуїт у дітей (1 грудня 2012, Львів).

Історична довідка

У відповідності до наказу МОЗ України курси (ТУ) з гомеопатії для лікарів і провізорів проводяться в Київському державному інституті удосконалення лікарів (тепер НУОЗУ імені П.Л. Шупика) з 1989 року. Вони стали першими Державними курсами з класичної гомеопатії як в Україн, так і у Східній Європі, створеними за ініціативи видатного гомеопата зі світовим іменем, заслуженого лікаря України – Т.Д.Попової, які очолив з 1990 року доктор медичних наук професор О.П.Мощич.

В різний час на запрошення керівника курсу в лекційній програмі приймали участь такі відомі авторитети в гомеопатії, як Н.Д.Москаленко, Н.К.Сімеонова, В.Ж.Біхунова, Л.М.Бадья, О.Ф.Фінберг, відомі вчені, професори – Н.П.Максютіна, О.М.Гриценко, І.З.Самосюк, І.С.Чекман та інші видатні особистості.

За час існування курсів їх випускниками стали понад 4 тисячі лікарів та провізорів з України, країн Східної і Західної Європи, Америки та Азії.

Крім описаних курсів з гомеопатії на кафедрі проводяться цикли з окремих питань застосування гомеопатичних лікарських засобів, присвячені питанням сімейної медицини, педіатрії, дерматології, неврології, гінекології, пульмонології, кардіології, захворюванням ЛОР-органів та їх терапії гомеопатичними препаратами для спеціалістів вузького профілю та зацікавлених лікарів різних спеціальностей.

У відповідності до договору про співпрацю між Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (з лютого 2021 року – Національним університетом охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика) і Міжнародною Академією класичної гомеопатії (Греція) в рамках НМАПО в 2000 році створено навчальний Центр «Міжнародна медична Школа класичної гомеопатії» (ММШКГ).

Міжнародна Медична Школа класичної гомеопатії сьогодні

З 2011 року Міжнародна Школа класичної гомеопатії функціонує як навчальний підрозділ кафедри дитячої оториноларингології, аудіології і фоніатрії.

    

На сьогодні проводяться навчання для лікарів різних спеціальностей за навчальною програмою, що відповідає міжнародним стандартам і складається з 8 двотижневих циклів ТУ з класичної гомеопатії, на яких розглядаються історія, теоретичні  та філософські основи гомеопатії,  принципи класичної гомеопатії, питання реперторизації, особливості гомеопатичних лікарських засобів (ГЛЗ), їх виготовлення, фармакодинаміка і клінічне використання  ГЛЗ рослинного, тваринного, неорганічного, іншого біологічного  та синтетичного походження, тактика ведення пацієнта,  використання ГЛЗ в сучасній клінічній практиці з позиції доказової медицини.

Програма навчання в Міжнародній Школі (624 годин) підготовлена за співавторства почесного професора НМАПО і викладача Школи, професора Джоржа Вітулкаса – видатного педагога, вченого, директора Міжнародної Академії класичної гомеопатії (Греція), лауреата альтернативної Нобелевської премії, почесного професора багатьох університетів Європи. Програма Міжнародної Школи Класичної Гомеопатії крім унікальних матеріалів професорів НМАПО включає лекції видатних фахівців України та окремих закордонних спеціалістів в галузі  гомеопатії, фітотерапії, фармакогнозії, голкотерапії, фармакології, фізики та ін., які обгрунтовують роль та місце гомеопатії, механізми її дії і можливості ефективного застосування в теорії і практиці медицини.

Повний термін навчання – 3 роки.

Учбовий процес, як в Міжнародній державній медичній школі класичної гомеопатії, так і на тематичних курсах  удосконалення лікарів та провізорів, забезпечується сучасними комп’ютерними програмами, аудіо- та відеотехнікою.

Теоретична частина занять проводиться в затишних сучасних аудиторіях, практична - в консультативній гомеопатичній поліклініці, яка є  клінічною  базою Національної медичної академії післядипломної освіти.

Навчання в Школі проводиться у відповідності до європейської програми з подальшим складанням іспитів Міжнародній екзаменаційній раді за участю провідних фахівців України та ЄС.  Після завершення повного курсу навчання видається диплом державного зразку та міжнародний сертифікат. Успішне проходження навчання на окремих двотижневих циклах ТУ у відповідності до Програми «Гомеопатична медицина» підтверджується відповідним документом НУОЗУ імені П.Л. Шупика державного взірця (включно 50 балів безперервного професійного розвитку фахівця у сфері охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446).


Директор навчального центру «Міжнародна школа класичної гомеопатії» професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, член міжнародної Віденської Академії загальної медицини (Австрія), Нью-Йоркської Академії наук (США), Європейського товариства гепатологів , Міжнародної Медичної Гомеопатичної Ліги та Медичного товариства (ОМНІ, Франція), член Європейської Комісії з гомеопатії, підкомісії з питань освіти та наукових досліджень, віце-президент Асоціації гомеопатів України Мощич Олександр Петрович.

З питань організації навчання звертатися за адресою:

04112, Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 
доктор медичних наук  професор Косаковський Анатолій Лук’янович,

(+38044) 236-94-48

директор Міжнародної школи класичної гомеопатії
доктор медичних наук  професор Мощич Олександр Петрович
(+38067) 236-47-65

Навчальна база - Гомеопатичний центр сімейної медицини
тел. (044) 246-78-11
(+38068) 354-79-55
(+38099) 326-73-20